คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

  ใบแจ้งยอดชำระเงิน คืออะไร และมีรายละเอียดอย่างไร?

"ใบเแจ้งยอดชำระเงิน" (Bill Payment) เป็นเอกสารที่ออกโดยบริษัทฯ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงในการซื้อขายสินค้าและบริการ โดยออกมาพร้อมกับเอกสาร ใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ เพื่อท่านลูกค้าที่เป็นผู้ซื้อ ได้ทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ ของการซื้อขาย เงื่อนไขของสินค้าและบริการที่ำสำคัญ ยอดเงินที่ผู้ซื้อต้องชำระ วันครบกำหนดชำระเงิน วิธีการชำระเงิน โดยระบุไว้อย่างชัดเจน และ เป็นการยืนยันการสั่งซื้อขายตามเงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกันที่ได้ระบุไว้ ซึ่งปัจจุบัน บริษัท ไทยทราเวล อินโฟเซอร์วิส จำกัด และเว็บไทยทราเวลเซ็นเตอร์ดอทคอม ได้เพิ่มช่องทางการชำระเงิน ด้วย "ใบเแจ้งยอดชำระเงิน" (Bill Payment) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านลูกค้าผ่าน 7 ธนาคารหลักของประเทศ ใน ระบบบิลเพย์เม้นต์ (Bill Payment) แบบระบุหมายเลขอ้างอิง (Ref No.) ซึ่งสามารถชำระได้ทุกสาขาทั่วประเทศ (ทั้งสาขาปกติ และทุกสาขาในห้างฯ)

การชำระเงินโดย Bill Payment การใช้วิธีการนี้ในการชำระเงินจะทำให้ท่านลูกค้า ลดขั้นตอน ลดความผิดพลาด ลดความเสี่ยง เพิ่มความสะดวกและชัดเจน อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบได้รวดเร็ว ในการชำระเงินของท่านมายังบริษัทฯ ที่สำคัญหากคำนวณแล้วในบางกรณียังประหยัดกว่าการโอนเงินแบบธรรมดาโดยตรงเข้าบัญชีบริษัทฯ ปัจจุับันท่านสามารถ นำเอกสาร "ใบเแจ้งยอดชำระเงิน" (Bill Payment) เพื่อเป็นข้อมูลในการชำระเงินโดยสามารถเลือกทำรายการ ผ่านช่องทางอันทันสมัยทั้งแบบออนไลน์และผ่านเจ้าหน้าที่เคานต์เตอร์ จาก 7 ธนาคารชั้นนำ ของประเทศไทย ที่ท่านมีบัญชีเงินฝากอยู่ อย่างสะดวกสบายตามที่ระบุ พร้อมค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บ ในตารางด้านล่าง

ขณะนี้บริษัทฯ ได้ยกเลิก ไม่ให้ท่านลูกค้าทำการโอนเงินเข้าหมายเลขบัญชีของบริษัท ฯ โดยตรงในทุกกรณี กรุณาเลือกการชำระเงินโดยใช้ระบบใบแจ้งยอดชำระเงิน "บิลเพย์เมนต์" เพื่อความสะดวก ปลอดภัย และ รวดเร็วในการตรวจสอบ

ธนาคาร รหัสชำระเงิน
ให้กับบริษัท
Comp Code
เคาน์เตอร์
ธนาคาร
Teller
อินเตอร์เน็ต
แบงค์กิ้ง
Internet
Banking
ตู้เอทีเอ็ม
ATM
โทรศัพท์
มือถือ
Mobile
Device
เทเลแฟกซ์
Telefax
 • ธ.ยูโอบี
 • 7777 ในเวลาทำการ
  ฟรีค่าธรรมเนียม*
  ตลอด 24 ชม.
  ฟรีค่าธรรมเนียม*
 • ธ.ทหารไทย
 • 2101 ในเวลาทำการ
  ฟรีค่าธรรมเนียม*
  ตลอด 24 ชม.
  ฟรีค่าธรรมเนียม*
 • ธ.กสิกร
 • 40259 ในเวลาทำการ
  15 / 25 บาท
  06.00-21.00น.
  15 / 25 บาท
 • ธ.กรุงเทพ
 • 23455 ในเวลาทำการ
  15 / 30 บาท
  ตลอด 24 ชม.
  15 / 30 บาท
 • ธ.ไทยพาณิชย์
 • 3887 ในเวลาทำการ
  15 / 30 บาท
  ตลอด 24 ชม.
  15 / 30 บาท
 • ธ.กรุงไทย
 • 2111 ในเวลาทำการ
  15 / 15 บาท
  ตลอด 24 ชม.
  10 / 10 บาท
 • ธ.กรุงศรีอยุธยา
 • 2620011861 ในเวลาทำการ
  15 / 30 บาท
  06.00-22.00น.
  15 / 30 บาท

  จากตารางด้านบน อธิบายเพิ่มเติมได้ ดังนี้

  • ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บ เมื่อตกลงทำรายการจ่าย ลูกค้าผู้ทำการชำระเป็นผู้จ่าย มีอัตราค่าบริการแตกต่างกันในแต่ละธนาคารดังนี้ ใน เขตกรุงเทพ ฯ 10-15 บาท / ต่างจังหวัด 15-30 บาท ต่อ 1 รายการ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวสำหรับยอดชำระ 100.00 - 100,000.00 บาท กรณีชำระยอดมากกว่า 100,000.00 บาท ส่วนที่เกิน(เฉพาะต่างจังหวัด) ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียม 0.1 % แต่รวมแล้วไม่เกิน 1,000.00 บาท

   ตัวอย่างเช่น
   เมื่อท่านมียอดต้องชำระค่าเดินทางกรุ๊ปทัวร์ให้กับทางบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 2,500,000 บาท
   (สองล้านห้าแสนบาท) จะคำนวณการชำระเงินพร้อมค่าธรรมเนียมได้ดังนี้
   - ค่าธรรมเนียมธนาคาร 100,000.00 บาทแรก (หนึ่งแสนบาทแรก) คิดเป็น 15.00 บาท
   - ส่วนเกิน 1 แสนบาท เป็นจำนวน 2,400,000.00 คิด 0.1 % คือ 2,400.00 แต่คิดไม่เกิน 1,000.00 บาท
   - รวมต้องชำระเป็นเงินทั้งหมด (รวมค่าธรรมเนียม) 2,500,000 + 15 + 1,000 = 2,501,015 บาท

  • เมื่อชำระด้วยเช็ค จะต้องใช้เช็คของธนาคารในเขตสำนักหักบัญชีเดียวกัน เช่น หากต้องการจ่ายด้วยเช็คของธนาคารใน จ.เชียงใหม่ ก็ต้องนำฝากเพื่อชำระผ่าน ธนาคารใดธนาคารหนึ่งใน 7 ของธนาคารที่บริษัท ฯ ได้กำหนดไว้นี้ ในสาขาของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น โดยต้องชำระก่อนวันครบกำหนด 2 วันทำการ
  • ากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของธนาคารประจำสาขานั้น ๆ พร้อมแสดง "ใบแจ้งยอดชำระเงิน" (ส่วนที่ 2 สำหรับธนาคาร) ได้ในเวลาทำการของสาขานั้น หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ให้บริการแก่ท่าน หรือ สอบถามมาที่อีเมลล์ [email protected]

  Thai Travel Center


  ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ พัฒนาแพลตฟอร์มของเราอยู่ตลอดเวลาเพื่อมอบประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น และส่วนสำคัญที่เราใช้พัฒนาระบบก็คือข้อมูลต่างๆ ของคุณ ในขณะเดียวกันเราให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัว และจะทำงานอย่างดีที่สุดเพื่อรักษาความลับ และควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัย ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ พัฒนาแพลตฟอร์มของเราอยู่ตลอดเวลาเพื่อมอบประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น และส่วนสำคัญที่เราใช้พัฒนา... อ่านต่อ ดูรายละเอียด ให้ความยินยอม