IT QA Engineer / Software Tester

จำนวนอัตรา 1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง (พิจารณาตามประสบการณ์และทักษะ)
สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่ เลขที่ 3455 ทีทีซี พาร์ค ทาวเวอร์ ชั้น 3-4 ถนนพระราม 9
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
สวัสดิการ - เบี้ยขยัน (ทุกตำแหน่ง)
- ประกันสังคม (ทุกตำแหน่ง)
- ประกันอุบัติเหตุ (ทุกตำแหน่ง)
- ประกันสุขภาพยามเจ็บป่วย (ทุกตำแหน่ง)
- ประกันชีวิต (ตามอายุงาน / บางตำแหน่ง)
- คอมมิชชั่นจาการขาย (บางตำแหน่ง)
- การอบรม และสัมมนา (บางตำแหน่ง)
- การท่องเที่ยวต่างประเทศ (บางตำแหน่ง)
- เงินกู้ยืมและช่วยเหลือยามฉุกเฉิน (ตามผลงาน / ตามอายุงาน / บางตำแหน่ง)
- เงินโบนัสพิเศษ (ตามผลงาน)

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

 • 1.จัดทำ test case, test plan
  2.ทดสอบระบบ ตาม Requirement
  3.ทดสอบระบบเพื่อค้นหาข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานของผู้ใช้
  4.ส่ง Report การเทสต์ ให้ Developer
  5.Re-test การแก้ไข ที่ส่งกลับมาจาก Developer
  6.จัดทำ Test Summary Report รายสัปดาห์
  7.ทำคู่มือการติดต่อโปรแกรม User Manual
  8.ร่วมประชุม และติดต่อประสานงาน กับทีม SA และ Developer

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน

 • 1.Bachelor's Degree or higher in Computer Science/ Engineering/ Information Technology or related fields.
  2.1 - 3 year experiences in Software Quality Assurance / Software Tester / QA Engineer
  3.Must have Software Testing Methodology skills and know how to develop test case, test script, test scenario , test methodology and document for execution.
  4.Experience of User Acceptance Testing (UAT)
  5.Knowledge of SQL Statement, Store Procedure, Query.
  6.Experience of Responsive Website Testing & App Testing.
  7.Able to deal and handle difficult situations and work under time constraints.
  8.Can work as a team, must be able to work under extremely high pressure. Proactive, self-motivated, systematic thinking, fast learner and willing to contribute and work as a team.

วิธีการรับสมัคร

***การสมัครจะต้องแนบรูปถ่ายจึงจะพิจารณา***
1.ท่านสามารถสมัครได้โดยตรงมาที่
อีเมล : [email protected]
2.สมัครผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทด้านล่าง
3.สมัครด้วยตนเองได้ที่บริษัทฯ
** บริษัทฯ ขอสวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้สมัครที่ส่งเอกสารและให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนและเรียบร้อยเท่านั้น **

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บจก.ทีทีซี โกลบอล และ บริษัทในเครือทีทีซีโกลบอล
โทรศัพท์ : 02-171-9999-1882,1883
อีเมล : [email protected]
แฟกซ์ : 02-171-9900
เว็บไซต์ : www.thaitravelcenter.com

หลักฐานการสมัครงาน - สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
- ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
- สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุด
- หนังสือรับรองการฝึกงาน / ผ่านงาน (หากมี) จำนวน 1 ชุด
- ประกาศนียบัตรรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป

ดูงานตำแหน่งอื่น >>

Thai Travel Center


ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ พัฒนาแพลตฟอร์มของเราอยู่ตลอดเวลาเพื่อมอบประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น และส่วนสำคัญที่เราใช้พัฒนาระบบก็คือข้อมูลต่างๆ ของคุณ ในขณะเดียวกันเราให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัว และจะทำงานอย่างดีที่สุดเพื่อรักษาความลับ และควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัย ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ พัฒนาแพลตฟอร์มของเราอยู่ตลอดเวลาเพื่อมอบประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น และส่วนสำคัญที่เราใช้พัฒนา... อ่านต่อ ดูรายละเอียด ให้ความยินยอม