ศูนย์บริการช่วยเหลือลูกค้า 02-308-8383เปิดให้บริการ 09.00-17.00 น. ทุกวัน
 
 
Follow LineFollow FacebookFollow Instagram
 
THB
 
THภาษาไทย

ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง

พบ 24 รายการทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง วัดเจ้าแม่กวนอิมรีพัลส์เบย์ วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย มี อิสระ 1 วัน
รหัสทัวร์ : TTC2410081
ทัวร์ฮ่องกง มีอิสระ 1 วัน Free Day อิสระช็อปปิ้งจุใจตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อ Option ตามต้องการ Option 1 กระเช้านองปิง – พระใหญ่โป่วหลิน Option 2 ตั๋ว Hong Kong Disneyland พร้อมไหว้พระขอพรแบบจุใจ วัดเจ้าแม่กวนอิมรีพัลส์เบย์ วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย จองเลยวันนี้ !
Emirates เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศฮ่องกง

พ.ค. 67
03-05
25-27
31-02
รหัสทัวร์ : TTC2410100
นำท่านท่องเที่ยวฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด เสริมสิริมงคลทุกด้าน 1.วัดหมั่นโหม่ 2.ขอพรเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพัสล์เบย์ 3.เบิกทรัพย์เจ้าแม่กวนอิมฮ่องอำ 4.วัดแซกงหมิว 5.วัดหยวน หยวน เสริมดวงต่อชะตา 6.วัดเจ้าแม่ทับทิม 7.วัดนางชีฉีหลิน 8.วัดหวังต้าเซียน 9.ขึ้นกระเช้านองปิงไหว้พระใหญ่ จองเลยวันนี้!!

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศฮ่องกง

เม.ย. 67
26-28
29-01
รหัสทัวร์ : TTC2410114
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระเสริมความเฮง ขอพรการเงิน การงาน ความรัก หากรีพลัส์เบย์ วัดแชกงหมิว วัดเจ้าแม่ทับทิม เจ้าแม่กวนอิมฮองอำ ช้อปปิ้งมงก๊ก จองเลยวันนี้ !

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศฮ่องกง

เม.ย. 67
พ.ค. 67
26-28
03-05
รหัสทัวร์ : TTC2410234
นำท่านเที่ยว ฮ๋องกง พาท่านเพลิดกับการขอพร ณ หาดรีพลัสเบย์ นั่งกระเช้านองปิง 360 ไหว้พระใหญ่ วัดแชกงหมิว เจ้าแม่กวนอิมริมหาดรีพลัสเบย์ ช็อปปิงจุใจย่านจิมซาจุ่ย ชม SYMPHONY OF LIGHT จองเลยวันนี้!!

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศฮ่องกง

พ.ค. 67
มิ.ย. 67
ก.ค. 67
ส.ค. 67
ก.ย. 67
ต.ค. 67
11-13
01-03
21-23
28-30
12-14
27-29
23-25
20-22
05-07
18-20
26-28
รหัสทัวร์ : TTC2410039
นำท่านท่องเที่ยวฮ่องกง สู่วัดหวังต้าเซียน วัดที่เก่าแก่ได้รับความนิยมสูงสุดของคนฮ่องกง ชอปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE ชมวิว Avenue of Stars ถนนสายดาราแห่งเกาะฮ่องกง วัดแชกงหมิว เกาะลันเตา ขึ้นกระเช้า นองปิง 360 ชมหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ไหว้พระใหญ่เทียนถาน จองเลยวันนี้!!

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศฮ่องกง

เม.ย. 67
พ.ค. 67
มิ.ย. 67
24-26
25-27
28-30
29-01
30-02
01-03
03-05
04-06
05-07
09-11
10-12
11-13
12-14
16-18
17-19
22-24
25-27
26-28
30-01
31-02
01-03
03-05
07-09
08-10
14-16
15-17
21-23
23-25
28-30
29-01
รหัสทัวร์ : TTC249888
นำท่านเดินทางท่องเที่ยงฮ่องกง พาท่านไปยัง วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – AVENUE OF STAR วัดแชกงหมิว – เกาะลันเตา – ขึ้นกระเช้านองปิง360 – หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง – พระใหญ่เทียนถาน – CITYGATE OUTLET จองเลยวันนี้!!

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศฮ่องกง

เม.ย. 67
พ.ค. 67
25-27
09-11
12-14
16-18
รหัสทัวร์ : TTC2410047
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า นั่งกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โป่วหลิน นมัสการเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำเสริมดวงการเงิน หมุนกังหัน อธิษฐานขอพรองค์แชกง สัมผัสบรรยากาศลาสเวกัสแห่งเอเชีย The Venetian จองได้เลยวันนี้ !

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศฮ่องกงมาเก๊า

เม.ย. 67
พ.ค. 67
มิ.ย. 67
26-28
27-29
09-11
17-19
18-20
24-26
26-28
31-02
02-04
07-09
14-16
21-23
28-30
รหัสทัวร์ : TTC2410068
นำท่านท่องเที่ยวฮองกง ไหว้พระ 9 วัด เสริมสิริมงคลทุกด้าน 1.วัดหมั่นโหม่ 2.ขอพรเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพัสล์เบย์ 3.เบิกทรัพย์เจ้าแม่กวนอิมฮ่องอำ 4.วัดแชกงหมิว 5.วัดหยวน หยวน เสริมดวงต่อชะตา 6.วัดเจ้าแม่ทับทิม 7.วัดนางชีฉีหลิน 8.วัดหวังต้าเซียน 9.ขึ้นกระเช้านองปิงไหว้พระใหญ่ จองเลยวันนี้!!

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศฮ่องกง

เม.ย. 67
พ.ค. 67
29-01
10-12
16-18
18-20
23-25
24-26
30-01
31-02
รหัสทัวร์ : TTC239535
นำท่านสู่วัดที่ผู้คนนิยมมาขอพรให้ได้พบคู่ครองหรือมีความรักที่มั่นคง กับ เทพเจ้าหยุคโหลว ณ วัดหวังต้าเซียน ขึ้น กระเช้านองปิง 360 องศานำท่านนมัสการ พระใหญ่เทียนถาน เดินทางสู่ห้างดังของเกาะลันเตา อิสระชอปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย ณ CITYGATE OUTLET ที่ท่านไม่ควรพลาดจองเลย!!!

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศฮ่องกง

เม.ย. 67
พ.ค. 67
มิ.ย. 67
26-28
03-05
24-26
31-02
01-03
15-17
21-23
รหัสทัวร์ : TTC2410135
นำท่านท่องเที่ยวฮ่องกง ชมการแสดงโชว์ แสง สี เสียง สุดยิ่งใหญ่ (A Symphony of Lights) หมุนกังหันเสริมสิริมงคล ณ วัดแชกงหมิว ไหว้พระขอพรเพิ่มสิริมงคล ณ วัดเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้ง จิมซาจุ่ย ย่านช้อปปิ้งที่คึกคักที่สุดแห่งหนึ่งในฮ่องกง จองเลยวันนี้!!

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศฮ่องกง

ทัวร์เต็มแล้ว คุณมาช้าไป !! โปรดเลือกทัวร์ใกล้เคียง หรือสอบถามเจ้าหน้าที่

ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง 2567 - 2568

ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง

ค้นพบจำนวน 24 ทัวร์

ทัวร์ฮ่องกง วัดเจ้าแม่กวนอิมรีพัลส์เบย์ วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย มี อิสระ 1 วัน
รหัสทัวร์ : TTC2410081

ทัวร์ฮ่องกง มีอิสระ 1 วัน Free Day อิสระช็อปปิ้งจุใจตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อ Option ตามต้องการ Option 1 กระเช้านองปิง – พระใหญ่โป่วหลิน Option 2 ตั๋ว Hong Kong Disneyland พร้อมไหว้พระขอพรแบบจุใจ วัดเจ้าแม่กวนอิมรีพัลส์เบย์ วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย จองเลยวันนี้ !

Emirates เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศฮ่องกง

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 67
03-05
25-27
31-02
รหัสทัวร์ : TTC2410100

นำท่านท่องเที่ยวฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด เสริมสิริมงคลทุกด้าน 1.วัดหมั่นโหม่ 2.ขอพรเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพัสล์เบย์ 3.เบิกทรัพย์เจ้าแม่กวนอิมฮ่องอำ 4.วัดแซกงหมิว 5.วัดหยวน หยวน เสริมดวงต่อชะตา 6.วัดเจ้าแม่ทับทิม 7.วัดนางชีฉีหลิน 8.วัดหวังต้าเซียน 9.ขึ้นกระเช้านองปิงไหว้พระใหญ่ จองเลยวันนี้!!

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศฮ่องกง

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 67
26-28
29-01
รหัสทัวร์ : TTC2410114

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระเสริมความเฮง ขอพรการเงิน การงาน ความรัก หากรีพลัส์เบย์ วัดแชกงหมิว วัดเจ้าแม่ทับทิม เจ้าแม่กวนอิมฮองอำ ช้อปปิ้งมงก๊ก จองเลยวันนี้ !

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศฮ่องกง

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 67
26-28
พ.ค. 67
03-05
รหัสทัวร์ : TTC2410234

นำท่านเที่ยว ฮ๋องกง พาท่านเพลิดกับการขอพร ณ หาดรีพลัสเบย์ นั่งกระเช้านองปิง 360 ไหว้พระใหญ่ วัดแชกงหมิว เจ้าแม่กวนอิมริมหาดรีพลัสเบย์ ช็อปปิงจุใจย่านจิมซาจุ่ย ชม SYMPHONY OF LIGHT จองเลยวันนี้!!

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศฮ่องกง

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 67
11-13
มิ.ย. 67
01-03
21-23
28-30
ก.ค. 67
12-14
27-29
ส.ค. 67
23-25
ก.ย. 67
20-22
ต.ค. 67
05-07
18-20
26-28
รหัสทัวร์ : TTC2410039

นำท่านท่องเที่ยวฮ่องกง สู่วัดหวังต้าเซียน วัดที่เก่าแก่ได้รับความนิยมสูงสุดของคนฮ่องกง ชอปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE ชมวิว Avenue of Stars ถนนสายดาราแห่งเกาะฮ่องกง วัดแชกงหมิว เกาะลันเตา ขึ้นกระเช้า นองปิง 360 ชมหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ไหว้พระใหญ่เทียนถาน จองเลยวันนี้!!

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศฮ่องกง

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 67
24-26
25-27
28-30
29-01
30-02
พ.ค. 67
01-03
03-05
04-06
05-07
09-11
10-12
11-13
12-14
16-18
17-19
22-24
25-27
26-28
30-01
31-02
มิ.ย. 67
01-03
03-05
07-09
08-10
14-16
15-17
21-23
23-25
28-30
29-01
รหัสทัวร์ : TTC249888

นำท่านเดินทางท่องเที่ยงฮ่องกง พาท่านไปยัง วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – AVENUE OF STAR วัดแชกงหมิว – เกาะลันเตา – ขึ้นกระเช้านองปิง360 – หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง – พระใหญ่เทียนถาน – CITYGATE OUTLET จองเลยวันนี้!!

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศฮ่องกง

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 67
25-27
พ.ค. 67
09-11
12-14
16-18
รหัสทัวร์ : TTC2410047

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า นั่งกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โป่วหลิน นมัสการเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำเสริมดวงการเงิน หมุนกังหัน อธิษฐานขอพรองค์แชกง สัมผัสบรรยากาศลาสเวกัสแห่งเอเชีย The Venetian จองได้เลยวันนี้ !

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศฮ่องกงมาเก๊า

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 67
26-28
27-29
พ.ค. 67
09-11
17-19
18-20
24-26
26-28
31-02
มิ.ย. 67
02-04
07-09
14-16
21-23
28-30
รหัสทัวร์ : TTC2410068

นำท่านท่องเที่ยวฮองกง ไหว้พระ 9 วัด เสริมสิริมงคลทุกด้าน 1.วัดหมั่นโหม่ 2.ขอพรเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพัสล์เบย์ 3.เบิกทรัพย์เจ้าแม่กวนอิมฮ่องอำ 4.วัดแชกงหมิว 5.วัดหยวน หยวน เสริมดวงต่อชะตา 6.วัดเจ้าแม่ทับทิม 7.วัดนางชีฉีหลิน 8.วัดหวังต้าเซียน 9.ขึ้นกระเช้านองปิงไหว้พระใหญ่ จองเลยวันนี้!!

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศฮ่องกง

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 67
29-01
พ.ค. 67
10-12
16-18
18-20
23-25
24-26
30-01
31-02
รหัสทัวร์ : TTC239535

นำท่านสู่วัดที่ผู้คนนิยมมาขอพรให้ได้พบคู่ครองหรือมีความรักที่มั่นคง กับ เทพเจ้าหยุคโหลว ณ วัดหวังต้าเซียน ขึ้น กระเช้านองปิง 360 องศานำท่านนมัสการ พระใหญ่เทียนถาน เดินทางสู่ห้างดังของเกาะลันเตา อิสระชอปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย ณ CITYGATE OUTLET ที่ท่านไม่ควรพลาดจองเลย!!!

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศฮ่องกง

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 67
26-28
พ.ค. 67
03-05
24-26
31-02
มิ.ย. 67
01-03
15-17
21-23
รหัสทัวร์ : TTC2410135

นำท่านท่องเที่ยวฮ่องกง ชมการแสดงโชว์ แสง สี เสียง สุดยิ่งใหญ่ (A Symphony of Lights) หมุนกังหันเสริมสิริมงคล ณ วัดแชกงหมิว ไหว้พระขอพรเพิ่มสิริมงคล ณ วัดเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้ง จิมซาจุ่ย ย่านช้อปปิ้งที่คึกคักที่สุดแห่งหนึ่งในฮ่องกง จองเลยวันนี้!!

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศฮ่องกง

กำหนดการเดินทาง

ทัวร์เต็มแล้ว คุณมาช้าไป !! โปรดเลือกทัวร์ใกล้เคียง หรือสอบถามเจ้าหน้าที่

ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง 2567 - 2568

ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง โปรโมชั่นฮ่องกง ตลอดปี 2567 - 2568 ครบทุกเดือน หลากหลายเส้นทางกับไทยทราเวลเซ็นเตอร์ สร้างและสรรค์บริการ ทัวร์ฮ่องกง และ เที่ยวฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า ขอพรพระใหญ่เทียนถาน สักการะเทพเจ้าแชกงวัดแชกงหมิว เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วัดอาม่า ชมวิหารเซนต์ปอล กับไทยทราเวลเซ็นเตอร์ นำเสนอและเลือกสรร ทัวร์ฮ่องกงบริการคุณภาพ ให้ท่านได้ เที่ยวฮ่องกง ในหลากหลายรูปแบบ กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี ไม่ว่าจะเป็น ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังทำหน้าที่ บริษัททัวร์ นำเที่ยวและ รับจัดทัวร์ฮ่องกง แพคเกจทัวร์ฮ่องกง ในความต้องการเฉพาะตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน ประชุม หรือ สัมนา ที่ประเทศฮ่องกง ในราคาและบริการคุณภาพ ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก ปี 2567 - 2568 เพียง 8,999 บ.

Thailand Web Stat