แพคเกจทัวร์ ฮ่องกง ซัมเมอร์ฟัน (Summer Fun) 3 วัน 2 คืน สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค

Cathay Pacific คาเธ่ย์ แปซิฟิค

ฮ่องกง ซัมเมอร์ฟัน (Summer Fun)
ราคาเริ่มต้น
7,900 บาท
รหัสแพคเกจ

สายการบิน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ช่วงการเดินทาง
01 ก.ค. 2017 - 30 ก.ย. 2017
ประเทศ
มาตรฐานแพคเกจ

รายละเอียดของแพคเกจ

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง ซัมเมอร์ฟัน Hong Kong Summer Fun 2017
เที่ยวฮ่องกง 3 วัน 2 คืน กับสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค
ราคาเริ่มต้นที่ 7,900 บาท/ท่าน ไม่มีค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต

จองได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2560

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง ซัมเมอร์ฟัน Hong Kong Summer Fun

 

เที่ยวฮ่องกงกับแพคเกจทัวร์สุดฮ็อต Hong Kong Summer Fun เดินทางเป็นคู่สุดคุ้มกับสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค เริ่มต้นเพียง 7,900 บาท สุดพิเศษจ่ายบัตรเครดิต ฟรีค่าธรรมเนียม แถมฟรีทัวร์ฮ่องกงครึ่งวัน และรับฟรี ร่มช้างนำโชค ของที่ระลึกจากไทยทราเวล สุดคุ้มกว่าใคร ยังไม่หมดเท่านี้ รับฟรีซิมการ์ด โทร+เล่นเน็ต 4G ฟรีไม่อั้นภายในฮ่องกง ด่วน!! สินค้ามีจำนวนจำกัด จองได้แล้ววันนี้ - 30 กันยายน 2560

 

ราคาแพคเกจโปรโมชั่นรวม

 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ ชั้นประหยัด กรุงเทพฯ-ฮ่องกง สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค
 • บริการรถรับส่งสนามบินและโรงแรม
 • ห้องพักโรงแรม 2 คืน
 • แถมฟรี! ซิมการ์ด 4G โทรฟรี+เล่นเน็ตไม่อั้น ภายในฮ่องกง
 • แถมฟรี! ทัวร์ฮ่องกงครึ่งวัน ตามเงื่อนไขของโรงแรมที่เลือกพัก

ราคาแพคเกจโปรโมชั่นไม่รวม

 • ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน และ ค่าธรรมเนียมน้ำมัน
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ ต่ออายุทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าทิปไกด์และคนขับรถ, เครื่องดื่มและอาหาร รวมอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

ราคาและรายละเอียดแพคเกจ

 
เงื่อนไขและข้อกำหนดของแพคเกจทัวร์

การเดินทาง การเข้าพัก และการบริการ

 • ราคาแพคเกจทัวร์นี้สำหรับการซื้อและเดินทาง ระหว่าง 01 ก.ค. 2017 - 30 ก.ย. 2017 หรือตามช่วงเวลาที่ได้ถูกระบุไว้ในตารางราคา
 • ราคาแพคเกจทัวร์นี้อาจไม่สามารถใช้ได้ในช่วงของเทศกาล งานแฟร์ งานแสดงสินค้า หรือ วาระพิเศษต่าง ๆ ที่โรงแรมในประเทศนั้น ๆ ได้กำหนดไว้ โปรดตรวจสอบเพื่อความแน่นอนกับทางเจ้าหน้าที่สำรองที่นั่งอีกครั้ง
  • สิทธิพิเศษไม่คิดค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต เฉพาะการชำระด้วยบัตรเครดิตของ Visa และ Master Card เท่านั้น ไม่จำกัดธนาคารผู้ออกบัตร ยกเว้นบัตรประเภทแพลตินั่ม สามารถชำระได้ 2 วิธี คือ ชำระผ่านระบบบัตรเครดิตออนไลน์ โดยต้องมี Verify by Visa / Master Card / Secure Code เท่านั้น และเข้ามาชำระเงิน ณ ศูนย์บริการลูกค้าไทยทราเวลเซ็นเตอร์
  • สิทธิพิเศษเพิ่มเติม รับฟรีคูปองเงินสดสำหรับซื้อสินค้าที่คิงพาวเวอร์ดิวตี้ฟรี ตามเงื่อนไขที่ระบุบนคูปอง
  • โปรโมชั่นนี้ มีที่นั่งบนเครื่องบิน และห้องพักจำนวนจำกัด
  • บริการรถรับส่งระหว่างสนามบินและโรงแรมจะไม่มีให้บริการ ในช่วง 22.00 - 08.30 น. และจำกัดกระเป๋าเดินทาง 1 ใบใหญ่ ต่อ 1 ท่าน
  • การเข้าพักที่ตรงกับช่วงวันศุกร์ และเสาร์ โรงแรมที่ฮ่องกงส่วนใหญ่ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากราคาแพคเกจโปรโมชั่น (Surcharge) โปรดตรวจสอบเพิ่มเติมจากหน้าเว็บไซต์ หรือสอบถามจากพนักงานขาย
  • รายการ ฟรีทัวร์ครึ่งวัน (Haft Day City Tour) มี 3 โปรแกรม คือ
   • Tour A : เที่ยวชมเกาะฮ่องกง วิคตอเรียพีค ชมถนนแห่งดวงดาว ชมหมู่บ้านชาวประมง ชมโรงงานจิวเวอรี่ และช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
   • Tour B : เที่ยวชมเกาะฮ่องกง ชมวัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน นั่งกระเช้านองปิง โรงงานจิวเวอรี่ ช้อปปิ้งร้านสมุนไพรจีน ชมถนนแห่งดวงดาว และช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
   • Tour C : เที่ยวชมเกาะฮ่องกง วิคตอเรียพีค รีพัลเบย์ ชมโรงงานจิวเวอรี่ ร้านช็อคโกเล็ต และร้านดิวตี้ฟรี TST Sun Plaza
   รายการทัวร์ แถมฟรี มากับโปรแกรมตามรายชื่อโรงแรมที่ท่านเลือก ไม่สามารถเปลี่ยนได้ สามารถดูรายการทัวร์ได้จากตารางข้างต้น
  • รายการ ฟรีทัวร์ครึ่งวัน (Haft Day City Tour) เป็นรายการทัวร์ที่แถมมา และให้บริการตามนโยบายของผู้ให้บริการที่ประเทศฮ่องกง ถ้าท่านไม่เดินทางไปตามรายการ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ กรณีทีท่านตัดสินใจเข้าร่วมรายการฟรีทัวร์ครึ่งวันแล้ว ท่านจะต้องเข้าร่วมรายการจนเสร็จสิ้นโปรแกรมทัวร์ ที่กำหนดไว้ กรณีที่ท่านขอแยกตัวกลับก่อนทางผู้ให้บริการทัวร์อาจเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมกับท่านได้ในภายหลัง
  • รายการ ฟรีทัวร์ครึ่งวัน ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์
  • ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
  • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง แก้ไข ราคาและรายละเอียดของโปรโมชั่น และเงื่อนไขนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การสำรองที่นั่ง และชำระเงิน

 • โปรดสำรองที่นั่งผ่านศูนย์บริการลูกค้า โดยส่งชื่อผู้เดินทาง ทาง อีเมลล์ แฟกซ์ หรือ แบบฟอร์มทางเว็บไซต์ ล่วงหน้าเมื่อทราบกำหนดการที่แน่ชัดทันที
 • กรณีที่สำรองที่นั่งน้อยกว่า 14วันทำการ บริษัทฯ ขอเรียกเก็บเงินมัดจำอย่างน้อย 50% หรือเต็มจำนวน(เฉพาะในบางเส้นทาง) ของราคาแพคเกจทัวร์ทั้งหมด กรณีสำรองที่นั่งน้อยกว่า 7วันทำการ ขอเรียกเก็บเงินค่าบริการทั้งหมดทันที
 • โปรดชำระเงินค่าบริการทั้งหมดให้เสร็จสิ้นก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 14-7 วัน ก่อนการเดินทาง แล้วแต่กรณี

การตรวจสอบชื่อผู้เดินทาง และ เอกสารการเดินทาง

 • การตรวจสอบชื่อผู้เดินทางถือเป็นหน้าที่สำคัญของลูกค้าและตัวแทนลูกค้า กรุณาตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport ) ชื่อ-นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน, คำนำหน้านาม, ชื่อชั้นยศ ทหาร ตำรวจ แพทย์ (ถ้ามีและต้องการระบุ), เบอร์สะสมไมล์ (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้) ก่อนทำการสำรองที่นั่ง
 • การตรวจสอบเอกสารวีซ่าเข้าออกประเทศว่าถูกต้อง ใช้งานได้ และ การตรวจสอบอายุของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้เดินทาง ว่ามีอายุเหลือใช้งานได้ ณ วันเดินทาง อย่างน้อยมากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป ถือเป็นหน้าที่สำคัญของลูกค้าและตัวแทนลูกค้า ก่อนทำการสำรองที่นั่ง
 • หากมีข้อผิดพลาดใด ๆ เป็นผลจากความไม่ถูกต้องของชื่อผู้เดินทาง หรือ เอกสารการเดินทาง ที่ลูกค้าได้แจ้งมา ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หากมีเกิดขึ้น ลูกค้าต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด

การยกเลิกและการขอคืนเงิน

 • การขอยกเลิกรายการแพคเกจทัวร์ต้องแจ้งให้ทราบอย่างน้อยล่วงหน้า 5 วันทำการ สำหรับ เส้นทางเอเชีย, 7 วันทำการ สำหรับเส้นทาง ออสเตรเลีย,นิวซ๊แลนด์ อเมริกา และ ยุโรป ยกเว้นบางประเทศ เช่น มัลดีฟส์ อาจต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการขึ้นไป
 • ค่าบริการที่ท่านชำระแล้ว ทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวฯ และ และ สายการบินแต่ละแห่งเช่นกัน การขอคืนเงินค่าบริการจะกระทำได้หรือไม่ได้ หรือ ได้มากน้อยเพียงใด เป็นเงื่อนไขสิทธิ์ขาดขึ้นอยู่กับสายการบิน และ ตัวแทนท่องเที่ยวนั้น ๆ โดยปกติส่วนที่จะสามารถขอคืนเงินได้ คือ ตั๋วเครื่องบิน (เฉพาะกรณีตั๋วอนุญาตให้คืนเงินได้) และ ค่าโรงแรม(ยกเว้นคืนแรกจะคืนไม่ได้) เท่านั้น ส่วนบริการอื่น ๆ ในแพคเกจทัวร์ จะขอคืนเงินไม่ได้
 • การขอคืนเงินหากสามารถกระทำได้ บริษัทฯ จะเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการ 500 บาท/ท่าน

เงื่อนไขอื่นๆ

 • ราคาค่าบริการแพคเกจทัวร์ คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาของ ค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน การประกาศลดค่าเงินบาท หรือ อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรับขึ้น แล้วแต่กรณีตามความเป็นจริง
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยว เท่านั้น
 • หากระหว่างการเดินทาง ท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือ ประเทศปลายทาง ปฏิเสธการเข้า หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงิน ค่าแพคเกจทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล และ ทรัพย์สินสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • กรณีซื้อแพคเกจทัวร์ ที่ต้องเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับแพคเกจทัวร์นี้ ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า