ศูนย์บริการช่วยเหลือลูกค้า 02-308-8383เปิดให้บริการ 09.00-17.00 น. ทุกวัน
 
 
Follow LineFollow FacebookFollow Instagram
 
THB
 
THภาษาไทย

ทัวร์พม่า 3 วัน

พบ 4 รายการทัวร์
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ไจ๊ปุ่น พระเจดีย์เยเลพญา หลวงพ่อหงาทัตจี
รหัสทัวร์ : TTC237575
นำท่านเดินทางสู่ประเทศพม่า สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยีที่พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ สักการะหลวงพ่อหงาทัตจีทรงเครื่องแบบกษัตริย์ ชมเจดีย์โบตะทาวน์ อฐิษฐานขอพรพระเทพทันใจและเทพกระซิบ ชมและนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เดินทางสู่เมืองหงสาวดี เข้าชมพระธาตุตั้งใจกลางเมืองหงสาวดีเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง พาท่านชมพระราชวังบุเรงนอง นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวสวยงามในแบบของมอญ พลาดไม่ได้กับเจดีย์ไจ๊ปุ่นพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ สักการะพระเจดีย์เยเลพญาพระปางมารวิชัยอันงดงามบนเกาะกลางน้ำอายุนับพันปี แวะชมและขอพรเจดีย์ไจ๊เข้าเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองสิเรียม พิเศษ!กุ้งแม่น้ำเผา บุฟเฟต์ HOTPOTและบุฟเฟ่นานาชาติ จองได้แล้ววันนี้!!!
Myanmar Airways เมียนม่าร์ แอร์เวย์

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศพม่า

มิ.ย. 66
ก.ค. 66
ส.ค. 66
ก.ย. 66
ต.ค. 66
23-25
30-02
07-09
14-16
21-23
28-30
29-31
30-01
04-06
11-13
12-14
18-20
25-27
01-03
08-10
15-17
22-24
29-01
06-08
13-15
20-22
21-23
27-29
รหัสทัวร์ : TTC237686
ทริปสายูพาไปขอพรที่พม่า ตามรอยสถานที่มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ มหาเจดีย์ชเวดากองเมืองย่างกุ้ง เจดีย์ชเวมอร์ดอร์เมืองหงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวนเมืองไจ้ทีโย และยังพาไปมูต่อที่เจดีย์ไจ๊ปุ่น นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวหรือพระนอนยิ้มหวาน ขอพรเน้นๆด้านธุรกิจการค้ากับ แม่ยักษ์ และ พระสุริยันจันทรา ชมเจดีย์โบตาทาวน์ ต่อด้วยขอพรกับเทพทันใจ จองเลยตอนนี้!!!

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศพม่า

มิ.ย. 66
23-25
รหัสทัวร์ : TTC237521
นำท่านเดินทางสู่ย่างกุ้งประเทศพม่า สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยีที่พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ สักการะหลวงพ่อหงาทัตจีทรงเครื่องแบบกษัตริย์ ชมเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระเทพทันใจและเทพกระซิบ นำท่านชมและนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เดินทางสู่เมืองหงสาวดี ชมพระราชวังบุเรงนอง เข้าชมพระธาตุที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดีเป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง ชมเจดีย์ไจ๊ปุ่นพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวพระพุทธรูปนอน เดินทางสู่พระธาตุอินทร์แขวน ชมเจดีย์ไจ้ทีโย พิเศษ!บุฟเฟ่นานาชาติ จองได้แล้ววันนี้!!

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศพม่า

มิ.ย. 66
ก.ค. 66
ส.ค. 66
ก.ย. 66
ต.ค. 66
23-25
30-02
07-09
14-16
21-23
28-30
29-31
30-01
04-06
11-13
12-14
18-20
25-27
01-03
08-10
15-17
22-24
29-01
06-08
13-15
20-22
21-23
27-29
รหัสทัวร์ : TTC182352
นำทุกท่านเที่ยวพม่า เดินทางสู่เมืองหงสาวดีหรือเมืองพะโค นมัสการพระพุทธรูปไจ้ปุ่น นมัสการเจดีย์ชเว มอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา นมัสการเจดีย์ไจ้ทีโย หรือ พระธาตุอินทร์แขวน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองหงสาวดี นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว กราบนมัสการเจดีย์โบตาทาวน์ ขอพรเทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี สักการะเทพกระซิบ นำท่านนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ชมความสวยงามของเจดีย์กลางน้ำ หรือ เจดีย์เยเลพญา นำท่านสักการะพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน และสุดท้ายนำท่านเดินทางสู่ วัดเจ๊าต่อจี หรือวัดพระหินอ่อน จองได้เลยวันนี้!!!

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศพม่า

มิ.ย. 66
ก.ค. 66
ส.ค. 66
ก.ย. 66
ต.ค. 66
16-18
23-25
30-02
07-09
08-10
14-16
21-23
22-24
28-30
04-06
11-13
12-14
18-20
25-27
08-10
15-17
22-24
29-01
13-15
20-22
21-23

ทัวร์พม่า 3 วัน 2566 - 2567

ทัวร์พม่า 3 วัน

ค้นพบจำนวน 4 ทัวร์

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ไจ๊ปุ่น พระเจดีย์เยเลพญา หลวงพ่อหงาทัตจี
รหัสทัวร์ : TTC237575

นำท่านเดินทางสู่ประเทศพม่า สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยีที่พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ สักการะหลวงพ่อหงาทัตจีทรงเครื่องแบบกษัตริย์ ชมเจดีย์โบตะทาวน์ อฐิษฐานขอพรพระเทพทันใจและเทพกระซิบ ชมและนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เดินทางสู่เมืองหงสาวดี เข้าชมพระธาตุตั้งใจกลางเมืองหงสาวดีเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง พาท่านชมพระราชวังบุเรงนอง นมัสการพระพุทธไสยาสน์...

Myanmar Airways เมียนม่าร์ แอร์เวย์

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศพม่า

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 66
23-25
30-02
ก.ค. 66
07-09
14-16
21-23
28-30
29-31
30-01
ส.ค. 66
04-06
11-13
12-14
18-20
25-27
ก.ย. 66
01-03
08-10
15-17
22-24
29-01
ต.ค. 66
06-08
13-15
20-22
21-23
27-29
รหัสทัวร์ : TTC237686

ทริปสายูพาไปขอพรที่พม่า ตามรอยสถานที่มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ มหาเจดีย์ชเวดากองเมืองย่างกุ้ง เจดีย์ชเวมอร์ดอร์เมืองหงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวนเมืองไจ้ทีโย และยังพาไปมูต่อที่เจดีย์ไจ๊ปุ่น นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวหรือพระนอนยิ้มหวาน ขอพรเน้นๆด้านธุรกิจการค้ากับ แม่ยักษ์ และ พระสุริยันจันทรา ชมเจดีย์โบตาทาวน์ ต่อด้วยขอพรกับเทพทันใจ จองเลยตอนน...

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศพม่า

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 66
23-25
รหัสทัวร์ : TTC237521

นำท่านเดินทางสู่ย่างกุ้งประเทศพม่า สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยีที่พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ สักการะหลวงพ่อหงาทัตจีทรงเครื่องแบบกษัตริย์ ชมเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระเทพทันใจและเทพกระซิบ นำท่านชมและนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เดินทางสู่เมืองหงสาวดี ชมพระราชวังบุเรงนอง เข้าชมพระธาตุที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดีเป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง ชมเจดี...

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศพม่า

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 66
23-25
30-02
ก.ค. 66
07-09
14-16
21-23
28-30
29-31
30-01
ส.ค. 66
04-06
11-13
12-14
18-20
25-27
ก.ย. 66
01-03
08-10
15-17
22-24
29-01
ต.ค. 66
06-08
13-15
20-22
21-23
27-29
รหัสทัวร์ : TTC182352

นำทุกท่านเที่ยวพม่า เดินทางสู่เมืองหงสาวดีหรือเมืองพะโค นมัสการพระพุทธรูปไจ้ปุ่น นมัสการเจดีย์ชเว มอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา นมัสการเจดีย์ไจ้ทีโย หรือ พระธาตุอินทร์แขวน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองหงสาวดี นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว กราบนมัสการเจดีย์โบตาทาวน์ ขอพรเทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี สักการะเทพกระซิบ นำท่านนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ชมความสวย...

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศพม่า

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 66
16-18
23-25
30-02
ก.ค. 66
07-09
08-10
14-16
21-23
22-24
28-30
ส.ค. 66
04-06
11-13
12-14
18-20
25-27
ก.ย. 66
08-10
15-17
22-24
29-01
ต.ค. 66
13-15
20-22
21-23

ทัวร์พม่า 3 วัน 2566 - 2567

ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า โปรโมชั่นเที่ยวพม่า ตลอดปี 2565 - 2566 ครบทุกเดือน หลากหลายเส้นทางกับไทยทราเวลเซ็นเตอร์ สร้างและสรรค์บริการ ทัวร์พม่า และ เที่ยวพม่า คุณภาพ ให้ท่านได้สัมผัสประเทศพม่าอีกหนึ่งดินแดนพุทธภูมิอันยิ่งใหญ่ ที่ร้อยรัดศรัทธาและวิถีแห่งพุทธศาสนา สะท้อนออกมาในสถาปัตยกรรม วิถีความเป็นอยู่ และ วัฒนธรรมอันโดดเด่น และ เป็นเอกลักษณ์ ของ เมืองพม่า ดินแดนแห่งหมื่นเจดีย์ รวมถึงธรรมชาติอันงดงาม ได้หลากหลายเส้นทาง อาทิ ย่างกุ้ง หงสาวดี พุกาม มันดาเล สิเรียม เป็นต้น สามารถเลือกเดินทางได้ทั้ง ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังเป็นบริษัททัวร์ รับจัดโปรแกรมเดินทางไปพม่า หลากหลายเส้นทาง ตั้งแต่ 2 ท่าน จนถึง 2,000 ท่านขึ้นไป ในรูปแบบแพคเกจทัวร์ หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ที่ประเทศพม่า ในราคาและบริการที่ท่านจะประทับใจมีผลงานอ้างอิงมากมาย

Thailand Web Stat