คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

  จะชำระเงินให้บริษัทฯ ด้วยวิธีการใดได้บ้าง ?

ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีความสนใจในบริการ เรามีความยินดีที่จะแจ้งให้ท่านทราบถึง วิธีการชำระเงิน ซึ่งท่านสามารถเลือกได้หลายช่องทาง ดังนี้

1. ชำระด้วยเงินสด

บริษัทฯ รับชำระเงินสดสกุลเงิน บาทไทย เท่านั้น (ยกเว้นในบางกรณี) โดย ชำระที่ศูนย์บริการลูกค้าได้เท่านั้น

โปรดทราบว่าบริษัทฯ ไม่มีนโยบายรับชำระเงินสดหรือเก็บเงินสดนอกสถานที่ผ่านพนักงาน หรือ บุคคลใด ๆ และสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นหากไม่ปฏิบัติตามวิธีการชำระเงินที่ระบุไว้นี้

2. ชำระด้วยใบแจ้งยอดชำระเงิน (Bill Payment)

เอกสาร "ใบเแจ้งยอดชำระเงิน" (Bill Payment) เป็นเอกสารที่ออกโดยบริษัทฯ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงในการซื้อขายสินค้าและบริการ โดยออกมาพร้อมกับเอกสาร ใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ เพื่อท่านลูกค้าที่เป็นผู้ซื้อ ได้ทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ ของการซื้อขาย เงื่อนไขของสินค้าและบริการที่ำสำคัญ ยอดเงินที่ผู้ซื้อต้องชำระ วันครบกำหนดชำระเงิน วิธีการชำระเงิน โดยระบุไว้อย่างชัดเจน และ เป็นการยืนยันการสั่งซื้อขายตามเงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกันที่ได้ระบุไว้ ซึ่งปัจจุบัน บริษัท ไทยทราเวล อินโฟเซอร์วิส จำกัด และเว็บไทยทราเวลเซ็นเตอร์ดอทคอม ได้เพิ่มช่องทางการชำระเงิน ด้วย "ใบเแจ้งยอดชำระเงิน" (Bill Payment) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านลูกค้าผ่าน 7 ธนาคารชั้นนำของประเทศ ใน ระบบบิลเพย์เม้นต์ (Bill Payment) แบบระบุหมายเลขอ้างอิง (Ref No.) ซึ่งสามารถชำระได้ทุกสาขาทั่วประเทศ (ทั้งสาขาปกติ และทุกสาขาในห้างฯ)

การใช้วิธีการนี้ในการชำระเงินจะทำให้ท่านลูกค้า ลดขั้นตอน ลดความผิดพลาด ลดความเสี่ยง เพิ่มความสะดวกและชัดเจนในการตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วว่ายอดเงินที่ลูกค้าชำระเข้ามานั้นเป็นของ ลูกค้าท่านใด ชำระเพื่ออะไร อย่างไร เป็นต้น และที่สำคัญในบางกรณียังประหยัดค่าธรรมเนียมธนาคารได้มากกว่า การโอนเงินแบบธรรมดาโดยตรงเข้าบัญชีบริษัทฯ อีกด้วย

ขณะนี้บริษัทฯ ได้ยกเลิก ไม่ให้ท่านลูกค้าทำการโอนเงินเข้าหมายเลขบัญชีของบริษัท ฯ โดยตรงในทุกกรณี กรุณาเลือกการชำระเงินโดยใช้ระบบใบแจ้งยอดชำระเงิน "บิลเพย์เมนต์" เพื่อความสะดวก ปลอดภัย และ รวดเร็วในการตรวจสอบ

ปัจจุับันท่านสามารถ นำเอกสาร "ใบเแจ้งยอดชำระเงิน" (Bill Payment) เพื่อเป็นข้อมูลในการชำระเงินโดยสามารถเลือกทำรายการ ผ่านช่องทางอันทันสมัยทั้งแบบออนไลน์และผ่านเจ้าหน้าที่เคานต์เตอร์ จาก 7 ธนาคารชั้นนำ ของประเทศไทย ที่ท่านมีบัญชีเงินฝากอยู่ อย่างสะดวกสบายตามที่ระบุ พร้อมค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบแจ้งยอดชำระเงินที่นี่

การชำระเงินโดย Bill Payment

3. ชำระด้วยบัตรเครดิต


กรณีชำระที่ศูนย์บริการลูกค้า
บริษัทฯ รับชำระด้วยบัตรเครดิตของทุกธนาคารชั้นนำ ของบริษัท VISA, Master Card, American Express และ Diners

กรณีชำระผ่านเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนบริษัทนอกสถานที่

บริษัทฯ รับชำระด้วยบัตรเครดิตของทุกธนาคารชั้นนำ ของบริษัท VISA, Master Card เท่านั้น


กรณีชำระผ่านเว็บไซต์ด้วยระบบออนไลน์แบบปลอดภัย

บริษัทฯ รับชำระด้วยบัตรเครดิตของทุกธนาคารชั้นนำ ของบริษัท VISA, Master Card เฉพาะที่ได้สมัครบริการ Verified by Visa และ MasterCard Secure Code เท่านั้น


Thai Travel Center


ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ พัฒนาแพลตฟอร์มของเราอยู่ตลอดเวลาเพื่อมอบประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น และส่วนสำคัญที่เราใช้พัฒนาระบบก็คือข้อมูลต่างๆ ของคุณ ในขณะเดียวกันเราให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัว และจะทำงานอย่างดีที่สุดเพื่อรักษาความลับ และควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัย ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ พัฒนาแพลตฟอร์มของเราอยู่ตลอดเวลาเพื่อมอบประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น และส่วนสำคัญที่เราใช้พัฒนา... อ่านต่อ ดูรายละเอียด ให้ความยินยอม