สายการบินเอทิฮัดได้รับรางวัลสายการบินแห่งปี 2559 จากแอร์ ทรานสปอร์ต เวิลด์