ศูนย์บริการช่วยเหลือลูกค้า 02-308-8383เปิดให้บริการ 09.00-17.00 น. ทุกวัน
 
 
Follow LineFollow FacebookFollow Instagram
 
THB
 
THภาษาไทย

ทัวร์พม่า 2 วัน

พบ 5 รายการทัวร์
รหัสทัวร์ : TTC237680
พาสายมูไหว้ขอพรเสริมความปังที่พม่า ท่องเที่ยวพระราชวังบุเรงนอง เจดีย์ไจ๊ปุ่น ขอพรเจดีย์ชเวมอดอร์หรือพระธาตุมุเตา พาไหว้พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (พระนอนยิ้มหวาน) เที่ยวชมสถานท่ยอดนิยมอย่างมหาเจดีย์ชเวดากอง พามู"แม่ยักษ์"ทีโด่งดังเรื่องการมาขอพรด้านชื่อเสียงการงานและชีวิตที่ดีขึ้น พามูพระสุริยันจันทราที่เด่นในเรื่องการขอพรด้านธุรกิจการค้าขายต่างๆ เที่ยวชมเจดีย์โบตาทาวน์ ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบหรืออะมาดอว์เมี๊ยะ เดินชมพระนอนตาหวานวัดพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี วัดงาทัตจี วัดพระหยกขาว เจ๊าต่อจี จองด่วนวันนี้!!!
Myanmar Airways International เมียร์มาร์ แนชั่นแนล แอร์ไลน์

ระยะเวลา2 วัน 1 คืน

ประเทศพม่า

มิ.ย. 66
17-18
24-25
รหัสทัวร์ : TTC237681
นำท่านเหินฟ้าเดินทางสู่พม่า สักการะเจดีย์ไจ๊กะส่าน ขอพรพระพุทธรูปองค์ใหญ่หลวงพ่อหงาทัตจีหลวงพ่อที่สูงเท่าตึก 5 ชั้นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อนทรงเครื่องแบบกษัตริย์เครื่องทรงเป็นโลหะ สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยีพระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ ชมเจดีย์โบตะทาวน์ภายในประดับด้วยกระเบื้องสีสันงดงาม เข้าชมพระธาตุที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดีเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำชมเจดีย์ไจ๊ปุ่นมีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ นำท่านชมและนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากองเจดีย์ที่มีชื่อเสียงและเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ สายมูไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ห้ามพลาด จองได้แล้ววันนี้!!!

ระยะเวลา2 วัน 1 คืน

ประเทศพม่า

มิ.ย. 66
ก.ค. 66
ส.ค. 66
ก.ย. 66
ต.ค. 66
17-18
24-25
01-02
08-09
15-16
22-23
29-30
01-02
05-06
12-13
13-14
26-27
02-03
30-01
07-08
13-14
รหัสทัวร์ : TTC226671
นำท่านเดินทางสู่พม่า ชมพระราชวังบุเรงนองและบัลลังก์ผึ้ง ชมเจดีย์ไจ๊ปุ่น นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว นำท่านชมและนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ชมเจดีย์โบตะทาวน์ จากนั้นนำท่านสักการะพระเทพทันใจและเทพกระซิบ สักการะเจดีย์เอ่งต่อหย่า เจดีย์ไจ๊กะส่าน และสุดท้ายนำท่านสักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (KyaukHtatgyi Buddha) หรือ พระนอนตาหวาน สักการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่หลวงพ่อหงาทัตจี จองได้แล้ววันนี้!!!

ระยะเวลา2 วัน 1 คืน

ประเทศพม่า

มิ.ย. 66
ก.ค. 66
ส.ค. 66
ก.ย. 66
ต.ค. 66
17-18
24-25
01-02
08-09
15-16
22-23
28-29
29-30
05-06
12-13
13-14
19-20
26-27
02-03
09-10
16-17
23-24
30-01
07-08
13-14
14-15
21-22
22-23
28-29
รหัสทัวร์ : TTC237638
นำท่านเหินฟ้าสู่ประเทศพม่า พาท่านชมเจดีย์ชเว มอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตาเป็น1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญสูงสุดของชาวพม่า จากนั้นพาท่านกราบนมัสการ พระพุทธรูปนอนที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ หลังจากนั้นพาท่านนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ทองแห่งเมืองดากองแห่งลุ่มน้ำอิระวดี เจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่าและชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตร นำท่านขอพร เทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี นำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน จองเลยวันนี้!!!

ระยะเวลา2 วัน 1 คืน

ประเทศพม่า

มิ.ย. 66
ก.ค. 66
ส.ค. 66
ก.ย. 66
17-18
24-25
01-02
08-09
15-16
22-23
28-29
29-30
05-06
12-13
13-14
19-20
26-27
02-03
09-10
16-17
23-24
รหัสทัวร์ : TTC237981
นำท่านไปยังหงสาวดีและย่างกุ้งประเทศพม่า ไฮไลท์ พักโรงแรมระดับ 5 ดาว พร้อมอาหารเช้า สุดปัง พาท่าน นมัสการ สถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอว์ พาท่านไหว้พระดังร่วมพิธีสวดมนต์เสริมบารมี นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง พระพุทธรูปนอนที่สวยงามใน แบบของมอญ พระราชวังบุเรงนอง ขอพรพระเทพทันใจ เทพกระซิบธุรกิจการงานร่ำรวย เฮงๆ ปังๆ พร้อมกับเมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา จองเลยวันนี้!!!

ระยะเวลา2 วัน 1 คืน

ประเทศพม่า

ก.ค. 66
01-02
08-09
22-23
29-30

ทัวร์พม่า 2 วัน 2566 - 2567

ทัวร์พม่า 2 วัน

ค้นพบจำนวน 5 ทัวร์

รหัสทัวร์ : TTC237680

พาสายมูไหว้ขอพรเสริมความปังที่พม่า ท่องเที่ยวพระราชวังบุเรงนอง เจดีย์ไจ๊ปุ่น ขอพรเจดีย์ชเวมอดอร์หรือพระธาตุมุเตา พาไหว้พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (พระนอนยิ้มหวาน) เที่ยวชมสถานท่ยอดนิยมอย่างมหาเจดีย์ชเวดากอง พามู"แม่ยักษ์"ทีโด่งดังเรื่องการมาขอพรด้านชื่อเสียงการงานและชีวิตที่ดีขึ้น พามูพระสุริยันจันทราที่เด่นในเรื่องการขอพรด้านธุรกิจการค้าขายต่างๆ เที...

Myanmar Airways International เมียร์มาร์ แนชั่นแนล แอร์ไลน์

ระยะเวลา2 วัน 1 คืน

ประเทศพม่า

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 66
17-18
24-25
รหัสทัวร์ : TTC237681

นำท่านเหินฟ้าเดินทางสู่พม่า สักการะเจดีย์ไจ๊กะส่าน ขอพรพระพุทธรูปองค์ใหญ่หลวงพ่อหงาทัตจีหลวงพ่อที่สูงเท่าตึก 5 ชั้นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อนทรงเครื่องแบบกษัตริย์เครื่องทรงเป็นโลหะ สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยีพระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ ชมเจดีย์โบตะทาวน์ภายในประดับด้วยกระเบื้องสีสันงดงาม เข้าชมพระธา...

ระยะเวลา2 วัน 1 คืน

ประเทศพม่า

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 66
17-18
24-25
ก.ค. 66
01-02
08-09
15-16
22-23
29-30
ส.ค. 66
01-02
05-06
12-13
13-14
26-27
ก.ย. 66
02-03
30-01
ต.ค. 66
07-08
13-14
รหัสทัวร์ : TTC226671

นำท่านเดินทางสู่พม่า ชมพระราชวังบุเรงนองและบัลลังก์ผึ้ง ชมเจดีย์ไจ๊ปุ่น นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว นำท่านชมและนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ชมเจดีย์โบตะทาวน์ จากนั้นนำท่านสักการะพระเทพทันใจและเทพกระซิบ สักการะเจดีย์เอ่งต่อหย่า เจดีย์ไจ๊กะส่าน และสุดท้ายนำท่านสักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (KyaukHtatgyi Buddha) หรือ พระนอนตาหวาน สักการะพระพุทธรูปอ...

ระยะเวลา2 วัน 1 คืน

ประเทศพม่า

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 66
17-18
24-25
ก.ค. 66
01-02
08-09
15-16
22-23
28-29
29-30
ส.ค. 66
05-06
12-13
13-14
19-20
26-27
ก.ย. 66
02-03
09-10
16-17
23-24
30-01
ต.ค. 66
07-08
13-14
14-15
21-22
22-23
28-29
รหัสทัวร์ : TTC237638

นำท่านเหินฟ้าสู่ประเทศพม่า พาท่านชมเจดีย์ชเว มอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตาเป็น1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญสูงสุดของชาวพม่า จากนั้นพาท่านกราบนมัสการ พระพุทธรูปนอนที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ หลังจากนั้นพาท่านนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ทองแห่งเมืองดากองแห่งลุ่มน้ำอิระวดี เจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว...

ระยะเวลา2 วัน 1 คืน

ประเทศพม่า

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 66
17-18
24-25
ก.ค. 66
01-02
08-09
15-16
22-23
28-29
29-30
ส.ค. 66
05-06
12-13
13-14
19-20
26-27
ก.ย. 66
02-03
09-10
16-17
23-24
รหัสทัวร์ : TTC237981

นำท่านไปยังหงสาวดีและย่างกุ้งประเทศพม่า ไฮไลท์ พักโรงแรมระดับ 5 ดาว พร้อมอาหารเช้า สุดปัง พาท่าน นมัสการ สถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอว์ พาท่านไหว้พระดังร่วมพิธีสวดมนต์เสริมบารมี นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง พระพุทธรูปนอนที่สวยงามใน แบบของมอญ พระราชวังบุเรงนอง ขอพรพระเทพทันใจ เทพกระซิบธุรกิจการงานร่ำรวย เฮงๆ ปังๆ พร้อมก...

ระยะเวลา2 วัน 1 คืน

ประเทศพม่า

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 66
01-02
08-09
22-23
29-30

ทัวร์พม่า 2 วัน 2566 - 2567

ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า โปรโมชั่นเที่ยวพม่า ตลอดปี 2565 - 2566 ครบทุกเดือน หลากหลายเส้นทางกับไทยทราเวลเซ็นเตอร์ สร้างและสรรค์บริการ ทัวร์พม่า และ เที่ยวพม่า คุณภาพ ให้ท่านได้สัมผัสประเทศพม่าอีกหนึ่งดินแดนพุทธภูมิอันยิ่งใหญ่ ที่ร้อยรัดศรัทธาและวิถีแห่งพุทธศาสนา สะท้อนออกมาในสถาปัตยกรรม วิถีความเป็นอยู่ และ วัฒนธรรมอันโดดเด่น และ เป็นเอกลักษณ์ ของ เมืองพม่า ดินแดนแห่งหมื่นเจดีย์ รวมถึงธรรมชาติอันงดงาม ได้หลากหลายเส้นทาง อาทิ ย่างกุ้ง หงสาวดี พุกาม มันดาเล สิเรียม เป็นต้น สามารถเลือกเดินทางได้ทั้ง ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังเป็นบริษัททัวร์ รับจัดโปรแกรมเดินทางไปพม่า หลากหลายเส้นทาง ตั้งแต่ 2 ท่าน จนถึง 2,000 ท่านขึ้นไป ในรูปแบบแพคเกจทัวร์ หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ที่ประเทศพม่า ในราคาและบริการที่ท่านจะประทับใจมีผลงานอ้างอิงมากมาย

Thailand Web Stat