ศูนย์บริการช่วยเหลือลูกค้า 02-308-8383เปิดให้บริการ 09.00-17.00 น. ทุกวัน
 
 
Follow LineFollow FacebookFollow Instagram
 
THB
 
THภาษาไทย

ทัวร์อินเดีย 6 วัน

พบ 4 รายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ โซนามาร์ สวนโมกุล ทุ่งดอกมัสตาร์ด ล่องเรือพายโบราณชิคาร่า
รหัสทัวร์ : TTC237440
นำท่านเดินทางสู่ประเทศอินเดีย นำท่านไปยัง หมู่บ้านหุบเขาแกะ พาฮาลแกม นำท่านแวะชม ทุ่งดอกมัสตาร์ด พาท่านถ่ายรูปและชมความงามของธารน้ำแข็ง กลาเซียร์โซนามาร์ค พาท่านเปิดประสบการณ์ล่องเรือตลาดเช้า เพื่อซื้อสินค้าและอาหาร พาท่าน ล่องเรือพายโบราณชิคาร่า ชมความงาม ทะเลสาปดาล พาท่านไปเดินชมดอกไม้ชิวๆ ที่ สวรรแห่งดอกไม้สวนโมกุล จองด่วน!!
Indigo Airlines อินดิโกแอร์ไลน์

ระยะเวลา6 วัน 4 คืน

ประเทศอินเดีย

เม.ย. 66
06-11
10-15
11-16
12-17
13-18
20-25
21-26
27-02
รหัสทัวร์ : TTC237196
ทัวร์อินเดียเที่ยวแคชเมียร์ เปิดประสบการณ์สัมผัสสวิตเซอร์แลนด์แห่งอินเดีย รวมเมืองและแหล่งสวยงาม อาทิเช่น เมืองศรีนาคา,รัฐแคชเมียร์,กุลมาร์ค,โซนามาร์ค เดินทางไปยังพาฮาลแกมชมเมืองพาฮาลแกม แวะชมทุ่งดอกมัสตาร์ดที่บานอร่ามไปเต็มทั่วท้องทุ่ง ล่องเรือพายโบราณชิคาร่าชมความงามทะเลสาปดาล เที่ยวชมสวนโมกุล แวะขอพรที่มัสยิดขาวที่ชาวบ้านเชื่อว่าขออะไรก็จะสมหวัง จองได้แล้ววันนี้!

ระยะเวลา6 วัน 4 คืน

ประเทศอินเดีย

เม.ย. 66
11-16
12-17
13-18
รหัสทัวร์ : TTC237526
นำท่านเดินทางสู่เมืองมุมไบประเทศอินเดีย เยือนประตูสู่อินเดียอนุสาวรีย์ซุ้มประตูโค้งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมือง สักการะวัดพระแม่ลักษมีวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดของอินเดีย อฐิษฐานขอพรองค์ดั๊กดูเศรษฐ์ฮาลไวคณาปิติเชื่อกันว่าผู้ใดที่มาสักการะจะรํ่ารวยเงินทองและสำเร็จในหน้าที่การงาน สักการะพระพิฆเณศ 8 องค์ไม่ว่าจะเป็นองค์ประธานของเทวรูปพระพิฆเณศทั้งหมดในโลก เทวสถานศรีวรทาวินายัก เทวสถานศรีจินดามณี เทวสถานศรีมยุเรศวร เทวสถานศรีสิทธิวินายกะ วัดศรีมหาคณปติ วัดศรีวิฆเนศวา วัดศรีคีรีจัตมาและเทวสถานศรีบัลลาเลศวา สายบุญ สายมู ห้ามพลาด จองได้แล้ววันนี้!!

ระยะเวลา6 วัน 4 คืน

ประเทศอินเดีย

ส.ค. 66
ก.ย. 66
08-13
19-24
รหัสทัวร์ : TTC237069
นำท่านเดินทางสู่มุมไบ เยือนวัดบาบุลนาทตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆ ใจกลางเมืองมุมไบ นำท่านล่องเรือไปเยือนมรดกโลกแห่งอินเดียถ้ำเอลิฟันตาถือได้ว่าาเป็นอีกหนึ่งแหล่งมรดกโลกที่สวยงาม นำท่านชมความอลังการของปฏิมากรรมแห่งพุทธศาสนาที่ว่ากันว่ามีความงดงามและเก่าแก่ที่สุดในโลกกับถํ้าอชันตา เยือนทัชมาฮาลน้อยแห่งมหาราษฏระ บีบี กา มาคบารา อนุสรณ์สถานความรักที่โอรสแห่งกษัตริย์ออรังเซป นำทุกท่านไปสัมผัสพลังศรัทธาแห่ง ถ้ำเอลโลราแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก ชมป้อมปราการโบราณป้อมเดาลาตาบัดป้อมปราการโบราณรอบภูเขาดัลคีรี เดินทางเข้าสู่วัดสิทธิวินายัก สักการะวัดพระแม่ลักษมี นำท่านสู่ประตูสู่อินเดียอนุสาวรีย์ซุ้มประตูโค้งแบบประตูชัย แวะถ่ายภาพที่สถานีรถไฟฉัตรปติศิวาชี จองได้แล้ววันนี้!!!

ระยะเวลา6 วัน 4 คืน

ประเทศอินเดีย

เม.ย. 66
04-08
11-15

ทัวร์อินเดีย 6 วัน 2566 - 2567

ทัวร์อินเดีย 6 วัน

ค้นพบจำนวน 4 ทัวร์

ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ โซนามาร์ สวนโมกุล ทุ่งดอกมัสตาร์ด ล่องเรือพายโบราณชิคาร่า
รหัสทัวร์ : TTC237440

นำท่านเดินทางสู่ประเทศอินเดีย นำท่านไปยัง หมู่บ้านหุบเขาแกะ พาฮาลแกม นำท่านแวะชม ทุ่งดอกมัสตาร์ด พาท่านถ่ายรูปและชมความงามของธารน้ำแข็ง กลาเซียร์โซนามาร์ค พาท่านเปิดประสบการณ์ล่องเรือตลาดเช้า เพื่อซื้อสินค้าและอาหาร พาท่าน ล่องเรือพายโบราณชิคาร่า ชมความงาม ทะเลสาปดาล พาท่านไปเดินชมดอกไม้ชิวๆ ที่ สวรรแห่งดอกไม้สวนโมกุล จองด่วน!!

Indigo Airlines อินดิโกแอร์ไลน์

ระยะเวลา6 วัน 4 คืน

ประเทศอินเดีย

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 66
06-11
10-15
11-16
12-17
13-18
20-25
21-26
27-02
รหัสทัวร์ : TTC237196

ทัวร์อินเดียเที่ยวแคชเมียร์ เปิดประสบการณ์สัมผัสสวิตเซอร์แลนด์แห่งอินเดีย รวมเมืองและแหล่งสวยงาม อาทิเช่น เมืองศรีนาคา,รัฐแคชเมียร์,กุลมาร์ค,โซนามาร์ค เดินทางไปยังพาฮาลแกมชมเมืองพาฮาลแกม แวะชมทุ่งดอกมัสตาร์ดที่บานอร่ามไปเต็มทั่วท้องทุ่ง ล่องเรือพายโบราณชิคาร่าชมความงามทะเลสาปดาล เที่ยวชมสวนโมกุล แวะขอพรที่มัสยิดขาวที่ชาวบ้านเชื่อว่าขออะไรก็จะสมหวัง...

ระยะเวลา6 วัน 4 คืน

ประเทศอินเดีย

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 66
11-16
12-17
13-18
รหัสทัวร์ : TTC237526

นำท่านเดินทางสู่เมืองมุมไบประเทศอินเดีย เยือนประตูสู่อินเดียอนุสาวรีย์ซุ้มประตูโค้งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมือง สักการะวัดพระแม่ลักษมีวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดของอินเดีย อฐิษฐานขอพรองค์ดั๊กดูเศรษฐ์ฮาลไวคณาปิติเชื่อกันว่าผู้ใดที่มาสักการะจะรํ่ารวยเงินทองและสำเร็จในหน้าที่การงาน สักการะพระพิฆเณศ 8 องค์ไม่ว่าจะเป็นองค์ประธานของเทวรูปพระพิฆเณศทั้งหมดใน...

ระยะเวลา6 วัน 4 คืน

ประเทศอินเดีย

กำหนดการเดินทาง

ส.ค. 66
08-13
ก.ย. 66
19-24
รหัสทัวร์ : TTC237069

นำท่านเดินทางสู่มุมไบ เยือนวัดบาบุลนาทตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆ ใจกลางเมืองมุมไบ นำท่านล่องเรือไปเยือนมรดกโลกแห่งอินเดียถ้ำเอลิฟันตาถือได้ว่าาเป็นอีกหนึ่งแหล่งมรดกโลกที่สวยงาม นำท่านชมความอลังการของปฏิมากรรมแห่งพุทธศาสนาที่ว่ากันว่ามีความงดงามและเก่าแก่ที่สุดในโลกกับถํ้าอชันตา เยือนทัชมาฮาลน้อยแห่งมหาราษฏระ บีบี กา มาคบารา อนุสรณ์สถานความรักที่โอรสแห่...

ระยะเวลา6 วัน 4 คืน

ประเทศอินเดีย

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 66
04-08
11-15

ทัวร์อินเดีย 6 วัน 2566 - 2567

ทัวร์อินเดีย ทัวร์อินเดีย โปรโมชั่นทัวร์อินเดีย ตลอดปี 2565 - 2566 ครบทุกเดือน หลากหลายเส้นทางกับไทยทราเวลเซ็นเตอร์ สร้างและสรรค์บริการ ทัวร์อินเดีย และ เที่ยวอินเดีย ดินแดนชมพูทวีป นมัสการพุทธสังเวชนียสถาน เมืองชัยปุระ แคชเมียร์ เดลี พาฮาลแกม กุลมาร์ค เป็นต้น ชมอนุสรณ์แห่งความรัก ทัชมาฮาล เทือกเขากุลมาร์ค ชมป้อมอักรา พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด พระราชวังกลางน้ำ และสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมาย ทัวร์อินเดีย บริการคุณภาพ ให้ท่านได้สัมผัสประเทศอินเดีย ได้หลากหลายรูปแบบ กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี ไม่ว่าจะเป็น ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังทำหน้าที่ บริษัททัวร์ชั้นนำ ในการจัดสรร ทัวร์อินเดีย รวมถึง ทัวร์เนปาล เพื่อความต้องการเฉพาะตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ที่ประเทศอินเดีย หรือ เนปาล และภูมิภาคใกล้เคียง ในราคาและบริการคุณภาพ ทัวร์อินเดียราคาถูก ปี 2565 - 2566 เพียง 17,999 บ.

Thailand Web Stat