เจ้าหน้าที่ขายและสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน (Sales & Reservation Air ticket Officer)

จำนวนอัตรา 4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง (พิจารณาตามประสบการณ์และทักษะ)
สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่ เลขที่ 3455 ทีทีซี พาร์ค ทาวเวอร์ ชั้น 3-4 ถนนพระราม 9
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
สวัสดิการ - เบี้ยขยัน (ทุกตำแหน่ง)
- ประกันสังคม (ทุกตำแหน่ง)
- ประกันอุบัติเหตุ (ทุกตำแหน่ง)
- ประกันสุขภาพยามเจ็บป่วย (ทุกตำแหน่ง)
- ประกันชีวิต (ตามอายุงาน / บางตำแหน่ง)
- คอมมิชชั่นจาการขาย (บางตำแหน่ง)
- การอบรม และสัมมนา (บางตำแหน่ง)
- การท่องเที่ยวต่างประเทศ (บางตำแหน่ง)
- เงินกู้ยืมและช่วยเหลือยามฉุกเฉิน (ตามผลงาน / ตามอายุงาน / บางตำแหน่ง)
- เงินโบนัสพิเศษ (ตามผลงาน)

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

 • 1. จำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบินทุกประเภท โดยใช้โปรแกรม Amadeus, Galileo ,Abacus
  2. ให้บริการหลังการขายกับคุณลูกค้า เช่น การเปลี่ยนวันเดินทาง,การรีเควทที่นั่ง อาหาร หรือเช็คอินเป็นต้น
  3. ต้องมีประสบการ์ณด้านการสำรองที่นั่งบัตรโดยสารและเสนอขายบัตรโดยสาร เป็นอย่างดี และสามารถตอบคำถามได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง เสนอราคาได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า เพื่อปิดการขายให้รวดเร็ว
  4. รวบรวมจัดเก็บข้อมูลและรายงานการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานขายที่กำหนดไว้ และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน

 • 1.เพศชาย / หญิง อายุ 22 - 35 ปี
  2.วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
  3.มีทักษะในการ พูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้
  4.มีความซื่อสัตย์ ขยันและอดทน สามารถทำงานล่วงเวลา
  5.มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมอื่นๆ
  6.มีประสบการณ์งานขายและรับจองบัตรโดยสารเครื่องบิน ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป
  7.สามารถใช้โปรแกรม Amadeus, Galileo, Abacus ได้
  8.มีประสบการณ์เกี่ยวกับการออกและพิมพ์บัตรโดยสารเครื่องบินเครื่องบินด้วยระบบ CRS เช่น Amadeus, Galileo, Abacus จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  9.หากมีประสบการณ์ เกี่ยวกับงานขายและรับจองที่พัก, โรงแรม, บริการวีซ่า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  10.มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานให้บริการ

วิธีการรับสมัคร

***การสมัครจะต้องแนบรูปถ่ายจึงจะพิจารณา***
1.ท่านสามารถสมัครได้โดยตรงมาที่
อีเมล : [email protected]
2.สมัครผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทด้านล่าง
3.สมัครด้วยตนเองได้ที่บริษัทฯ
** บริษัทฯ ขอสวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้สมัครที่ส่งเอกสารและให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนและเรียบร้อยเท่านั้น **

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บจก.ทีทีซี โกลบอล และ บริษัทในเครือทีทีซีโกลบอล
โทรศัพท์ : 02-171-9999-1882,1883
อีเมล : [email protected]
แฟกซ์ : 02-171-9900
เว็บไซต์ : www.thaitravelcenter.com

หลักฐานการสมัครงาน - สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
- ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
- สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุด
- หนังสือรับรองการฝึกงาน / ผ่านงาน (หากมี) จำนวน 1 ชุด
- ประกาศนียบัตรรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป

ดูงานตำแหน่งอื่น >>

Thai Travel Center


ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ พัฒนาแพลตฟอร์มของเราอยู่ตลอดเวลาเพื่อมอบประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น และส่วนสำคัญที่เราใช้พัฒนาระบบก็คือข้อมูลต่างๆ ของคุณ ในขณะเดียวกันเราให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัว และจะทำงานอย่างดีที่สุดเพื่อรักษาความลับ และควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัย ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ พัฒนาแพลตฟอร์มของเราอยู่ตลอดเวลาเพื่อมอบประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น และส่วนสำคัญที่เราใช้พัฒนา... อ่านต่อ ดูรายละเอียด ให้ความยินยอม