เงื่อนไขเพิ่มเติมในการให้บริการรถพร้อมพนักงานขับรถตามรายการ

1. การจองบริการ

 • บริการรถพร้อมพนักงานขับรถมีให้บริการสำหรับผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศของสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก ที่ระบุราคาอ้างอิงจาก www.thaitravelcenter.com/buyticket-freelimousine เท่านั้น และเดินทางในเส้นทางต่อไปนี้ นาริตะ (NRT) ฮาเนดะ (HND) โอซาก้า (KIX) นาโกย่า (NGO) ฟุกุโอกะ (FUK) และโอกินาว่า (OKA) ที่ได้รับการออกบัตรโดยสารแล้วกับบริษัท ไทยทราเวล อินโฟเซอร์วิส และบริษัทในเครือเท่านั้น และจะไม่มีบริการสำหรับผู้โดยสารที่อยู่ในรายชื่อรอยืนยันการจอง
 • การให้บริการจำกัดสิทธิ์ผู้โดยสาร 1 ท่าน ต่อ 1 เที่ยว รับหรือส่ง สนามบินสุวรรณภูมิ และให้บริการเฉพาะเที่ยวบินที่ระบุในบัตรโดยสารเครื่องบินของผู้โดยสารเท่านั้น ทั้งนี้การบริการดังกล่าวครอบคลุมเฉพาะพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ สำหรับการให้บริการในพื้นที่เขตปริมณฑลเสียค่าบริการเพิ่ม 500 บาท พื้นที่ให้บริการในเขตปริมณฑล ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม
 • รถให้บริการ Mercedes Benz E Class หรือ Toyota Camryให้บริการผู้โดยสารในชั้นประหยัด เท่านั้น
 • ต้องทำการจองบริการรถพร้อมคนขับล่วงหน้าอย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง และต้องทำจองผ่าน ศูนย์ Call Center ของบจก.ไทยทราเวล อินโฟเซอร์วิส เท่านั้น

2. การให้บริการรถรับหรือส่งสนามบิน

 • สำหรับผู้โดยสารขาออกจากประเทศ พนักงานขับรถจะรับท่านก่อนเวลาเที่ยวบินขาออก 3-5 ชั่วโมง และจะรอนานสูงสุด 15 นาที หลังจากนั้น พนักงานขับรถจะแจ้งผู้โดยสารว่าไม่สามารถรอนานกว่านั้นได้ และจะไปยังการนัดหมายถัดไป และบริษัทฯ จะถือว่าสิทธิ์การใช้บริการรถลิมูซีนได้ถูกใช้ไปแล้ว
 • สำหรับผู้โดยสารขาเข้าประเทศ พนักงานขับรถจะรอนานสูงสุด 90 นาที กรณีเที่ยวบินล่าช้า กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเที่ยวบินออก ซึ่งท่านสามารถติดต่อได้ทางเบอร์ 02-3088399 Hotline 083-9150770 หรือแจ้งทางอีเมล์ [email protected]
 • บริการรถรับหรือส่งสนามบิน จะจำกัดภายในระยะทางและสถานที่ที่เปิดให้บริการเท่านั้น ในกรณีที่มีการใช้บริการเกินกว่าระยะทางที่กำหนดไว้ในแต่ละเที่ยว ผู้โดยสารจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับระยะทางที่เกินเป็นเงินบาท โดยชำระค่าใช้จ่ายสำหรับระยะทางที่เกินกำหนดให้แก่พนักงานขับรถ เช่น แวะรับหรือส่งระหว่างเส้นทาง มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 600 บาทต่อจุด

3. การเปลี่ยนแปลงบริการรถรับหรือส่งสนามบิน

 • หากท่านต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการให้บริการลิมูซีน กรุณาแจ้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินขาออกหรือขาเข้า
 • หากผู้โดยสารไม่ได้ทำการยกเลิกการจองบริการรถพร้อมพนักงานขับรถ และคนขับรถมาถึงจุดนัดพบ ณ เวลาที่นัดหมายแล้ว จะถือว่า “ไม่แสดงตัวตามนัดหมาย” และจะไม่สามารถจองบริการนี้ซ้ำได้อีกโดยใช้บัตรโดยสารเดิม
 • หากมีการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารเครื่องบิน สิทธิ์การใช้บริการในเที่ยวบินเดิมของท่านจะถูกยกเลิก และถูกโอนสิทธิ์ไปยังการเดินทางที่ท่านดำเนินการเปลี่ยนแปลง เช่น เดิมผู้เดินทางมีกำหนดเดินทางเที่ยวบินขาออกวันที่ 1พ.ค. 2560ต่อมาเปลี่ยนเป็นวันที่ 7พ.ค. 2560กรณีนี้ท่านจะได้รับสิทธิ์ใช้บริการลิมูซีนส่งสนามบิน ในวันที่ 7พ.ค. 2560เท่านั้น การบริการในวันที่ 1พ.ค. 2560จะถูกยกเลิก

4. เงื่อนไขอื่นๆ

 • บริการรถรับหรือส่งสนามบิน ไม่สามารถให้บริการกับผู้เยาว์ที่เดินทางคนเดียวได้
 • รถบริการทุกคันมีข้อจำกัดในเรื่องจำนวนผู้โดยสารและจำนวนกระเป๋าเดินทาง โปรดศึกษาข้อมูลก่อนการจองบริการ เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านในการเดินทาง

ตารางแสดงข้อจำกัดเรื่องจำนวนผู้โดยสารและจำนวนกระเป๋าเดินทาง
ชื่อรถยนต์ ที่นั่ง จำนวนกระเป๋า
Toyota Camry 3 ผู้โดยสาร + 1 คนขับ ขนาดใหญ่ 2 ใบ (30 นิ้ว) + ขนาดเล็ก 1 ใบ (18 นิ้ว)
หรือ ขนาดใหญ่ 1 ใบ + ขนาดเล็ก 3 ใบ
หรือ ขนาดเล็ก 4 ใบ
Mercedes Benz E Class 3 ผู้โดยสาร + 1 คนขับ ขนาดใหญ่ 2 ใบ (30 นิ้ว) + ขนาดเล็ก 1 ใบ (18 นิ้ว)
หรือ ขนาดใหญ่ 1 ใบ + ขนาดเล็ก 3 ใบ
หรือ ขนาดเล็ก 4 ใบ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบเหตุการณ์ที่เกิดจาก การจราจรติดขัด ภัยธรรมชาติ การจราจลหรือเหตุการณ์อื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางของท่าน และอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ซึ่งผู้เดินทางยินยอมรับความเสี่ยงเหล่านั้นแล้ว
 • บริการรถพร้อมพนักงานขับรถ ให้บริการโดย บจก.ไทยลิมูซีน เซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นผู้นำด้านบริการรถลิมูซีนในประเทศไทย และเป็นบริษัทในเครือของบจก.ไทยทราเวล อินโฟร์เซอร์วิส หากท่านสนใจบริการรถเช่านอกเหนือจากรายการโปรโมชั่น กรุณาติดต่อ 02-3088399 หรือ อีเมล์ [email protected]


Conditions of Sales Promotion for Limousine Privilege

1. Limousine Service Reservation

 • Limousine Service is only available to Economypassengers holding the international flight air ticket of Cathay Pacific Airways which price specified reference from www.thaitravelcenter.com/buyticket-freelimousine only for travelling to following Narita, Haneda, Osaka, Nagoya, Fukuoka, Okinawa. The service is available only if the booking is ticketed by Thai Travel Info Service Co.Ltd. & Affiliated company and is not available to the waiting list passengers.
 • Limousine Service will limit to one passengers for one trip to and from Suvarnabhumi Airport and limousine service will offer to the flight with specified in the air ticket only. The Limousine Service will cover only Bangkok City Area for perimeter are subject to 500 Baht. Perimeter area including Samut Sakorn, Samut Prakarn, Nontaburi, Pathumthani, Nakornpathom.
 • Limousine service of Mercedes Benz S Class or Toyota Alphard are for First Class passenger and Mercedes Benz E Class is for Business Class passenger.
 • Advance booking of at least 72 hours prior to travelling and must reserve to call center Thaitravelcenter.

2. Airport transfer service

 • For departure passengers, our driver will pick you up before departure time around 3 to 5 hours and will wait the maximum of 15 minutes at pick up point. Later on, the driver will notice the passenger that he is no longer to wait any more and will go to next appointment and company will consider the limousine service has already been used.
 • For inbound passenger, the driver will wait at maximum of 90 minutes, in case of flight delay, kindly let us know before and which you can contact at +662 308 8399 or hot line +6683 915 0770 or notice by email [email protected]
 • Airport transfer will limit to the distance and the place where mentioned earlier. In case of limousine service is beyond the distance specified in each trip, the passenger need to pay cash for the surcharge to the driver in Thai baht for example stop over on the way additional charge will be 600 Baht per point.

3. The amendment of airport transfer

 • In case of cancellation or change of the limousine service, kindly notice us at least 24 hours before departure or arrival flight.
 • In case the passenger did not cancel limousine service and our driver has reached the pickup point will consider as "No Show" and cannot be used the limousine service by the same air ticket.
 • In case of any change of the air ticket your privilege of the previous ticket will automatically cancelled and will be transfer to the new schedule for example passenger originally will travel on 22 December 2015 the change to 28 December 2015 in this case you will receive the privilege on 28 December 2015 only. The previous privilege on 22 December 2015 must be cancelled.

4. Other conditions

 • Airport transfer will not allow youth travel alone.
 • All vehicles has limited on number of passengers and luggage kindly study all information prior to booking reservation to protect of you benefit before travelling.

The table shows the limit on the number of passengers and amount of luggage.
Limousine Name Seat No. Luggage (s)
Toyota Camry 3 Passenger + 1 Chauffeur 2 large luggages + 1 overnight bags
or 1 large luggaga + 3 overnight bags
Mercedes Benz E Class 3 Passenger + 1 Chauffeur 2 large luggages + 1 overnight bags
or 1 large luggaga + 3 overnight bags

 • The company will reserve the right of no responsibility from following cases traffic congestion, the natural disaster, riot or any other incident may impact to your travelling and beyond our control, the traveler will accept those risks.
 • Limousine service will be offered by Thai Limousine center Co., Ltd. who is market leader of limousine service in Thailand and the affiliated of Thai Travel Info Service Co., Ltd. if you are interested in hiring our vehicle other than sales promotion kindly contact +662 308 8399 or email [email protected]
 • The company reserve the right to change the condition of limousine service without advance notice it is depend on our discrete decision only. The conclusion and the decision of the company are final.

Notice: Undefined variable: slideBanner in E:\Cloud\thaitravelcenter.com\buyticket-freelimousine\condition.php on line 336

Fatal error: Call to a member function getJsSildeBanner2() on null in E:\Cloud\thaitravelcenter.com\buyticket-freelimousine\condition.php on line 336