แพ็คเกจทัวร์ล่องเรือสำราญ White Orchid River Cruise พร้อมรับประทานอาหารค่ำ (Dinner)


รายละเอียดของแพ็คเกจ

ราคาค่าบริการ (4 พฤษภาคม 2567 - 31 ตุลาคม 2567)

Dinner Program Adult Child
(Age 4-10 years.)
วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี
(โปรมา 4 จ่าย 3 เฉพาะราคาผู้ใหญ่)
899 599
วันศุกร์ - วันอาทิตย์ 1600 1400

Free Flow เบียร์สดตลอดการล่องเรือ (ทุกวัน) (รายการนี้อาจะมี กรุณาสอบถามอัพเดทจากเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนทำการจอง)


ข้อมูลราคา

วันที่เดินทาง

28-28 พ.ค. 2567

29-29 พ.ค. 2567

30-30 พ.ค. 2567

31-31 พ.ค. 2567

1-1 มิ.ย. 2567

2-2 มิ.ย. 2567

3-3 มิ.ย. 2567

4-4 มิ.ย. 2567

5-5 มิ.ย. 2567

6-6 มิ.ย. 2567

7-7 มิ.ย. 2567

8-8 มิ.ย. 2567

9-9 มิ.ย. 2567

10-10 มิ.ย. 2567

11-11 มิ.ย. 2567

12-12 มิ.ย. 2567

13-13 มิ.ย. 2567

14-14 มิ.ย. 2567

15-15 มิ.ย. 2567

16-16 มิ.ย. 2567

17-17 มิ.ย. 2567

18-18 มิ.ย. 2567

19-19 มิ.ย. 2567

20-20 มิ.ย. 2567

21-21 มิ.ย. 2567

22-22 มิ.ย. 2567

23-23 มิ.ย. 2567

24-24 มิ.ย. 2567

25-25 มิ.ย. 2567

26-26 มิ.ย. 2567

27-27 มิ.ย. 2567

28-28 มิ.ย. 2567

29-29 มิ.ย. 2567

30-30 มิ.ย. 2567

1-1 ก.ค. 2567

2-2 ก.ค. 2567

3-3 ก.ค. 2567

4-4 ก.ค. 2567

5-5 ก.ค. 2567

6-6 ก.ค. 2567

7-7 ก.ค. 2567

8-8 ก.ค. 2567

9-9 ก.ค. 2567

10-10 ก.ค. 2567

11-11 ก.ค. 2567

12-12 ก.ค. 2567

13-13 ก.ค. 2567

14-14 ก.ค. 2567

15-15 ก.ค. 2567

16-16 ก.ค. 2567

17-17 ก.ค. 2567

18-18 ก.ค. 2567

19-19 ก.ค. 2567

20-20 ก.ค. 2567

21-21 ก.ค. 2567

22-22 ก.ค. 2567

23-23 ก.ค. 2567

24-24 ก.ค. 2567

25-25 ก.ค. 2567

26-26 ก.ค. 2567

27-27 ก.ค. 2567

28-28 ก.ค. 2567

29-29 ก.ค. 2567

30-30 ก.ค. 2567

31-31 ก.ค. 2567

1-1 ส.ค. 2567

2-2 ส.ค. 2567

3-3 ส.ค. 2567

4-4 ส.ค. 2567

5-5 ส.ค. 2567

6-6 ส.ค. 2567

7-7 ส.ค. 2567

8-8 ส.ค. 2567

9-9 ส.ค. 2567

10-10 ส.ค. 2567

11-11 ส.ค. 2567

12-12 ส.ค. 2567

13-13 ส.ค. 2567

14-14 ส.ค. 2567

15-15 ส.ค. 2567

16-16 ส.ค. 2567

17-17 ส.ค. 2567

18-18 ส.ค. 2567

19-19 ส.ค. 2567

20-20 ส.ค. 2567

21-21 ส.ค. 2567

22-22 ส.ค. 2567

23-23 ส.ค. 2567

24-24 ส.ค. 2567

25-25 ส.ค. 2567

26-26 ส.ค. 2567

27-27 ส.ค. 2567

28-28 ส.ค. 2567

29-29 ส.ค. 2567

30-30 ส.ค. 2567

31-31 ส.ค. 2567

1-1 ก.ย. 2567

2-2 ก.ย. 2567

3-3 ก.ย. 2567

4-4 ก.ย. 2567

5-5 ก.ย. 2567

6-6 ก.ย. 2567

7-7 ก.ย. 2567

8-8 ก.ย. 2567

9-9 ก.ย. 2567

10-10 ก.ย. 2567

11-11 ก.ย. 2567

12-12 ก.ย. 2567

13-13 ก.ย. 2567

14-14 ก.ย. 2567

15-15 ก.ย. 2567

16-16 ก.ย. 2567

17-17 ก.ย. 2567

18-18 ก.ย. 2567

19-19 ก.ย. 2567

20-20 ก.ย. 2567

21-21 ก.ย. 2567

22-22 ก.ย. 2567

23-23 ก.ย. 2567

24-24 ก.ย. 2567

25-25 ก.ย. 2567

26-26 ก.ย. 2567

27-27 ก.ย. 2567

28-28 ก.ย. 2567

29-29 ก.ย. 2567

30-30 ก.ย. 2567

1-1 ต.ค. 2567

2-2 ต.ค. 2567

3-3 ต.ค. 2567

4-4 ต.ค. 2567

5-5 ต.ค. 2567

6-6 ต.ค. 2567

7-7 ต.ค. 2567

8-8 ต.ค. 2567

9-9 ต.ค. 2567

10-10 ต.ค. 2567

11-11 ต.ค. 2567

12-12 ต.ค. 2567

13-13 ต.ค. 2567

14-14 ต.ค. 2567

15-15 ต.ค. 2567

16-16 ต.ค. 2567

17-17 ต.ค. 2567

18-18 ต.ค. 2567

19-19 ต.ค. 2567

20-20 ต.ค. 2567

21-21 ต.ค. 2567

22-22 ต.ค. 2567

23-23 ต.ค. 2567

24-24 ต.ค. 2567

25-25 ต.ค. 2567

26-26 ต.ค. 2567

27-27 ต.ค. 2567

28-28 ต.ค. 2567

29-29 ต.ค. 2567

30-30 ต.ค. 2567

31-31 ต.ค. 2567

  • กรณีเลื่อนวันเดินทางก่อน 16:00 น. ของวันเดินทาง เสียค่าธรรมเนียม 500 บาท

เงื่อนไขและข้อกำหนดของแพ็คเกจทัวร์

เงื่อนไข

  • ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (หากต้องการใบกำกับภาษี)
  • ไม่สามารถขอเงินคืนได้
  • กรณีเลื่อนวันเดินทางก่อน 16:00 น. ของวันเดินทาง เสียค่าธรรมเนียม 500 บาท
  • โปรโมชั่นมา 4 จ่าย 3 ไม่สามารถใช้ได้ในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์, วันวาเลานไทน์, วันลอยกระทง, วันพ่อ, วันแม่ และวันปีใหม่
  • กรณีเลื่อนวันเดินทางหลัง 16:00 น. ของวันเดินทาง หรือมาไม่ทัน ถือว่า No Show ไม่สามารถขอคืนเงินได้

การเดินทาง การเข้าพัก และการบริการ

  • ราคาแพ็คเกจทัวร์นี้อาจไม่สามารถใช้ได้ในช่วงของเทศกาล งานแฟร์ งานแสดงสินค้า หรือ วาระพิเศษต่าง ๆ ที่โรงแรมในประเทศนั้น ๆ ได้กำหนดไว้ โปรดตรวจสอบเพื่อความแน่นอนกับทางเจ้าหน้าที่สำรองที่นั่งอีกครั้ง

การตรวจสอบชื่อผู้เดินทาง และ เอกสารการเดินทาง

  • การตรวจสอบชื่อผู้เดินทางถือเป็นหน้าที่สำคัญของลูกค้าและตัวแทนลูกค้า กรุณาตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport ) ชื่อ-นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน, คำนำหน้านาม, ชื่อชั้นยศ ทหาร ตำรวจ แพทย์ (ถ้ามีและต้องการระบุ), เบอร์สะสมไมล์ (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้) ก่อนทำการสำรองที่นั่ง
  • การตรวจสอบเอกสารวีซ่าเข้าออกประเทศว่าถูกต้อง ใช้งานได้ และ การตรวจสอบอายุของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้เดินทาง ว่ามีอายุเหลือใช้งานได้ ณ วันเดินทาง อย่างน้อยมากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป ถือเป็นหน้าที่สำคัญของลูกค้าและตัวแทนลูกค้า ก่อนทำการสำรองที่นั่ง
  • หากมีข้อผิดพลาดใด ๆ เป็นผลจากความไม่ถูกต้องของชื่อผู้เดินทาง หรือ เอกสารการเดินทาง ที่ลูกค้าได้แจ้งมา ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หากมีเกิดขึ้น ลูกค้าต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด

Thai Travel Center


ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ พัฒนาแพลตฟอร์มของเราอยู่ตลอดเวลาเพื่อมอบประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น และส่วนสำคัญที่เราใช้พัฒนาระบบก็คือข้อมูลต่างๆ ของคุณ ในขณะเดียวกันเราให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัว และจะทำงานอย่างดีที่สุดเพื่อรักษาความลับ และควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัย ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ พัฒนาแพลตฟอร์มของเราอยู่ตลอดเวลาเพื่อมอบประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น และส่วนสำคัญที่เราใช้พัฒนา... อ่านต่อ ดูรายละเอียด ให้ความยินยอม