ศูนย์บริการช่วยเหลือลูกค้า 02-308-8383เปิดให้บริการ 09.00-17.00 น. ทุกวัน
 
 
Follow LineFollow FacebookFollow Instagram
 
THB
 
THภาษาไทย

ทัวร์จอร์เจีย เดือนพฤษภาคม

พบ 10 รายการทัวร์
ทัวร์จอร์เจีย โบสถ์ตรีนิตี้ วิหารจวารี มหาวิหารบากราติ จตุรัสเปียเซซ่า รูปป้ันอาลีและนีโน่
รหัสทัวร์ : TTC237428
บินลัดฟ้าชมความงดงามของจอร์เจีย พาขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริคาล่า ชมโบสถ์ตรีนิตี้ ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจียพร้อมชมวิวเมือง ชมวิวทิวทัศน์สัมผัสความสวยงามที่ป้อมอนานูรี เดินเที่ยวชมโบสถ์เกอร์เกตี้ วิหารจวารี วิหารสเวติสโคเวลี ชมเมืองที่มีชื่อเสียงและกลิ่นไอแบบยุโรปที่ถนนคนเดินชาเดอนี่ เที่ยวพิพิธภัณฑ์สตาลิน เที่ยวชมแหล่งมรดกโลกด้านวัฒนธรรมของจอร์เจียแห่งแรกอย่างอารามจีลาติ ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี เดินชมความงดงามที่จตุรัสเปียเซซ่า แวะถ่ายรูปเช็คอินที่รูปป้ันอาลีและนีโน่ และช้อปปิ้งเพลินๆก่อนกลับ จองด่วนวันนี้!!
Turkish Airlines เตอร์กิช แอร์ไลน์

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศจอร์เจีย

พ.ค. 66
09-16
18-25
22-29
รหัสทัวร์ : TTC237433
พาท่านบินลัดฟ้าสู่จอร์เจีย ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี เดินชมจตุรัสเปียเซซ่า ถ่ายรูปกับรูปป้ันอาลีและนีโน่ เที่ยวชมมหาวิหารบากราติ ชมแหล่งมรดกโลกด้านวัฒนธรรมของจอร์เจียแห่งแรกอย่าง อารามจีลาติ ชมพิพิธภัณฑ์สตาลิน ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของบรรยากาศรอบๆป้อมอนานูรี ชมความงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ ชมควาทมงดงามของวิหารจวารี วิหารสเวติสโคเวลี ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริคาล่า ชมโบสถ์ตรีนิตี้ ถ่ายรูปเช็คอินที่อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย จองเลยวันนี้!!

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศจอร์เจีย

พ.ค. 66
21-28
29-05
รหัสทัวร์ : TTC237077
ทัวร์จอเจียร์ แบบ Gorgeous สัมผัสความงามของเมืองทบิลิซี่-บาทูมี ท่องเที่ยวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี และความงดงามเขตเทือกเขาคอเคซัส พร้อมเที่ยวสถานที่สุดแสนประทับใจทั้ง ชมโบสถ์เมเตห์คี ชมย่านเมืองเก่าของกรุงทบิลิซี นั่งกระเช้าไฟฟ้า Cable Car ขึ้นชมป้อมปราการนาริกาลา ชมโบสถ์ทรินิตี้ ชมอนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย นั่งรถจี๊ป 4WD เพื่อชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ ชมพิพิธภัณฑ์ท่านสตาลิน ชมเมืองถ้ำอุพลิสชิเค่ ชมสวนบอร์โจมี ล่องเรือในทะเลดำ ชมอ่าวเมืองบาทูมี และแวะชมและถ่ายรูปกับรูปป้ันอาลีและนิโน พร้อมช้อปปิ้งที่ห้าง เมโทร ซิตี้ มอลล์ Metro City Mall ห้างใหญ่ประจำเมือง จองได้แล้ววันนี้!

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศจอร์เจีย

พ.ค. 66
13-20
รหัสทัวร์ : TTC237156
ทัวร์จอร์เจียจอใจ เที่ยวสัมผัสความงามของจอร์เจีย ท่องเที่ยวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปีและความงดงามเขตเทือกเขาคอเคซัส นำท่านชมโบสถ์เมเตห์คี ชมย่านเมืองเก่าของกรุงทบิลิซี นั่งกระเช้าไฟฟ้า Cable Car ขึ้นชมป้อมปราการนาริกาลา ชมโบสถ์ทรินิตี้ ชม อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย เดินเล่น ย่านฟรีดอมสแควร์ ชม ป้อมอนานูรี ชมและถ่ายรูปกับ Memorial of Friendship หรืออีกชื่อคือ Russia–Georgia Friendship Monument เปลี่ยนเป็น นั่งรถจี๊ป 4WD เพื่อชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ ชมพิพิธภัณฑ์ท่านสตาลิน ชมสวนบอร์โจมี ชมวิหารบากราติ ท่าน ล่องเรือในทะเลดำ ชมอ่าวเมืองบาทูมีแวะชมและถ่ายรูปกับรูปป้ันอาลีและนิโน ปิดท้ายท่านช้อปปิ้งที่ห้าง เมโทร ซิตี้ มอลล์ Metro City Mall ห้างใหญ่ประจำเมือง จองได้แล้ววันนี้!

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศจอร์เจีย

พ.ค. 66
13-20
รหัสทัวร์ : TTC237348
เที่ยวชมย่านเมืองเก่าแห่งนครหลวงทบิลิซี่ ถ่ายรูปสะพานสันติภาพ นำท่านท่องเที่ยวในเมืองทบิลิซี่นั่งกระเช้าเคเบิ้ลขึ้นชมป้อมนาริกาลา เดินทางสู่เมืองมิทสเคต้าเป็นเมืองสำคัญทางศาสนาคริสต์ ชมอารามจวารีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ยุคศตวรรษที่ 6 เดินทางสู้เมืองคาสเบกิตั้งอยู่บริเวณใจกลางเทือกเขาคอเคซัส ถ่ายรูปอนุสรณ์แห่งมิตรภาพศิลปะบนกำแพงมากมาย เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์สตาลินใจกลางเมืองโกรี นำท่านขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวบนหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมี นำท่านล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมิ นำท่านชมชมตลาดผลไม้ขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ระหว่างทางกลับสู่เมืองบาทูมิ แวะถ่ายรูปอาลีและนีโน่ผลงานศิลปะชิ้นพิเศษที่สูง 8 เมตรริมทะเล จองได้แล้ววันนี่!

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศจอร์เจีย

พ.ค. 66
03-10
07-14
10-17
11-18
17-24
31-07
รหัสทัวร์ : TTC195129
นำท่านเดินทางสู่ จอร์เจีย ดินแดนแห่งทะเลดำและเทือกเขาคอเคซัส นั่งกระเช้าเคเบิ้ลขึ้นชมป้อมนาริกาลา นั่งรถขับเคลื่อน 4 ล้อ (Jeep 4 wheels Drive) เพื่อเดินทางสู่ โบสถ์เกอร์เกติสเมบา เที่ยวชมหนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวบนหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมี ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมิ จองได้แล้ววันนี้!!

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศจอร์เจีย

พ.ค. 66
01-08
04-11
20-27
รหัสทัวร์ : TTC237210
ทัวร์จอร์เจียเส้นทางสวยดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส เที่ยวเยี่ยมชมเมืองต่างๆทั้งทบิลิซี่แวะที่เที่ยวใหม่! สะพานเพชร เมืองมิทสเคต้า เมืองคาสเบกิ เที่ยวหุบเขาคอเคซัส เที่ยวเมืองโกรี แวะเมืองถ้ำโบราณอุพลิสชิเค เที่ยวเมืองบอร์โจมี เที่ยวสวนและขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวบนหน้าผาเหนือ เที่ยวเมืองคูไทซี แวะเที่ยวถ้ำโพรมิธีอุส เที่ยวเมืองบาทูมิล่องเรือชมทะเลดำ ชมจตุรัสปิอาซซ่า และถ่ายรูปกับอนุสรณ์อาลีและนีโน่ ขึ้นกระเช้า Argo Batumi จองได้แล้ววันนี้!

ระยะเวลา10 วัน 7 คืน

ประเทศจอร์เจีย

พ.ค. 66
04-13
รหัสทัวร์ : TTC237367
นำท่านเดินทางชมความสวยงามของจอร์เจีย เดินสะพานแขวนกระจกแก้วชมวิวหน้าผา ภูเขา น้ำตก ชมวิหารมังลิซี ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา เดินเล่นที่ถนนคนเดินที่มีกลิ่นไอยุโรปที่ถนนคนเดินชาดินี่ ถ่ายรูปคู่กับสะพานแห่งสันติภาพ ชมโบสถ์ทรินิตี้ ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย เที่ยวอ่างเก็บน้ำชินวารี ถ่ายรูปกับอนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย ชมความงดงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ ชมป้อมอันนานูรีป้อมปราการเก่าแก่ที่มีทิวทัศน์อันสวยงามรอบทิศทาง พาท่านชมวิหารจวารี ชมวิหารสเวติสโคเวลีชมโบสถ์ที่ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมสวนบอร์โจมี่สวนที่เปรียบเสมือนสวนในฝัน ถ่ายรูปกับน้ำพุแห่งโคลชิส ชมวิหารบากราติ ดูหินงอกหินย้อยที่ถ้ำโพรมีธีอุส ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี ถ่ายรูปคู่กับอนุสรณ์แห่งความรักอาลีและนีโน่ เพลิดเพลินกับโชว์การแสดงน้ำพุเต้นระบำ จองด่วนวันนี้!

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศจอร์เจีย

พ.ค. 66
24-31
31-07
รหัสทัวร์ : TTC237148
ทัวร์จอร์เจีย อาเซอร์ไบจาน เดินทางสู่เมืองเก่าบากู ชมภูเขาแห่งไฟ วิหารแห่งไฟ ภูเขาโคลน เที่ยวเมืองซิกนากี ชมกำแพงเมืองโบราณ ล่องเรือแม่น้ำมิตควารี นำชมโบสถ์ทรินิตี้ โบสถ์เมเคตี เดินเล่นถนนคนเดินชาดินี่ ชมวิหารซีโอนี สะพานแห่งสันติภาพ อนุสาวรรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย วิหารจวารี ป้อมอันนานูรี อ่างเก็บน้ำชินวารี พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน วิหารบากราติ น้ำพุแห่งโคลชิส อนุสรณ์แห่งความรักอาลีและนีโน่ ล่องเรือทะเลดำ จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา10 วัน 7 คืน

ประเทศจอร์เจียอาเซอร์ไบจาน

พ.ค. 66
27-05
รหัสทัวร์ : TTC237175
ทัวร์จอร์เจีย อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน เที่ยวชมย่านเมืองเก่าแห่งนครหลวงทบิลิซี่ โบสถ์เมเตคี สะพานสันติภาพ ป้อมนาริกาลา เดินทางสู่เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ ชมป้อมอนานูรี โบสถ์เกอร์เกตี้ อารามจวารี เยือนวิหารสเวติสโคเวลี เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ของสตาลิน ชมสะพานแขวนกระจกแก้ว วิหารเกกฮาร์ด วิหารการ์นี เที่ยวชมทะเลสาบเซวาน นำชมอารามเซวาน ชมอารามฮักห์พาท เที่ยวชมภูเขาโคลน ถ่ายภาพหอคอยไมเด้น

ระยะเวลา12 วัน 9 คืน

ประเทศจอร์เจียอาเมเนียอาเซอร์ไบจาน

พ.ค. 66
19-30

ทัวร์จอร์เจีย เดือนพฤษภาคม 2566 - 2567

ทัวร์จอร์เจีย เดือนพฤษภาคม

ค้นพบจำนวน 10 ทัวร์

ทัวร์จอร์เจีย โบสถ์ตรีนิตี้ วิหารจวารี มหาวิหารบากราติ จตุรัสเปียเซซ่า รูปป้ันอาลีและนีโน่
รหัสทัวร์ : TTC237428

บินลัดฟ้าชมความงดงามของจอร์เจีย พาขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริคาล่า ชมโบสถ์ตรีนิตี้ ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจียพร้อมชมวิวเมือง ชมวิวทิวทัศน์สัมผัสความสวยงามที่ป้อมอนานูรี เดินเที่ยวชมโบสถ์เกอร์เกตี้ วิหารจวารี วิหารสเวติสโคเวลี ชมเมืองที่มีชื่อเสียงและกลิ่นไอแบบยุโรปที่ถนนคนเดินชาเดอนี่ เที่ยวพิพิธภัณฑ์สตาลิน เที่ยวชมแหล่งมรดกโลกด้านว...

Turkish Airlines เตอร์กิช แอร์ไลน์

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศจอร์เจีย

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 66
09-16
18-25
22-29
รหัสทัวร์ : TTC237433

พาท่านบินลัดฟ้าสู่จอร์เจีย ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี เดินชมจตุรัสเปียเซซ่า ถ่ายรูปกับรูปป้ันอาลีและนีโน่ เที่ยวชมมหาวิหารบากราติ ชมแหล่งมรดกโลกด้านวัฒนธรรมของจอร์เจียแห่งแรกอย่าง อารามจีลาติ ชมพิพิธภัณฑ์สตาลิน ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของบรรยากาศรอบๆป้อมอนานูรี ชมความงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ ชมควาทมงดงามของวิหารจวารี วิหารสเวติสโคเวลี ขึ้นกระเช้า...

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศจอร์เจีย

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 66
21-28
29-05
รหัสทัวร์ : TTC237077

ทัวร์จอเจียร์ แบบ Gorgeous สัมผัสความงามของเมืองทบิลิซี่-บาทูมี ท่องเที่ยวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี และความงดงามเขตเทือกเขาคอเคซัส พร้อมเที่ยวสถานที่สุดแสนประทับใจทั้ง ชมโบสถ์เมเตห์คี ชมย่านเมืองเก่าของกรุงทบิลิซี นั่งกระเช้าไฟฟ้า Cable Car ขึ้นชมป้อมปราการนาริกาลา ชมโบสถ์ทรินิตี้ ชมอนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย นั่งรถจี๊ป 4WD เพื่อชมความสวยงาม...

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศจอร์เจีย

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 66
13-20
รหัสทัวร์ : TTC237156

ทัวร์จอร์เจียจอใจ เที่ยวสัมผัสความงามของจอร์เจีย ท่องเที่ยวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปีและความงดงามเขตเทือกเขาคอเคซัส นำท่านชมโบสถ์เมเตห์คี ชมย่านเมืองเก่าของกรุงทบิลิซี นั่งกระเช้าไฟฟ้า Cable Car ขึ้นชมป้อมปราการนาริกาลา ชมโบสถ์ทรินิตี้ ชม อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย เดินเล่น ย่านฟรีดอมสแควร์ ชม ป้อมอนานูรี ชมและถ่ายรูปกับ Memorial of Friendshi...

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศจอร์เจีย

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 66
13-20
รหัสทัวร์ : TTC237348

เที่ยวชมย่านเมืองเก่าแห่งนครหลวงทบิลิซี่ ถ่ายรูปสะพานสันติภาพ นำท่านท่องเที่ยวในเมืองทบิลิซี่นั่งกระเช้าเคเบิ้ลขึ้นชมป้อมนาริกาลา เดินทางสู่เมืองมิทสเคต้าเป็นเมืองสำคัญทางศาสนาคริสต์ ชมอารามจวารีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ยุคศตวรรษที่ 6 เดินทางสู้เมืองคาสเบกิตั้งอยู่บริเวณใจกลางเทือกเขาคอเคซัส ถ่ายรูปอนุสรณ์แห่งมิตรภาพศิลปะบนกำแพงมากมาย เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ส...

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศจอร์เจีย

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 66
03-10
07-14
10-17
11-18
17-24
31-07
รหัสทัวร์ : TTC195129

นำท่านเดินทางสู่ จอร์เจีย ดินแดนแห่งทะเลดำและเทือกเขาคอเคซัส นั่งกระเช้าเคเบิ้ลขึ้นชมป้อมนาริกาลา นั่งรถขับเคลื่อน 4 ล้อ (Jeep 4 wheels Drive) เพื่อเดินทางสู่ โบสถ์เกอร์เกติสเมบา เที่ยวชมหนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวบนหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมี ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมิ จองได้แล้ววันนี้!!

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศจอร์เจีย

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 66
01-08
04-11
20-27
รหัสทัวร์ : TTC237210

ทัวร์จอร์เจียเส้นทางสวยดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส เที่ยวเยี่ยมชมเมืองต่างๆทั้งทบิลิซี่แวะที่เที่ยวใหม่! สะพานเพชร เมืองมิทสเคต้า เมืองคาสเบกิ เที่ยวหุบเขาคอเคซัส เที่ยวเมืองโกรี แวะเมืองถ้ำโบราณอุพลิสชิเค เที่ยวเมืองบอร์โจมี เที่ยวสวนและขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวบนหน้าผาเหนือ เที่ยวเมืองคูไทซี แวะเที่ยวถ้ำโพรมิธีอุส เที่ยวเมืองบาทูมิล่องเรือชมทะเลดำ ชมจ...

ระยะเวลา10 วัน 7 คืน

ประเทศจอร์เจีย

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 66
04-13
รหัสทัวร์ : TTC237367

นำท่านเดินทางชมความสวยงามของจอร์เจีย เดินสะพานแขวนกระจกแก้วชมวิวหน้าผา ภูเขา น้ำตก ชมวิหารมังลิซี ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา เดินเล่นที่ถนนคนเดินที่มีกลิ่นไอยุโรปที่ถนนคนเดินชาดินี่ ถ่ายรูปคู่กับสะพานแห่งสันติภาพ ชมโบสถ์ทรินิตี้ ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย เที่ยวอ่างเก็บน้ำชินวารี ถ่ายรูปกับอนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย ชมความงดงามข...

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศจอร์เจีย

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 66
24-31
31-07
รหัสทัวร์ : TTC237148

ทัวร์จอร์เจีย อาเซอร์ไบจาน เดินทางสู่เมืองเก่าบากู ชมภูเขาแห่งไฟ วิหารแห่งไฟ ภูเขาโคลน เที่ยวเมืองซิกนากี ชมกำแพงเมืองโบราณ ล่องเรือแม่น้ำมิตควารี นำชมโบสถ์ทรินิตี้ โบสถ์เมเคตี เดินเล่นถนนคนเดินชาดินี่ ชมวิหารซีโอนี สะพานแห่งสันติภาพ อนุสาวรรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย วิหารจวารี ป้อมอันนานูรี อ่างเก็บน้ำชินวารี พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน วิหารบากราติ น้...

ระยะเวลา10 วัน 7 คืน

ประเทศจอร์เจียอาเซอร์ไบจาน

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 66
27-05
รหัสทัวร์ : TTC237175

ทัวร์จอร์เจีย อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน เที่ยวชมย่านเมืองเก่าแห่งนครหลวงทบิลิซี่ โบสถ์เมเตคี สะพานสันติภาพ ป้อมนาริกาลา เดินทางสู่เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ ชมป้อมอนานูรี โบสถ์เกอร์เกตี้ อารามจวารี เยือนวิหารสเวติสโคเวลี เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ของสตาลิน ชมสะพานแขวนกระจกแก้ว วิหารเกกฮาร์ด วิหารการ์นี เที่ยวชมทะเลสาบเซวาน นำชมอารามเซวาน ชมอารามฮักห์พาท เที่ยวชมภูเ...

ระยะเวลา12 วัน 9 คืน

ประเทศจอร์เจียอาเมเนียอาเซอร์ไบจาน

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 66
19-30

ทัวร์จอร์เจีย เดือนพฤษภาคม 2566 - 2567

ทัวร์จอร์เจีย ทัวร์จอร์เจีย ทัวร์จอร์เจีย เที่ยวจอร์เจีย ตลอดปี 2566 - 2567 กับบริการทัวร์คุณภาพ พร้อมความงดงามของธรรมชาติและหมู่ทิวเขาคาสเบ็ก แห่งเทือกเขาคอเคซัสอันสวยงาม เป็นที่เล่าขานจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก บินสู่ทบิลีซีกับหลากหลายสายการบิน พร้อมบริการจัดการเดินทางท่องเที่ยวจอร์เจีย และ แพคเกจทัวร์จอร์เจีย เพื่อความต้องการเฉพาะตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ที่ประเทศจอร์เจีย ในราคาที่คุณพึงพอใจกับไทยทราเวลเซ็นเตอร์ ให้คุณได้สัมผัสจอร์เจียอันมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 3,000 ปี และความสวยงามและภาพประทับใจมิรู้ลืม

Thailand Web Stat