ศูนย์บริการช่วยเหลือลูกค้า 02-308-8383เปิดให้บริการ 09.00-17.00 น. ทุกวัน
 
 
Follow LineFollow FacebookFollow Instagram
 
THB
 
THภาษาไทย

ทัวร์พม่า เมียนม่าร์แอร์เวย์

พบ 4 รายการทัวร์
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน นมัสการเจดีย์ชเวมอดอว์ สักการะพระธาตุอินทร์แขวน
รหัสทัวร์ : TTC206033
นำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง และนมัสการ เจดีย์ชเวมอดอว์ คนไทยนิยมเรียกว่า พระมหาเจดีย์มุเตา เป็นเจดีย์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองที่สูงที่สุดของหงสาวดี นับว่าเป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เชิญท่านนมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน หรือใส่บาตรตามอัธยาศัย หรือถวายข้าวพระพุทธมีชุดจำหน่ายบริเวณนั้น นำท่านเข้าสู่ วัดไจ้คะวาย เพื่อทำบุญใส่บาตรข้าวสวยแด่ภิกษุ สามเณร จำนวน 1200 รูป หลังจากนั้นนำท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของเมืองหงสาวดี อีกทั้งยังสามารถเลือกซื้อของฝาก อาทิ ไม้แกะสลัก ผ้าปักพื้นเมือง ผ้าพื้นเมือง
Myanmar Airways เมียนม่าร์ แอร์เวย์

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศพม่า

กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ Call Center โทร. (662) 171-9999
รหัสทัวร์ : TTC194663
นำท่านสักการะมหาบูชาศักดิ์สิทธิ์แห่งประเทศพม่าพุกาม...เมืองแห่งทะเลเจดีย์ ชมเจดีย์ชเวสิกอง ชมหุ่นกระบอกมัณฑะเลย์ ร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี อาหารพิเศษ เป็ดปักกิ่ง + กุ้งมังกร + กุ้งแม่น้ำ

ระยะเวลา4 วัน

ประเทศพม่า

กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ Call Center โทร. (662) 171-9999
รหัสทัวร์ : TTC194666
เที่ยวย่างกุ้ง สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง พุกาม เมืองแห่งทะเลเจดีย์...เจดีย์ชเวสิกอง มัณฑะเลย์ ร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี อินเล ชมวิถีชิวิตชาวอินตาการพายเรือด้วยเท้า ชมโชว์พื้นเมือง และโชว์หุ่นกระบอก พิเศษ เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร+กุ้งแม่น้ำ+บุฟเฟ่ต์การะเวก

ระยะเวลา5 วัน 4 คืน

ประเทศพม่า

กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ Call Center โทร. (662) 171-9999
รหัสทัวร์ : TTC194668
ชมพระราชวังบุเรงนอง ตื่นตาตื่นใจกับพระธาตุอินทร์แขวน นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว มีอายุเก่าแก่กว่าพันปี สักการะโบโบยี หรือเทพทันใจ ชมพระเจดีย์ชเวสิกอง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 5 แห่งของพม่า พิเศษ! ชมการแสดงหุ่นกระบอก ณ ร้านอาหาร อนันดา เมืองพุกาม

ระยะเวลา7 วัน 6 คืน

ประเทศพม่า

กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ Call Center โทร. (662) 171-9999

ทัวร์พม่า เมียนม่าร์แอร์เวย์ 2564 - 2565

ทัวร์พม่า เมียนม่าร์แอร์เวย์

ค้นพบจำนวน 4 ทัวร์

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน นมัสการเจดีย์ชเวมอดอว์ สักการะพระธาตุอินทร์แขวน
รหัสทัวร์ : TTC206033

นำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง และนมัสการ เจดีย์ชเวมอดอว์ คนไทยนิยมเรียกว่า พระมหาเจดีย์มุเตา เป็นเจดีย์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองที่สูงที่สุดของหงสาวดี นับว่าเป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เชิญท่านนมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน หรือใส่บาตรตามอัธยาศัย หรือถวายข้าวพระพุทธมีชุดจำหน่ายบริเวณนั้น นำท่านเข้าสู่ วัดไจ้คะวาย เพื่อทำบุญใส่บาตรข้าวสวยแด่ภิกษุ สามเณร จ...

Myanmar Airways เมียนม่าร์ แอร์เวย์

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศพม่า

กำหนดการเดินทาง

กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ Call Center โทร. (662) 171-9999
รหัสทัวร์ : TTC194663

นำท่านสักการะมหาบูชาศักดิ์สิทธิ์แห่งประเทศพม่าพุกาม...เมืองแห่งทะเลเจดีย์ ชมเจดีย์ชเวสิกอง ชมหุ่นกระบอกมัณฑะเลย์ ร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี อาหารพิเศษ เป็ดปักกิ่ง + กุ้งมังกร + กุ้งแม่น้ำ

ระยะเวลา4 วัน

ประเทศพม่า

กำหนดการเดินทาง

กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ Call Center โทร. (662) 171-9999
รหัสทัวร์ : TTC194666

เที่ยวย่างกุ้ง สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง พุกาม เมืองแห่งทะเลเจดีย์...เจดีย์ชเวสิกอง มัณฑะเลย์ ร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี อินเล ชมวิถีชิวิตชาวอินตาการพายเรือด้วยเท้า ชมโชว์พื้นเมือง และโชว์หุ่นกระบอก พิเศษ เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร+กุ้งแม่น้ำ+บุฟเฟ่ต์การะเวก

ระยะเวลา5 วัน 4 คืน

ประเทศพม่า

กำหนดการเดินทาง

กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ Call Center โทร. (662) 171-9999
รหัสทัวร์ : TTC194668

ชมพระราชวังบุเรงนอง ตื่นตาตื่นใจกับพระธาตุอินทร์แขวน นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว มีอายุเก่าแก่กว่าพันปี สักการะโบโบยี หรือเทพทันใจ ชมพระเจดีย์ชเวสิกอง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 5 แห่งของพม่า พิเศษ! ชมการแสดงหุ่นกระบอก ณ ร้านอาหาร อนันดา เมืองพุกาม

ระยะเวลา7 วัน 6 คืน

ประเทศพม่า

กำหนดการเดินทาง

กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ Call Center โทร. (662) 171-9999

ทัวร์พม่า เมียนม่าร์แอร์เวย์ 2564 - 2565

ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า โปรโมชั่นเที่ยวพม่า ตลอดปี 2563 - 2564 ครบทุกเดือน หลากหลายเส้นทางกับไทยทราเวลเซ็นเตอร์ สร้างและสรรค์บริการ ทัวร์พม่า และ เที่ยวพม่า คุณภาพ ให้ท่านได้สัมผัสประเทศพม่าอีกหนึ่งดินแดนพุทธภูมิอันยิ่งใหญ่ ที่ร้อยรัดศรัทธาและวิถีแห่งพุทธศาสนา สะท้อนออกมาในสถาปัตยกรรม วิถีความเป็นอยู่ และ วัฒนธรรมอันโดดเด่น และ เป็นเอกลักษณ์ ของ เมืองพม่า ดินแดนแห่งหมื่นเจดีย์ รวมถึงธรรมชาติอันงดงาม ได้หลากหลายเส้นทาง อาทิ ย่างกุ้ง หงสาวดี พุกาม มันดาเล สิเรียม เป็นต้น สามารถเลือกเดินทางได้ทั้ง ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังเป็นบริษัททัวร์ รับจัดโปรแกรมเดินทางไปพม่า หลากหลายเส้นทาง ตั้งแต่ 2 ท่าน จนถึง 2,000 ท่านขึ้นไป ในรูปแบบแพคเกจทัวร์ หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ที่ประเทศพม่า ในราคาและบริการที่ท่านจะประทับใจมีผลงานอ้างอิงมากมาย

Thailand Web Stat