การบินไทยจัดงานเลี้ยงแนะนำเส้นทางบินใหม่ เส้นทางบินตรงสู่เวียนนา