คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

  จะทำอย่างไร หากต้องการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตวีซ่าที่ไม่รองรับ Verified by VISA ผ่านอินเตอร์เน็ต?

หากบัตรเครดิตวีซ่าของท่านออกโดยสถาบันผู้ออกบัตรในประเทศไทยหรือต่างประเทศที่ยังไม่รองรับ Verified by VISA นั้น ท่านจำเป็นที่จะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าโดยเร็ว เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำเสนอทางเลือกในการชำระเงินด้วยวิธีอื่น ๆ

โปรดพึงระลึกว่า กรุณาอย่าชำระเงินด้วยบัตรเครดิตของท่าน เข้ามาในกรณีนี้เพราะทางบริษัทฯ จะทำการยกเลิกการชำระเงินที่ไม่สมบูรณ์ตาม เงื่อนไขการชำระบัตรเครดิตผ่านอินเตอร์เน็ต ที่ได้ประกาศไว้ และ อาจทำให้เกิดการยกเลิกรายการเดินทาง และ รายการจอง สินค้าหรือบริการ ที่เกี่ยวข้องได้

โปรดศึกษาเพิ่มเติม เงื่อนไขการชำระบัตรเครดิตผ่านอินเตอร์เน็ต