ศูนย์บริการช่วยเหลือลูกค้า 02-308-8383เปิดให้บริการ 09.00-17.00 น. ทุกวัน
 
 
Follow LineFollow FacebookFollow Instagram
 
THB
 
THภาษาไทย

ทัวร์จอร์เจีย เมืองทบิลิซี

พบ 5 รายการทัวร์
ทัวร์จอร์เจีย สงกรานต์2567 วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี  เขาคาซเบกี้ ป้อมอันนานูรี
รหัสทัวร์ : TTC239386
นำท่านท่องเที่ยวจอร์เจีย ขึ้นกระเช้าโคบิ ชมความสวยงามของของกูดาอูรี เข้าชมมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ซามีบา เที่ยวเมืองถ้ำเก่าแก่อัพลิสต์ซิเคห์ พักค้างคืนบนเขาคาซเบกี้ ชมวิวแบบพาโนรามาของเทือกเขาคอเคซัสที่ Rooms Hotel พิเศษอาหารไทย ณ กรุงเทพทลิบิซี จองเลยวันนี้!!
Gulf Air กัลฟ์ แอร์

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศจอร์เจีย

มี.ค. 67
เม.ย. 67
พ.ค. 67
15-22
06-13
13-20
20-27
27-04
04-11
11-18
18-25
25-01
รหัสทัวร์ : TTC238552
นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ชมป้อมปราการที่เป็นป้อมโบราณที่สร้างในราวศตวรรษที่ 4 ชมอนุสรณ์สถานหินโค้งขนาดใหญ่บนเนินที่มีภาพวาดสุดตระการตาบนฝาผนังหินที่แผ่เต็มพื้นที่ด้านใน ณ อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย ล่องเรือชมทะเลดําในอ่าวบาทูมิ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศและชมความงามของอ่าว ทัวร์จอร์เจียที่ท่านไม่ควรพลาดจองเลยวันนี้

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศจอร์เจีย

เม.ย. 67
05-12
รหัสทัวร์ : TTC237129
ทัวร์จอร์เจีย เดินทางสู่เมืองทบิลิซี่ เที่ยวชมสวนบอร์จอมี่ วิหารบากราติ วิหารกาลาติ ถ้ำโพรมีเทียส พิพิธภัณฑ์สตาลิน โบสถ์เกอร์เกตี้ ป้อมอนานูรี วิหารสเวติสโคเวลี มหาวิหารจวารี สะพานแห่งสันติภาพ อนุสาวรีย์พระแม่จอร์เจีย ป้อมนาริกาล่า มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์แห่งทบิลิซี จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศจอร์เจีย

มี.ค. 67
เม.ย. 67
พ.ค. 67
มิ.ย. 67
ก.ค. 67
ส.ค. 67
ต.ค. 67
08-15
15-22
12-19
14-21
26-03
04-11
01-08
27-03
10-17
12-19
16-23
รหัสทัวร์ : TTC237679
พาท่านไปเหินฟ้าสู่ดินแดน 2 ทวีป พาท่านไปยังเมือง บาคูเรียนี เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องน้ำแร่ จากนั้นพาท่านเดินชมสวน บอร์จอมี่ ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและผักผ่อนของชาวเมืองบอร์จอมี่ที่นิยมมาเดินเล่นและผ่อนคลายในการแช่น้ำแร่ พาท่านนั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาเก็บภาพวิวทิวทัศน์ธรรมชาติจากมุมสูง หลังจากนั้นพาท่านเข้าชม นครใต้ดินโบราณ อุพลิซิเค่ หลังจากนั้นพาท่านสัมผัสบรรยากาศชิวๆ นั่งรถจิ๊บ 4 WD ชมทัศนียภาพธรรมชาติที่สวยงาม เพื่อไปชม โบสถ์กอร์เกตี้ และ พาท่านแวะชม อนุสรณ์สถานรัสเซีย - จอร์เจีย จากนั้นพาท่าน ชมและถ่ายรูปกับ Chronicle of Georgia หลังจากนั้นพาท่านสัมผัสกับ มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์แห่งทบิลิซี เป็นโบสถ์หลักของคริสตจักรออร์ทอดอกซ์จอร์เจีย อีกทั้งยังถูกจัดให้เป็นสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่มี ขนาดใหญ่มากที่สุดในแถบอ่าวเปอร์เซีย และมีความสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก จองเลยวันนี้!!!

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศจอร์เจีย

เม.ย. 67
09-16
รหัสทัวร์ : TTC239059
เที่ยวจอร์เจีย ดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส นั่งรถ 4WD ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ ป้อมนานานูรี พิพิธภัณฑ์สตาลิน นั่ง Cable Car ชมสวนบอร์โจมี ชมรูปปั้น Ali and Nino วิหารบอดี อนุสาวรีย์พระแม่จอร์เจีย จองด่วนวันนี้ !

ระยะเวลา9 วัน 6 คืน

ประเทศจอร์เจีย

มี.ค. 67
17-25

ทัวร์จอร์เจีย เมืองทบิลิซี 2567 - 2568

ทัวร์จอร์เจีย เมืองทบิลิซี

ค้นพบจำนวน 5 ทัวร์

ทัวร์จอร์เจีย สงกรานต์2567 วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี  เขาคาซเบกี้ ป้อมอันนานูรี
รหัสทัวร์ : TTC239386

นำท่านท่องเที่ยวจอร์เจีย ขึ้นกระเช้าโคบิ ชมความสวยงามของของกูดาอูรี เข้าชมมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ซามีบา เที่ยวเมืองถ้ำเก่าแก่อัพลิสต์ซิเคห์ พักค้างคืนบนเขาคาซเบกี้ ชมวิวแบบพาโนรามาของเทือกเขาคอเคซัสที่ Rooms Hotel พิเศษอาหารไทย ณ กรุงเทพทลิบิซี จองเลยวันนี้!!

Gulf Air กัลฟ์ แอร์

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศจอร์เจีย

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 67
15-22
เม.ย. 67
06-13
13-20
20-27
27-04
พ.ค. 67
04-11
11-18
18-25
25-01
รหัสทัวร์ : TTC238552

นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ชมป้อมปราการที่เป็นป้อมโบราณที่สร้างในราวศตวรรษที่ 4 ชมอนุสรณ์สถานหินโค้งขนาดใหญ่บนเนินที่มีภาพวาดสุดตระการตาบนฝาผนังหินที่แผ่เต็มพื้นที่ด้านใน ณ อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย ล่องเรือชมทะเลดําในอ่าวบาทูมิ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศและชมความงามของอ่าว ทัวร์จอร์เจียที่ท่านไม่ควรพลาดจองเลยวันนี้

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศจอร์เจีย

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 67
05-12
รหัสทัวร์ : TTC237129

ทัวร์จอร์เจีย เดินทางสู่เมืองทบิลิซี่ เที่ยวชมสวนบอร์จอมี่ วิหารบากราติ วิหารกาลาติ ถ้ำโพรมีเทียส พิพิธภัณฑ์สตาลิน โบสถ์เกอร์เกตี้ ป้อมอนานูรี วิหารสเวติสโคเวลี มหาวิหารจวารี สะพานแห่งสันติภาพ อนุสาวรีย์พระแม่จอร์เจีย ป้อมนาริกาล่า มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์แห่งทบิลิซี จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศจอร์เจีย

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 67
08-15
15-22
เม.ย. 67
12-19
14-21
26-03
พ.ค. 67
04-11
มิ.ย. 67
01-08
ก.ค. 67
27-03
ส.ค. 67
10-17
ต.ค. 67
12-19
16-23
รหัสทัวร์ : TTC237679

พาท่านไปเหินฟ้าสู่ดินแดน 2 ทวีป พาท่านไปยังเมือง บาคูเรียนี เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องน้ำแร่ จากนั้นพาท่านเดินชมสวน บอร์จอมี่ ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและผักผ่อนของชาวเมืองบอร์จอมี่ที่นิยมมาเดินเล่นและผ่อนคลายในการแช่น้ำแร่ พาท่านนั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาเก็บภาพวิวทิวทัศน์ธรรมชาติจากมุมสูง หลังจากนั้นพาท่านเข้าชม นครใต้ดินโบราณ อุพลิซิเค่...

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศจอร์เจีย

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 67
09-16
รหัสทัวร์ : TTC239059

เที่ยวจอร์เจีย ดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส นั่งรถ 4WD ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ ป้อมนานานูรี พิพิธภัณฑ์สตาลิน นั่ง Cable Car ชมสวนบอร์โจมี ชมรูปปั้น Ali and Nino วิหารบอดี อนุสาวรีย์พระแม่จอร์เจีย จองด่วนวันนี้ !

ระยะเวลา9 วัน 6 คืน

ประเทศจอร์เจีย

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 67
17-25

ทัวร์จอร์เจีย เมืองทบิลิซี 2567 - 2568

ทัวร์จอร์เจีย ทัวร์จอร์เจีย ทัวร์จอร์เจีย เที่ยวจอร์เจีย ตลอดปี 2567 - 2568 กับบริการทัวร์คุณภาพ พร้อมความงดงามของธรรมชาติและหมู่ทิวเขาคาสเบ็ก แห่งเทือกเขาคอเคซัสอันสวยงาม เป็นที่เล่าขานจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก บินสู่ทบิลีซีกับหลากหลายสายการบิน พร้อมบริการจัดการเดินทางท่องเที่ยวจอร์เจีย และ แพคเกจทัวร์จอร์เจีย เพื่อความต้องการเฉพาะตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ที่ประเทศจอร์เจีย ในราคาที่คุณพึงพอใจกับไทยทราเวลเซ็นเตอร์ ให้คุณได้สัมผัสจอร์เจียอันมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 3,000 ปี และความสวยงามและภาพประทับใจมิรู้ลืม

Thailand Web Stat