ศูนย์บริการช่วยเหลือลูกค้า 02-308-8383เปิดให้บริการ 09.00-17.00 น. ทุกวัน
 
 
Follow LineFollow FacebookFollow Instagram
 
THB
 
THภาษาไทย

ทัวร์จีน วันตรุษจีน

พบ 9 รายการทัวร์
ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย สะพานกระจก ยอดเขาเทียนเหมินซาน ทะเลสาบเป่าเฟิงหู
รหัสทัวร์ : TTC239148
นำท่านชม ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น แลนด์มาร์คใหม่ล่าสุดที่นำเอาจุดเด่นของเมืองจางเจี่ยเจี้ยมารวมกัน นำท่านขึ้นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก สู่การพิชิต ยอดเขาเทียนเหมินซาน เพื่อชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงามของภูเขา นำท่านนั่งเรือชมความงามของ ทะเลสาบเป่าเฟิงหู ที่โอบล้อมด้วยภูเขาหินรูปทรงประหลาดแปลกตาต่างๆ มากมาย ที่ทานไม่ควรพลาดจองเลยตอนนี้!!!
Thai Vietjet Air ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ระยะเวลา6 วัน 5 คืน

ประเทศจีน

ก.พ. 67
09-14
14-19
รหัสทัวร์ : TTC239305
นำท่านชมแลนด์มาร์คใหม่แห่งเมืองจางเจียเจี้ย ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น เดินทางสู่ภูเขาลือชื่อแห่งแรกที่ได้บันทึกไว้ในจดหมายเหตุประวัติศาสตร์ของเมืองจางเจียเจี้ย เขาเทียนเหมินซาน นำท่านขึ้นลิฟท์แก้วไป่หลง สู่ เขาเทียนจื่อซาน ชมทิวทัศน์อันสวยงามที่สุดแสนประทับใจมิรู้ลืม จองเลยตอนนี้!!!

ระยะเวลา6 วัน 5 คืน

ประเทศจีน

ก.พ. 67
14-19
รหัสทัวร์ : TTC238541
พาท่านสัมผัสความสวยงามของจางเจียเจี้ย เที่ยวชมบรรยากาศเมืองโบราณเฟิ้งหวง ล่องเรือแม่น้ำถั่วเจียง ชมตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น เที่ยวชมอุทยานจางเจียเจี้ย ชมความสวยงามของเขาเทียนเหมินซาน ประตูช่องหินเทียนเหมิน ลำธารแส้ม้าทอง ชมเขตอนุรักษ์ธรรมชาติเทียนจื่อซาน ชมทิวทัศน์ที่สวยงามของ สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า ล่องเรือภายในถ้ำมังกรเหลือง ล่องเรือชมวิวที่ทะเลสาบเป่าเฟิงหู จองเลยตอนนี้!!

ระยะเวลา6 วัน 5 คืน

ประเทศจีน

ก.พ. 67
09-14
14-19
รหัสทัวร์ : TTC239149
นำท่านโดยสารลิฟท์แก้วไป่หลงลิฟท์แก้วแห่งแรกของเอเชีย สู่ เขาเทียนจื่อซาน นำท่าน สู่ สะพานกระจกจางเจียเจี้ย ท้าทายความกล้าเดินผ่านสะพานพื้นกระจกใสที่มีความสูงถึง 980 ฟุต นำท่าน นั่งเรือแม่น้ำถัวเจียง ชมบ้านเรือนโบราณสองฝั่งแม่น้ำอันเป็นเอกลักษณ์ ที่ท่านไม่ควรพลาดจองเลยตอนนี้!!!!

ระยะเวลา6 วัน 5 คืน

ประเทศจีน

ก.พ. 67
09-14
14-19
รหัสทัวร์ : TTC239308
นำท่านสู่ เมืองโบราณเฟิ่งหวง แหล่งโบราณสถานและวัฒนธรรมอันล้ำค่า นำท่านชมแลนด์มาร์คใหม่ล่าสุด แหล่งรวมสิ่งอำนวยความสะดวก ณ ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น นำท่านนั่งเรือความงามของ ทะเลสาบเป่าเฟิงหู ที่โอบล้อมด้วยภูเขาหินรูปทรงต่างๆ ที่ท่านไม่ควรพลาดจองเลยตอนนี้!!!

ระยะเวลา6 วัน 5 คืน

ประเทศจีน

ก.พ. 67
09-14
รหัสทัวร์ : TTC239261
เที่ยวชมธรรมชาติที่สวยงามของนาขั้นบันไดหลงจี๋ สัมผัสบรรยากาศของเมืองโบราณเฟิ่งหวง ล่องแม่น้ำถัวเจียง เที่ยวชมเมืองโบราณฟูหรงเจิ้น ชมทัศนียภาพที่สวยงามบนสะพานอ่ายจ้าย ช้อปปิ้งถนนคนเดินตงซีเซี่ยง ชมความอลังการเขาอวตารแห่งเมืองหยางซั่ว ภูเขาหลูยี่ และนำท่าน นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาหลูยี่ ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียงชมความสวยงามอลังการ ชมถ้ำขลุ่ยอ้อ เขางวงช้าง เจดีย์เงินเจดีย์ทอง จองเลยตอนนี้!!

ระยะเวลา6 วัน 5 คืน

ประเทศจีน

ก.พ. 67
10-15
รหัสทัวร์ : TTC239134
สัมผัสความสวยงามตระการตาของลี่เจียง ต้าหลี่ เต๋อชิง แชงกรีล่า พาท่านชมเมืองโบราณต้าหลี่ สักการะวัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย เที่ยวชมวัดต้าฝอ วัดลามะซงจ้าหลิน ชมความสวยงามของโค้งแรกแม่น้ำทรายทอง ชมความยิ่งใหญ่ของภูเขาหิมะอันศักดิ์สิทธิ์ที่จุดชมวิวภูเขาหิมะเหมยลี่ ชมความสวยงามของวัดเฟยไหล ช่องแคบเสือกระโจน สระมังกรดำ ชมวิวอันงดงามที่เขาหิมะมังกรหยก สัมผัสผืนน้ำสีเทอควอยซ์ของทะเลสาบไป๋สุยเหอ เที่ยวชมอุทยานน้ำหยก จองเลยตอนนี้!!

ระยะเวลา6 วัน 5 คืน

ประเทศจีน

ก.พ. 67
10-15
รหัสทัวร์ : TTC238544
สัมผัสความสวยงามของจางเจียเจี้ย เที่ยว 2 เมืองโบราณแดนมังกร เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น เมืองโบราณเฟิงหวง ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง ชมบรรยากาศยามค่ำเมืองโบราณ ชมอุทยานจางเจียเจี้ย เขาเทียนเหมินซาน ชมช่องหินเทียนเหมิน อุทยานจางเจียเจี้ย ลำธารแส้ม้าทอง ขึ้นกระเช้าขึ้นไปชมสวนจอมพลเฮ่อหลง เที่ยวชมเขตอนุรักษ์ธรรมชาติเทียนจื่อซาน ชมทิวทัศน์ของสะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า ชมความงดงามของภูเขาฮัลเลลูย่าห์ ล่องเรือภายในถ้ำมังกรเหลือง ชมทะเลสาบเป่าเฟิงหู จองเลยตอนนี้!!

ระยะเวลา6 วัน 5 คืน

ประเทศจีน

ก.พ. 67
09-14
14-19
รหัสทัวร์ : TTC239389
ทริปเดียวเที่ยว 2 มหานคร เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง วัดพระหยก ตลาดร้อยปีเฉิงหวังเมี่ยว หาดไว่ทาน ถนนนานกิง ตึกเต้นรำ Fosun Foundation ร้านผ้าไหม อู่เจิ้นมนต์เสน่ห์แห่งเมืองโบราณ ร้านบัวหิมะ นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองปักกิ่ง จตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้าม ช้อปปิ้งถนนหวังฝูจิ่ง สัมผัสความยิ่งใหญ่กำแพงเมืองจีน ด่านจวียงกวน ร้านหยก วัดพระเขี้ยวแก้ว ร้านผีเซี๊ยะ ผ่านชมสนามกีฬารังนก ร้านไข่มุก หอฟ้าเทียนถาน ช้อปปิ้ง Outlet จองเลยวันนี้!!

ระยะเวลา6 วัน 4 คืน

ประเทศจีน

ก.พ. 67
09-14

ทัวร์จีน วันตรุษจีน 2566 - 2567

ทัวร์จีน วันตรุษจีน

ค้นพบจำนวน 9 ทัวร์

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย สะพานกระจก ยอดเขาเทียนเหมินซาน ทะเลสาบเป่าเฟิงหู
รหัสทัวร์ : TTC239148

นำท่านชม ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น แลนด์มาร์คใหม่ล่าสุดที่นำเอาจุดเด่นของเมืองจางเจี่ยเจี้ยมารวมกัน นำท่านขึ้นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก สู่การพิชิต ยอดเขาเทียนเหมินซาน เพื่อชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงามของภูเขา นำท่านนั่งเรือชมความงามของ ทะเลสาบเป่าเฟิงหู ที่โอบล้อมด้วยภูเขาหินรูปทรงประหลาดแปลกตาต่างๆ มากมาย ที่ทานไม่ควรพลาดจองเลยตอนนี้!!!

Thai Vietjet Air ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ระยะเวลา6 วัน 5 คืน

ประเทศจีน

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 67
09-14
14-19
รหัสทัวร์ : TTC239305

นำท่านชมแลนด์มาร์คใหม่แห่งเมืองจางเจียเจี้ย ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น เดินทางสู่ภูเขาลือชื่อแห่งแรกที่ได้บันทึกไว้ในจดหมายเหตุประวัติศาสตร์ของเมืองจางเจียเจี้ย เขาเทียนเหมินซาน นำท่านขึ้นลิฟท์แก้วไป่หลง สู่ เขาเทียนจื่อซาน ชมทิวทัศน์อันสวยงามที่สุดแสนประทับใจมิรู้ลืม จองเลยตอนนี้!!!

ระยะเวลา6 วัน 5 คืน

ประเทศจีน

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 67
14-19
รหัสทัวร์ : TTC238541

พาท่านสัมผัสความสวยงามของจางเจียเจี้ย เที่ยวชมบรรยากาศเมืองโบราณเฟิ้งหวง ล่องเรือแม่น้ำถั่วเจียง ชมตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น เที่ยวชมอุทยานจางเจียเจี้ย ชมความสวยงามของเขาเทียนเหมินซาน ประตูช่องหินเทียนเหมิน ลำธารแส้ม้าทอง ชมเขตอนุรักษ์ธรรมชาติเทียนจื่อซาน ชมทิวทัศน์ที่สวยงามของ สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า ล่องเรือภายในถ้ำมังกรเหลือง ล่องเรือชมวิวที่ทะเลสาบเป...

ระยะเวลา6 วัน 5 คืน

ประเทศจีน

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 67
09-14
14-19
รหัสทัวร์ : TTC239149

นำท่านโดยสารลิฟท์แก้วไป่หลงลิฟท์แก้วแห่งแรกของเอเชีย สู่ เขาเทียนจื่อซาน นำท่าน สู่ สะพานกระจกจางเจียเจี้ย ท้าทายความกล้าเดินผ่านสะพานพื้นกระจกใสที่มีความสูงถึง 980 ฟุต นำท่าน นั่งเรือแม่น้ำถัวเจียง ชมบ้านเรือนโบราณสองฝั่งแม่น้ำอันเป็นเอกลักษณ์ ที่ท่านไม่ควรพลาดจองเลยตอนนี้!!!!

ระยะเวลา6 วัน 5 คืน

ประเทศจีน

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 67
09-14
14-19
รหัสทัวร์ : TTC239308

นำท่านสู่ เมืองโบราณเฟิ่งหวง แหล่งโบราณสถานและวัฒนธรรมอันล้ำค่า นำท่านชมแลนด์มาร์คใหม่ล่าสุด แหล่งรวมสิ่งอำนวยความสะดวก ณ ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น นำท่านนั่งเรือความงามของ ทะเลสาบเป่าเฟิงหู ที่โอบล้อมด้วยภูเขาหินรูปทรงต่างๆ ที่ท่านไม่ควรพลาดจองเลยตอนนี้!!!

ระยะเวลา6 วัน 5 คืน

ประเทศจีน

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 67
09-14
รหัสทัวร์ : TTC239261

เที่ยวชมธรรมชาติที่สวยงามของนาขั้นบันไดหลงจี๋ สัมผัสบรรยากาศของเมืองโบราณเฟิ่งหวง ล่องแม่น้ำถัวเจียง เที่ยวชมเมืองโบราณฟูหรงเจิ้น ชมทัศนียภาพที่สวยงามบนสะพานอ่ายจ้าย ช้อปปิ้งถนนคนเดินตงซีเซี่ยง ชมความอลังการเขาอวตารแห่งเมืองหยางซั่ว ภูเขาหลูยี่ และนำท่าน นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาหลูยี่ ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียงชมความสวยงามอลังการ ชมถ้ำขลุ่ยอ้อ เขางวงช...

ระยะเวลา6 วัน 5 คืน

ประเทศจีน

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 67
10-15
รหัสทัวร์ : TTC239134

สัมผัสความสวยงามตระการตาของลี่เจียง ต้าหลี่ เต๋อชิง แชงกรีล่า พาท่านชมเมืองโบราณต้าหลี่ สักการะวัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย เที่ยวชมวัดต้าฝอ วัดลามะซงจ้าหลิน ชมความสวยงามของโค้งแรกแม่น้ำทรายทอง ชมความยิ่งใหญ่ของภูเขาหิมะอันศักดิ์สิทธิ์ที่จุดชมวิวภูเขาหิมะเหมยลี่ ชมความสวยงามของวัดเฟยไหล ช่องแคบเสือกระโจน สระมังกรดำ ชมวิวอันงดงามที่เขาหิมะมังกรหยก สัมผัส...

ระยะเวลา6 วัน 5 คืน

ประเทศจีน

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 67
10-15
รหัสทัวร์ : TTC238544

สัมผัสความสวยงามของจางเจียเจี้ย เที่ยว 2 เมืองโบราณแดนมังกร เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น เมืองโบราณเฟิงหวง ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง ชมบรรยากาศยามค่ำเมืองโบราณ ชมอุทยานจางเจียเจี้ย เขาเทียนเหมินซาน ชมช่องหินเทียนเหมิน อุทยานจางเจียเจี้ย ลำธารแส้ม้าทอง ขึ้นกระเช้าขึ้นไปชมสวนจอมพลเฮ่อหลง เที่ยวชมเขตอนุรักษ์ธรรมชาติเทียนจื่อซาน ชมทิวทัศน์ของสะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้...

ระยะเวลา6 วัน 5 คืน

ประเทศจีน

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 67
09-14
14-19
รหัสทัวร์ : TTC239389

ทริปเดียวเที่ยว 2 มหานคร เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง วัดพระหยก ตลาดร้อยปีเฉิงหวังเมี่ยว หาดไว่ทาน ถนนนานกิง ตึกเต้นรำ Fosun Foundation ร้านผ้าไหม อู่เจิ้นมนต์เสน่ห์แห่งเมืองโบราณ ร้านบัวหิมะ นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองปักกิ่ง จตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้าม ช้อปปิ้งถนนหวังฝูจิ่ง สัมผัสความยิ่งใหญ่กำแพงเมืองจีน ด่านจวียงกวน ร้านหยก ...

ระยะเวลา6 วัน 4 คืน

ประเทศจีน

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 67
09-14

ทัวร์จีน วันตรุษจีน 2566 - 2567

รู้เรื่องเมืองจีนก่อนเที่ยวกับโปรแกรมทัวร์จีน

เที่ยวสุดคุ้มกับ ทัวร์จีน โปรโมชั่นเที่ยวจีน บริการทัวร์เมืองจีน ให้ท่านได้สัมผัสประเทศจีน วัฒนธรรมแดนมังกร อันเจริญ เจิดจรัส ที่มีความยิ่งใหญ่ทั้งทางด้านพื้นที่และวัฒนธรรม กับบริการทัวร์จีนหลากหลายรูปแบบ ในเส้นทางยอดฮิต อาทิ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กุ้ยหลิน เฉินตู คุนหมิง ซีอาน จิ่วจ้ายโกว จางเจียเจี้ย ลี่เจียง แชงกรีล่า หรือ เส้นทางใหม่ ๆ ตามฤดูกาล รวมถึงงานแสดงสินค้า กวางเจาเทรดแฟร์ ที่มีขึ้นปีละ 2 ครั้ง ทัวร์จีนของเรามีกำหนดการเดินทางครบทุกเดือนได้ตลอดปี รวมถึงช่วงเทศกาลและวันหยุดสำคัญ เช่น สงกรานต์ ปีใหม่ ตรุษจีน เรายังทำหน้าที่ บริษัททัวร์ชั้นนำ ในการจัดสรร แพคเกจทัวร์จีน เพื่อความต้องการเฉพาะตั้งแต่ 2 ท่าน หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ณ เมืองจีน ในราคาและบริการคุ้มค่า ท่านสามารถเลือกสรรทัวร์จีนทั้งแบบไม่มีลงร้านช้อปปิ้ง ก็ได้ สามารถสอบถามบริการได้แล้ววันนี้กับไทยทราเวลเซ็นเตอร์

ข้อมูลการท่องเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีน

หนี่งในประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างประเทศจีน มีสถานที่ท่องเที่ยวให้เราไปเยือนอยู่มากมาย ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลาย ทั้งเทือกเขา ป่าและทะเลทราย อารยธรรมซึ่งมีความเก่าแก่น่าสนใจ รวมไปถึงเมืองใหญ่ซึ่งเจริญรุ่งเรืองด้านเศรษฐกิจ หากจะไปเที่ยวเมืองจีนเราขอแนะนำ 10 สุดยอดสถานท่องเที่ยวในประเทศจีน ที่ต้องไปพิชิตให้ได้สักครั้งในชีวิต!

สาธารณรัฐประชาชนจีน ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ส่วนใหญ่ ที่ชาวตะวันตกเรียกรวม ๆ ว่า China (จีน) ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก โดยประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวจีนฮั่น จีนเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออก และมีขนาดเป็นอันดับ 3 ของโลก เป็นรองเพียงรัสเซีย และแคนาดา จีน เป็นชนชาติที่เก่าแก่ที่มีวัฒนธรรมอันรุ่งเรืองในอดีตสืบเนื่องมากว่า 5,000 ปี จนเรียกได้ว่า ถนนทุกสายกำลังมุ่งสู่ปักกิ่งทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และการกีฬา การเปิดประเทศครั้งใหม่ของจีนนี้ เชิญชวนให้ผู้คนหลั่งไหลไปเที่ยวมากขึ้นนับล้านๆคนในแต่ละปี คาดว่าอีกไม่นานจะมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวจีนในอัตราสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลก  "ปักกิ่ง" เมืองหลวงของจีน พัฒนาขึ้นมากเต็มไปด้วยตึกสูงระฟ้าที่ทันสมัย ไซต์งานกระจายอยู่ทั่วไปในวงล้อมของวงแหวนที่ 5 คับคั่งด้วยรถยนต์ที่แออัด อันเป็นผลมาจากเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วและร้อนแรง

สภาพภูมิอากาศประเทศจีน

ลักษณะภูมิอากาศของประเทศจีนเป็นแบบมรสุมภาคพื้นทวีป ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ โดยลมเหนือจะมีอิทธิพล ต่อประเทศอย่างสูงในฤดูหนาว ขณะที่ลมใต้จะมีบทบาทในฤดูร้อน โดยจะเห็นได้อย่างเด่นชัดว่า มีฤดูฝนปนอยู่กับฤดูร้อน ด้วยภูมิอากาศที่ซับซ้อน และ ภูมิประเทศที่หลากหลายของจีน ทำให้สามารถแบ่งโซนอิงอุณหภูมิ กับ โซนอิงความชื้นของ ภาคพื้นประเทศจีนได้ คือ โซนอิงอุณหภูมิจากภาคใต้จนถึงภาคเหนือแบ่งออกได้เป็น แถบเส้นศูนย์สูตร ร้อนชื้น กึ่งร้อนชื้น อบอุ่น และแถบหนาวเย็น และแบ่งโซนอิงความแห้ง-ความชื้นจากตะวันออกเฉียงใต้ ถึง ตะวันตกเฉียงเหนือเป็นแถบความชื้นสูง

เวลาในประเทศจีน

เวลาในสาธารณรัฐประชาชนจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง

ภาษาจีน

ประเทศจีนใช้ภาษาจีนกลาง หรือ ผู่ทงฮว่า เป็นภาษาราชการ ชาวจีนในมณฑลต่างๆ มีภาษาท้องถิ่นที่แตกต่างกัน เช่น เสฉวน หูหนาน กวางตุ้ง ไหหลำ และฮกเกี้ยน สำหรับภาษาอังกฤษจะใช้กันตามโรงแรม และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ

เงินตราประเทศจีน

สกุลเงินของจีนเรียกว่า เหรินหมินปี้ และมีหน่วยเรียกเป็น หยวน (ตัวย่อ CNY) อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน อยู่ที่ประมาณ 5 บาทไทย สำหรับธนบัตรจีนจะแบ่งออกเป็นใบละ 1 หยวน, 5 เจี่ยว, 1, 2 และ 5 เฟิน

เงินตราประเทศจีน

ระบบไฟฟ้าของจีน

จีนใช้ระบบกระแสไฟแบบ AC 220 V, 50 Hz. อาคารส่วนใหญ่ในประเทศใช้ปลั๊กไฟแบบมาตรฐาน แต่ก็ยังมีบางที่ที่ยังใช้ปลั๊กแบบสามตาอยู่ ดังนั้น หากท่านต้องการนำอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าจากเมืองไทยไปใช้ด้วย กรุณานำตัวแปลงหรือปลั๊กแบบใช้ได้ทั่วโลกติดตัวไปด้วย หรือจะไปขอยืมจากโรงแรมที่พักของท่านก็ได้ค่ะ โดยจะมีให้บริการตามโรงแรมในจีนบางแห่งค่ะ

none
ตัวอย่างปลั๊กไฟและตัวแปลงที่ใช้กับปลั๊กไฟในจีน

การใช้โทรศัพท์ในจีน

โทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถใช้ได้โดยท่านต้องขอเปิดใช้บริการ IR INTERNATIONALROAMING กับระบบโทรศัพท์ของท่าน ก่อนเดินทาง เพื่อความสะดวกควรใช้บัตรโทรศัพท์ที่มีขายในโรงแรม และร้านค้าทั่วไป โดยหมุน 001-66-2 (2-กรุงเทพฯ / 38-ชลบุรี / 53-เชียงใหม่) ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์บ้าน เบอร์มือถือ 001-66-1 (หมายเลขนำหน้าของโทรศัพท์มือถือ) ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ

โทรศัพท์สาธารณะในเมืองจีน จะมีบริการหยอดเหรียญ ซึ่งท่านจะต้องเสียค่าบริการครั้งละ 1 หยวนหรือราวครั้งละ 4.7 บาทค่ะ นอกจากนี้ ยังมีแบบใช้บัตร (Card Phone) ที่สามารถใช้โทรออกต่างประเทศได้อีกด้วยค่ะ Card Phone นี้สามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไป

การให้ทิปกับคนจีน

การให้ทิปในต่างประเทศ ถือเป็นเรื่องสำคัญ และมารยาทของนักท่องเที่ยวควรให้ทิปสำหรับคนที่ให้บริการท่าน อาทิคนขับรถ / ไกด์ท้องถิ่น ที่คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านระหว่างการเดินทาง

อาหารจีน

อาหารจีนต้นตำรับที่พลาดไม่ได้ เมื่อเดินทางไปเยือนเมืองจีน ก็คือ อาหารเสฉวน เอกลักษณ์อยู่ตรงที่รสเผ็ดและชา รสชาติสด หอม ชุ่มคอ และอร่อย อาหารจานเด็ดของเสฉวน ได้แก่ "หมาผัวโต้วฝู่" หรือ ผัดเต้าหู้เนื้อสับ อาหารหูหนาน หรือ เซียงไช่ ก็เป็นอาหารขึ้นชื่ออีกประเภท มีจุดเด่นอยู่ที่รสเปรี้ยว และเผ็ด นอกจากนี้ เกี๊ยวต้มจีน หรือ เจี่ยวจือ ถือเป็นอาหารท้องถิ่นที่ชาวจีนนิยม รับประทานกันมากค่ะ ท่านที่ไปเที่ยวเมืองจีน อย่าพลาดการลิ้มลองอาหารเลื่องชื่อ เหล่านี้ได้ จากร้านอาหาร และ ภัตตาคารต่างๆของโรงแรมในจีนกันนะคะ ทั้งนี้ อาหารในเมืองจีนส่วนใหญ่รสชาติค่อนข้างจืด สำหรับท่านที่ชอบทาน อาหารรสจัด สามารถนำเครื่องปรุงติดตัวไปรับประทานเองได้นะคะ เช่น น้ำพริก หรือซอสปรุงรสต่างๆ ค่ะ

ช้อปปิ้งและซื้อของในจีน

สินค้าแบรนด์เนม เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา และอื่น ๆ มากมาย

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในประเทศจีน

  • กำแพงเมืองจีน (The Great Wall)

  • จัตุรัสเทียนอันเหมิน (Tian an Men or Gate of Heavenly Peace)

  • พระราชวังต้องห้าม (Forbidden City)

  • พระราชวังฤดูร้อน (Summer Palace)

  • หอฟ้าเทียนถาน (Temple Of Heaven)

  • สุสานของจักรพรรดิจีน จิ๋นซีฮ่องเต้ (Qinshihuang bingmyng)

  • อุทยานจิ่วจ้ายโกว(Jiuzhaigou)

  • เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์(Shanghai Disneyland )

  • ภูเขาเทียนจื่อ (Tianzi Mountain Nature Reserve)

  • เขาหวงซาน (Huangshan)

เทศกาลสำคัญของจีน

วันไหว้พระจันทร์ : กล่าวกันว่าในคืนวันไหว้พระจันทร์ ดวงจันทร์จะสุกสว่างและมองเห็นเป็นดวงกลมที่สุดในรอบปี ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนแปดของจีน

วันสารทจีน : วันสารทจีน ลูกหลานจะแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษโดยพิธีเซ่นไหว้ โดยหญิงที่แต่งงานแล้วไม่สามารถที่จะกลับมาไหว้บรรพบุรุษของตนเองนอกเสียจากมีพ่อหรือแม่ของตนเสียชีวิตไปแล้วจึงสามารถกลับมาบ้านตนเองเพื่อกราบไหว้ได้ แต่หากพ่อหรือแม่ของฝ่ายหญิงที่แต่งงานแล้วยังไม่เสียชีวิต ฝ่ายหญิงก็ต้องไหว้บรรพบุรุษของบ้านสามีนั้นเอง

เทศกาลชีซี : วันแห่งความรักของประเทศจีน เทศกาลชีซียังรู้จักกันในนาม “เทศกาลหนุ่มเลี้ยงวัวกับสาวทอผ้า” หรือที่ญี่ปุ่นเรียก “เทศกาลทานาบาตะ” อีกด้วย

เทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง : เทศกาล "บ๊ะจ่าง" หรือ หรือเทศกาลไหว้ "ขนมจ้าง" เป็นเทศกาลของชาวจีน ตรงกับวันที่ 5 เดือน 5 ตามของปฏิทินจีน เรียกชื่อตามตำราว่า "โหงวเหว่ยโจ่ย" บ๊ะจ่าง

เชงเม้ง : ประเพณีที่สำคัญมากที่สุดของของชาวจีน คือ ไหว้บรรพบุรุษที่สุสาน (ฮวงซุ้ย) เป็นการแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ โดยมีอิทธิพลมาจากลัทธิขงจื๊อ ที่เน้นเรื่องความกตัญญูเป็นสำคัญ

วันตรุษจีน : ตรุษจีนเป็นเทศกาลที่สำคัญที่สุดของจีน เป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฎิทินจีน เช่นเดียวกับสงกรานต์วันปีใหม่ไทย ทุกคนต่างให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่างหยุดงาน โรงเรียนสถาบันการศึกษาต่างปิดเทอมในช่วงนี้ เป็นปิดเรียนฤดูหนาว ยกเว้นคนที่ต้องทำหน้าที่ไม่สามารถหยุดงานได้ หน่วยงานห้างร้านต่างก็หยุดงาน 3-4 วัน เมื่อใกล้วันปีใหม่จีน ผู้คนต่างก็มีการตระเตรียมงานปีใหม่

วันชาติจีน : ก่อนที่จะมีการกำหนดวันดังกล่าวให้เป็นวันชาติจีนใหม่ ทางคณะรัฐบาลยุคนั้นซึ่งนำโดยประธานาธิบดีเหมาเจ๋อตง      (毛泽东) ได้เตรียมการหลายอย่างเพื่อการนี้ จึงเป็นที่มาของสัญลักษณ์ธงประจำชาติ พิธีการชักธงขึ้นสู่ยอดเสาที่ตั้งตระหง่านอยู่บริเวณหน้าจัตุรัสเทียนอันเหมิน (天安门广场) ตลอดจนเพลงชาติและพิธีกรรมต่างๆ ที่ผู้นำจีนใหม่ทุกยุคทุกสมัยล้วนปฏิบัติสืบต่อกันเป็นธรรมเนียม

 

none

Thailand Web Stat