ศูนย์บริการช่วยเหลือลูกค้า 02-308-8383เปิดให้บริการ 09.00-17.00 น. ทุกวัน
 
 
Follow LineFollow FacebookFollow Instagram
 
THB
 
THภาษาไทย

ทัวร์พม่า 3 วัน

พบ 4 รายการทัวร์
รหัสทัวร์ : TTC238482
พาท่านท่องเที่ยวสักการะ 3 มหาบูชาสถาน เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตาทาวน์ เจดีย์ชเวมอดอร์ พาสักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หลวงพ่อหงาทัตจี ชมเจดีย์โบตะทาวน์ เที่ยวชมพระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง ชมเจดีย์ไจ๊ปุ่น นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พักบนพระธาตุอินทร์แขวน 1 คืน จองเลยตอนนี้!!
Myanmar Airways เมียนม่าร์ แอร์เวย์

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศพม่า

เม.ย. 67
พ.ค. 67
มิ.ย. 67
ก.ค. 67
ส.ค. 67
ก.ย. 67
ต.ค. 67
14-16
26-28
03-05
10-12
24-26
01-03
14-16
28-30
05-07
20-22
26-28
27-29
09-11
10-12
23-25
06-08
20-22
04-06
11-13
12-14
รหัสทัวร์ : TTC239337
นำท่านชม พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุประจำปีเกิดของชาวล้านนาที่ตั้งอยู่บนก้อนหินกลมๆ เดินทางสู่ 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญสูงสุดของชาวพม่า ณ เจดีย์ชเวมอดอร์ พาท่านมู แม่ยักษ์ ที่คนพม่าเชื่อว่าแม่ยักษ์จะช่วยในการตัดกรรมจากเจ้ากรรมนายเวร ที่ท่านไม่ควรพลาดจองเลย!!!

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศพม่า

เม.ย. 67
19-21
26-28
รหัสทัวร์ : TTC249601
พาท่านท่องเที่ยวไหว้พระเสริมความปังที่พม่า เที่ยวชมเมืองหงสาวดี นมัสการพระพุทธรูปไจ้ปุ่น นมัสการพระธาตุมุเตา เที่ยวชมพระธาตุอินทร์แขวน วัดไจ้คะวาย นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว นมัสการเจดีย์โบตาทาวน์ ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรแม่ยักษ์ ชมความสวยงามของเจดีย์กลางน้ำ สักการะพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี จองเลยตอนนี้!!

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศพม่า

เม.ย. 67
14-16
27-29
รหัสทัวร์ : TTC2410175
นำท่านท่องเที่ยวเมียนมาร์นมัสการมหาบูชาสถานแห่งใหม่ในประเทศเมียนมาร์ ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระหามัยมุนีUNSEEN พระพุทธรูปซ่อนกาย จองเลยวันนี้!!

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศพม่า

เม.ย. 67
พ.ค. 67
มิ.ย. 67
ก.ค. 67
ส.ค. 67
ก.ย. 67
27-29
01-03
04-06
10-12
22-24
01-03
21-23
12-14
20-22
27-29
10-12
23-25
13-15
27-29

ทัวร์พม่า 3 วัน 2567 - 2568

ทัวร์พม่า 3 วัน

ค้นพบจำนวน 4 ทัวร์

รหัสทัวร์ : TTC238482

พาท่านท่องเที่ยวสักการะ 3 มหาบูชาสถาน เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตาทาวน์ เจดีย์ชเวมอดอร์ พาสักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หลวงพ่อหงาทัตจี ชมเจดีย์โบตะทาวน์ เที่ยวชมพระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง ชมเจดีย์ไจ๊ปุ่น นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พักบนพระธาตุอินทร์แขวน 1 คืน จองเลยตอนนี้!!

Myanmar Airways เมียนม่าร์ แอร์เวย์

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศพม่า

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 67
14-16
26-28
พ.ค. 67
03-05
10-12
24-26
มิ.ย. 67
01-03
14-16
28-30
ก.ค. 67
05-07
20-22
26-28
27-29
ส.ค. 67
09-11
10-12
23-25
ก.ย. 67
06-08
20-22
ต.ค. 67
04-06
11-13
12-14
รหัสทัวร์ : TTC239337

นำท่านชม พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุประจำปีเกิดของชาวล้านนาที่ตั้งอยู่บนก้อนหินกลมๆ เดินทางสู่ 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญสูงสุดของชาวพม่า ณ เจดีย์ชเวมอดอร์ พาท่านมู แม่ยักษ์ ที่คนพม่าเชื่อว่าแม่ยักษ์จะช่วยในการตัดกรรมจากเจ้ากรรมนายเวร ที่ท่านไม่ควรพลาดจองเลย!!!

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศพม่า

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 67
19-21
26-28
รหัสทัวร์ : TTC249601

พาท่านท่องเที่ยวไหว้พระเสริมความปังที่พม่า เที่ยวชมเมืองหงสาวดี นมัสการพระพุทธรูปไจ้ปุ่น นมัสการพระธาตุมุเตา เที่ยวชมพระธาตุอินทร์แขวน วัดไจ้คะวาย นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว นมัสการเจดีย์โบตาทาวน์ ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรแม่ยักษ์ ชมความสวยงามของเจดีย์กลางน้ำ สักการะพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี จองเลยตอนนี้!!

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศพม่า

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 67
14-16
27-29
รหัสทัวร์ : TTC2410175

นำท่านท่องเที่ยวเมียนมาร์นมัสการมหาบูชาสถานแห่งใหม่ในประเทศเมียนมาร์ ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระหามัยมุนีUNSEEN พระพุทธรูปซ่อนกาย จองเลยวันนี้!!

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศพม่า

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 67
27-29
พ.ค. 67
01-03
04-06
10-12
22-24
มิ.ย. 67
01-03
21-23
ก.ค. 67
12-14
20-22
27-29
ส.ค. 67
10-12
23-25
ก.ย. 67
13-15
27-29

ทัวร์พม่า 3 วัน 2567 - 2568

ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า โปรโมชั่นเที่ยวพม่า ตลอดปี 2567 - 2568 ครบทุกเดือน หลากหลายเส้นทางกับไทยทราเวลเซ็นเตอร์ สร้างและสรรค์บริการ ทัวร์พม่า และ เที่ยวพม่า คุณภาพ ให้ท่านได้สัมผัสประเทศพม่าอีกหนึ่งดินแดนพุทธภูมิอันยิ่งใหญ่ ที่ร้อยรัดศรัทธาและวิถีแห่งพุทธศาสนา สะท้อนออกมาในสถาปัตยกรรม วิถีความเป็นอยู่ และ วัฒนธรรมอันโดดเด่น และ เป็นเอกลักษณ์ ของ เมืองพม่า ดินแดนแห่งหมื่นเจดีย์ รวมถึงธรรมชาติอันงดงาม ได้หลากหลายเส้นทาง อาทิ ย่างกุ้ง หงสาวดี พุกาม มันดาเล สิเรียม เป็นต้น สามารถเลือกเดินทางได้ทั้ง ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังเป็นบริษัททัวร์ รับจัดโปรแกรมเดินทางไปพม่า หลากหลายเส้นทาง ตั้งแต่ 2 ท่าน จนถึง 2,000 ท่านขึ้นไป ในรูปแบบแพคเกจทัวร์ หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ที่ประเทศพม่า ในราคาและบริการที่ท่านจะประทับใจมีผลงานอ้างอิงมากมาย

Thailand Web Stat