ศูนย์บริการช่วยเหลือลูกค้า 02-308-8383เปิดให้บริการ 09.00-17.00 น. ทุกวัน
 
 
Follow LineFollow FacebookFollow Instagram
 
THB
 
THภาษาไทย

ทัวร์ฮ่องกง 3 วัน

พบ 44 รายการทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน Avenue of Star ชมโชว์แสงสี a Symphony of Light
รหัสทัวร์ : TTC238024
นำท่านไปยังเดินทางสู่เกาะฮ่องกง อิสระให้ท่านช็อปปิงย่านมงก๊กก จากนั้นพาท่านเดินเล่นย่านถนนแห่งดวงดาว Avenue of Star พาท่านเดินชมโชว์แสงสีเสียง a Symphony of Light พาท่านไหว้พระวัดหวังต้าเซียน พาท่านไหว้พระวัดแชกงหมิว มีวันอิสระ 1 วัน จองเลยวันี้!!!
Emirates เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศฮ่องกง

มิ.ย. 66
ก.ค. 66
16-18
23-25
07-09
รหัสทัวร์ : TTC237613
นำท่านเหินฟ้าสู่ฮ่องกง นำท่านสู่จุดที่ฮวงจุ้ยดีที่สุดในฮ่องกง หาดรีพัสล์เบย์ นำท่านไหว้พระขอพร เจ้าแม่กวนอิม เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย พระสังกัจจายน์ จากนั้นนำท่านเดินรับบรรยากาศถ่ายรูปชิวๆ ที่ ถนนซุปเปอร์สตาร์ Avenue of Star หลังจากนั้นพาท่านชม การแสดงโชว์ แสง สี เสียง สุดยิ่งใหญ่ A Symphony of Lights หลังจากนั้นพาท่านไปยังวัดดังของฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน และ วัดแชกงหมิว ให้ท่านไหว้และขอพร เทพเจ้าหยกโหลว เทพเจ้าแชกง หลังจากนั้นพาท่านแวะชมแวะช็อปที่ โรงงานเครื่องประดับ และ โรงงานหยก จองด่วน!!!

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศฮ่องกง

ก.ค. 66
ส.ค. 66
ก.ย. 66
01-03
25-27
30-02
รหัสทัวร์ : TTC237794
นำท่านเหินฟ้าสู่เกาะฮ่องกง จากนั้นพาท่านเดินทางผ่านเส้นทางไฮเวย์อันทันสมัยข้ามสะพานแขวนซิงหม่า ซึ่งเป็นสะพานแขวนสองชั้นที่ยาวที่สุดในโลก จากนั้นพาท่านไหว้ขอพรเทพเจ้าต่างๆ ณ หาดรีพัลส์เบย์ จากนั้นพาท่านไปยังตลาด สแตนลีย์ เพื่อให้ท่านเลือกซื้องานฝีมือ จากนั้นพาท่านช็อปปิงตลาดกลางคืนที่มีเอกลักษณ์ ย่านมงก๊ก จากนั้นพาท่านไหว้ขอพรวัดดังในฮ่องกง วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว พาท่านช็อปปิงให้จุใจย่านจิมซาจุ่ย จากนั้นพาท่านชมโชว์การแสดงแสงสี A Symphony of Lights จองเลยวันนี้!!!

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศฮ่องกง

มิ.ย. 66
16-18
23-25
รหัสทัวร์ : TTC236953
นำทุกท่านสู่ฮ่องกง นำท่านเดินทางสู่ปากอ่าววิคตอเรียเพื่อชมการแสดง SYMPHONY OF LIGHT ซึ่งเป็นการแสดงแสง สี เสียง กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก นำท่านเดินทาง ขึ้นสู่ ยอดเขาวิคตอเรียพีค โดย รถรางพีคแทรม นำท่านชมทัศนียภาพของฮ่องกง ณ จุดชมวิวที่สูงที่สุดของฮ่องกงกับความสูง 396 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เริ่มต้นขอพรกับ องค์เจ้าแม่กวนอิมที่อ่าวรีพัลส์เบย์ นำท่านทำพิธียืมเงินตามพิธีการของทางวัด วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่วัดดังของฮ่องกงวัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม ขอพรด้านความรักจากเทพเจ้าด้ายแดง ณ วัดหวังต้าเซียน เดินเที่ยวย่านเลดี้ มาร์เก็ต นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้า NONGPING 360 องศา เพื่อขึ้นไปสักการะ พระพุทธรูปเทียนถาน ช็อปปิ้งจุใจที่CITYGATE OUTLET จองด่วนวันนี้ !

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศฮ่องกง

มิ.ย. 66
ก.ค. 66
15-17
16-18
17-19
22-24
22-24
23-25
23-25
24-26
24-26
29-01
30-02
30-02
01-03
06-08
08-10
09-11
13-15
14-16
15-17
20-22
22-24
27-29
29-31
30-01
31-02
รหัสทัวร์ : TTC237804
พาท่านเดินทางสู่ฮ่องกง ท่องเที่ยวไหว้พระขอพรปังๆ ช้อป ชิม เที่ยวแบบสับๆ ไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ ขอพรความรักแบบปังๆที่วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย เยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่ ร้านหยก พร้อมอิสระ 1 วันเต็มให้ท่านได้เลือกท่องเที่ยวได้อย่างตามใจ จองเลยตอนนี้!!

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศฮ่องกง

ก.ค. 66
ส.ค. 66
ก.ย. 66
ต.ค. 66
14-16
28-30
31-02
11-13
25-27
15-17
29-01
13-15
21-23
27-29
รหัสทัวร์ : TTC237074
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระขอพรเสริมความปัง! ที่วัดแชกงหมิวและวัดหวังต้าเซียน เช็คอินเซลฟี่ที่ถนนซุปตาร์ ชมโชว์แสงสีเสียง Symphony of Lights ช้อปปิ้ง K11 Musea Shopping Mall ย่านจิมซาจุ่ย พร้อมอิสระช้อปปิ้งด้วยตัวเองเพิ่มอีกหนึ่งวัน จองได้แล้ววันนี้!

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศฮ่องกง

มิ.ย. 66
ก.ค. 66
ส.ค. 66
16-18
24-26
30-02
08-10
15-17
21-23
29-31
04-06
12-14
18-20
26-28
รหัสทัวร์ : TTC237867
นำท่านเดินทางสู่เกาะฮ่องกง พาท่านไหว้พระวัดดังของฮ๋องกงเสริมบารมี วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว หาดรีพัลส์เบย์ พาท่านเดินเล่นช็อปปิงชิวๆย่านมงก๊ก และ ถนน LADIE'S MARKET มีวันอิสระ จองเลยวันนี้!!!

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศฮ่องกง

ก.ค. 66
ก.ย. 66
15-17
16-18
02-04
09-11
23-25
รหัสทัวร์ : TTC237612
นำท่านเดินทางสู่ฮ่องกง พาท่านเดินเล่นย่านช็อปปิงชิวๆ ที่ย่านมงก๊ก พาท่านเดินรับบรรยากาศชิวๆ ถ่ายรูปเพลินๆ ที่ถนนซุปเปอร์สตาร์ Avenue of Star จากนั้นนำท่านชมการแสดงแสงสีเสียง A Symphony of Lights หลังจากนั้นไปยัง วัดแชกงหมิว วัดยอดนิยมในฮ่องกง หลังจากนั้นพาท่านเดินทางต่อไปยัง วัดหวังต้าเซียน เพื่อเข้าสักการะ เทพเจ้าหวังตาเซียน หรือ ขอพรเรื่องความรักกับ เทพเจ้าหยกโหลว เป็นรูปปั้นสีทองมีเสี้ยวพระจันทร์อยู่ด้านหลังประทับอยู่ ซึ่งชาวจีนต้องมาขอพรความรักกันที่นี่ หลังจากนั้นพาท่านขึ้นกระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา ขึ้นสู่วัด โป่วหลิน ให้ท่านไหว้พระใหญ่เทียนถาน จากนั้นพาท่านช็อปปิงที่ ห้างซิตี้เกดเอาท์เล็ท หลังจากนั้น พาท่านชมเมืองฮ่องกงจากยอดเขาของเมืองฮ่องกงที่ วิคตอเรียพีค จองด่วน!!!

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศฮ่องกง

ก.ค. 66
ส.ค. 66
ก.ย. 66
14-16
28-30
11-13
08-10
22-24
รหัสทัวร์ : TTC237697
พาท่านเดินทางท่องเที่ยวฮ่องกง พาช้อปปิ้งเพลินๆย่านมงก๊อก ไหว้ขอพรรับความปังที่วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ เจ้าแม่กวนอิมรีพัลส์เบย์ ขอพรด้านความรักที่วัดหวังต้าเซียน เสริมโชคลาภเพิ่มความปังที่วัดแชกงหมิว นมัสการพระใหญ่เทียนถาน ณ วัดโป่วหลิน จองด่วนวันนี้!!!

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศฮ่องกง

ก.ค. 66
01-03
02-04
08-10
14-16
15-17
16-18
23-25
รหัสทัวร์ : TTC237709
นำท่านเดินทางสู่เกาะฮ่องกง พาท่านเดินทางเข้าในเมืองฮ่องโดยการผ่าน เส้นทางไฮเวย์อันทันสมัยข้าม สะพานแขวนซิงหม่า ซึ่งเป็นสะพานแขวนสองชั้นที่ยาวที่สุดในโลก จากนั้นพาท่าน สักการะบูชาเทพเหวินชางตี้จวิน และเทพเจ้ากวนอู ที่วัดหม่านโหมว จากนั้นนำท่านสู่ รีพัลส์เบย์ ให้ท่านสักการะเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ จากนั้นพาท่านไปยังแหล่งช็อปปิง CAUSEWAY BAY อิสระให้เดินช็อปตามอัธยาศัย หลังจากนั้นพาท่านไปขอพรยังวัดดังของฮ่องกง วัดแชกง วัดหวังต้าเซียน วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ และ ขึ้นกระเช้าสู่วัดใหญ่โป่หลิน จองเลยวันนี้!!!

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศฮ่องกง

มิ.ย. 66
ก.ค. 66
ส.ค. 66
17-19
24-26
01-03
07-09
08-10
14-16
22-24
05-07
19-21

ทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2566 - 2567

ทัวร์ฮ่องกง 3 วัน

ค้นพบจำนวน 44 ทัวร์

ทัวร์ฮ่องกง วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน Avenue of Star ชมโชว์แสงสี a Symphony of Light
รหัสทัวร์ : TTC238024

นำท่านไปยังเดินทางสู่เกาะฮ่องกง อิสระให้ท่านช็อปปิงย่านมงก๊กก จากนั้นพาท่านเดินเล่นย่านถนนแห่งดวงดาว Avenue of Star พาท่านเดินชมโชว์แสงสีเสียง a Symphony of Light พาท่านไหว้พระวัดหวังต้าเซียน พาท่านไหว้พระวัดแชกงหมิว มีวันอิสระ 1 วัน จองเลยวันี้!!!

Emirates เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศฮ่องกง

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 66
16-18
23-25
ก.ค. 66
07-09
รหัสทัวร์ : TTC237613

นำท่านเหินฟ้าสู่ฮ่องกง นำท่านสู่จุดที่ฮวงจุ้ยดีที่สุดในฮ่องกง หาดรีพัสล์เบย์ นำท่านไหว้พระขอพร เจ้าแม่กวนอิม เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย พระสังกัจจายน์ จากนั้นนำท่านเดินรับบรรยากาศถ่ายรูปชิวๆ ที่ ถนนซุปเปอร์สตาร์ Avenue of Star หลังจากนั้นพาท่านชม การแสดงโชว์ แสง สี เสียง สุดยิ่งใหญ่ A Symphony of Lights หลังจากนั้นพาท่านไปยังวัดดังของฮ่องกง วัดหวังต้าเซ...

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศฮ่องกง

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 66
01-03
ส.ค. 66
25-27
ก.ย. 66
30-02
รหัสทัวร์ : TTC237794

นำท่านเหินฟ้าสู่เกาะฮ่องกง จากนั้นพาท่านเดินทางผ่านเส้นทางไฮเวย์อันทันสมัยข้ามสะพานแขวนซิงหม่า ซึ่งเป็นสะพานแขวนสองชั้นที่ยาวที่สุดในโลก จากนั้นพาท่านไหว้ขอพรเทพเจ้าต่างๆ ณ หาดรีพัลส์เบย์ จากนั้นพาท่านไปยังตลาด สแตนลีย์ เพื่อให้ท่านเลือกซื้องานฝีมือ จากนั้นพาท่านช็อปปิงตลาดกลางคืนที่มีเอกลักษณ์ ย่านมงก๊ก จากนั้นพาท่านไหว้ขอพรวัดดังในฮ่องกง วัดเจ้าแ...

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศฮ่องกง

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 66
16-18
23-25
รหัสทัวร์ : TTC236953

นำทุกท่านสู่ฮ่องกง นำท่านเดินทางสู่ปากอ่าววิคตอเรียเพื่อชมการแสดง SYMPHONY OF LIGHT ซึ่งเป็นการแสดงแสง สี เสียง กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก นำท่านเดินทาง ขึ้นสู่ ยอดเขาวิคตอเรียพีค โดย รถรางพีคแทรม นำท่านชมทัศนียภาพของฮ่องกง ณ จุดชมวิวที่สูงที่สุดของฮ่องกงกับความสูง 396 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เริ่มต้นขอพรกับ องค์เจ้าแม่กวนอิมที่อ่าวรีพัลส์เบย์ นำ...

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศฮ่องกง

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 66
15-17
16-18
17-19
22-24
22-24
23-25
23-25
24-26
24-26
29-01
30-02
30-02
ก.ค. 66
01-03
06-08
08-10
09-11
13-15
14-16
15-17
20-22
22-24
27-29
29-31
30-01
31-02
รหัสทัวร์ : TTC237804

พาท่านเดินทางสู่ฮ่องกง ท่องเที่ยวไหว้พระขอพรปังๆ ช้อป ชิม เที่ยวแบบสับๆ ไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ ขอพรความรักแบบปังๆที่วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย เยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่ ร้านหยก พร้อมอิสระ 1 วันเต็มให้ท่านได้เลือกท่องเที่ยวได้อย่างตามใจ จองเลยตอนนี้!!

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศฮ่องกง

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 66
14-16
28-30
31-02
ส.ค. 66
11-13
25-27
ก.ย. 66
15-17
29-01
ต.ค. 66
13-15
21-23
27-29
รหัสทัวร์ : TTC237074

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระขอพรเสริมความปัง! ที่วัดแชกงหมิวและวัดหวังต้าเซียน เช็คอินเซลฟี่ที่ถนนซุปตาร์ ชมโชว์แสงสีเสียง Symphony of Lights ช้อปปิ้ง K11 Musea Shopping Mall ย่านจิมซาจุ่ย พร้อมอิสระช้อปปิ้งด้วยตัวเองเพิ่มอีกหนึ่งวัน จองได้แล้ววันนี้!

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศฮ่องกง

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 66
16-18
24-26
30-02
ก.ค. 66
08-10
15-17
21-23
29-31
ส.ค. 66
04-06
12-14
18-20
26-28
รหัสทัวร์ : TTC237867

นำท่านเดินทางสู่เกาะฮ่องกง พาท่านไหว้พระวัดดังของฮ๋องกงเสริมบารมี วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว หาดรีพัลส์เบย์ พาท่านเดินเล่นช็อปปิงชิวๆย่านมงก๊ก และ ถนน LADIE'S MARKET มีวันอิสระ จองเลยวันนี้!!!

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศฮ่องกง

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 66
15-17
16-18
ก.ย. 66
02-04
09-11
23-25
รหัสทัวร์ : TTC237612

นำท่านเดินทางสู่ฮ่องกง พาท่านเดินเล่นย่านช็อปปิงชิวๆ ที่ย่านมงก๊ก พาท่านเดินรับบรรยากาศชิวๆ ถ่ายรูปเพลินๆ ที่ถนนซุปเปอร์สตาร์ Avenue of Star จากนั้นนำท่านชมการแสดงแสงสีเสียง A Symphony of Lights หลังจากนั้นไปยัง วัดแชกงหมิว วัดยอดนิยมในฮ่องกง หลังจากนั้นพาท่านเดินทางต่อไปยัง วัดหวังต้าเซียน เพื่อเข้าสักการะ เทพเจ้าหวังตาเซียน หรือ ขอพรเรื่องความรัก...

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศฮ่องกง

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 66
14-16
28-30
ส.ค. 66
11-13
ก.ย. 66
08-10
22-24
รหัสทัวร์ : TTC237697

พาท่านเดินทางท่องเที่ยวฮ่องกง พาช้อปปิ้งเพลินๆย่านมงก๊อก ไหว้ขอพรรับความปังที่วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ เจ้าแม่กวนอิมรีพัลส์เบย์ ขอพรด้านความรักที่วัดหวังต้าเซียน เสริมโชคลาภเพิ่มความปังที่วัดแชกงหมิว นมัสการพระใหญ่เทียนถาน ณ วัดโป่วหลิน จองด่วนวันนี้!!!

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศฮ่องกง

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 66
01-03
02-04
08-10
14-16
15-17
16-18
23-25
รหัสทัวร์ : TTC237709

นำท่านเดินทางสู่เกาะฮ่องกง พาท่านเดินทางเข้าในเมืองฮ่องโดยการผ่าน เส้นทางไฮเวย์อันทันสมัยข้าม สะพานแขวนซิงหม่า ซึ่งเป็นสะพานแขวนสองชั้นที่ยาวที่สุดในโลก จากนั้นพาท่าน สักการะบูชาเทพเหวินชางตี้จวิน และเทพเจ้ากวนอู ที่วัดหม่านโหมว จากนั้นนำท่านสู่ รีพัลส์เบย์ ให้ท่านสักการะเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ จากนั้นพาท่านไปยังแหล่งช็อปปิง CAUSEWAY BAY...

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศฮ่องกง

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 66
17-19
24-26
ก.ค. 66
01-03
07-09
08-10
14-16
22-24
ส.ค. 66
05-07
19-21

ทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2566 - 2567

ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง โปรโมชั่นฮ่องกง ตลอดปี 2565 - 2566 ครบทุกเดือน หลากหลายเส้นทางกับไทยทราเวลเซ็นเตอร์ สร้างและสรรค์บริการ ทัวร์ฮ่องกง และ เที่ยวฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า ขอพรพระใหญ่เทียนถาน สักการะเทพเจ้าแชกงวัดแชกงหมิว เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วัดอาม่า ชมวิหารเซนต์ปอล กับไทยทราเวลเซ็นเตอร์ นำเสนอและเลือกสรร ทัวร์ฮ่องกงบริการคุณภาพ ให้ท่านได้ เที่ยวฮ่องกง ในหลากหลายรูปแบบ กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี ไม่ว่าจะเป็น ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังทำหน้าที่ บริษัททัวร์ นำเที่ยวและ รับจัดทัวร์ฮ่องกง แพคเกจทัวร์ฮ่องกง ในความต้องการเฉพาะตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน ประชุม หรือ สัมนา ที่ประเทศฮ่องกง ในราคาและบริการคุณภาพ ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก ปี 2565 - 66 เพียง 8,999 บ.

Thailand Web Stat