คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

  ขั้นตอนการสมัครและลงทะเบียน Verified by VISA มีอะไรบ้าง?

Verified by VISA?Verified by VISA registration and enrollment is easy and simple. This demonstration has been provided for your reference and guidance only and to show the step of Verified by VISA enrollment, please note that the step and the enrollment page displaying may slightly vary depends on the credit card issuers :

Step of Verified by VISA Registration

  • STEP 1 Enter Card Number
  • STEP 2 Verify Identiy
  • STEP 3 Create Password
  • STEP 4 Create Reset Password
  • STEP 5 Agreement
  • STEP 6 Done

HOW-TO

STEP 1 Enter Card Number
Verified by VISA step 1

STEP 2 Verify Identiy
Verified by VISA step 2

STEP 3 Create Password
Verified by VISA step 3

STEP 4 Create Reset Password
Verified by VISA step 4

STEP 5 Agreement
Verified by VISA step 5

STEP 6 Done
Verified by VISA step 6

Thai Travel Center


ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ พัฒนาแพลตฟอร์มของเราอยู่ตลอดเวลาเพื่อมอบประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น และส่วนสำคัญที่เราใช้พัฒนาระบบก็คือข้อมูลต่างๆ ของคุณ ในขณะเดียวกันเราให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัว และจะทำงานอย่างดีที่สุดเพื่อรักษาความลับ และควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัย ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ พัฒนาแพลตฟอร์มของเราอยู่ตลอดเวลาเพื่อมอบประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น และส่วนสำคัญที่เราใช้พัฒนา... อ่านต่อ ดูรายละเอียด ให้ความยินยอม