ศูนย์บริการช่วยเหลือลูกค้า 02-308-8383เปิดให้บริการ 09.00-17.00 น. ทุกวัน
 
 
Follow LineFollow FacebookFollow Instagram
 
THB
 
THภาษาไทย

ทัวร์ญี่ปุ่น วันรัฐธรรมนูญ

พบ 20 รายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ เบปปุ บ่อน้ำแร่นรกจิโกกุ (2บ่อ) เที่ยวอิสระ 1 วันเต็ม
รหัสทัวร์ : TTC172028
ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ ศาลเจ้าดาไซฟุ เบปปุ บ่อน้ำแร่นรกจิโกกุ (2บ่อ) หมู่บ้านยุฟุอิน ช้อปปิ้งที่ โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท ช้อปปิ้งคาแนลซิตี้ สักการะขอพร วัดโทโชจิ ศาลเจ้าคูชิดะ ชม หอคอยฟุกุโอกะ อิสระเดินเล่นย่านยะไต ฮากาตะ จองได้แล้ววี้นนี้!!!
Thai Vietjet Air ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศญี่ปุ่น

ธ.ค. 65
12-16
13-17
รหัสทัวร์ : TTC226727
นำท่านสัมผัสความยิ่งใหญ่ ของปราสาทคุมาโมโตะ 1 ใน 3 ปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ซากุระโนะบาบะ โจไซ เสน่ห์ย่านการค้าโบราณของเมืองแห่งปราสาท เยี่ยมชม คุมะมง สแควร์ สำนักงานของหมีดำมาดกวน มาสคอตแห่งเมืองคุมาโมโตะ ตระการตา ทุ่งกว้างสุดลูกหูลูกตา ณ ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ ชมบ่อนรก จิโกคุ เมกุริ บ่อนรกแห่งเมืองเบปปุ เที่ยวหมู่บ้านยุฟุอิน หมู่บ้านน่ารักสไตล์ยุโรป ขอพรความรู้ จากเทพเจ้า ณ ศาลเจ้าดะไซฟุ พบกับ กันดั๊มตัวใหม่ขนาดเท่าของจริง ณ กันดั๊ม ปาร์ค ฟุกุโอกะ อิสระท่องเที่ยว หรือ ช้อปปิ้งเต็มวัน อาบน้ำแร่ธรรมชาติ พร้อมแล้ว จองได้เลยวันนี้!!!

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศญี่ปุ่น

ธ.ค. 65
11-15
รหัสทัวร์ : TTC226669
นำท่านเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น สักการะวัดนาริตะซัน ชินโชจิ อิสระเดินเล่นที่นาริตะโอโมเตซันโดะ ชมหมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค ช้อปปิ้งโกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท นำท่านสนุกกับกิจกรรมกลางแจ้งท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น ชมพิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ชมหมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ นำท่านชมเทศกาลประดับไฟหมู่บ้านเยอรมัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อิออน นาริตะ มอลล์ และสุดท้ายให้ท่านอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วัน โดยมีไกด์คอยให้คำแนะนำ จองได้เลยวันนี้!!!

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศญี่ปุ่น

ธ.ค. 65
11-15
รหัสทัวร์ : TTC194102
สักการะสิ่งศักด์สิทธิ์ ณ วัดอาซากุสะ พรอมเดินชิม ของอร่อยๆ ที่ ถนนนากามิเสะ ถ่ายรูปคู่ หอคอยโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ ย้อนยุคไปกับ หมู่บ้านเอโดะจิ๋ว ณ คาวาโกเอะ พร้อมขอพรความรัก ณ ศาลเจ้าฮิคาวะ และขอพระคุ้มครองปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย ณ วัดคิตาอิน ไฮไลท์!! ชมงานประดับไฟ Sagamiko Illumination ตระการตากับไฟ LED กว่า 6 ล้านดวง ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น หรือ เล่นสกี ณ ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท เยี่ยมชมหมู่บ้านเกษตรกรรม พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ ขอพร ณ วัดนาริตะซัน พร้อมเดินเล่น ณ ถนนปลาไหล เดินเล่น เมืองแห่งสายน้ำ เมืองซาวาระ จังหวัดชิบะ ช้อปปิ้งจุใจ อิออน มอลล์ โอไดบะ และ ชินจูกุ พร้อมเช็คอิน แลนด์มาร์คแห่งใหม่ แมวยักษ์ 3 มิติ บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศญี่ปุ่น

ธ.ค. 65
10-14
11-15
12-16
13-17
รหัสทัวร์ : TTC194421
เยือน ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ เสาโทริอิพันต้นแห่งเกียวโตชมปราสาททอง ณ วัดคินคะคุจิ แห่งเกียวโต ไฮไลท์!! อลังการไฟล้านดวง ณ หมูบ้านนาบานะโนะซาโตะเพลิดเพลิน กิจกรรมฤดูหนาวพร้อมสัมผัสหิมะ ณ ลานสกีเมืองกุโจ ชม หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะเดินชิว เมืองเก่าทาคายาม่า ฉายา Little Kyoto ณ ถนนซันมาจิซูจิ ช้อปปิ้ง ซาคาเอะ ย่านช้อปปิ้งใจกลางเมืองนาโกย่า ชมความยิ่งใหญ่ ของปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งจุใจ ณ EXPO City และย่านชินไซบาชิ พร้อมเช็คอิน ป้ายกูลิโกะแมน แห่งโดทงโบริ จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศญี่ปุ่น

ธ.ค. 65
10-14
รหัสทัวร์ : TTC226797
นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าโออุโอะ ถ่ายรูปมุมสวยๆ เสาโทริอิกลางทะเล เช็คอินยอดนิยมเมืองนางากซากิ นั่งกระเช้าขึ้นสู่ ภูเขาอินาซะ ไฮไลท์สำคัญ เพลิดเพลินไปกับ Huis Ten Bosch นมัสการ ศาลเจ้าฟุกุโอกะ ชมความสวยงามของ บ่อนรกจิโกกุ สนุกกับการเลือกซื้อสินค้า OTOP ณ หมู่บ้านยุฟุอิน ถ่ายรูปรู่กับกันดั้มยักษ์ ที่ฟุกุโอกะ พร้อมอิสระช้อปปิ้งจุใจห้าง lala port พร้อมแล้ว จองได้เลยวันนี้!!!

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศญี่ปุ่น

ธ.ค. 65
13-17
รหัสทัวร์ : TTC226801
นำท่านเยือน "ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ" เสาโทริอิพันต้นแห่งเกียวโต ชมปราสาททอง ณ "วัดคินคะคุจิ" แห่งเกียวโต ไฮไลท์!! อลังการไฟล้านดวง ณ "หมูบ้านนาบานะ โนะ ซาโตะ" เพลิดเพลิน กิจกรรมฤดูหนาวพร้อมสัมผัสหิมะ ณ "ลานสกีเมืองกุโจ" ชม "หมู่บ้านมรดกโลกการันตีโดย UNESCO ณ ชิราคาวาโกะ" เดินชิว "เมืองเก่าทาคายาม่า" ฉายา "Little Kyoto ณ ถนนซันมาจิซูจิ" ช้อปปิ้ง "ซาคาเอะ" ย่านช้อปปิ้งใจกลางเมืองนาโกย่า สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น "เรียนรู้พิธีชงชา ณ วัดเฮอัน" ชมความยิ่งใหญ่ของ "ปราสาทโอซาก้า" ช้อปปิ้งจุใจ ณ "EXPO City" และ "ย่านชินไซบาชิ" พร้อมเช็คอิน "ป้ายกูลิโกะแมน" แห่งโดทงโบริ พร้อมแล้ว จองได้เลยวันนี้!!!

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศญี่ปุ่น

ธ.ค. 65
10-14
รหัสทัวร์ : TTC226627
ไฮไลท์!! อลังการไฟล้านดวง ณ หมูบ้านนาบานะ โนะ ซาโตะ สักการะ พระใหญ่ไดบุทสึ แห่งเมืองนารา ช้อปปิ้ง ซาคาเอะ ย่านช้อปปิ้งใจกลางเมืองนาโกย่า เพลิดเพลิน กิจกรรมฤดูหนาวพร้อมสัมผัสหิมะ ณ ลานสกีเมืองกุโจ ชม หมู่บ้านมรดกโลกการันตีโดย UNESCO ณ ชิราคาวาโกะ เดินชิว เมืองเก่าทาคายาม่า ฉายา Little Kyoto ณ ถนนซันมาจิซูจิ อลังการ ปราสาทมัตสึโมโตะ เยือน ไร่วาซาบิไดโอ ไร่วาซาบิที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ชมเมืองเก่าสมัยเอโดะ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ณ เมืองนาราอิ สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น เรียนรู้พิธีชงชา ณ วัดเฮอัน เยือน วัดคิโยมิสึเดระ วัดน้ำใส สามสายน้ำศักดิ์สิทธิ์ แห่งเกียวโต ชมความยิ่งใหญ่ ของปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งจุใจ ณ EXPO City และย่านชินไซบาชิ พร้อมเช็คอิน ป้ายกูลิโกะแมน แห่งโดทงโบริ พร้อมแล้ว จองได้เลยวันนี้!!!

ระยะเวลา6 วัน 4 คืน

ประเทศญี่ปุ่น

ธ.ค. 65
11-16
13-18
รหัสทัวร์ : TTC226752
นำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ เดินเล่น ถนนนากามิเซะ เดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก เป็นในช่วงฤดูหนาวเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญอีกสถานที่หนึ่ง นำท่านขึ้นสู่ชั้นที่ 5 เพื่อชมวิวของภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสประสบการณ์ความสนุกสนานที่ ฟูจิเท็น สโนว รีสอร์ท พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปู ผ่อนคลายกับการ แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เยียมชม พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ ช้อปปิ้ง ณ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท และ ย่านชินจุกุ ห้ามพลาด!!! สวนสนุกระดับโลก โตเกียวดิสนีย์แลนด์ พร้อมแล้ว จองได้เลยวันนี้!!!

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศญี่ปุ่น

ธ.ค. 65
11-15
รหัสทัวร์ : TTC194382
ย้อนยุคไปกับ หมู่บ้านเอโดะจิ๋ว ณ คาวาโกเอะ เยือนเมืองซามูไร พร้อมชมปราสาทสึรุกะ ณ เมืองไอสึ ชมฝูงหงส์ ที่ทะเลสาบแห่งกระจกสวรรค์ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า ณ สถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซ็น เข้าชมหมู่บ้านโบราณ โออุจิ จูคุ พร้อมลิ้มลองอาหารท้องถิ่น “โซบะต้นหอม” ชมความงาม ผาล้านปี โทโนะเฮทสึริ ชวนเที่ยว จ.มิยากิ ชมความน่ารักของสุนัขจิ้งจอก สุดฟิน นั่งกระเช้าภูเขาซาโอะ ชม Snow Monster จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา6 วัน 4 คืน

ประเทศญี่ปุ่น

ธ.ค. 65
11-16
12-17
13-18

ทัวร์ญี่ปุ่น วันรัฐธรรมนูญ 2565 - 2566

ทัวร์ญี่ปุ่น วันรัฐธรรมนูญ

ค้นพบจำนวน 20 ทัวร์

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ เบปปุ บ่อน้ำแร่นรกจิโกกุ (2บ่อ) เที่ยวอิสระ 1 วันเต็ม
รหัสทัวร์ : TTC172028

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ ศาลเจ้าดาไซฟุ เบปปุ บ่อน้ำแร่นรกจิโกกุ (2บ่อ) หมู่บ้านยุฟุอิน ช้อปปิ้งที่ โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท ช้อปปิ้งคาแนลซิตี้ สักการะขอพร วัดโทโชจิ ศาลเจ้าคูชิดะ ชม หอคอยฟุกุโอกะ อิสระเดินเล่นย่านยะไต ฮากาตะ จองได้แล้ววี้นนี้!!!

Thai Vietjet Air ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 65
12-16
13-17
รหัสทัวร์ : TTC226727

นำท่านสัมผัสความยิ่งใหญ่ ของปราสาทคุมาโมโตะ 1 ใน 3 ปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ซากุระโนะบาบะ โจไซ เสน่ห์ย่านการค้าโบราณของเมืองแห่งปราสาท เยี่ยมชม คุมะมง สแควร์ สำนักงานของหมีดำมาดกวน มาสคอตแห่งเมืองคุมาโมโตะ ตระการตา ทุ่งกว้างสุดลูกหูลูกตา ณ ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ ชมบ่อนรก จิโกคุ เมกุริ บ่อนรกแห่งเมืองเบปปุ เที่ยวหมู่บ้านยุฟุอิน หมู่บ้านน่ารักสไตล์ยุโ...

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 65
11-15
รหัสทัวร์ : TTC226669

นำท่านเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น สักการะวัดนาริตะซัน ชินโชจิ อิสระเดินเล่นที่นาริตะโอโมเตซันโดะ ชมหมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค ช้อปปิ้งโกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท นำท่านสนุกกับกิจกรรมกลางแจ้งท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น ชมพิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ชมหมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ นำท่านชมเทศกาลประดับไฟหมู่บ้านเยอรมัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อิออน นาริตะ มอลล์ และ...

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 65
11-15
รหัสทัวร์ : TTC194102

สักการะสิ่งศักด์สิทธิ์ ณ วัดอาซากุสะ พรอมเดินชิม ของอร่อยๆ ที่ ถนนนากามิเสะ ถ่ายรูปคู่ หอคอยโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ ย้อนยุคไปกับ หมู่บ้านเอโดะจิ๋ว ณ คาวาโกเอะ พร้อมขอพรความรัก ณ ศาลเจ้าฮิคาวะ และขอพระคุ้มครองปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย ณ วัดคิตาอิน ไฮไลท์!! ชมงานประดับไฟ Sagamiko Illumination ตระการตากับไฟ LED กว่า 6 ล้านดวง ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สั...

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 65
10-14
11-15
12-16
13-17
รหัสทัวร์ : TTC194421

เยือน ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ เสาโทริอิพันต้นแห่งเกียวโตชมปราสาททอง ณ วัดคินคะคุจิ แห่งเกียวโต ไฮไลท์!! อลังการไฟล้านดวง ณ หมูบ้านนาบานะโนะซาโตะเพลิดเพลิน กิจกรรมฤดูหนาวพร้อมสัมผัสหิมะ ณ ลานสกีเมืองกุโจ ชม หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะเดินชิว เมืองเก่าทาคายาม่า ฉายา Little Kyoto ณ ถนนซันมาจิซูจิ ช้อปปิ้ง ซาคาเอะ ย่านช้อปปิ้งใจกลางเมืองนาโกย่า ชมความยิ...

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 65
10-14
รหัสทัวร์ : TTC226797

นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าโออุโอะ ถ่ายรูปมุมสวยๆ เสาโทริอิกลางทะเล เช็คอินยอดนิยมเมืองนางากซากิ นั่งกระเช้าขึ้นสู่ ภูเขาอินาซะ ไฮไลท์สำคัญ เพลิดเพลินไปกับ Huis Ten Bosch นมัสการ ศาลเจ้าฟุกุโอกะ ชมความสวยงามของ บ่อนรกจิโกกุ สนุกกับการเลือกซื้อสินค้า OTOP ณ หมู่บ้านยุฟุอิน ถ่ายรูปรู่กับกันดั้มยักษ์ ที่ฟุกุโอกะ พร้อมอิสระช้อปปิ้งจุใจห้าง lala port พ...

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 65
13-17
รหัสทัวร์ : TTC226801

นำท่านเยือน "ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ" เสาโทริอิพันต้นแห่งเกียวโต ชมปราสาททอง ณ "วัดคินคะคุจิ" แห่งเกียวโต ไฮไลท์!! อลังการไฟล้านดวง ณ "หมูบ้านนาบานะ โนะ ซาโตะ" เพลิดเพลิน กิจกรรมฤดูหนาวพร้อมสัมผัสหิมะ ณ "ลานสกีเมืองกุโจ" ชม "หมู่บ้านมรดกโลกการันตีโดย UNESCO ณ ชิราคาวาโกะ" เดินชิว "เมืองเก่าทาคายาม่า" ฉายา "Little Kyoto ณ ถนนซันมาจิซูจิ" ช้อปปิ้ง "ซาคาเ...

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 65
10-14
รหัสทัวร์ : TTC226627

ไฮไลท์!! อลังการไฟล้านดวง ณ หมูบ้านนาบานะ โนะ ซาโตะ สักการะ พระใหญ่ไดบุทสึ แห่งเมืองนารา ช้อปปิ้ง ซาคาเอะ ย่านช้อปปิ้งใจกลางเมืองนาโกย่า เพลิดเพลิน กิจกรรมฤดูหนาวพร้อมสัมผัสหิมะ ณ ลานสกีเมืองกุโจ ชม หมู่บ้านมรดกโลกการันตีโดย UNESCO ณ ชิราคาวาโกะ เดินชิว เมืองเก่าทาคายาม่า ฉายา Little Kyoto ณ ถนนซันมาจิซูจิ อลังการ ปราสาทมัตสึโมโตะ เยือน ไร่วาซาบิได...

ระยะเวลา6 วัน 4 คืน

ประเทศญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 65
11-16
13-18
รหัสทัวร์ : TTC226752

นำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ เดินเล่น ถนนนากามิเซะ เดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก เป็นในช่วงฤดูหนาวเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญอีกสถานที่หนึ่ง นำท่านขึ้นสู่ชั้นที่ 5 เพื่อชมวิวของภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสประสบการณ์ความสนุกสนานที่ ฟูจิเท็น สโนว รีสอร์ท พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปู ผ่อนคลายกับการ แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เยียมชม พิพิธภัณฑ์ห...

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 65
11-15
รหัสทัวร์ : TTC194382

ย้อนยุคไปกับ หมู่บ้านเอโดะจิ๋ว ณ คาวาโกเอะ เยือนเมืองซามูไร พร้อมชมปราสาทสึรุกะ ณ เมืองไอสึ ชมฝูงหงส์ ที่ทะเลสาบแห่งกระจกสวรรค์ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า ณ สถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซ็น เข้าชมหมู่บ้านโบราณ โออุจิ จูคุ พร้อมลิ้มลองอาหารท้องถิ่น “โซบะต้นหอม” ชมความงาม ผาล้านปี โทโนะเฮทสึริ ชวนเที่ยว จ.มิยากิ ชมความน่ารักของสุนัขจิ้งจอก สุดฟิน นั่งกระเช้...

ระยะเวลา6 วัน 4 คืน

ประเทศญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 65
11-16
12-17
13-18

ทัวร์ญี่ปุ่น วันรัฐธรรมนูญ 2565 - 2566

Thailand Web Stat