ศูนย์บริการช่วยเหลือลูกค้า 02-308-8383เปิดให้บริการ 09.00-17.00 น. ทุกวัน
 
 
Follow LineFollow FacebookFollow Instagram
 
THB
 
THภาษาไทย

ทัวร์พม่า สิงหาคม

พบ 10 รายการทัวร์
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี เจดีย์ไจ๊กะส่าน พระนั่งหงาทัตจี เจดีย์โบตาทาวน์ พระนอนชเวตาเลียว เจดีย์ไจ๊ปุ่น
รหัสทัวร์ : TTC237681
นำท่านเหินฟ้าเดินทางสู่พม่า สักการะเจดีย์ไจ๊กะส่าน ขอพรพระพุทธรูปองค์ใหญ่หลวงพ่อหงาทัตจีหลวงพ่อที่สูงเท่าตึก 5 ชั้นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อนทรงเครื่องแบบกษัตริย์เครื่องทรงเป็นโลหะ สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยีพระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ ชมเจดีย์โบตะทาวน์ภายในประดับด้วยกระเบื้องสีสันงดงาม เข้าชมพระธาตุที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดีเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำชมเจดีย์ไจ๊ปุ่นมีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ นำท่านชมและนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากองเจดีย์ที่มีชื่อเสียงและเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ สายมูไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ห้ามพลาด จองได้แล้ววันนี้!!!
Myanmar Airways เมียนม่าร์ แอร์เวย์

ระยะเวลา2 วัน 1 คืน

ประเทศพม่า

ส.ค. 66
01-02
05-06
12-13
13-14
26-27
รหัสทัวร์ : TTC226671
นำท่านเดินทางสู่พม่า ชมพระราชวังบุเรงนองและบัลลังก์ผึ้ง ชมเจดีย์ไจ๊ปุ่น นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว นำท่านชมและนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ชมเจดีย์โบตะทาวน์ จากนั้นนำท่านสักการะพระเทพทันใจและเทพกระซิบ สักการะเจดีย์เอ่งต่อหย่า เจดีย์ไจ๊กะส่าน และสุดท้ายนำท่านสักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (KyaukHtatgyi Buddha) หรือ พระนอนตาหวาน สักการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่หลวงพ่อหงาทัตจี จองได้แล้ววันนี้!!!

ระยะเวลา2 วัน 1 คืน

ประเทศพม่า

ส.ค. 66
05-06
12-13
13-14
19-20
26-27
รหัสทัวร์ : TTC237638
นำท่านเหินฟ้าสู่ประเทศพม่า พาท่านชมเจดีย์ชเว มอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตาเป็น1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญสูงสุดของชาวพม่า จากนั้นพาท่านกราบนมัสการ พระพุทธรูปนอนที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ หลังจากนั้นพาท่านนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ทองแห่งเมืองดากองแห่งลุ่มน้ำอิระวดี เจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่าและชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตร นำท่านขอพร เทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี นำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน จองเลยวันนี้!!!

ระยะเวลา2 วัน 1 คืน

ประเทศพม่า

ส.ค. 66
05-06
12-13
13-14
19-20
26-27
รหัสทัวร์ : TTC237575
นำท่านเดินทางสู่ประเทศพม่า สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยีที่พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ สักการะหลวงพ่อหงาทัตจีทรงเครื่องแบบกษัตริย์ ชมเจดีย์โบตะทาวน์ อฐิษฐานขอพรพระเทพทันใจและเทพกระซิบ ชมและนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เดินทางสู่เมืองหงสาวดี เข้าชมพระธาตุตั้งใจกลางเมืองหงสาวดีเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง พาท่านชมพระราชวังบุเรงนอง นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวสวยงามในแบบของมอญ พลาดไม่ได้กับเจดีย์ไจ๊ปุ่นพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ สักการะพระเจดีย์เยเลพญาพระปางมารวิชัยอันงดงามบนเกาะกลางน้ำอายุนับพันปี แวะชมและขอพรเจดีย์ไจ๊เข้าเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองสิเรียม พิเศษ!กุ้งแม่น้ำเผา บุฟเฟต์ HOTPOTและบุฟเฟ่นานาชาติ จองได้แล้ววันนี้!!!

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศพม่า

ส.ค. 66
04-06
11-13
12-14
18-20
25-27
รหัสทัวร์ : TTC182352
นำทุกท่านเที่ยวพม่า เดินทางสู่เมืองหงสาวดีหรือเมืองพะโค นมัสการพระพุทธรูปไจ้ปุ่น นมัสการเจดีย์ชเว มอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา นมัสการเจดีย์ไจ้ทีโย หรือ พระธาตุอินทร์แขวน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองหงสาวดี นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว กราบนมัสการเจดีย์โบตาทาวน์ ขอพรเทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี สักการะเทพกระซิบ นำท่านนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ชมความสวยงามของเจดีย์กลางน้ำ หรือ เจดีย์เยเลพญา นำท่านสักการะพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน และสุดท้ายนำท่านเดินทางสู่ วัดเจ๊าต่อจี หรือวัดพระหินอ่อน จองได้เลยวันนี้!!!

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศพม่า

ส.ค. 66
04-06
11-13
12-14
18-20
25-27
รหัสทัวร์ : TTC237521
นำท่านเดินทางสู่ย่างกุ้งประเทศพม่า สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยีที่พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ สักการะหลวงพ่อหงาทัตจีทรงเครื่องแบบกษัตริย์ ชมเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระเทพทันใจและเทพกระซิบ นำท่านชมและนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เดินทางสู่เมืองหงสาวดี ชมพระราชวังบุเรงนอง เข้าชมพระธาตุที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดีเป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง ชมเจดีย์ไจ๊ปุ่นพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวพระพุทธรูปนอน เดินทางสู่พระธาตุอินทร์แขวน ชมเจดีย์ไจ้ทีโย พิเศษ!บุฟเฟ่นานาชาติ จองได้แล้ววันนี้!!

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศพม่า

ส.ค. 66
04-06
11-13
12-14
18-20
25-27
รหัสทัวร์ : TTC237776
นำท่านรับพลังบุญ ณ พม่า นำท่านชมพระราชวังมัณฑะเลย์ เยี่ยมชมวัดกุโสดอร์ ชมทัศนียภาพของเมืองหลวงเก่าของพม่าที่ ภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์ นมัสการ เจดีย์ชเวสิกอง (1ใน5 มหาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่า) ชมความสวยงามของวัดอานันดา ชมทะเลเจดีย์ที่พุกาม ชมทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี เจดีย์ชินพิวมิน เดินเล่นสะพานไม้อูเป่ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในพิธีล้างหน้าพระพักตร์ พระมหามัยมุนี จองด่วนวันนี้ !

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศพม่า

ส.ค. 66
05-08
12-15
19-22
26-29
รหัสทัวร์ : TTC237559
พาท่านออกเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์เมืองแห่งประวัติศาสตร์ของประเทศประพม่า ชมวิวพระอาทิตย์ตกที่มัณฑะเลย์ฮิลล์ ชมโชว์หุ่นกระบอก นมัสการพระมหามัยมุนีอันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1ใน5 แห่งของพม่า ชมความสวยงามอลังการของวัดกุโสดอ วัดกุบยางกี วัดมนุหา นมัสการเจดีย์สัพพัญญูซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในเมืองพุกาม ชมวิหารธรรมยันจี ชมพระเจดีย์ชเวสิกองเจดีย์สีทองขนาดใหญ่และสวยที่สุดเป็น1ใน5มหาบูชาสถานที่ต้องมาเยือนให้ได้สักครั้งในชีวิต พาชมวัดติโลมินโล แวะชมสิ่งของขึ้นชื่อของพุกามอย่างเครื่องเขิน จองด่วนวันนี้!!!!

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศพม่า

ส.ค. 66
11-14
12-15
25-28
รหัสทัวร์ : TTC160893
ชมพระเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมนุหา เที่ยววัดกุบยางกี ชมวัดติโลมินโล นมัสการ เจดีย์สัพพัญญู ชมวิหารธรรมยันจี พระราชวังมัณฑะเลย์ ไป พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชม วัดกุโสดอ นมัสการพระมหามัยมุนี สะพานไม้อูเบ็ง จองด่วนวันนี้ !

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศพม่า

ส.ค. 66
12-15
รหัสทัวร์ : TTC237967
ทริปพิเศษร่วมเดินทางไปกับ คุณอ้น สราวุธ เยือน พุกาม เมืองมรดกโลก ชมทุ่งทะเลเจดีย์สุดยิ่งใหญ่ l ล่องเรือ "แม่น้ำอิรวดี" ชมความสวยงามของพระอาทิตย์ตก ณ เมืองพุกาม นมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวสิกอง1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์ของชาวพม่า ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี พระพุทธรูปที่เชื่อกันว่าทรงมีชีวิต เยือนเมืองตากอากาศยอดนิยม พินอูลวิน นั่งรถม้าชมเมือง เที่ยวน้ำตกที่มีธรรมชาติที่สวยงาม พักโรงแรมระดับ 4 ดาว จองเลยวันนี้!!!

ระยะเวลา5 วัน 4 คืน

ประเทศพม่า

ส.ค. 66
12-16

ทัวร์พม่า สิงหาคม 2566 - 2567

ทัวร์พม่า สิงหาคม

ค้นพบจำนวน 10 ทัวร์

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี เจดีย์ไจ๊กะส่าน พระนั่งหงาทัตจี เจดีย์โบตาทาวน์ พระนอนชเวตาเลียว เจดีย์ไจ๊ปุ่น
รหัสทัวร์ : TTC237681

นำท่านเหินฟ้าเดินทางสู่พม่า สักการะเจดีย์ไจ๊กะส่าน ขอพรพระพุทธรูปองค์ใหญ่หลวงพ่อหงาทัตจีหลวงพ่อที่สูงเท่าตึก 5 ชั้นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อนทรงเครื่องแบบกษัตริย์เครื่องทรงเป็นโลหะ สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยีพระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ ชมเจดีย์โบตะทาวน์ภายในประดับด้วยกระเบื้องสีสันงดงาม เข้าชมพระธา...

Myanmar Airways เมียนม่าร์ แอร์เวย์

ระยะเวลา2 วัน 1 คืน

ประเทศพม่า

กำหนดการเดินทาง

ส.ค. 66
01-02
05-06
12-13
13-14
26-27
รหัสทัวร์ : TTC226671

นำท่านเดินทางสู่พม่า ชมพระราชวังบุเรงนองและบัลลังก์ผึ้ง ชมเจดีย์ไจ๊ปุ่น นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว นำท่านชมและนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ชมเจดีย์โบตะทาวน์ จากนั้นนำท่านสักการะพระเทพทันใจและเทพกระซิบ สักการะเจดีย์เอ่งต่อหย่า เจดีย์ไจ๊กะส่าน และสุดท้ายนำท่านสักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (KyaukHtatgyi Buddha) หรือ พระนอนตาหวาน สักการะพระพุทธรูปอ...

ระยะเวลา2 วัน 1 คืน

ประเทศพม่า

กำหนดการเดินทาง

ส.ค. 66
05-06
12-13
13-14
19-20
26-27
รหัสทัวร์ : TTC237638

นำท่านเหินฟ้าสู่ประเทศพม่า พาท่านชมเจดีย์ชเว มอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตาเป็น1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญสูงสุดของชาวพม่า จากนั้นพาท่านกราบนมัสการ พระพุทธรูปนอนที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ หลังจากนั้นพาท่านนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ทองแห่งเมืองดากองแห่งลุ่มน้ำอิระวดี เจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว...

ระยะเวลา2 วัน 1 คืน

ประเทศพม่า

กำหนดการเดินทาง

ส.ค. 66
05-06
12-13
13-14
19-20
26-27
รหัสทัวร์ : TTC237575

นำท่านเดินทางสู่ประเทศพม่า สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยีที่พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ สักการะหลวงพ่อหงาทัตจีทรงเครื่องแบบกษัตริย์ ชมเจดีย์โบตะทาวน์ อฐิษฐานขอพรพระเทพทันใจและเทพกระซิบ ชมและนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เดินทางสู่เมืองหงสาวดี เข้าชมพระธาตุตั้งใจกลางเมืองหงสาวดีเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง พาท่านชมพระราชวังบุเรงนอง นมัสการพระพุทธไสยาสน์...

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศพม่า

กำหนดการเดินทาง

ส.ค. 66
04-06
11-13
12-14
18-20
25-27
รหัสทัวร์ : TTC182352

นำทุกท่านเที่ยวพม่า เดินทางสู่เมืองหงสาวดีหรือเมืองพะโค นมัสการพระพุทธรูปไจ้ปุ่น นมัสการเจดีย์ชเว มอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา นมัสการเจดีย์ไจ้ทีโย หรือ พระธาตุอินทร์แขวน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองหงสาวดี นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว กราบนมัสการเจดีย์โบตาทาวน์ ขอพรเทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี สักการะเทพกระซิบ นำท่านนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ชมความสวย...

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศพม่า

กำหนดการเดินทาง

ส.ค. 66
04-06
11-13
12-14
18-20
25-27
รหัสทัวร์ : TTC237521

นำท่านเดินทางสู่ย่างกุ้งประเทศพม่า สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยีที่พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ สักการะหลวงพ่อหงาทัตจีทรงเครื่องแบบกษัตริย์ ชมเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระเทพทันใจและเทพกระซิบ นำท่านชมและนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เดินทางสู่เมืองหงสาวดี ชมพระราชวังบุเรงนอง เข้าชมพระธาตุที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดีเป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง ชมเจดี...

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศพม่า

กำหนดการเดินทาง

ส.ค. 66
04-06
11-13
12-14
18-20
25-27
รหัสทัวร์ : TTC237776

นำท่านรับพลังบุญ ณ พม่า นำท่านชมพระราชวังมัณฑะเลย์ เยี่ยมชมวัดกุโสดอร์ ชมทัศนียภาพของเมืองหลวงเก่าของพม่าที่ ภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์ นมัสการ เจดีย์ชเวสิกอง (1ใน5 มหาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่า) ชมความสวยงามของวัดอานันดา ชมทะเลเจดีย์ที่พุกาม ชมทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี เจดีย์ชินพิวมิน เดินเล่นสะพานไม้อูเป่ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ร่วมพิธีอันศักดิ์ส...

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศพม่า

กำหนดการเดินทาง

ส.ค. 66
05-08
12-15
19-22
26-29
รหัสทัวร์ : TTC237559

พาท่านออกเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์เมืองแห่งประวัติศาสตร์ของประเทศประพม่า ชมวิวพระอาทิตย์ตกที่มัณฑะเลย์ฮิลล์ ชมโชว์หุ่นกระบอก นมัสการพระมหามัยมุนีอันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1ใน5 แห่งของพม่า ชมความสวยงามอลังการของวัดกุโสดอ วัดกุบยางกี วัดมนุหา นมัสการเจดีย์สัพพัญญูซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในเมืองพุกาม ชมวิหารธรรมยันจี ชมพระเจดีย์ชเวสิกองเจดีย์สีทอ...

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศพม่า

กำหนดการเดินทาง

ส.ค. 66
11-14
12-15
25-28
รหัสทัวร์ : TTC160893

ชมพระเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมนุหา เที่ยววัดกุบยางกี ชมวัดติโลมินโล นมัสการ เจดีย์สัพพัญญู ชมวิหารธรรมยันจี พระราชวังมัณฑะเลย์ ไป พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชม วัดกุโสดอ นมัสการพระมหามัยมุนี สะพานไม้อูเบ็ง จองด่วนวันนี้ !

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศพม่า

กำหนดการเดินทาง

ส.ค. 66
12-15
รหัสทัวร์ : TTC237967

ทริปพิเศษร่วมเดินทางไปกับ คุณอ้น สราวุธ เยือน พุกาม เมืองมรดกโลก ชมทุ่งทะเลเจดีย์สุดยิ่งใหญ่ l ล่องเรือ "แม่น้ำอิรวดี" ชมความสวยงามของพระอาทิตย์ตก ณ เมืองพุกาม นมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวสิกอง1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์ของชาวพม่า ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี พระพุทธรูปที่เชื่อกันว่าทรงมีชีวิต เยือนเมืองตากอากาศยอดนิยม พินอูลวิน นั่งรถม้าชมเมือ...

ระยะเวลา5 วัน 4 คืน

ประเทศพม่า

กำหนดการเดินทาง

ส.ค. 66
12-16

ทัวร์พม่า สิงหาคม 2566 - 2567

ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า โปรโมชั่นเที่ยวพม่า ตลอดปี 2565 - 2566 ครบทุกเดือน หลากหลายเส้นทางกับไทยทราเวลเซ็นเตอร์ สร้างและสรรค์บริการ ทัวร์พม่า และ เที่ยวพม่า คุณภาพ ให้ท่านได้สัมผัสประเทศพม่าอีกหนึ่งดินแดนพุทธภูมิอันยิ่งใหญ่ ที่ร้อยรัดศรัทธาและวิถีแห่งพุทธศาสนา สะท้อนออกมาในสถาปัตยกรรม วิถีความเป็นอยู่ และ วัฒนธรรมอันโดดเด่น และ เป็นเอกลักษณ์ ของ เมืองพม่า ดินแดนแห่งหมื่นเจดีย์ รวมถึงธรรมชาติอันงดงาม ได้หลากหลายเส้นทาง อาทิ ย่างกุ้ง หงสาวดี พุกาม มันดาเล สิเรียม เป็นต้น สามารถเลือกเดินทางได้ทั้ง ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังเป็นบริษัททัวร์ รับจัดโปรแกรมเดินทางไปพม่า หลากหลายเส้นทาง ตั้งแต่ 2 ท่าน จนถึง 2,000 ท่านขึ้นไป ในรูปแบบแพคเกจทัวร์ หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ที่ประเทศพม่า ในราคาและบริการที่ท่านจะประทับใจมีผลงานอ้างอิงมากมาย

Thailand Web Stat