ศูนย์บริการช่วยเหลือลูกค้า 02-308-8383เปิดให้บริการ 09.00-17.00 น. ทุกวัน
 
 
Follow LineFollow FacebookFollow Instagram
 
THB
 
THภาษาไทย

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า

พบ 25 รายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า สะพานโทเก็ตสึเคียว ย่านซาคาเอะ วัดคินคะคุจิ ช้อปปิ้งชินไซบาชิ เอ็กซ์โปซิตี้
รหัสทัวร์ : TTC237326
นำท่านเดินทางสู่เมืองเกียวโตประเทศญี่ปุ่น นำท่านสู่อาราชิยาม่า ชมสวนป่าไผ่ ชมสะพานโทเก็ตสึเคียว จากนั้นนำท่านสู่ย่านเมืองเก่าโอมิฮะจิมัง นำท่านสู่เมืองนาโกย่า อิสระให้ท่านช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ ออกเดินทางสู่เมืองเกียวโต นำท่านสู่วัดคินคะคุจิ สัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่นนั่นก็คือเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น เดินทางสู่เมืองโอซาก้า อิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้ง ณ เอ็กซ์โปซิตี้ อิสระช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ ไฮไลท์!!!ใครๆ ก็เช็คอินถ่ายภาพคู่ป้ายกูลิโกะแมน จองได้แล้ววันนี้!!!
Air Asia X แอร์เอเชียเอ๊กซ์

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศญี่ปุ่น

พ.ค. 66
มิ.ย. 66
05-09
06-10
07-11
12-16
13-17
15-19
18-22
20-24
21-25
24-28
27-31
02-06
03-07
09-13
10-14
12-16
13-17
16-20
17-21
20-24
23-27
24-28
27-01
รหัสทัวร์ : TTC237239
นำท่านเดินทางสู่โอซาก้า ท่องเที่ยวกราบไหว้ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ นำทุกท่านเข้าชมเสาโทริอิพันต้นชื่อดังแห่งเกียวโต ชมสวนป่าไผ่ ชื่อดังของอาราชิยาม่า ที่มาแล้วไม่ควรพลาด ไฮไลท์!! อลังการไฟล้านดวง ณ หมู่บ้านนาบานะ โนะ ซาโตะ ชม หมู่บ้านมรดกโลกการันตีโดย UNESCO ณ ชิราคาวาโกะ เดินชิว เมืองเก่าทาคายาม่า ฉายา Little Kyoto ณ ถนนซันมาจิซูจิ ช้อปปิ้ง ซาคาเอะ ย่านช้อปปิ้งใจกลางเมืองนาโกย่า ช้อปปิ้งจุใจ ณ EXPO City และย่านชินไซบาชิ พร้อมเช็คอิน ป้ายกูลิโกะแมน แห่งโดทงโบริ จองด่วนวันนี้ !

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศญี่ปุ่น

เม.ย. 66
พ.ค. 66
17-21
23-27
24-28
08-12
10-14
11-15
13-17
14-18
16-20
17-21
19-23
20-24
22-26
23-27
25-29
26-30
27-31
28-01
29-02
รหัสทัวร์ : TTC226873
"เดินทางสู่ เมืองเกียวโต (Kyoto) เมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่น มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องของวัฒนธรรมที่ประณีต ศิลปะแบบญี่ปุ่นอย่างแท้จริง เป็นเมืองที่นิยมของคนทั่วโลก จากนั้นเดินทางสู่ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ (Fushimi Inari Shrine or Fushimi Inari Taisha) ศาลเจ้าเสาโทริอิพันต้นแห่งเกียวโต หรือที่คนไทยชอบเรียกกันว่า ศาลเจ้าจิ้งจอก หรือ ศาลเจ้าแดง เป็นศาลเจ้าชินโตสร้างถวายแด่เทพอินาริ จากนั้นเดินทางสู่วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji) หรือ วัดทอง หรือ วัดอิคคิวซัง นำท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า (Nagoya) ตัวเมืองของจังหวัดไอจิ เป็นเมืองศูนย์รวมการค้าและการคมนาคมที่สำคัญแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น พาชมงานประดับไฟฤดูหนาว ณ หมู่บ้านนาบานะ โนะ ซาโตะ (Nabana no Sato Winter Illumination) จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ (Shirakawa go) เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น ไฮไลท์!! หมู่บ้านแบบกัชโชสึคุริ เป็นบ้านชาวนาโบราณที่มีอายุมากกว่า 250 ปี จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองทาคายามะ (Takayama) จังหวัดกิฟุ เมืองเล็กๆ ที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาและธารน้ำใสจำนวนมาก จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ย่านซาคาเอะ (Sakae) เป็นย่านธุรกิจการค้า โดยเฉพาะแหล่งราตรี นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าเฮอัน (Heian Shrine) ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ระลึกถึงจักรพรรดิคามมุและจักรพรรดิ์โคเมอิ จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Japanese tea ceremony หรือภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า Sado) เดินทางสู่ เมืองโอซาก้า (Osaka) เมืองที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 และมีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่น อิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้ง ณ เอ็กซ์โปซิตี้ (Expo City) ศูนย์รวมความบันเทิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น เดินทางสู่ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) (ด้านนอก) หนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองโอซาก้า จากนั้นอิสระช้อปปิ้ง ย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) จองได้แล้ววันนี้"

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศญี่ปุ่น

เม.ย. 66
01-05
08-12
15-19
22-26
29-03
รหัสทัวร์ : TTC237066
นำท่านเดินทางสู่โอซาก้า ถ่ายรูปกับปราสาทโอซาก้าแลนด์มาร์กอันดับหนึ่ง นำท่านเดินทางสู่เมืองเกียวโต สักการะวัดคิโยมิสึ ช้อปปิ้งณ ย่านฮิกาชิยาม่า เดินทางสู่เมืองนาโกย่าชมงานประดับไฟฤดูหนาวนาบานะ โนะ ซาโตะ นำท่านชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ หลังจากนั้นนำท่านสู่เมืองทาคายาม่า เดินเล่นณ ถนนซันมาจิซูจิเป็นย่านเมืองเก่าแก่ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งอารยธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชาวญี่ปุ่นได้อย่างสมบูรณ์ เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น นำท่านสู่ศาลเจ้าเฮอันถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ระลึกถึงจักรพรรดิคามมุและจักรพรรดิ์โคเมอิผู้ที่มีความสำคัญต่อเมืองเกียวโตอย่างมาก นำท่านเดินทางสู่เมืองอาราชิยาม่า เก็บภาพที่ริมแม่น้ำบริเวณสะพานโทเก็ตสึเคียว และนำท่านสู่โอซาก้า อิสระให้ท่าน ช้อปปิ้ง ณ เอ็กซ์โปซิตี้และย่านชินไซบาชิ จองได้แล้ววันนี้!!!

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศญี่ปุ่น

มี.ค. 66
เม.ย. 66
พ.ค. 66
31-04
02-06
03-07
14-18
15-19
25-29
26-30
27-01
28-02
30-04
01-05
03-07
04-08
30-03
รหัสทัวร์ : TTC226875
"เดินทางสู่เมืองเกียวโต (Kyoto) เมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่น เมืองท่องเที่ยวที่เป็นนิยมของคนทั่วโลก จากนั้นเดินทางสู่ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ (Fushimi Inari Shrine or Fushimi Inari Taisha) ศาลเจ้าเสาโทริอิพันต้นแห่งเกียวโต หรือที่คนไทยชอบเรียกกันว่า ศาลเจ้าจิ้งจอก หรือ ศาลเจ้าแดง เป็นศาลเจ้าชินโตสร้างถวายแด่เทพอินาริ ศาลเจ้าแห่งนี้ มีชื่อเสียงโด่งดังจากเสาโทริอิสีแดง จากนั้นเดินทางสู่วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji) หรือ วัดทอง หรือ วัดอิคคิวซัง สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นบ้านพักของท่านโชกุนอาชิกากะ โยชิมิสุ นำท่านเดินทางสู่เมืองนาโกย่า (Nagoya) เป็นตัวเมืองของจังหวัดไอจิ ชมงานประดับไฟฤดูหนาว ณ หมู่บ้านนาบานะ โนะ ซาโตะ (Nabana no Sato Winter Illumination) ไฮไลท์ !!! การประดับไฟขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น จากนั้นนำท่านเข้าสู่หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ (Shirakawa go) เมืองที่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองทาคายามะ (Takayama) จังหวัดกิฟุ เมืองเล็กๆ ที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาและธารน้ำใสจำนวนมาก พาทุกท่านช้อปปิ้ง ย่านซาคาเอะ (Sakae) เป็นย่านธุรกิจการค้า โดยเฉพาะแหล่งราตรี และออกเดินทางสู่เมืองเกียวโต ศาลเจ้าเฮอัน (Heian Shrine ระลึกถึงจักรพรรดิคามมุและจักรพรรดิ์โคเมอิ จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น นั่นก็คือการเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Japanese tea ceremony หรือภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า Sado) เดินทางสู่เมืองโอซาก้า (Osaka) เมืองที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 เดินทางสู่ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) (ด้านนอก) เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองโอซาก้า จากนั้นช้อปปิ้ง ย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) และให้ทุกท่านได้เลือก Options เสริมต่างๆ จองได้แล้ววันนี้"

ระยะเวลา6 วัน 4 คืน

ประเทศญี่ปุ่น

เม.ย. 66
04-09
16-21
รหัสทัวร์ : TTC237132
นำท่านเดินทางสู่เมืองเกียวโต ชมวัดวัดคินคะคุจิและวัดคิโยมิสึเดระ นำท่านสู่เมืองนาโกย่า อิสระให้ท่านช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ นำท่านสัมผัสใกล้ชิดกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติในเส้นทางสายอัลไพน์คุโรเบะ ทาเทยาม่า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเจแปนแอลป์ นำท่านนั่งรถบัสรางไฟฟ้าอุโมงค์คันเต็น ชมเขื่อนคุโรเบะ นำท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์ลอดภูเขาจากสถานีคุโรเบะโกะไปยังสถานีคุโรเบะไดระ ให้ทุกท่านได้เดินบนเส้นทางที่สองข้างทางเป็นกำแพงหิมะสูงชันSNOW WALL นำท่านชมปราสาทโอซาก้า อิสระช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ จองได้แล้ววันนี้!!!

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศญี่ปุ่น

เม.ย. 66
พ.ค. 66
มิ.ย. 66
16-20
17-21
23-27
24-28
05-09
07-11
08-12
09-13
10-14
11-15
12-16
13-17
14-18
15-19
16-20
17-21
18-22
19-23
20-24
21-25
22-26
23-27
24-28
25-29
26-30
27-31
28-01
29-02
02-06
09-13
12-16
13-17
16-20
17-21
20-24
23-27
24-28
27-01
รหัสทัวร์ : TTC237513
นำท่านเหินฟ้าสู่แดนปลาดิบ ไปท่านไปถ่ายรูปกับเสาร์แดงโทริอิ 1000 ต้นที่ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ จากนั้นพาท่านไปตามรอยการ์ตูนดังที่ วัดคินคะคุจิ หรือ วัดอิคคิวซัง จากนั้นพาท่านไปชม ปราสาทนาโกย่า Nagoya Castle จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ย่านซาคาเอะ พาไปท่านไปเยี่ยมชมหมู่บ้านมรดกโลก หมู่บ้านชิราคาวาโกะ จากนั้นพาท่านไปยังเมืองเก่าแก่อยู่ในหุบเขาล้อมด้วยเทือกเขาเจแปนแอลป์ เมืองทาคายาม่า นำท่านเดินชมสวนชิวๆที่ สวนเค็นโรคุเอ็น พาท่านมุ่งสู่ ยอดเขาทาเทยาม่า และให้ทุกท่านได้เดินบนเส้นทางที่สองข้างทางเป็น กำแพงหิมะสูงชัน พาท่านช็อปปิ้งชิวๆ ย่านชินไชบาชิ จองด่วน!

ระยะเวลา6 วัน 4 คืน

ประเทศญี่ปุ่น

พ.ค. 66
12-17
13-18
14-19
15-20
17-22
20-25
21-26
22-27
รหัสทัวร์ : TTC237391
นำท่านเดินทางสู่โอซาก้าประเทศญี่ปุ่น ชมน้ำตกมิโนะ เดินทางสู่เมืองเกียวโต ชมศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ เดินทางสู่นาโกย่า นำท่านช้อปปิ้งสินค้าที่แจ๊ซดรีมเอ้าท์เล็ท นำท่านสู่เมืองกุโจฮาจิมังเสน่ห์ของที่นี่เต็มไปด้วยกลิ่นอายวัฒนธรรมแบบญี่ปุ่น เยือนหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ เดินทางสู่เมืองทาคายามะ อิสระให้ท่านเดินเล่นถนนซันมาจิซูจิ เข้าชมสวนดอกไม้นะบะนะโนะซาโตะ นำท่านสู่วัดคิโยมิสึเดระ แวะชมปราสาทโอซาก้า เยือนตลาดปลาคุโรชิโอะตลาดปลาและอาหารทะเล นำท่านสู่ริงกุเอาท์เล็ท เอาท์เล็ทเซ็นเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นตะวันตก จากนั้นอิสระช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ ย่านซาคาเอะ จองได้แล้ววันนี้!!!

ระยะเวลา6 วัน 4 คืน

ประเทศญี่ปุ่น

เม.ย. 66
03-08
05-10
10-15
12-17
รหัสทัวร์ : TTC237452
นำท่านสนุกและเพลิดเพลินไปกับสวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอเจแปน เดินทางสู่เมืองเกียวโต สักการะวัดคิโยมิสึซึ่งท่านสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองเกียวโตได้อย่างสวยงาม ชมสวนดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ ช้อปปิ้งนากาชิม่าแจ๊สดรีมเอาท์เล็ทมอลล์ขนาดใหญ่ให้ท่านได้เลือกชิมเลือกช้อป จองได้แล้ววันนี้!!!

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศญี่ปุ่น

เม.ย. 66
20-24
รหัสทัวร์ : TTC237439
นำท่านเดินทางสู่โอซาก้าประเทศญี่ปุ่น สนุกสนานตื่นตาและตื่นใจกับสวนสนุกระดับโลกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอเจแปน ชมปราสาทโอซาก้าแลนด์มาร์คสำคัญของเมือง เดินทางสู่เมืองนาโกย่า เพลินเพลิดกับบรรยากาศพร้อมชมดอกซากุระที่สวนโอคาซากิ เยือนนากาชิม่าแจ๊สดรีมเอาท์เล็ทมอลล์ขนาดใหญ่ราคาสบายกระเป๋า จองได้แล้ววันนี้!!!

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศญี่ปุ่น

มี.ค. 66
30-03

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า 2566 - 2567

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า

ค้นพบจำนวน 25 ทัวร์

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า สะพานโทเก็ตสึเคียว ย่านซาคาเอะ วัดคินคะคุจิ ช้อปปิ้งชินไซบาชิ เอ็กซ์โปซิตี้
รหัสทัวร์ : TTC237326

นำท่านเดินทางสู่เมืองเกียวโตประเทศญี่ปุ่น นำท่านสู่อาราชิยาม่า ชมสวนป่าไผ่ ชมสะพานโทเก็ตสึเคียว จากนั้นนำท่านสู่ย่านเมืองเก่าโอมิฮะจิมัง นำท่านสู่เมืองนาโกย่า อิสระให้ท่านช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ ออกเดินทางสู่เมืองเกียวโต นำท่านสู่วัดคินคะคุจิ สัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่นนั่นก็คือเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น เดินทางสู่เมืองโอซาก้า อิสระให้ท่านเดินช้อปป...

Air Asia X แอร์เอเชียเอ๊กซ์

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 66
05-09
06-10
07-11
12-16
13-17
15-19
18-22
20-24
21-25
24-28
27-31
มิ.ย. 66
02-06
03-07
09-13
10-14
12-16
13-17
16-20
17-21
20-24
23-27
24-28
27-01
รหัสทัวร์ : TTC237239

นำท่านเดินทางสู่โอซาก้า ท่องเที่ยวกราบไหว้ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ นำทุกท่านเข้าชมเสาโทริอิพันต้นชื่อดังแห่งเกียวโต ชมสวนป่าไผ่ ชื่อดังของอาราชิยาม่า ที่มาแล้วไม่ควรพลาด ไฮไลท์!! อลังการไฟล้านดวง ณ หมู่บ้านนาบานะ โนะ ซาโตะ ชม หมู่บ้านมรดกโลกการันตีโดย UNESCO ณ ชิราคาวาโกะ เดินชิว เมืองเก่าทาคายาม่า ฉายา Little Kyoto ณ ถนนซันมาจิซูจิ ช้อปปิ้ง ซาคาเอะ ย่า...

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 66
17-21
23-27
24-28
พ.ค. 66
08-12
10-14
11-15
13-17
14-18
16-20
17-21
19-23
20-24
22-26
23-27
25-29
26-30
27-31
28-01
29-02
รหัสทัวร์ : TTC226873

"เดินทางสู่ เมืองเกียวโต (Kyoto) เมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่น มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องของวัฒนธรรมที่ประณีต ศิลปะแบบญี่ปุ่นอย่างแท้จริง เป็นเมืองที่นิยมของคนทั่วโลก จากนั้นเดินทางสู่ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ (Fushimi Inari Shrine or Fushimi Inari Taisha) ศาลเจ้าเสาโทริอิพันต้นแห่งเกียวโต หรือที่คนไทยชอบเรียกกันว่า ศาลเจ้าจิ้งจอก หรือ ศาลเจ้าแดง เป็นศา...

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 66
01-05
08-12
15-19
22-26
29-03
รหัสทัวร์ : TTC237066

นำท่านเดินทางสู่โอซาก้า ถ่ายรูปกับปราสาทโอซาก้าแลนด์มาร์กอันดับหนึ่ง นำท่านเดินทางสู่เมืองเกียวโต สักการะวัดคิโยมิสึ ช้อปปิ้งณ ย่านฮิกาชิยาม่า เดินทางสู่เมืองนาโกย่าชมงานประดับไฟฤดูหนาวนาบานะ โนะ ซาโตะ นำท่านชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ หลังจากนั้นนำท่านสู่เมืองทาคายาม่า เดินเล่นณ ถนนซันมาจิซูจิเป็นย่านเมืองเก่าแก่ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งอารยธรรมขนบ...

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 66
31-04
เม.ย. 66
02-06
03-07
14-18
15-19
25-29
26-30
27-01
28-02
30-04
พ.ค. 66
01-05
03-07
04-08
30-03
รหัสทัวร์ : TTC226875

"เดินทางสู่เมืองเกียวโต (Kyoto) เมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่น เมืองท่องเที่ยวที่เป็นนิยมของคนทั่วโลก จากนั้นเดินทางสู่ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ (Fushimi Inari Shrine or Fushimi Inari Taisha) ศาลเจ้าเสาโทริอิพันต้นแห่งเกียวโต หรือที่คนไทยชอบเรียกกันว่า ศาลเจ้าจิ้งจอก หรือ ศาลเจ้าแดง เป็นศาลเจ้าชินโตสร้างถวายแด่เทพอินาริ ศาลเจ้าแห่งนี้ มีชื่อเสียงโด่งดังจ...

ระยะเวลา6 วัน 4 คืน

ประเทศญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 66
04-09
16-21
รหัสทัวร์ : TTC237132

นำท่านเดินทางสู่เมืองเกียวโต ชมวัดวัดคินคะคุจิและวัดคิโยมิสึเดระ นำท่านสู่เมืองนาโกย่า อิสระให้ท่านช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ นำท่านสัมผัสใกล้ชิดกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติในเส้นทางสายอัลไพน์คุโรเบะ ทาเทยาม่า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเจแปนแอลป์ นำท่านนั่งรถบัสรางไฟฟ้าอุโมงค์คันเต็น ชมเขื่อนคุโรเบะ นำท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์ลอดภูเขาจากสถานีคุโรเบะโกะไปยังสถานีคุโรเบ...

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 66
16-20
17-21
23-27
24-28
พ.ค. 66
05-09
07-11
08-12
09-13
10-14
11-15
12-16
13-17
14-18
15-19
16-20
17-21
18-22
19-23
20-24
21-25
22-26
23-27
24-28
25-29
26-30
27-31
28-01
29-02
มิ.ย. 66
02-06
09-13
12-16
13-17
16-20
17-21
20-24
23-27
24-28
27-01
รหัสทัวร์ : TTC237513

นำท่านเหินฟ้าสู่แดนปลาดิบ ไปท่านไปถ่ายรูปกับเสาร์แดงโทริอิ 1000 ต้นที่ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ จากนั้นพาท่านไปตามรอยการ์ตูนดังที่ วัดคินคะคุจิ หรือ วัดอิคคิวซัง จากนั้นพาท่านไปชม ปราสาทนาโกย่า Nagoya Castle จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ย่านซาคาเอะ พาไปท่านไปเยี่ยมชมหมู่บ้านมรดกโลก หมู่บ้านชิราคาวาโกะ จากนั้นพาท่านไปยังเมืองเก่าแก่อยู่ในหุบเขาล้อมด้วยเทื...

ระยะเวลา6 วัน 4 คืน

ประเทศญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 66
12-17
13-18
14-19
15-20
17-22
20-25
21-26
22-27
รหัสทัวร์ : TTC237391

นำท่านเดินทางสู่โอซาก้าประเทศญี่ปุ่น ชมน้ำตกมิโนะ เดินทางสู่เมืองเกียวโต ชมศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ เดินทางสู่นาโกย่า นำท่านช้อปปิ้งสินค้าที่แจ๊ซดรีมเอ้าท์เล็ท นำท่านสู่เมืองกุโจฮาจิมังเสน่ห์ของที่นี่เต็มไปด้วยกลิ่นอายวัฒนธรรมแบบญี่ปุ่น เยือนหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ เดินทางสู่เมืองทาคายามะ อิสระให้ท่านเดินเล่นถนนซันมาจิซูจิ เข้าชมสวนดอกไม้นะบะนะโนะซาโ...

ระยะเวลา6 วัน 4 คืน

ประเทศญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 66
03-08
05-10
10-15
12-17
รหัสทัวร์ : TTC237452

นำท่านสนุกและเพลิดเพลินไปกับสวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอเจแปน เดินทางสู่เมืองเกียวโต สักการะวัดคิโยมิสึซึ่งท่านสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองเกียวโตได้อย่างสวยงาม ชมสวนดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ ช้อปปิ้งนากาชิม่าแจ๊สดรีมเอาท์เล็ทมอลล์ขนาดใหญ่ให้ท่านได้เลือกชิมเลือกช้อป จองได้แล้ววันนี้!!!

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 66
20-24
รหัสทัวร์ : TTC237439

นำท่านเดินทางสู่โอซาก้าประเทศญี่ปุ่น สนุกสนานตื่นตาและตื่นใจกับสวนสนุกระดับโลกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอเจแปน ชมปราสาทโอซาก้าแลนด์มาร์คสำคัญของเมือง เดินทางสู่เมืองนาโกย่า เพลินเพลิดกับบรรยากาศพร้อมชมดอกซากุระที่สวนโอคาซากิ เยือนนากาชิม่าแจ๊สดรีมเอาท์เล็ทมอลล์ขนาดใหญ่ราคาสบายกระเป๋า จองได้แล้ววันนี้!!!

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 66
30-03

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า 2566 - 2567

Thailand Web Stat