ศูนย์บริการช่วยเหลือลูกค้า 02-308-8383เปิดให้บริการ 09.00-17.00 น. ทุกวัน
 
 
Follow LineFollow FacebookFollow Instagram
 
THB
 
THภาษาไทย

ทัวร์พม่า พุกาม

พบ 4 รายการทัวร์
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มัณฑะเลย์ฮิลล์ เจดีย์ชเวสิกอง ทะเลเจดีย์เมืองพุกาม พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
รหัสทัวร์ : TTC237776
นำท่านรับพลังบุญ ณ พม่า นำท่านชมพระราชวังมัณฑะเลย์ เยี่ยมชมวัดกุโสดอร์ ชมทัศนียภาพของเมืองหลวงเก่าของพม่าที่ ภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์ นมัสการ เจดีย์ชเวสิกอง (1ใน5 มหาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่า) ชมความสวยงามของวัดอานันดา ชมทะเลเจดีย์ที่พุกาม ชมทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี เจดีย์ชินพิวมิน เดินเล่นสะพานไม้อูเป่ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในพิธีล้างหน้าพระพักตร์ พระมหามัยมุนี จองด่วนวันนี้ !
Myanmar Airways เมียนม่าร์ แอร์เวย์

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศพม่า

มิ.ย. 66
ก.ค. 66
ส.ค. 66
ก.ย. 66
17-20
24-27
01-04
08-11
15-18
22-25
29-01
05-08
12-15
19-22
26-29
02-05
09-12
16-19
23-26
รหัสทัวร์ : TTC237559
พาท่านออกเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์เมืองแห่งประวัติศาสตร์ของประเทศประพม่า ชมวิวพระอาทิตย์ตกที่มัณฑะเลย์ฮิลล์ ชมโชว์หุ่นกระบอก นมัสการพระมหามัยมุนีอันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1ใน5 แห่งของพม่า ชมความสวยงามอลังการของวัดกุโสดอ วัดกุบยางกี วัดมนุหา นมัสการเจดีย์สัพพัญญูซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในเมืองพุกาม ชมวิหารธรรมยันจี ชมพระเจดีย์ชเวสิกองเจดีย์สีทองขนาดใหญ่และสวยที่สุดเป็น1ใน5มหาบูชาสถานที่ต้องมาเยือนให้ได้สักครั้งในชีวิต พาชมวัดติโลมินโล แวะชมสิ่งของขึ้นชื่อของพุกามอย่างเครื่องเขิน จองด่วนวันนี้!!!!

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศพม่า

มิ.ย. 66
ก.ค. 66
ส.ค. 66
ก.ย. 66
ต.ค. 66
22-25
06-09
20-23
28-31
29-01
11-14
12-15
25-28
01-04
15-18
29-02
06-09
12-15
13-16
20-23
รหัสทัวร์ : TTC160893
ชมพระเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมนุหา เที่ยววัดกุบยางกี ชมวัดติโลมินโล นมัสการ เจดีย์สัพพัญญู ชมวิหารธรรมยันจี พระราชวังมัณฑะเลย์ ไป พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชม วัดกุโสดอ นมัสการพระมหามัยมุนี สะพานไม้อูเบ็ง จองด่วนวันนี้ !

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศพม่า

ก.ค. 66
ส.ค. 66
พ.ย. 66
ธ.ค. 66
ม.ค. 67
ก.พ. 67
มี.ค. 67
29-01
12-15
03-06
10-13
17-20
24-27
01-04
02-05
08-11
09-12
15-18
16-19
22-25
29-01
30-02
31-03
04-07
11-14
18-21
25-28
01-04
15-18
23-26
24-27
29-03
07-10
14-17
23-26
รหัสทัวร์ : TTC237967
ทริปพิเศษร่วมเดินทางไปกับ คุณอ้น สราวุธ เยือน พุกาม เมืองมรดกโลก ชมทุ่งทะเลเจดีย์สุดยิ่งใหญ่ l ล่องเรือ "แม่น้ำอิรวดี" ชมความสวยงามของพระอาทิตย์ตก ณ เมืองพุกาม นมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวสิกอง1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์ของชาวพม่า ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี พระพุทธรูปที่เชื่อกันว่าทรงมีชีวิต เยือนเมืองตากอากาศยอดนิยม พินอูลวิน นั่งรถม้าชมเมือง เที่ยวน้ำตกที่มีธรรมชาติที่สวยงาม พักโรงแรมระดับ 4 ดาว จองเลยวันนี้!!!

ระยะเวลา5 วัน 4 คืน

ประเทศพม่า

ส.ค. 66
12-16

ทัวร์พม่า พุกาม 2566 - 2567

ทัวร์พม่า พุกาม

ค้นพบจำนวน 4 ทัวร์

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มัณฑะเลย์ฮิลล์ เจดีย์ชเวสิกอง ทะเลเจดีย์เมืองพุกาม พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
รหัสทัวร์ : TTC237776

นำท่านรับพลังบุญ ณ พม่า นำท่านชมพระราชวังมัณฑะเลย์ เยี่ยมชมวัดกุโสดอร์ ชมทัศนียภาพของเมืองหลวงเก่าของพม่าที่ ภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์ นมัสการ เจดีย์ชเวสิกอง (1ใน5 มหาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่า) ชมความสวยงามของวัดอานันดา ชมทะเลเจดีย์ที่พุกาม ชมทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี เจดีย์ชินพิวมิน เดินเล่นสะพานไม้อูเป่ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ร่วมพิธีอันศักดิ์ส...

Myanmar Airways เมียนม่าร์ แอร์เวย์

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศพม่า

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 66
17-20
24-27
ก.ค. 66
01-04
08-11
15-18
22-25
29-01
ส.ค. 66
05-08
12-15
19-22
26-29
ก.ย. 66
02-05
09-12
16-19
23-26
รหัสทัวร์ : TTC237559

พาท่านออกเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์เมืองแห่งประวัติศาสตร์ของประเทศประพม่า ชมวิวพระอาทิตย์ตกที่มัณฑะเลย์ฮิลล์ ชมโชว์หุ่นกระบอก นมัสการพระมหามัยมุนีอันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1ใน5 แห่งของพม่า ชมความสวยงามอลังการของวัดกุโสดอ วัดกุบยางกี วัดมนุหา นมัสการเจดีย์สัพพัญญูซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในเมืองพุกาม ชมวิหารธรรมยันจี ชมพระเจดีย์ชเวสิกองเจดีย์สีทอ...

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศพม่า

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 66
22-25
ก.ค. 66
06-09
20-23
28-31
29-01
ส.ค. 66
11-14
12-15
25-28
ก.ย. 66
01-04
15-18
29-02
ต.ค. 66
06-09
12-15
13-16
20-23
รหัสทัวร์ : TTC160893

ชมพระเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมนุหา เที่ยววัดกุบยางกี ชมวัดติโลมินโล นมัสการ เจดีย์สัพพัญญู ชมวิหารธรรมยันจี พระราชวังมัณฑะเลย์ ไป พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชม วัดกุโสดอ นมัสการพระมหามัยมุนี สะพานไม้อูเบ็ง จองด่วนวันนี้ !

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศพม่า

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 66
29-01
ส.ค. 66
12-15
พ.ย. 66
03-06
10-13
17-20
24-27
ธ.ค. 66
01-04
02-05
08-11
09-12
15-18
16-19
22-25
29-01
30-02
31-03
ม.ค. 67
04-07
11-14
18-21
25-28
ก.พ. 67
01-04
15-18
23-26
24-27
29-03
มี.ค. 67
07-10
14-17
23-26
รหัสทัวร์ : TTC237967

ทริปพิเศษร่วมเดินทางไปกับ คุณอ้น สราวุธ เยือน พุกาม เมืองมรดกโลก ชมทุ่งทะเลเจดีย์สุดยิ่งใหญ่ l ล่องเรือ "แม่น้ำอิรวดี" ชมความสวยงามของพระอาทิตย์ตก ณ เมืองพุกาม นมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวสิกอง1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์ของชาวพม่า ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี พระพุทธรูปที่เชื่อกันว่าทรงมีชีวิต เยือนเมืองตากอากาศยอดนิยม พินอูลวิน นั่งรถม้าชมเมือ...

ระยะเวลา5 วัน 4 คืน

ประเทศพม่า

กำหนดการเดินทาง

ส.ค. 66
12-16

ทัวร์พม่า พุกาม 2566 - 2567

ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า โปรโมชั่นเที่ยวพม่า ตลอดปี 2565 - 2566 ครบทุกเดือน หลากหลายเส้นทางกับไทยทราเวลเซ็นเตอร์ สร้างและสรรค์บริการ ทัวร์พม่า และ เที่ยวพม่า คุณภาพ ให้ท่านได้สัมผัสประเทศพม่าอีกหนึ่งดินแดนพุทธภูมิอันยิ่งใหญ่ ที่ร้อยรัดศรัทธาและวิถีแห่งพุทธศาสนา สะท้อนออกมาในสถาปัตยกรรม วิถีความเป็นอยู่ และ วัฒนธรรมอันโดดเด่น และ เป็นเอกลักษณ์ ของ เมืองพม่า ดินแดนแห่งหมื่นเจดีย์ รวมถึงธรรมชาติอันงดงาม ได้หลากหลายเส้นทาง อาทิ ย่างกุ้ง หงสาวดี พุกาม มันดาเล สิเรียม เป็นต้น สามารถเลือกเดินทางได้ทั้ง ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังเป็นบริษัททัวร์ รับจัดโปรแกรมเดินทางไปพม่า หลากหลายเส้นทาง ตั้งแต่ 2 ท่าน จนถึง 2,000 ท่านขึ้นไป ในรูปแบบแพคเกจทัวร์ หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ที่ประเทศพม่า ในราคาและบริการที่ท่านจะประทับใจมีผลงานอ้างอิงมากมาย

Thailand Web Stat