ศูนย์บริการช่วยเหลือลูกค้า 02-308-8383เปิดให้บริการ 09.00-17.00 น. ทุกวัน
 
 
Follow LineFollow FacebookFollow Instagram
 
THB
 
THภาษาไทย

ทัวร์ญี่ปุ่น ชินจูกุ

พบ 56 รายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว วัดเซ็นโซจิ หอคอยโตเกียวสกายทรี  หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก สวนโออิชิ
รหัสทัวร์ : TTC237170
นำท่านเดินทางสู่โตเกียวประเทศญี่ปุ่น เดินทางสู่วัดเซ็นโซจิ แวะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ นำท่านสู่เมืองเมืองคาวาโกเอะ สักการะศาลเจ้าฮิกาวะ ชมหอระฆังเวลาโทคิโนะคาเนะ เดินเที่ยวตรอกขนมโบราณคาชิยะโยโคโช ชมหมู่บ้านโอชิโนะฮักไก นำท่านสู่สวนโออิชิชื่นชมความงามของทุ่งดอกลาเวนเดอร์ นำท่านสู่ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ พิเศษ!!แช่นํ้าแร่ธรรมชาติและบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ จองได้แล้ววันนี้!!!
Air Asia X แอร์เอเชียเอ๊กซ์

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศญี่ปุ่น

มิ.ย. 66
ก.ค. 66
05-09
12-16
18-22
19-23
26-30
27-01
02-06
03-07
06-10
รหัสทัวร์ : TTC237250
นำท่านสู่แดนอาทิตย์อุทัย ชมภูเขาไฟฟูจิแบบเต็มตา ศักการะขอพรที่วัดอาซากุสะ วัดเที่คนทั่วโลกให้ความนิยมไปเยือนมากที่สุด อีกทั้งแวะชมถ่ายรูปโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ พาย้อนเข้าสู่เมืองเก่า"เอโดะจิ๋ว"สถานที่อนุรักษ์ไว้อย่างดีให้ได้เยี่ยมชมถ่ายรูป และสถานที่ขอพรเรื่องความรักที่คนญี่ปุ่นให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆที่ศาลเจ้าฮิกาวะ จองด่วนวันนี้!

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศญี่ปุ่น

ก.ค. 66
ส.ค. 66
ก.ย. 66
09-13
10-14
20-24
21-25
27-31
28-01
03-07
04-08
09-13
10-14
11-15
18-22
24-28
รหัสทัวร์ : TTC237511
นำท่านเหินฟ้าสู่ดินแดนอาทิตย์อุทัย นำท่านไปชมและถ่ายรูปกับดอกไฮเดรนเยีย ที่ฟาร์มฮัตโตริ นำท่านไปไหว้พระที่ วัดนาริตะซันชินโชจิ พาท่านชม ไร่ชาโอบุจิซะซะบะ จากนั้นพาท่านไปรับบรรยากาศชิวๆที่ หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค จากนั้นพาท่านไปสัมผัสประสบการณ์จำลองแผ่นดินไหวที่ ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว พาท่านไปยัง ย่านชินจูกุให้ท่านได้อิสระกินช็อปตามชอบ จองด่วน!

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศญี่ปุ่น

มิ.ย. 66
07-11
08-12
09-13
15-19
16-20
22-26
23-27
28-02
29-03
30-04
รหัสทัวร์ : TTC237512
นำท่านเหินฟ้าสู่แดนอาทิตย์อุทัย นำท่านไปยัง พิพิธภัณฑ์ราเม็งชินโยโกฮาม่า นำท่านไปไหว้พระที่ พระใหญ่ไดบุตสึ นำท่านชม ศาลเจ้าสึรุงะโอะกะ ฮะจิมัง น่าท่านไปยังแหล่งอาหารท้องถิ่นและขนมดั้งเดิม ถนนโคมะชิ โดริ พาท่านไปสัมผัสบรรยากาศเย็นๆชิวๆที่ ภูเขาไฟฟูจิ พาท่านไปพบกับการจำลองแผ่นดินไหวที่ ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว จากนั้น ให้ท่านกินช็อปอย่างจุใจที่ ย่านชินจูกุ จองด่วน!

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศญี่ปุ่น

ก.ค. 66
ส.ค. 66
06-10
07-11
13-17
14-18
20-24
04-08
25-29
รหัสทัวร์ : TTC226951
นำทุกท่านสู่โตเกียว ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ล่องเรือโจรสลัด พาชิม ไข่ดำ ณ หุบเขาโอวาคุดานิ ไฮไลท์!! ชมดอกไม้นานาชนิด ณ สวนดอกไม้ ฮานาโนะมิโยโกะเยือนหมู่บ้านจำลองเกษตรกรรม พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ สักการะสิ่งศักด์สิทธิ์ ณ วัดอาซากุสะ พร้อมเดินชิม ของอร่อยๆ ที่ ถนนนากามิเสะ ถ่ายรูปคู่ หอคอยโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ ขอพร ณ วัดนาริตะ ซัน พร้อมเดินเล่น ณ ถนนปลาไหล ย้อนยุคไปกับ หมู่บ้านเอโดะจิ๋ว ณ คาวาโกเอะ ช้อปปิ้งจุใจ โอไดบะ และ ชินจูกุ พร้อมเช็คอิน แลนด์มาร์คแห่งใหม่ แมวยักษ์ 3 มิติ บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ จองด่วนวันนี้ !

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศญี่ปุ่น

มิ.ย. 66
ก.ค. 66
ส.ค. 66
ก.ย. 66
01-05
02-06
03-07
04-08
05-09
06-10
07-11
08-12
09-13
10-14
11-15
12-16
13-17
14-18
15-19
16-20
17-21
18-22
19-23
20-24
21-25
22-26
23-27
24-28
25-29
26-30
27-01
28-02
29-03
30-04
01-05
02-06
03-07
04-08
05-09
06-10
07-11
08-12
09-13
10-14
11-15
12-16
13-17
14-18
15-19
16-20
17-21
18-22
19-23
20-24
21-25
22-26
23-27
24-28
25-29
26-30
27-31
28-01
29-02
30-03
31-04
01-05
02-06
03-07
04-08
05-09
06-10
07-11
08-12
09-13
10-14
11-15
12-16
13-17
14-18
15-19
16-20
17-21
18-22
19-23
20-24
21-25
22-26
23-27
24-28
25-29
26-30
27-31
28-01
29-02
30-03
31-04
01-05
02-06
03-07
04-08
05-09
06-10
07-11
08-12
09-13
10-14
11-15
12-16
13-17
14-18
15-19
16-20
17-21
18-22
19-23
20-24
21-25
22-26
23-27
24-28
25-29
26-30
รหัสทัวร์ : TTC237212
นำท่านเดินทางสู่นาริตะประเทศญี่ปุ่น ล่องเรือทะเลสาบอาชิสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ภูเขาไฟฟูจิที่ทับซ้อนกับภูเขาไฟฮาโกเน่ได้อย่างสวยงาม นำท่านสู่ศาลเจ้าฮาโกเน่จุดเด่นจะอยู่ที่เสาโทริอิสีแดง อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่โกเทมบะเอ้าท์เล็ตและย่านชินจูกุ ชมเทศกาลฟูจิชิบะซากุระสุดอลังการ ชมวัดอาซากุสะ เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น ชมถนนนากามิเสะ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือเลือกอิสระดิสนีย์แลนด์ พิเศษ!!บุฟเฟ่ต์ขาปูและแช่นํ้าแร่ธรรมชาติ จองได้แล้ววันนี้!!!

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศญี่ปุ่น

พ.ค. 66
11-15
12-16
16-20
17-21
18-22
19-23
23-27
25-29
26-30
30-03
31-04
รหัสทัวร์ : TTC237319
นำท่านสู่นาริตะประเทศญี่ปุ่น นำท่านสู่วัดนาริตะซันชินโชจิเป็นหนึ่งในศาสนสถานสำคัญที่เป็นศูนย์กลางความศรัทธา ชมเทศกาลชมดอกทิวลิปSakura Tulip Fest นำชมหมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไคเป็นหมู่บ้านเล็กๆเก่าแก่ในบริเวณทะเลสาบทั้ง5รอบภูเขาไฟฟูจิ นำท่านสู่ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว นำท่านชมเทศกาลฟูจิชิบะซากุระหรือที่รู้จักกันในชื่อพิงค์มอส ช้อปปิ้งย่านชินจูกุและอิออนมอลล์และถนนโอโมเตะซังโดะ พิเศษ!!! เมนูบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ จองได้แล้ววันนี้!!

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศญี่ปุ่น

เม.ย. 66
พ.ค. 66
14-18
18-22
19-23
20-24
25-29
09-13
10-14
11-15
16-20
17-21
18-22
23-27
24-28
25-29
26-30
รหัสทัวร์ : TTC237207
นำทุกท่านเดินทางสู่โตเกียว สักการะเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปคู่เป็นที่ระลึกกับ หอคอยโตเกียวสกาย ทรี ชมเทศกาลดอกไม้ “ชิบะซากุระ สัมผัสภูเขาไฟฟูจิอย่างใกล้ชิดที่บริเวณชั้นที่ 5 นำท่านเดินทางสู่ สวนโออิชิพาร์ค เดินเล่นย่านชินจูกุ อิสระท่องเที่ยวโตเกียว 1 วันหรือเลือกซื้อทัวร์เสริม โตเกียวดิสนีย์แลนด์ / โตเกียวดิสนีย์ซี จองด่วนวันนี้!

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศญี่ปุ่น

พ.ค. 66
13-17
รหัสทัวร์ : TTC237528
พาท่านออกเดินทางสู่ดินแดนปลาดิบ พาชมความสวยงามของคามิโคจิ อัญมณีแห่งเจแปนแอลป์ พาเที่ยวชมวัดดังอย่างวัดเซ็นโซจิ หรือวัดอาซากุสะ ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ ชมเมืองโบราณนาราอิจูกุ ถ่ายรูปด้านนอกของปราสาทมัตสึโมโต้ เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปและซื้อของที่ระลึกที่หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก ชมความสวยงามของทุ่งลาเวนเดอร์ที่สวนโออิชิ พาท่านเรียนรู้พิธีชงชาแบบญี่ปุ่นพร้อมวิวทิวทัศน์ภูเขาไฟฟูจิและทะเลสาบคาวากูจิโกะ พาชมกันดั้มตัวใหม่รุ่นRX-0 Unicorn Gundamที่มีความสูง24เมตร เดินเล่นและช้อปปิ้งที่ย่านชินจุกุ ถ่ายรูปกับ Cat 3D จองด่วนตอนนี้!!

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศญี่ปุ่น

มิ.ย. 66
ก.ค. 66
ส.ค. 66
ก.ย. 66
25-29
01-05
08-12
19-23
26-30
02-06
16-20
รหัสทัวร์ : TTC237519
พาท่านออกเดินทางสู่ดินแดนอาทิตย์อุทัย เที่ยวชมวัดดังอย่างวัดอาซากุสะ ถ่ายรูปสวยๆกับโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต ชมความสวยงามอลังการของทุ่งดอกพิงค์มอสท่ามกลางอากาศที่เย็นสบายและมีกลิ่นหอบอบอวล ชมพิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ชมวิวทิวทัศน์ที่ภูเขาไฟฟูจิชั้นที่ 5 เที่ยวชมหมู่บ้านแห่งการท่องเที่ยวที่ยังคงอุดมสมบูรณ์อย่าง โอชิโนะ ฮักไก หรือหมู่บ้านน้ำใส ช้อปปิ้งเดินเที่ยวถ่ายรูปสวยๆที่ย่านชินจูกุ มีอิสระเต็มวันให้ท่านได้เลือกเที่ยว ชิม ช้อป ได้ตามใจ จองด่วนวันนี้!!

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศญี่ปุ่น

เม.ย. 66
พ.ค. 66
20-24
21-25
17-21
18-22
24-28
31-04

ทัวร์ญี่ปุ่น ชินจูกุ 2566 - 2567

ทัวร์ญี่ปุ่น ชินจูกุ

ค้นพบจำนวน 56 ทัวร์

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว วัดเซ็นโซจิ หอคอยโตเกียวสกายทรี  หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก สวนโออิชิ
รหัสทัวร์ : TTC237170

นำท่านเดินทางสู่โตเกียวประเทศญี่ปุ่น เดินทางสู่วัดเซ็นโซจิ แวะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ นำท่านสู่เมืองเมืองคาวาโกเอะ สักการะศาลเจ้าฮิกาวะ ชมหอระฆังเวลาโทคิโนะคาเนะ เดินเที่ยวตรอกขนมโบราณคาชิยะโยโคโช ชมหมู่บ้านโอชิโนะฮักไก นำท่านสู่สวนโออิชิชื่นชมความงามของทุ่งดอกลาเวนเดอร์ นำท่านสู่ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ พิเศษ!!แช่นํ้าแร่...

Air Asia X แอร์เอเชียเอ๊กซ์

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 66
05-09
12-16
18-22
19-23
26-30
27-01
ก.ค. 66
02-06
03-07
06-10
รหัสทัวร์ : TTC237250

นำท่านสู่แดนอาทิตย์อุทัย ชมภูเขาไฟฟูจิแบบเต็มตา ศักการะขอพรที่วัดอาซากุสะ วัดเที่คนทั่วโลกให้ความนิยมไปเยือนมากที่สุด อีกทั้งแวะชมถ่ายรูปโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ พาย้อนเข้าสู่เมืองเก่า"เอโดะจิ๋ว"สถานที่อนุรักษ์ไว้อย่างดีให้ได้เยี่ยมชมถ่ายรูป และสถานที่ขอพรเรื่องความรักที่คนญี่ปุ่นให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆที่ศาลเจ้าฮิกาวะ จองด่วนวันนี้!

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 66
09-13
10-14
20-24
21-25
ส.ค. 66
27-31
28-01
ก.ย. 66
03-07
04-08
09-13
10-14
11-15
18-22
24-28
รหัสทัวร์ : TTC237511

นำท่านเหินฟ้าสู่ดินแดนอาทิตย์อุทัย นำท่านไปชมและถ่ายรูปกับดอกไฮเดรนเยีย ที่ฟาร์มฮัตโตริ นำท่านไปไหว้พระที่ วัดนาริตะซันชินโชจิ พาท่านชม ไร่ชาโอบุจิซะซะบะ จากนั้นพาท่านไปรับบรรยากาศชิวๆที่ หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค จากนั้นพาท่านไปสัมผัสประสบการณ์จำลองแผ่นดินไหวที่ ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว พาท่านไปยัง ย่านชินจูกุให้ท่านได้อิสระกินช็อปตามชอบ จองด่วน!

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 66
07-11
08-12
09-13
15-19
16-20
22-26
23-27
28-02
29-03
30-04
รหัสทัวร์ : TTC237512

นำท่านเหินฟ้าสู่แดนอาทิตย์อุทัย นำท่านไปยัง พิพิธภัณฑ์ราเม็งชินโยโกฮาม่า นำท่านไปไหว้พระที่ พระใหญ่ไดบุตสึ นำท่านชม ศาลเจ้าสึรุงะโอะกะ ฮะจิมัง น่าท่านไปยังแหล่งอาหารท้องถิ่นและขนมดั้งเดิม ถนนโคมะชิ โดริ พาท่านไปสัมผัสบรรยากาศเย็นๆชิวๆที่ ภูเขาไฟฟูจิ พาท่านไปพบกับการจำลองแผ่นดินไหวที่ ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว จากนั้น ให้ท่านกินช็อปอย่างจุใจที่ ย่านชิน...

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 66
06-10
07-11
13-17
14-18
20-24
ส.ค. 66
04-08
25-29
รหัสทัวร์ : TTC226951

นำทุกท่านสู่โตเกียว ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ล่องเรือโจรสลัด พาชิม ไข่ดำ ณ หุบเขาโอวาคุดานิ ไฮไลท์!! ชมดอกไม้นานาชนิด ณ สวนดอกไม้ ฮานาโนะมิโยโกะเยือนหมู่บ้านจำลองเกษตรกรรม พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ สักการะสิ่งศักด์สิทธิ์ ณ วัดอาซากุสะ พร้อมเดินชิม ของอร่อยๆ ที่ ถนนนากามิเสะ ถ่ายรูปคู่ หอคอยโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ...

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 66
01-05
02-06
03-07
04-08
05-09
06-10
07-11
08-12
09-13
10-14
11-15
12-16
13-17
14-18
15-19
16-20
17-21
18-22
19-23
20-24
21-25
22-26
23-27
24-28
25-29
26-30
27-01
28-02
29-03
30-04
ก.ค. 66
01-05
02-06
03-07
04-08
05-09
06-10
07-11
08-12
09-13
10-14
11-15
12-16
13-17
14-18
15-19
16-20
17-21
18-22
19-23
20-24
21-25
22-26
23-27
24-28
25-29
26-30
27-31
28-01
29-02
30-03
31-04
ส.ค. 66
01-05
02-06
03-07
04-08
05-09
06-10
07-11
08-12
09-13
10-14
11-15
12-16
13-17
14-18
15-19
16-20
17-21
18-22
19-23
20-24
21-25
22-26
23-27
24-28
25-29
26-30
27-31
28-01
29-02
30-03
31-04
ก.ย. 66
01-05
02-06
03-07
04-08
05-09
06-10
07-11
08-12
09-13
10-14
11-15
12-16
13-17
14-18
15-19
16-20
17-21
18-22
19-23
20-24
21-25
22-26
23-27
24-28
25-29
26-30
รหัสทัวร์ : TTC237212

นำท่านเดินทางสู่นาริตะประเทศญี่ปุ่น ล่องเรือทะเลสาบอาชิสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ภูเขาไฟฟูจิที่ทับซ้อนกับภูเขาไฟฮาโกเน่ได้อย่างสวยงาม นำท่านสู่ศาลเจ้าฮาโกเน่จุดเด่นจะอยู่ที่เสาโทริอิสีแดง อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่โกเทมบะเอ้าท์เล็ตและย่านชินจูกุ ชมเทศกาลฟูจิชิบะซากุระสุดอลังการ ชมวัดอาซากุสะ เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น ชมถนนนากามิเสะ อิสระท่องเที่ยวตามอ...

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 66
11-15
12-16
16-20
17-21
18-22
19-23
23-27
25-29
26-30
30-03
31-04
รหัสทัวร์ : TTC237319

นำท่านสู่นาริตะประเทศญี่ปุ่น นำท่านสู่วัดนาริตะซันชินโชจิเป็นหนึ่งในศาสนสถานสำคัญที่เป็นศูนย์กลางความศรัทธา ชมเทศกาลชมดอกทิวลิปSakura Tulip Fest นำชมหมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไคเป็นหมู่บ้านเล็กๆเก่าแก่ในบริเวณทะเลสาบทั้ง5รอบภูเขาไฟฟูจิ นำท่านสู่ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว นำท่านชมเทศกาลฟูจิชิบะซากุระหรือที่รู้จักกันในชื่อพิงค์มอส ช้อปปิ้งย่านชินจูกุและอิออนม...

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 66
14-18
18-22
19-23
20-24
25-29
พ.ค. 66
09-13
10-14
11-15
16-20
17-21
18-22
23-27
24-28
25-29
26-30
รหัสทัวร์ : TTC237207

นำทุกท่านเดินทางสู่โตเกียว สักการะเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปคู่เป็นที่ระลึกกับ หอคอยโตเกียวสกาย ทรี ชมเทศกาลดอกไม้ “ชิบะซากุระ สัมผัสภูเขาไฟฟูจิอย่างใกล้ชิดที่บริเวณชั้นที่ 5 นำท่านเดินทางสู่ สวนโออิชิพาร์ค เดินเล่นย่านชินจูกุ อิสระท่องเที่ยวโตเกียว 1 วันหรือเลือกซื้อทัวร์เสริม โตเกียวดิสนีย์แลนด์ / โตเกียวดิสนีย์ซี จองด่วนวันนี้!

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 66
13-17
รหัสทัวร์ : TTC237528

พาท่านออกเดินทางสู่ดินแดนปลาดิบ พาชมความสวยงามของคามิโคจิ อัญมณีแห่งเจแปนแอลป์ พาเที่ยวชมวัดดังอย่างวัดเซ็นโซจิ หรือวัดอาซากุสะ ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ ชมเมืองโบราณนาราอิจูกุ ถ่ายรูปด้านนอกของปราสาทมัตสึโมโต้ เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปและซื้อของที่ระลึกที่หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก ชมความสวยงามของทุ่งลาเวนเดอร์ที่สวนโออิชิ พาท่านเรียนรู้พ...

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 66
25-29
ก.ค. 66
01-05
08-12
ส.ค. 66
19-23
26-30
ก.ย. 66
02-06
16-20
รหัสทัวร์ : TTC237519

พาท่านออกเดินทางสู่ดินแดนอาทิตย์อุทัย เที่ยวชมวัดดังอย่างวัดอาซากุสะ ถ่ายรูปสวยๆกับโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต ชมความสวยงามอลังการของทุ่งดอกพิงค์มอสท่ามกลางอากาศที่เย็นสบายและมีกลิ่นหอบอบอวล ชมพิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ชมวิวทิวทัศน์ที่ภูเขาไฟฟูจิชั้นที่ 5 เที่ยวชมหมู่บ้านแห่งการท่องเที่ยวที่ยังคงอุดมสมบูรณ์อย่...

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 66
20-24
21-25
พ.ค. 66
17-21
18-22
24-28
31-04

ทัวร์ญี่ปุ่น ชินจูกุ 2566 - 2567

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น โปรโมชั่นเที่ยวญี่ปุ่น ตลอดปี 2566 - 2567 ครบทุกเดือน หลากหลายเส้นทางกับไทยทราเวลเซ็นเตอร์ สร้างและสรรค์บริการ ทัวร์ญี่ปุ่น และ เที่ยวญี่ปุ่น คุณภาพ ให้ท่านได้สัมผัสประเทศญี่ปุ่น ดินแดอนอาทิตย์อุทัย อาทิ โตเกียว โอซาก้า นาโงย่า ฟูกูโอกะ ฮอกไกโด ชิราคาวาโกะ เซนได และ เมืองท่องเที่ยวสำคัญอื่นในญี่ปุ่นอีกเพียบ หรือจะเลือกเดินทางเที่ยวช่วงเทศกาล ถ่ายรูปอินเทรนด์สวย ๆ กับชุดยูกาตะในสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอันสวยงาม ได้ทั้ง ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังเป็นบริษัททัวร์ รับจัดโปรแกรมเดินทางไปญี่ปุ่น หลากหลายเส้นทาง ตั้งแต่ 2 ท่าน จนถึง 2,000 ท่านขึ้นไป ในรูปแบบแพคเกจทัวร์ หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ที่ประเทศญี่ปุ่น ในราคาและบริการที่ท่านจะประทับใจมีผลงานอ้างอิงมากมาย

Thailand Web Stat