แพคเกจทัวร์ ฮ่องกง ซัมเมอร์ฟัน 3 วัน 2 คืน สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ คาเธ่ย์ แปซิฟิค เอมิเรตส์ การบินไทย

Hong Kong Airlines Cathay Pacific Emirates Thai Airways ฮ่องกงแอร์ไลน์ คาเธ่ย์ แปซิฟิค เอมิเรตส์ การบินไทย

ฮ่องกง ซัมเมอร์ฟัน
ราคาเริ่มต้น
8,800 บาท
รหัสแพคเกจ

สายการบิน
ฮ่องกงแอร์ไลน์ คาเธ่ย์ แปซิฟิค เอมิเรตส์ การบินไทย
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ช่วงการเดินทาง
01 มิ.ย. 2019 - 30 ก.ย. 2019
ประเทศ
มาตรฐานแพคเกจ

รายละเอียดของแพคเกจ

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง ซัมเมอร์ฟัน Hong Kong Summer Fun 2019
เที่ยวฮ่องกง 3 วัน 2 คืน กับสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์/คาเธ่ย์แปซิฟิค/การบินไทย/เอมิเรตส์
ราคาเริ่มต้นที่ 8,800 บาท/ท่าน ไม่มีค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต

จองได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2562

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง ซัมเมอร์ฟัน Hong Kong Summer Fun

 

เที่ยวฮ่องกงกับแพคเกจทัวร์สุดฮ็อต Hong Kong Summer Fun เดินทางเป็นคู่สุดคุ้มกับสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์/คาเธ่ย์แปซิฟิค/การบินไทย/เอมิเรตส์ เริ่มต้นเพียง 8,800 บาท สุดพิเศษจ่ายบัตรเครดิต ฟรีค่าธรรมเนียม แถมฟรีทัวร์ฮ่องกงครึ่งวัน และรับฟรี ร่มช้างนำโชค ของที่ระลึกจากไทยทราเวล สุดคุ้มกว่าใคร ยังไม่หมดเท่านี้ รับฟรีซิมการ์ด โทร+เล่นเน็ต 4G ฟรีไม่อั้นภายในฮ่องกง ด่วน!! สินค้ามีจำนวนจำกัด จองได้แล้ววันนี้ - 30 กันยายน 2562

 

ราคาแพคเกจโปรโมชั่นรวม

 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ ชั้นประหยัด กรุงเทพฯ-ฮ่องกง สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์/คาเธ่ย์แปซิฟิค/การบินไทย/เอมิเรตส์
 • บริการรถรับส่งสนามบินและโรงแรม
 • ห้องพักโรงแรม 2 คืน
 • แถมฟรี! ซิมการ์ด 4G โทรฟรี+เล่นเน็ตไม่อั้น ภายในฮ่องกง
 • แถมฟรี! ทัวร์ฮ่องกงครึ่งวัน ตามเงื่อนไขของโรงแรมที่เลือกพัก

ราคาแพคเกจโปรโมชั่นไม่รวม

 • ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน และ ค่าธรรมเนียมน้ำมัน
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ ต่ออายุทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าทิปไกด์และคนขับรถ, เครื่องดื่มและอาหาร รวมอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

ราคาและรายละเอียดแพคเกจ

 
เงื่อนไขและข้อกำหนดของแพคเกจทัวร์

การเดินทาง การเข้าพัก และการบริการ

 • ราคาแพคเกจทัวร์นี้สำหรับการซื้อและเดินทาง ระหว่าง 01 มิ.ย. 2019 - 30 ก.ย. 2019 หรือตามช่วงเวลาที่ได้ถูกระบุไว้ในตารางราคา
 • ราคาแพคเกจทัวร์นี้อาจไม่สามารถใช้ได้ในช่วงของเทศกาล งานแฟร์ งานแสดงสินค้า หรือ วาระพิเศษต่าง ๆ ที่โรงแรมในประเทศนั้น ๆ ได้กำหนดไว้ โปรดตรวจสอบเพื่อความแน่นอนกับทางเจ้าหน้าที่สำรองที่นั่งอีกครั้ง
  • สิทธิพิเศษไม่คิดค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต เฉพาะการชำระด้วยบัตรเครดิตของ Visa และ Master Card เท่านั้น ไม่จำกัดธนาคารผู้ออกบัตร ยกเว้นบัตรประเภทแพลตินั่ม สามารถชำระได้ 2 วิธี คือ ชำระผ่านระบบบัตรเครดิตออนไลน์ โดยต้องมี Verify by Visa / Master Card / Secure Code เท่านั้น และเข้ามาชำระเงิน ณ ศูนย์บริการลูกค้าไทยทราเวลเซ็นเตอร์
  • โปรโมชั่นนี้ มีที่นั่งบนเครื่องบิน และห้องพักจำนวนจำกัด
  • บริการรถรับส่งระหว่างสนามบินและโรงแรมจะไม่มีให้บริการ ในช่วง 22.00 - 08.30 น. และจำกัดกระเป๋าเดินทาง 1 ใบใหญ่ ต่อ 1 ท่าน
  • การเข้าพักที่ตรงกับช่วงวันศุกร์ และเสาร์ โรงแรมที่ฮ่องกงส่วนใหญ่ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากราคาแพคเกจโปรโมชั่น (Surcharge) โปรดตรวจสอบเพิ่มเติมจากหน้าเว็บไซต์ หรือสอบถามจากพนักงานขาย
  • รายการ ฟรีทัวร์ครึ่งวัน (Haft Day City Tour) เป็นรายการทัวร์ที่แถมมา และให้บริการตามนโยบายของผู้ให้บริการที่ประเทศฮ่องกง ถ้าท่านไม่เดินทางไปตามรายการ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ กรณีทีท่านตัดสินใจเข้าร่วมรายการฟรีทัวร์ครึ่งวันแล้ว ท่านจะต้องเข้าร่วมรายการจนเสร็จสิ้นโปรแกรมทัวร์ ที่กำหนดไว้ กรณีที่ท่านขอแยกตัวกลับก่อนทางผู้ให้บริการทัวร์อาจเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมกับท่านได้ในภายหลัง
  • รายการ ฟรีทัวร์ครึ่งวัน ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์
  • ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
  • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง แก้ไข ราคาและรายละเอียดของโปรโมชั่น และเงื่อนไขนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การสำรองที่นั่ง และชำระเงิน

 • โปรดสำรองที่นั่งผ่านศูนย์บริการลูกค้า โดยส่งชื่อผู้เดินทาง ทาง อีเมล แฟกซ์ หรือ แบบฟอร์มทางเว็บไซต์ ล่วงหน้าเมื่อทราบกำหนดการที่แน่ชัดทันที
 • กรณีที่สำรองที่นั่งน้อยกว่า 14วันทำการ บริษัทฯ ขอเรียกเก็บเงินมัดจำอย่างน้อย 50% หรือเต็มจำนวน(เฉพาะในบางเส้นทาง) ของราคาแพคเกจทัวร์ทั้งหมด กรณีสำรองที่นั่งน้อยกว่า 7 วันทำการ ขอเรียกเก็บเงินค่าบริการทั้งหมดทันที
 • โปรดชำระเงินค่าบริการทั้งหมดให้เสร็จสิ้นก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7-14 วัน ก่อนการเดินทาง แล้วแต่กรณี

การตรวจสอบชื่อผู้เดินทาง และ เอกสารการเดินทาง

 • การตรวจสอบชื่อผู้เดินทางถือเป็นหน้าที่สำคัญของลูกค้าและตัวแทนลูกค้า กรุณาตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport ) ชื่อ-นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน, คำนำหน้านาม, ชื่อชั้นยศ ทหาร ตำรวจ แพทย์ (ถ้ามีและต้องการระบุ), เบอร์สะสมไมล์ (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้) ก่อนทำการสำรองที่นั่ง
 • การตรวจสอบเอกสารวีซ่าเข้าออกประเทศว่าถูกต้อง ใช้งานได้ และ การตรวจสอบอายุของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้เดินทาง ว่ามีอายุเหลือใช้งานได้ ณ วันเดินทาง อย่างน้อยมากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป ถือเป็นหน้าที่สำคัญของลูกค้าและตัวแทนลูกค้า ก่อนทำการสำรองที่นั่ง
 • หากมีข้อผิดพลาดใด ๆ เป็นผลจากความไม่ถูกต้องของชื่อผู้เดินทาง หรือ เอกสารการเดินทาง ที่ลูกค้าได้แจ้งมา ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หากมีเกิดขึ้น ลูกค้าต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด

การยกเลิกและการขอคืนเงิน

 • การขอยกเลิกรายการแพคเกจทัวร์ต้องแจ้งให้ทราบอย่างน้อยล่วงหน้า 5 วันทำการ สำหรับ เส้นทางเอเชีย, 7 วันทำการ สำหรับเส้นทาง ออสเตรเลีย,นิวซ๊แลนด์ อเมริกา และ ยุโรป ยกเว้นบางประเทศ เช่น มัลดีฟส์ อาจต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการขึ้นไป
 • ค่าบริการที่ท่านชำระแล้ว ทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวฯ และ และ สายการบินแต่ละแห่งเช่นกัน การขอคืนเงินค่าบริการจะกระทำได้หรือไม่ได้ หรือ ได้มากน้อยเพียงใด เป็นเงื่อนไขสิทธิ์ขาดขึ้นอยู่กับสายการบิน และ ตัวแทนท่องเที่ยวนั้น ๆ โดยปกติส่วนที่จะสามารถขอคืนเงินได้ คือ ตั๋วเครื่องบิน (เฉพาะกรณีตั๋วอนุญาตให้คืนเงินได้) และ ค่าโรงแรม(ยกเว้นคืนแรกจะคืนไม่ได้) เท่านั้น ส่วนบริการอื่น ๆ ในแพคเกจทัวร์ จะขอคืนเงินไม่ได้
 • การขอคืนเงินหากสามารถกระทำได้ บริษัทฯ จะเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการ 500 บาท/ท่าน

เงื่อนไขอื่นๆ

 • ราคาค่าบริการแพคเกจทัวร์ คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาของ ค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน การประกาศลดค่าเงินบาท หรือ อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรับขึ้น แล้วแต่กรณีตามความเป็นจริง
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยว เท่านั้น
 • หากระหว่างการเดินทาง ท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือ ประเทศปลายทาง ปฏิเสธการเข้า หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงิน ค่าแพคเกจทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล และ ทรัพย์สินสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • กรณีซื้อแพคเกจทัวร์ ที่ต้องเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับแพคเกจทัวร์นี้ ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า