พนักงานขายแพคเก็จทัวร์ต่างประเทศ (Collective Tour Sales Officer)

จำนวนอัตรา 10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง (พิจารณาตามประสบการณ์และทักษะ)
สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่ เลขที่ 3455 ทีทีซี พาร์ค ทาวเวอร์ ชั้น 3-4 ถนนพระราม 9
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
สวัสดิการ - เบี้ยขยัน (ทุกตำแหน่ง)
- ประกันสังคม (ทุกตำแหน่ง)
- ประกันอุบัติเหตุ (ทุกตำแหน่ง)
- ประกันสุขภาพยามเจ็บป่วย (ทุกตำแหน่ง)
- ประกันชีวิต (ตามอายุงาน / บางตำแหน่ง)
- คอมมิชชั่นจาการขาย (บางตำแหน่ง)
- การอบรม และสัมมนา (บางตำแหน่ง)
- การท่องเที่ยวต่างประเทศ (บางตำแหน่ง)
- เงินกู้ยืมและช่วยเหลือยามฉุกเฉิน (ตามผลงาน / ตามอายุงาน / บางตำแหน่ง)
- เงินโบนัสพิเศษ (ตามผลงาน)

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

 • - นำเสนอขาย และให้บริการแพคเก็จทัวร์ต่างประเทศ
  - รวมทั้งการรวบรวมจัดเก็บข้อมูล และรายงานการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา
  - ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานขายที่กำหนดไว้ และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน

 • 1.เพศชาย / หญิง อายุ 20 - 35 ปี
  2.ปริญญาตรี สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3.มีประสบการณ์ด้านงานขายโปรแกรม ท่องเที่ยว
  4.มีประสบการณ์ด้านงานขายทางโทรศัพท์ Tele sales / Call Center / Customer Service
  5.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  6.มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Office และโปรแกรมอื่น ๆ
  7.มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานบริการ (Service Mind)
  8.มีความซื่อสัตย์ ขยันและอดทน สามารถทำงานล่วงเวลา
  9.ระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี

วิธีการรับสมัคร

***การสมัครจะต้องแนบรูปถ่ายจึงจะพิจารณา***
1.ท่านสามารถสมัครได้โดยตรงมาที่
อีเมล : [email protected]
2.สมัครผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทด้านล่าง
3.สมัครด้วยตนเองได้ที่บริษัทฯ
** บริษัทฯ ขอสวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้สมัครที่ส่งเอกสารและให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนและเรียบร้อยเท่านั้น **

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บจก.ทีทีซี โกลบอล และ บริษัทในเครือทีทีซีโกลบอล
โทรศัพท์ : 02-171-9999-1882,1883
อีเมล : [email protected]
แฟกซ์ : 02-171-9900
เว็บไซต์ : www.thaitravelcenter.com

หลักฐานการสมัครงาน - สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
- ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
- สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุด
- หนังสือรับรองการฝึกงาน / ผ่านงาน (หากมี) จำนวน 1 ชุด
- ประกาศนียบัตรรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป

ดูงานตำแหน่งอื่น >>

Thai Travel Center


ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ พัฒนาแพลตฟอร์มของเราอยู่ตลอดเวลาเพื่อมอบประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น และส่วนสำคัญที่เราใช้พัฒนาระบบก็คือข้อมูลต่างๆ ของคุณ ในขณะเดียวกันเราให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัว และจะทำงานอย่างดีที่สุดเพื่อรักษาความลับ และควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัย ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ พัฒนาแพลตฟอร์มของเราอยู่ตลอดเวลาเพื่อมอบประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น และส่วนสำคัญที่เราใช้พัฒนา... อ่านต่อ ดูรายละเอียด ให้ความยินยอม