ศูนย์บริการช่วยเหลือลูกค้า 02-308-8383เปิดให้บริการ 09.00-17.00 น. ทุกวัน
 
 
Follow LineFollow FacebookFollow Instagram
 
THB
 
THภาษาไทย

ทัวร์ลาว 4 วัน

พบ 4 รายการทัวร์
รหัสทัวร์ : TTC160377
ทัวร์ลาว เดินทางสู่เวียงจันทน์ สักการะวัดสีเมือง ชมความงามพระธาตุหลวง ชมแลนด์มาร์คเมืองเวียงจันทน์ ประตูชัย เดินทางสู่วังเวียง เดินเล่นที่ถนนคนเดินวังเวียง ชมบลูลากูน ชมถ้ำปูคำ แวะถ่ายรูปสะพานสีฟ้า ล่องเรือแม่น้ำซอง เดินทางสู่หลวงพระบางด้วยรถไฟความเร็วสูง ชมวัดใหม่สุวรรณภูมาราม ชมวัดเชียงทอง ชมพระธาตุพูสี ชมพระราชวังหลวงพระบาง ชมความงามวัดวิชุนราช ชมออกพบตก ช็อปปิ้งตลาดมืดหลวงพระบาง ตักบาตรข้าวเหนียว เดินเที่ยวตลาดเช้าหลวงพระบาง ชมความงามน้ำตกตาดกวางสี จองเลยวันนี้
Air Asia แอร์เอเชีย

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศลาว

เม.ย. 66
พ.ค. 66
01-04
06-09
07-10
08-11
12-15
13-16
14-17
15-18
20-23
21-24
22-25
27-30
28-01
29-02
04-07
05-08
06-09
11-14
12-15
13-16
18-21
19-22
20-23
25-28
26-29
27-30
รหัสทัวร์ : TTC226938
ทริปดีไปทัวร์ลาว ได้นั่งเครื่องและได้นั่งรถไฟ นำเที่ยวเมืองและสถานที่ต่างๆของประเทศลาว อาทิเช่น เมืองหลวงพระบาง ชมวัดวิชุนราช นมัสการพระธาตุหมากโม ชมพระธาตุภูษี ช้อปปิ้งตลาดมืด ชมวัดเชียงทอง ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำโขงสู่ ถ้ำติ่ง ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านสู่ น้ำตกตาดกวางสีและน้ำตกแก้วมงคล ตื่นเช้าไปร่วม ทำบุญ ใส่บาตรข้าวเหนียวกับชาวหลวงพระบาง เดินทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูง เตรียมตัวมุ่งหน้าสู่วังเวียง เที่ยวถ้ำนางฟ้าชมความงามของหินงอกหินย้อย อิสระเล่นน้ำตามอัธยาศัยที่ บลูลากูน ล่องเรือชมแม่น้ำซอง สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่และธรรมชาติท่ามกลางขุนเขาที่รายล้อม สักการะ วัดพระธาตุหลวง ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย แลนด์มาร์กสำคัญของประเทศลาว เยี่ยมชมศูนย์หัตถกรรมเครื่องและสิ่งทอ จองได้แล้ววันนี้!

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศลาว

เม.ย. 66
พ.ค. 66
มิ.ย. 66
ก.ค. 66
ส.ค. 66
ก.ย. 66
ต.ค. 66
01-04
06-09
12-15
13-16
14-17
15-18
27-30
28-01
04-07
11-14
20-23
27-30
01-04
03-06
17-20
22-25
24-27
01-04
08-11
13-16
15-18
22-25
27-30
28-31
29-01
05-08
10-13
11-14
12-15
19-22
24-27
26-29
02-05
07-10
09-12
16-19
21-24
23-26
30-03
05-08
07-10
12-15
14-17
19-22
21-24
28-31
รหัสทัวร์ : TTC237487
พาท่านเดินทางสู่ประเทศลาว พาเที่ยวชมวัดศรีเมือง นั่งสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงจากนครหลวงเวียงจันทน์สู่เมืองหลวงพระบาง ชมสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดมืดหลวงพระบาง ทำบุญใส่บาตรข้าวเหนียว ชมวัดเชียงทอง วัดเชียงทอง เที่ยวชมถํ้าติ่ง ชทความงดงามของนํ้าตกตาดกวางสี พาขึ้นสู่เขาพระธาตุพูสี ชมวัดวิชุนราช ชมหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง สักการะพระบาง ณ หอพระบาง ชมถ้ำนางฟ้าให้ท่านถ่ายรูปกับสะพานแขวนสีฟ้า เที่ยวแหล่งท่องเที่ยวสุดฮิตอย่างบลูลากูน ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมอนุสาวรีย์พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช นมัสการพระธาตุหลวง จองเลยวันนี้!!

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศลาว

เม.ย. 66
13-16
รหัสทัวร์ : TTC226933
ทัวร์ดีนั่งเครื่องพร้อมนั่งรถไฟเข้าประเทศลาว ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาวมุ่งสู่เมืองฟลวงนครเวียงจันทน์ แวะวัดคู่บ้านคู่เมืองวัดศรีเมือง ชมแลนด์มาร์กสัญลักษณ์ของชัยชนะและอธิปไตยของลาว "ประตูชัย" นั่งรถไฟความเร็วสูงมุ่งสู่เมืองหลวงพระบาง ร่วมทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์และสามเณรในการร่วมทำบุญใส่บาตรข้าวเหนียวในตอนเช้า ชม ตลาดเช้าเมืองหลวงพระบางซึ่งเป็นตลาดจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ชมวัดเชียงทองอุโบสถของวัดเชียงทองถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ชม ถํ้าติ่ง ซึ่งเป็นถํ้าอยู่บนหน้าผาริมแม่นํ้าโขง บาง โดยมีสายนํ้าที่ลดหลั่นผ่านชั้นหินปูนลงสู่แอ่งนํ้าที่สดใส ขึ้นสู่ เขาพระธาตุพูสีนมัสการธาตุพูสี ชมวัดวิชุนราช นั่งรถไฟต่อมุ่งสู่เมืองวังเวียงชม เยี่ยมชมถ้ำนางฟ้าให้ท่านถ่ายรูปกับสะพานแขวนสีฟ้า ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมอนุสาวรีย์พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช นมัสการพระธาตุหลวง ชม พิพิธภัณฑ์หอพระแก้วเป็นสถานที่ที่พระแก้วมรกตเคยประดิษฐาน เดินทางสู่ ตลาดเช้าช้อปปิ้งมอลล์ เป็นแหล่งจับจ่ายใช้สอยของชาวเวียงจันทน์ และนักท่องเที่ยวที่มาเยือน นำท่านเดินทางสู่ ตลาดเช้าช้อปปิ้งมอลล์ เป็นแหล่งจับจ่ายใช้สอยของชาวเวียงจันทน์ และนักท่องเที่ยวที่มาเยือน

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศลาว

เม.ย. 66
13-16

ทัวร์ลาว 4 วัน 2566 - 2567

ทัวร์ลาว 4 วัน

ค้นพบจำนวน 4 ทัวร์

รหัสทัวร์ : TTC160377

ทัวร์ลาว เดินทางสู่เวียงจันทน์ สักการะวัดสีเมือง ชมความงามพระธาตุหลวง ชมแลนด์มาร์คเมืองเวียงจันทน์ ประตูชัย เดินทางสู่วังเวียง เดินเล่นที่ถนนคนเดินวังเวียง ชมบลูลากูน ชมถ้ำปูคำ แวะถ่ายรูปสะพานสีฟ้า ล่องเรือแม่น้ำซอง เดินทางสู่หลวงพระบางด้วยรถไฟความเร็วสูง ชมวัดใหม่สุวรรณภูมาราม ชมวัดเชียงทอง ชมพระธาตุพูสี ชมพระราชวังหลวงพระบาง ชมความงามวัดวิชุนราช ...

Air Asia แอร์เอเชีย

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศลาว

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 66
01-04
06-09
07-10
08-11
12-15
13-16
14-17
15-18
20-23
21-24
22-25
27-30
28-01
29-02
พ.ค. 66
04-07
05-08
06-09
11-14
12-15
13-16
18-21
19-22
20-23
25-28
26-29
27-30
รหัสทัวร์ : TTC226938

ทริปดีไปทัวร์ลาว ได้นั่งเครื่องและได้นั่งรถไฟ นำเที่ยวเมืองและสถานที่ต่างๆของประเทศลาว อาทิเช่น เมืองหลวงพระบาง ชมวัดวิชุนราช นมัสการพระธาตุหมากโม ชมพระธาตุภูษี ช้อปปิ้งตลาดมืด ชมวัดเชียงทอง ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำโขงสู่ ถ้ำติ่ง ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านสู่ น้ำตกตาดกวางสีและน้ำตกแก้วมงคล ตื่นเช้าไปร่วม ทำบุญ ใส่บาตรข้าวเหนียวกับชาวหลวงพระบาง...

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศลาว

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 66
01-04
06-09
12-15
13-16
14-17
15-18
27-30
28-01
พ.ค. 66
04-07
11-14
20-23
27-30
มิ.ย. 66
01-04
03-06
17-20
22-25
24-27
ก.ค. 66
01-04
08-11
13-16
15-18
22-25
27-30
28-31
29-01
ส.ค. 66
05-08
10-13
11-14
12-15
19-22
24-27
26-29
ก.ย. 66
02-05
07-10
09-12
16-19
21-24
23-26
30-03
ต.ค. 66
05-08
07-10
12-15
14-17
19-22
21-24
28-31
รหัสทัวร์ : TTC237487

พาท่านเดินทางสู่ประเทศลาว พาเที่ยวชมวัดศรีเมือง นั่งสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงจากนครหลวงเวียงจันทน์สู่เมืองหลวงพระบาง ชมสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดมืดหลวงพระบาง ทำบุญใส่บาตรข้าวเหนียว ชมวัดเชียงทอง วัดเชียงทอง เที่ยวชมถํ้าติ่ง ชทความงดงามของนํ้าตกตาดกวางสี พาขึ้นสู่เขาพระธาตุพูสี ชมวัดวิชุนราช ชมหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง สักการะพระบาง ณ หอพระบาง ชมถ้ำ...

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศลาว

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 66
13-16
รหัสทัวร์ : TTC226933

ทัวร์ดีนั่งเครื่องพร้อมนั่งรถไฟเข้าประเทศลาว ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาวมุ่งสู่เมืองฟลวงนครเวียงจันทน์ แวะวัดคู่บ้านคู่เมืองวัดศรีเมือง ชมแลนด์มาร์กสัญลักษณ์ของชัยชนะและอธิปไตยของลาว "ประตูชัย" นั่งรถไฟความเร็วสูงมุ่งสู่เมืองหลวงพระบาง ร่วมทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์และสามเณรในการร่วมทำบุญใส่บาตรข้าวเหนียวในตอนเช้า ชม ตลาดเช้าเมืองหลวงพระบางซึ่งเป็นตลาดจำหน่าย...

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศลาว

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 66
13-16

ทัวร์ลาว 4 วัน 2566 - 2567

ทัวร์ลาว ทัวร์ลาว โปรโมชั่นเที่ยวลาว เที่ยวหลวงพระบาง ชมน้ำตกตาดกวางสี ล่องเรือพระอาทิตย์ตกดิน ช้อปปิ้งตลาดมืด เยือนบ้านช่างฆ้อง ชมถ้ำติ่ง เยือนบ้านช่างไห ชมพระราชวังเก่า นมัสการวัดเชียงทอง วัดใหม่ พระธาตุษูสี ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ ใส่บาตรข้าวเหนียว นมัสการวัดวิชุนราช เยือนบ้านผานม ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังเป็นบริษัททัวร์ รับจัดโปรแกรมเดินทางไปญี่ปุ่น หลากหลายเส้นทาง ตั้งแต่ 2 ท่าน จนถึง 2,000 ท่านขึ้นไป ในรูปแบบแพคเกจทัวร์ หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ

Thailand Web Stat