"แอร์เอเชีย" เปิดเส้นทางใหม่ บินตรงทุกวัน "กรุงเทพฯ-ดานัง"