ศูนย์บริการช่วยเหลือลูกค้า 02-308-8383เปิดให้บริการ 09.00-17.00 น. ทุกวัน
 
 
Follow LineFollow FacebookFollow Instagram
 
THB
 
THภาษาไทย

ทัวร์จอร์เจีย 8 วัน

พบ 9 รายการทัวร์
ทัวร์จอร์เจีย สงกรานต์2567 วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี  เขาคาซเบกี้ ป้อมอันนานูรี
รหัสทัวร์ : TTC239386
นำท่านท่องเที่ยวจอร์เจีย ขึ้นกระเช้าโคบิ ชมความสวยงามของของกูดาอูรี เข้าชมมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ซามีบา เที่ยวเมืองถ้ำเก่าแก่อัพลิสต์ซิเคห์ พักค้างคืนบนเขาคาซเบกี้ ชมวิวแบบพาโนรามาของเทือกเขาคอเคซัสที่ Rooms Hotel พิเศษอาหารไทย ณ กรุงเทพทลิบิซี จองเลยวันนี้!!
Gulf Air กัลฟ์ แอร์

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศจอร์เจีย

มี.ค. 67
เม.ย. 67
พ.ค. 67
15-22
06-13
13-20
20-27
27-04
04-11
11-18
18-25
25-01
รหัสทัวร์ : TTC249757
นำท่านชม อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย ที่บอกเล่าเรื่องราวของเหตุการณ์ต่างๆ ที่สำคัญของจอร์เจีย นั่งรถขับเคลื่อน 4 ล้อ สู่ โบสถ์เกอร์เกติสเมบา โบสถ์เก่าแก่กลางหุบเขาคอเคซัส สัมผัสความตื่นเต้นกับ สะพานเพชร ที่ความสูง 900 ฟุต ที่ไม่ควรพลดาจองเลย!!!

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศจอร์เจีย

พ.ค. 67
17-24
รหัสทัวร์ : TTC238146
เที่ยวสถานที่ยอดนิยมของดินแดนสองทวีป จอร์เจีย ประติมากรรม "Ali and Nino" สวนบอร์จอมี พิพิธภัณฑ์สตาลิน นั่งรถจี๊บ 4WD ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย ป้อมอนานูรี อ่างเก็บน้ำซินวาลี วิหารสเวติสโคเวลี มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์แห่งทบิลิซี ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า ชอปปิงถนนคนเดินชาเดอร์นี่ จองได้เลยวันนี้ !

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศจอร์เจีย

เม.ย. 67
พ.ค. 67
มิ.ย. 67
ก.ค. 67
ส.ค. 67
ก.ย. 67
ต.ค. 67
07-14
08-15
10-17
14-21
24-01
02-09
18-25
02-09
20-27
08-15
21-28
12-19
16-23
รหัสทัวร์ : TTC238552
นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ชมป้อมปราการที่เป็นป้อมโบราณที่สร้างในราวศตวรรษที่ 4 ชมอนุสรณ์สถานหินโค้งขนาดใหญ่บนเนินที่มีภาพวาดสุดตระการตาบนฝาผนังหินที่แผ่เต็มพื้นที่ด้านใน ณ อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย ล่องเรือชมทะเลดําในอ่าวบาทูมิ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศและชมความงามของอ่าว ทัวร์จอร์เจียที่ท่านไม่ควรพลาดจองเลยวันนี้

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศจอร์เจีย

เม.ย. 67
05-12
รหัสทัวร์ : TTC239440
นำท่านเดินทางท่องเที่ยวจอร์เจีย ดินแดนแห่งทะเลดำและเทือกเขาคอเคซัส ทบิลิซี่ มิทสเคต้า คาสเบกิ หุบเขาคอเคซัส โกรี อุพลิสชิเค บอร์โจมี คูไทซี ถ้ำโพรมิธีอุส บาทูมิ ล่องเรือชมทะเลดำ จองเลยวันนี้!!

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศ

มี.ค. 67
เม.ย. 67
พ.ค. 67
มิ.ย. 67
ก.ค. 67
ส.ค. 67
ต.ค. 67
พ.ย. 67
ธ.ค. 67
มี.ค. 68
เม.ย. 68
พ.ค. 68
12-19
14-21
19-26
24-31
30-06
06-13
08-15
11-18
12-19
13-20
28-05
29-06
01-08
03-10
11-18
13-20
25-01
08-15
06-13
27-03
10-17
17-24
21-28
23-30
09-16
23-30
01-08
04-11
05-12
25-01
12-19
14-21
19-26
24-31
13-20
11-18
13-20
25-01
รหัสทัวร์ : TTC237129
ทัวร์จอร์เจีย เดินทางสู่เมืองทบิลิซี่ เที่ยวชมสวนบอร์จอมี่ วิหารบากราติ วิหารกาลาติ ถ้ำโพรมีเทียส พิพิธภัณฑ์สตาลิน โบสถ์เกอร์เกตี้ ป้อมอนานูรี วิหารสเวติสโคเวลี มหาวิหารจวารี สะพานแห่งสันติภาพ อนุสาวรีย์พระแม่จอร์เจีย ป้อมนาริกาล่า มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์แห่งทบิลิซี จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศจอร์เจีย

มี.ค. 67
เม.ย. 67
พ.ค. 67
มิ.ย. 67
ก.ค. 67
ส.ค. 67
ต.ค. 67
08-15
15-22
12-19
14-21
26-03
04-11
01-08
27-03
10-17
12-19
16-23
รหัสทัวร์ : TTC237679
พาท่านไปเหินฟ้าสู่ดินแดน 2 ทวีป พาท่านไปยังเมือง บาคูเรียนี เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องน้ำแร่ จากนั้นพาท่านเดินชมสวน บอร์จอมี่ ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและผักผ่อนของชาวเมืองบอร์จอมี่ที่นิยมมาเดินเล่นและผ่อนคลายในการแช่น้ำแร่ พาท่านนั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาเก็บภาพวิวทิวทัศน์ธรรมชาติจากมุมสูง หลังจากนั้นพาท่านเข้าชม นครใต้ดินโบราณ อุพลิซิเค่ หลังจากนั้นพาท่านสัมผัสบรรยากาศชิวๆ นั่งรถจิ๊บ 4 WD ชมทัศนียภาพธรรมชาติที่สวยงาม เพื่อไปชม โบสถ์กอร์เกตี้ และ พาท่านแวะชม อนุสรณ์สถานรัสเซีย - จอร์เจีย จากนั้นพาท่าน ชมและถ่ายรูปกับ Chronicle of Georgia หลังจากนั้นพาท่านสัมผัสกับ มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์แห่งทบิลิซี เป็นโบสถ์หลักของคริสตจักรออร์ทอดอกซ์จอร์เจีย อีกทั้งยังถูกจัดให้เป็นสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่มี ขนาดใหญ่มากที่สุดในแถบอ่าวเปอร์เซีย และมีความสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก จองเลยวันนี้!!!

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศจอร์เจีย

เม.ย. 67
09-16
รหัสทัวร์ : TTC239328
นำท่านสู่สะพานที่เชื่อมอยู่ระหว่างหุบเขา Tsalka Canyon สัมผัสความตื่นเต้นกับ สะพานเพชร นำท่านสู่จุดชมวิวยอดเขาที่สวยที่สุด ณ เทือกเขาคอเคซัส นำท่านเที่ยวชมแหล่งผลิตไวน์เก่าแก่ที่สุดชาติหนึ่งของยุโรป ชิมไวน์จอร์เจีย ที่ท่านไม่ควรพลาดจองเลยยย

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศจอร์เจีย

เม.ย. 67
12-19
19-26
26-03
รหัสทัวร์ : TTC239410
เที่ยวชมความสวยงามของอาร์เมเนีย จอร์เจีย ชมอนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย ถ่ายรูปอารามเซวาน ชมทะเลสาบเซวาน เที่ยวเมืองวาการ์สซาพัด ชมอารามโคร์วีรัป อารามเกกฮาร์ด เข้าชมวิหารการ์นี ถ่ายรูปสะพานสันติภาพ นั่งกระเช้าเคเบิ้ลขึ้นชมป้อมนาริกาลา ชมโรงอาบน้ำโบราณ จองเลยตอนนี้!!

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศจอร์เจีย

เม.ย. 67
12-19
19-26
26-03

ทัวร์จอร์เจีย 8 วัน 2567 - 2568

ทัวร์จอร์เจีย 8 วัน

ค้นพบจำนวน 9 ทัวร์

ทัวร์จอร์เจีย สงกรานต์2567 วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี  เขาคาซเบกี้ ป้อมอันนานูรี
รหัสทัวร์ : TTC239386

นำท่านท่องเที่ยวจอร์เจีย ขึ้นกระเช้าโคบิ ชมความสวยงามของของกูดาอูรี เข้าชมมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ซามีบา เที่ยวเมืองถ้ำเก่าแก่อัพลิสต์ซิเคห์ พักค้างคืนบนเขาคาซเบกี้ ชมวิวแบบพาโนรามาของเทือกเขาคอเคซัสที่ Rooms Hotel พิเศษอาหารไทย ณ กรุงเทพทลิบิซี จองเลยวันนี้!!

Gulf Air กัลฟ์ แอร์

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศจอร์เจีย

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 67
15-22
เม.ย. 67
06-13
13-20
20-27
27-04
พ.ค. 67
04-11
11-18
18-25
25-01
รหัสทัวร์ : TTC249757

นำท่านชม อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย ที่บอกเล่าเรื่องราวของเหตุการณ์ต่างๆ ที่สำคัญของจอร์เจีย นั่งรถขับเคลื่อน 4 ล้อ สู่ โบสถ์เกอร์เกติสเมบา โบสถ์เก่าแก่กลางหุบเขาคอเคซัส สัมผัสความตื่นเต้นกับ สะพานเพชร ที่ความสูง 900 ฟุต ที่ไม่ควรพลดาจองเลย!!!

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศจอร์เจีย

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 67
17-24
รหัสทัวร์ : TTC238146

เที่ยวสถานที่ยอดนิยมของดินแดนสองทวีป จอร์เจีย ประติมากรรม "Ali and Nino" สวนบอร์จอมี พิพิธภัณฑ์สตาลิน นั่งรถจี๊บ 4WD ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย ป้อมอนานูรี อ่างเก็บน้ำซินวาลี วิหารสเวติสโคเวลี มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์แห่งทบิลิซี ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า ชอปปิงถนนคนเดินชาเดอร์นี่ จองได้เลยวันนี้ !

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศจอร์เจีย

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 67
07-14
08-15
10-17
14-21
24-01
พ.ค. 67
02-09
18-25
มิ.ย. 67
02-09
ก.ค. 67
20-27
ส.ค. 67
08-15
ก.ย. 67
21-28
ต.ค. 67
12-19
16-23
รหัสทัวร์ : TTC238552

นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ชมป้อมปราการที่เป็นป้อมโบราณที่สร้างในราวศตวรรษที่ 4 ชมอนุสรณ์สถานหินโค้งขนาดใหญ่บนเนินที่มีภาพวาดสุดตระการตาบนฝาผนังหินที่แผ่เต็มพื้นที่ด้านใน ณ อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย ล่องเรือชมทะเลดําในอ่าวบาทูมิ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศและชมความงามของอ่าว ทัวร์จอร์เจียที่ท่านไม่ควรพลาดจองเลยวันนี้

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศจอร์เจีย

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 67
05-12
รหัสทัวร์ : TTC239440

นำท่านเดินทางท่องเที่ยวจอร์เจีย ดินแดนแห่งทะเลดำและเทือกเขาคอเคซัส ทบิลิซี่ มิทสเคต้า คาสเบกิ หุบเขาคอเคซัส โกรี อุพลิสชิเค บอร์โจมี คูไทซี ถ้ำโพรมิธีอุส บาทูมิ ล่องเรือชมทะเลดำ จองเลยวันนี้!!

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศ

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 67
12-19
14-21
19-26
24-31
30-06
เม.ย. 67
06-13
08-15
11-18
12-19
13-20
28-05
29-06
พ.ค. 67
01-08
03-10
11-18
13-20
25-01
มิ.ย. 67
08-15
ก.ค. 67
06-13
27-03
ส.ค. 67
10-17
ต.ค. 67
17-24
21-28
23-30
พ.ย. 67
09-16
23-30
ธ.ค. 67
01-08
04-11
05-12
25-01
มี.ค. 68
12-19
14-21
19-26
24-31
เม.ย. 68
13-20
พ.ค. 68
11-18
13-20
25-01
รหัสทัวร์ : TTC237129

ทัวร์จอร์เจีย เดินทางสู่เมืองทบิลิซี่ เที่ยวชมสวนบอร์จอมี่ วิหารบากราติ วิหารกาลาติ ถ้ำโพรมีเทียส พิพิธภัณฑ์สตาลิน โบสถ์เกอร์เกตี้ ป้อมอนานูรี วิหารสเวติสโคเวลี มหาวิหารจวารี สะพานแห่งสันติภาพ อนุสาวรีย์พระแม่จอร์เจีย ป้อมนาริกาล่า มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์แห่งทบิลิซี จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศจอร์เจีย

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 67
08-15
15-22
เม.ย. 67
12-19
14-21
26-03
พ.ค. 67
04-11
มิ.ย. 67
01-08
ก.ค. 67
27-03
ส.ค. 67
10-17
ต.ค. 67
12-19
16-23
รหัสทัวร์ : TTC237679

พาท่านไปเหินฟ้าสู่ดินแดน 2 ทวีป พาท่านไปยังเมือง บาคูเรียนี เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องน้ำแร่ จากนั้นพาท่านเดินชมสวน บอร์จอมี่ ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและผักผ่อนของชาวเมืองบอร์จอมี่ที่นิยมมาเดินเล่นและผ่อนคลายในการแช่น้ำแร่ พาท่านนั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาเก็บภาพวิวทิวทัศน์ธรรมชาติจากมุมสูง หลังจากนั้นพาท่านเข้าชม นครใต้ดินโบราณ อุพลิซิเค่...

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศจอร์เจีย

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 67
09-16
รหัสทัวร์ : TTC239328

นำท่านสู่สะพานที่เชื่อมอยู่ระหว่างหุบเขา Tsalka Canyon สัมผัสความตื่นเต้นกับ สะพานเพชร นำท่านสู่จุดชมวิวยอดเขาที่สวยที่สุด ณ เทือกเขาคอเคซัส นำท่านเที่ยวชมแหล่งผลิตไวน์เก่าแก่ที่สุดชาติหนึ่งของยุโรป ชิมไวน์จอร์เจีย ที่ท่านไม่ควรพลาดจองเลยยย

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศจอร์เจีย

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 67
12-19
19-26
26-03
รหัสทัวร์ : TTC239410

เที่ยวชมความสวยงามของอาร์เมเนีย จอร์เจีย ชมอนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย ถ่ายรูปอารามเซวาน ชมทะเลสาบเซวาน เที่ยวเมืองวาการ์สซาพัด ชมอารามโคร์วีรัป อารามเกกฮาร์ด เข้าชมวิหารการ์นี ถ่ายรูปสะพานสันติภาพ นั่งกระเช้าเคเบิ้ลขึ้นชมป้อมนาริกาลา ชมโรงอาบน้ำโบราณ จองเลยตอนนี้!!

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศจอร์เจีย

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 67
12-19
19-26
26-03

ทัวร์จอร์เจีย 8 วัน 2567 - 2568

ทัวร์จอร์เจีย ทัวร์จอร์เจีย ทัวร์จอร์เจีย เที่ยวจอร์เจีย ตลอดปี 2567 - 2568 กับบริการทัวร์คุณภาพ พร้อมความงดงามของธรรมชาติและหมู่ทิวเขาคาสเบ็ก แห่งเทือกเขาคอเคซัสอันสวยงาม เป็นที่เล่าขานจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก บินสู่ทบิลีซีกับหลากหลายสายการบิน พร้อมบริการจัดการเดินทางท่องเที่ยวจอร์เจีย และ แพคเกจทัวร์จอร์เจีย เพื่อความต้องการเฉพาะตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ที่ประเทศจอร์เจีย ในราคาที่คุณพึงพอใจกับไทยทราเวลเซ็นเตอร์ ให้คุณได้สัมผัสจอร์เจียอันมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 3,000 ปี และความสวยงามและภาพประทับใจมิรู้ลืม

Thailand Web Stat