ศูนย์บริการช่วยเหลือลูกค้า 02-308-8383เปิดให้บริการ 09.00-17.00 น. ทุกวัน
 
 
Follow LineFollow FacebookFollow Instagram
 
THB
 
THภาษาไทย

ทัวร์พม่า 3 วัน

พบ 6 รายการทัวร์
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี นั่งกระเช้าสู่พระธาตุอินทร์แขวน พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เจดีย์ไจ๊ปุ่น 3 วัน 2 คืน สายการบินเมียนม่าร์ แอร์เวย์
รหัสทัวร์ : TTC239296
ท่องเที่ยวพม่าพาสักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หลวงพ่อหงาทัตจี พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ชมความสวยงามของเจดีย์โบตะทาวน์ พระราชวังบุเรงนอง เจดีย์ไจ๊ปุ่น นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว นั่งกระเช้าสัมผัสบรรยากาศอันสวยงามที่พระธาตุอินทร์แขวน จองเลยตอนนี้!!
Myanmar Airways เมียนม่าร์ แอร์เวย์

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศพม่า

ส.ค. 67
ก.ย. 67
ต.ค. 67
09-11
23-25
06-08
20-22
04-06
11-13
12-14
รหัสทัวร์ : TTC2410804
นำท่านเที่ยว พม่า เจดีย์โบตาทาวน์ สักการะเทพทันใจ พระนอนตาหวาน เจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา พระนั่งหงาทัตจี พระราชวังบุเรงนอง ใส่บาตรวัดไจ๊คะวาย จองเลยวันนี้!!

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศพม่า

ก.ย. 67
ต.ค. 67
06-08
20-22
04-06
11-13
12-14
รหัสทัวร์ : TTC2410696
นำท่านท่องเที่ยว เมียนมาร์ พา “มู” 3 จุด สุดปัง เทพทันใจ แม่ยักษ์ พระสุริยันจันทรา 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ มหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ เมืองหงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน เมืองไจ้ทีโย จองเลยวันนี้!!

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศพม่า

ก.ค. 67
20-22
27-29
รหัสทัวร์ : TTC238482
พาท่านท่องเที่ยวสักการะ 3 มหาบูชาสถาน เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตาทาวน์ เจดีย์ชเวมอดอร์ พาสักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หลวงพ่อหงาทัตจี ชมเจดีย์โบตะทาวน์ เที่ยวชมพระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง ชมเจดีย์ไจ๊ปุ่น นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พักบนพระธาตุอินทร์แขวน 1 คืน จองเลยตอนนี้!!

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศพม่า

ก.ค. 67
ส.ค. 67
ก.ย. 67
ต.ค. 67
20-22
26-28
27-29
09-11
10-12
23-25
06-08
20-22
04-06
11-13
12-14
รหัสทัวร์ : TTC2410336
นำท่านท่องเที่ยวเมียนมาร์ นมัสการ 3 มหาบูชาสถานของประเทศพม่า พระธาตุวินทร์แขวน พระธาตุมุเตา พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ทำบุญถวายข้าวสาร ณ วัดไจ๊คะวาย สักการะพระบรมสารีริกราตุ ณ เจดีย์กาบาเอ นมัสการพระอุปคุต ณ เจดียักลางน้ำสิเรียม จองเลยวัันนี้!!

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศพม่า

ก.ค. 67
ส.ค. 67
ก.ย. 67
20-22
27-29
09-11
10-12
24-26
30-01
06-08
20-22
27-29
รหัสทัวร์ : TTC2410175
นำท่านท่องเที่ยวเมียนมาร์นมัสการมหาบูชาสถานแห่งใหม่ในประเทศเมียนมาร์ ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระหามัยมุนีUNSEEN พระพุทธรูปซ่อนกาย จองเลยวันนี้!!

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศพม่า

ก.ค. 67
ส.ค. 67
ก.ย. 67
20-22
27-29
10-12
23-25
13-15
27-29

ทัวร์พม่า 3 วัน 2567 - 2568

ทัวร์พม่า 3 วัน

ค้นพบจำนวน 6 ทัวร์

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี นั่งกระเช้าสู่พระธาตุอินทร์แขวน พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เจดีย์ไจ๊ปุ่น 3 วัน 2 คืน สายการบินเมียนม่าร์ แอร์เวย์
รหัสทัวร์ : TTC239296

ท่องเที่ยวพม่าพาสักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หลวงพ่อหงาทัตจี พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ชมความสวยงามของเจดีย์โบตะทาวน์ พระราชวังบุเรงนอง เจดีย์ไจ๊ปุ่น นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว นั่งกระเช้าสัมผัสบรรยากาศอันสวยงามที่พระธาตุอินทร์แขวน จองเลยตอนนี้!!

Myanmar Airways เมียนม่าร์ แอร์เวย์

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศพม่า

กำหนดการเดินทาง

ส.ค. 67
09-11
23-25
ก.ย. 67
06-08
20-22
ต.ค. 67
04-06
11-13
12-14
รหัสทัวร์ : TTC2410804

นำท่านเที่ยว พม่า เจดีย์โบตาทาวน์ สักการะเทพทันใจ พระนอนตาหวาน เจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา พระนั่งหงาทัตจี พระราชวังบุเรงนอง ใส่บาตรวัดไจ๊คะวาย จองเลยวันนี้!!

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศพม่า

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 67
06-08
20-22
ต.ค. 67
04-06
11-13
12-14
รหัสทัวร์ : TTC2410696

นำท่านท่องเที่ยว เมียนมาร์ พา “มู” 3 จุด สุดปัง เทพทันใจ แม่ยักษ์ พระสุริยันจันทรา 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ มหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ เมืองหงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน เมืองไจ้ทีโย จองเลยวันนี้!!

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศพม่า

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 67
20-22
27-29
รหัสทัวร์ : TTC238482

พาท่านท่องเที่ยวสักการะ 3 มหาบูชาสถาน เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตาทาวน์ เจดีย์ชเวมอดอร์ พาสักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หลวงพ่อหงาทัตจี ชมเจดีย์โบตะทาวน์ เที่ยวชมพระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง ชมเจดีย์ไจ๊ปุ่น นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พักบนพระธาตุอินทร์แขวน 1 คืน จองเลยตอนนี้!!

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศพม่า

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 67
20-22
26-28
27-29
ส.ค. 67
09-11
10-12
23-25
ก.ย. 67
06-08
20-22
ต.ค. 67
04-06
11-13
12-14
รหัสทัวร์ : TTC2410336

นำท่านท่องเที่ยวเมียนมาร์ นมัสการ 3 มหาบูชาสถานของประเทศพม่า พระธาตุวินทร์แขวน พระธาตุมุเตา พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ทำบุญถวายข้าวสาร ณ วัดไจ๊คะวาย สักการะพระบรมสารีริกราตุ ณ เจดีย์กาบาเอ นมัสการพระอุปคุต ณ เจดียักลางน้ำสิเรียม จองเลยวัันนี้!!

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศพม่า

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 67
20-22
27-29
ส.ค. 67
09-11
10-12
24-26
30-01
ก.ย. 67
06-08
20-22
27-29
รหัสทัวร์ : TTC2410175

นำท่านท่องเที่ยวเมียนมาร์นมัสการมหาบูชาสถานแห่งใหม่ในประเทศเมียนมาร์ ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระหามัยมุนีUNSEEN พระพุทธรูปซ่อนกาย จองเลยวันนี้!!

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศพม่า

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 67
20-22
27-29
ส.ค. 67
10-12
23-25
ก.ย. 67
13-15
27-29

ทัวร์พม่า 3 วัน 2567 - 2568

ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า โปรโมชั่นเที่ยวพม่า ตลอดปี 2567 - 2568 ครบทุกเดือน หลากหลายเส้นทางกับไทยทราเวลเซ็นเตอร์ สร้างและสรรค์บริการ ทัวร์พม่า และ เที่ยวพม่า คุณภาพ ให้ท่านได้สัมผัสประเทศพม่าอีกหนึ่งดินแดนพุทธภูมิอันยิ่งใหญ่ ที่ร้อยรัดศรัทธาและวิถีแห่งพุทธศาสนา สะท้อนออกมาในสถาปัตยกรรม วิถีความเป็นอยู่ และ วัฒนธรรมอันโดดเด่น และ เป็นเอกลักษณ์ ของ เมืองพม่า ดินแดนแห่งหมื่นเจดีย์ รวมถึงธรรมชาติอันงดงาม ได้หลากหลายเส้นทาง อาทิ ย่างกุ้ง หงสาวดี พุกาม มันดาเล สิเรียม เป็นต้น สามารถเลือกเดินทางได้ทั้ง ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังเป็นบริษัททัวร์ รับจัดโปรแกรมเดินทางไปพม่า หลากหลายเส้นทาง ตั้งแต่ 2 ท่าน จนถึง 2,000 ท่านขึ้นไป ในรูปแบบแพคเกจทัวร์ หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ที่ประเทศพม่า ในราคาและบริการที่ท่านจะประทับใจมีผลงานอ้างอิงมากมาย

Thailand Web Stat