ศูนย์บริการช่วยเหลือลูกค้า 02-308-8383เปิดให้บริการ 09.00-17.00 น. ทุกวัน
 
 
Follow LineFollow FacebookFollow Instagram
 
THB
 
THภาษาไทย

ทัวร์ญี่ปุ่น บินตรง

พบ 2 รายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า (บินตรงเชียงใหม่) ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ วัดคินคะคุจิ ปราสาทโอซาก้า ชินเซไก
รหัสทัวร์ : TTC237424
นำท่านเดินทางสู่เมืองเกียวโตประเทศญี่ปุ่น ชมศาลเจ้าฟูชิมิอินาริศาลเจ้าที่มีความเก่าแก่ เยือนวัดคินคะคุจิมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและงดงาม ชมศาลเจ้าเฮอัน เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น เดินเที่ยวย่านชินเซไกแหล่งร้านอาหารร้านนั่งดื่มค่ำคืนร้านขนม ชมปราสาทโอซาก้าปราสาทขนาดใหญ่สัญลักษณ์แห่งหนึ่งของญี่ปุ่น อิสระช้อปปิ้งที่ร้านค้าปลอดภาษีดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิเแห่งโอซาก้า จองได้แล้ววันนี้!!!
Thai Vietjet Air ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศญี่ปุ่น

เม.ย. 66
พ.ค. 66
มิ.ย. 66
ก.ค. 66
ส.ค. 66
ก.ย. 66
15-19
22-26
13-17
03-07
24-28
15-19
05-09
26-30
09-13
16-20
รหัสทัวร์ : TTC237396
นำท่านเดินทางสู่เมืองเกียวโต นำท่านชมศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ วัดคินคะคุจิและศาลเจ้าเฮอัน นำท่านชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะไฮไลท์คือการเดินชมบ้านแบบกัสโชสีคุริ เดินทางสู่เมืองทาคายาม่า ชมสะพานนาคะบาชิสัญลักษณ์สำคัญของเมือง ชมถนนเมืองเก่าซันมาจิแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองทาคายาม่า นำท่านชมบริเวณภายนอกปราสาทโอซาก้า เยื่อนหมู่บ้านอเมริกาย่านแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของวัยรุ่นญี่ปุ่น เดินทางสู่ชินไซบาชิเป็นย่านช้อปปิ้งแห่งโอซาก้า อิสระช้อปปิ้งที่มิตซุยเอ้าท์เล็ต อิออนมอลล์และร้านค้าปลอดภาษีดิวตี้ฟรี จองเลยวันนี้!!

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศญี่ปุ่น

พ.ค. 66
มิ.ย. 66
ก.ค. 66
ส.ค. 66
ก.ย. 66
20-24
27-31
17-21
08-12
29-02
19-23
30-04

ทัวร์ญี่ปุ่น บินตรง 2566 - 2567

ทัวร์ญี่ปุ่น บินตรง

ค้นพบจำนวน 2 ทัวร์

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า (บินตรงเชียงใหม่) ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ วัดคินคะคุจิ ปราสาทโอซาก้า ชินเซไก
รหัสทัวร์ : TTC237424

นำท่านเดินทางสู่เมืองเกียวโตประเทศญี่ปุ่น ชมศาลเจ้าฟูชิมิอินาริศาลเจ้าที่มีความเก่าแก่ เยือนวัดคินคะคุจิมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและงดงาม ชมศาลเจ้าเฮอัน เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น เดินเที่ยวย่านชินเซไกแหล่งร้านอาหารร้านนั่งดื่มค่ำคืนร้านขนม ชมปราสาทโอซาก้าปราสาทขนาดใหญ่สัญลักษณ์แห่งหนึ่งของญี่ปุ่น อิสระช้อปปิ้งที่ร้านค้าปลอดภาษีดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งย่านชิ...

Thai Vietjet Air ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 66
15-19
22-26
พ.ค. 66
13-17
มิ.ย. 66
03-07
24-28
ก.ค. 66
15-19
ส.ค. 66
05-09
26-30
ก.ย. 66
09-13
16-20
รหัสทัวร์ : TTC237396

นำท่านเดินทางสู่เมืองเกียวโต นำท่านชมศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ วัดคินคะคุจิและศาลเจ้าเฮอัน นำท่านชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะไฮไลท์คือการเดินชมบ้านแบบกัสโชสีคุริ เดินทางสู่เมืองทาคายาม่า ชมสะพานนาคะบาชิสัญลักษณ์สำคัญของเมือง ชมถนนเมืองเก่าซันมาจิแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองทาคายาม่า นำท่านชมบริเวณภายนอกปราสาทโอซาก้า เยื่อนหมู่บ้านอเมริกาย่านแหล่งท่องเท...

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 66
20-24
27-31
มิ.ย. 66
17-21
ก.ค. 66
08-12
29-02
ส.ค. 66
19-23
ก.ย. 66
30-04

ทัวร์ญี่ปุ่น บินตรง 2566 - 2567

Thailand Web Stat