เจ้าหน้าที่จัดทัวร์ต่างประเทศ (Destination Management Consultant Officer)

จำนวนอัตรา 2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง (พิจารณาตามประสบการณ์และทักษะ)
สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่ เลขที่ 3455 ทีทีซี พาร์ค ทาวเวอร์ ชั้น 3-4 ถนนพระราม 9
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
สวัสดิการ - เบี้ยขยัน (ทุกตำแหน่ง)
- ประกันสังคม (ทุกตำแหน่ง)
- ประกันอุบัติเหตุ (ทุกตำแหน่ง)
- ประกันสุขภาพยามเจ็บป่วย (ทุกตำแหน่ง)
- ประกันชีวิต (ตามอายุงาน / บางตำแหน่ง)
- คอมมิชชั่นจาการขาย (บางตำแหน่ง)
- การอบรม และสัมมนา (บางตำแหน่ง)
- การท่องเที่ยวต่างประเทศ (บางตำแหน่ง)
- เงินกู้ยืมและช่วยเหลือยามฉุกเฉิน (ตามผลงาน / ตามอายุงาน / บางตำแหน่ง)
- เงินโบนัสพิเศษ (ตามผลงาน)

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

 • - จัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวต่างประเทศ สำหรับกลุ่มตลาดลูกค้าในรูปแบบของ Incentive Group ได้ตามวัตถุประสงค์
  - ติดต่อประสานงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง เปรียบเทียบราคา และ คิดต้นทุน เพื่อนำเสนอราคาให้กับลูกค้าจนเป็นที่พึงพอใจ
  - ปิดการขาย ให้ได้ตามแผนงานขายที่กำหนดไว้ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทเป็นสำคัญ
  **กรุณาอ่านรายละเอียดงานและที่อยู่ของบริษัทให้ครบถ้วน**

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน

 • 1.เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  2.วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3.มีทักษะในการ พูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี
  4.มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานในบริษัททัวร์ (จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
  5.มีความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว และ สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญต่าง ๆ ในต่างประเทศ
  6.มีใจรักในงานให้บริการ (Service Mind)
  7.มีประสบการณ์จัดทำ และ ออกแบบ โปรแกรม การเดินทาง การท่องเที่ยว สำหรับลูกค้าคนไทยไปยังประเทศต่าง ๆ หรือการติดต่อคู่ค้าต่างประเทศ 2 ปี ขึ้นไป
  8.มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหา สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้ดี มีความซื่อสัตย์ ขยันและอดทน สามารถทำงานล่วงเวลาได้
  9.ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี
  10.สามารถมาสมัครด้วยตัวเองได้ที่บริษัทฯ หรือส่งเมล์ สมัคร ได้โดยตรง

วิธีการรับสมัคร

***การสมัครจะต้องแนบรูปถ่ายจึงจะพิจารณา***
1.ท่านสามารถสมัครได้โดยตรงมาที่
E-Mail : [email protected]
2.สมัครผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทด้านล่าง
3.สมัครด้วยตนเองได้ที่บริษัทฯ
** บริษัทฯ ขอสวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้สมัครที่ส่งเอกสารและให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนและเรียบร้อยเท่านั้น **

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บจก.ทีทีซี โกลบอล และ บริษัทในเครือทีทีซีโกลบอล
โทรศัพท์ : 02-171-9999-1882,1883
อีเมล : [email protected]
แฟกซ์ : 02-171-9900
เว็บไซต์ : www.thaitravelcenter.com

หลักฐานการสมัครงาน - สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
- ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
- สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุด
- หนังสือรับรองการฝึกงาน / ผ่านงาน (หากมี) จำนวน 1 ชุด
- ประกาศนียบัตรรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป

ดูงานตำแหน่งอื่น >>

Thai Travel Center


ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ พัฒนาแพลตฟอร์มของเราอยู่ตลอดเวลาเพื่อมอบประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น และส่วนสำคัญที่เราใช้พัฒนาระบบก็คือข้อมูลต่างๆ ของคุณ ในขณะเดียวกันเราให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัว และจะทำงานอย่างดีที่สุดเพื่อรักษาความลับ และควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัย ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ พัฒนาแพลตฟอร์มของเราอยู่ตลอดเวลาเพื่อมอบประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น และส่วนสำคัญที่เราใช้พัฒนา... อ่านต่อ ดูรายละเอียด ให้ความยินยอม