คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

  ตั๋ว E-Ticket คืออะไร

E-Ticket หรือชื่อเต็มว่า Electronic Ticket คือตั๋วเครื่องบินรูปแบบใหม่ที่สายการบินต่างๆ ได้พัฒนาบริการมาให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อลดต้นทุนและขจัดปัญหาด้านต่างๆ ในการเดินทางของผู้โดยสารให้ลดลงมากที่สุด ทั้งปัญหาที่เกิดจากผู้โดยสารเอง ปัญหาที่เกิดจากสายการบิน ทำให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบาย รวดเร็ว และบริการที่ทันสมัยเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

E -Ticket ดีอย่างไร?
- สามารถเดินทางโดยไม่ต้องถือตั๋วเครื่องบิน
- หมดปัญหาเรื่องตั๋วหาย หรือลืมตั๋ว
- ราคาถูกกว่าตั๋วเครื่องบินที่ออกเป็นตั๋วกระดาษ

เดินทางได้โดยไม่ต้องถือตั๋วเครื่องบิน
เมื่อท่านทำการซื้อตั๋วเครื่องบินกับเรา ท่านจะได้รับเอกสารยืนยันผ่านทางอีเมลล์ ท่านสามารถสั่งพิมพ์เอกสารนั้นออกมาเพื่อนำไป check-in ได้เหมือนกับตั๋วเครื่องบินปกติ (เดินทางภายในประเทศกับการบินไทย ใช้เพียงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียนเท่านั้น) เพราะข้อมูลการซื้อ E -Ticket ของท่านถูกบันทึกอยู่ในระบบสำรองที่นั่งและระบบ check-in ของทางสายการบินนั้นเรียบร้อยแล้ว

หมดปัญหาเรื่องตั๋วหาย หรือลืมตั๋ว
เพราะท่านสามารถสั่งพิมพ์เอกสารยืนยันที่ทางเราส่งให้ออกมากี่ชุดก็ได้ หากท่านลืมนำเอกสารดังกล่าวไปยังสนามบิน ท่านสามารถสั่งพิมพ์เอกสารนั้นใหม่ได้ที่สนามบิน หรือโทรศัพท์มาหาเรา เพื่อให้เราแฟกซ์เอกสารยืนยันนั้นไปให้ที่สนามบิน

ราคาถูกกว่าบัตรโดยสารกระดาษ
ปัจจุบันสายการบินต่างๆ กำลังเร่งพัฒนาความสามารถในการจำหน่ายตั๋ว E -Ticket ให้ครอบคลุมทุกเส้นทาง และเร่งทำการตลาดเพื่อให้ลูกค้าได้รู้จักกับ E -Ticket จึงทำให้ราคาของ E-Ticket ถูกกว่าราคาบัตรโดยสารปกติ และถึงแม้เมื่อหมดช่วงการทำตลาด ราคาของตั๋วเครื่องบินแบบ E -Ticket ก็จะยังคงถูกกว่าตั๋วปกติ เพราะ E -Ticket ช่วยลดปัญหาต่างๆ ให้กับทางสายการบินต่างๆ เป็นอย่างมาก

ฉันจะซื้อ E-Ticket ได้อย่างไร
ณ เว็บแห่งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบได้ว่าราคาตั๋วเครื่องบินใดที่สามารถจำหน่ายแบบ E -Ticket ได้บ้าง โดยสังเกตสัญลักษณ์ E หากพบสัญลักษณ์นี้ ท่านสามารถซื้อตั๋วเครื่องบินดังกล่าวกับเราในแบบ E -Ticket ได้ทันที ด้วยระบบการจองและจำหน่ายตั๋วเครื่องบินด้วยระบบ amadius ที่เป็นที่ยอมรับของสายการบินทั่วโลก เราสามารถออกตั๋วเครื่องบินแบบ E -Ticket ให้ท่านได้ทันที

จะรู้ได้อย่างไรว่าทางเราได้ออกตั๋วเรียบร้อยแล้ว
เมื่อเราได้ออกตั๋ว E -Ticket ให้กับท่านแล้ว ระบบจะส่งเอกสารยืนยันไปให้ท่านทาง E-Mail เพื่อยืนยันว่าท่านได้ซื้อตั๋วโดยสารนั้นๆ เรียบร้อยแล้ว และสามารถตรวจสอบอีกครั้งได้ทาง www.checkmytrip.com ของ amadeus หรือ www.viewtrip.com ของ Galileo ผู้ให้บริการระบบการสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบินที่ทั่วโลกเลือกใช้

Thai Travel Center


ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ พัฒนาแพลตฟอร์มของเราอยู่ตลอดเวลาเพื่อมอบประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น และส่วนสำคัญที่เราใช้พัฒนาระบบก็คือข้อมูลต่างๆ ของคุณ ในขณะเดียวกันเราให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัว และจะทำงานอย่างดีที่สุดเพื่อรักษาความลับ และควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัย ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ พัฒนาแพลตฟอร์มของเราอยู่ตลอดเวลาเพื่อมอบประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น และส่วนสำคัญที่เราใช้พัฒนา... อ่านต่อ ดูรายละเอียด ให้ความยินยอม