เตรียมปรับสนามบินขอนแก่นสู่ระดับนานาชาติ หลัง ก.คมนาคมอนุมัติงบฯ 2,000 ล้านที่มา : MGR Online
http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000062843ที่มา : MGR Online
http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000062843