ศูนย์บริการช่วยเหลือลูกค้า 02-308-8383เปิดให้บริการ 09.00-17.00 น. ทุกวัน
 
 
Follow LineFollow FacebookFollow Instagram
 
THB
 
THภาษาไทย

ทัวร์เอเชีย ภูฏาน

พบ 5 รายการทัวร์
ทัวร์เอเชีย ภูฏาน พูนาคาซอง โดชูลาพาส วัดชิมิลาคัง วัดถ้ำพยัคฆ์เหินทักซัง  5 วัน 4 คืน สายการบินภูฏาน แอร์ไลน์
รหัสทัวร์ : TTC2410334
นำท่านท่องเที่ยวภูฏาน ทิมพู – พูนาคา – พาโร – วัดทักซัง พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิรทักซัง บนยอดหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล 2 900 ม. ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจธรรม พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน จองเลยวันนี้!!
Bhutan Airlines ภูฏาน แอร์ไลน์

ระยะเวลา5 วัน 4 คืน

ประเทศภูฏาน

มิ.ย. 67
ก.ค. 67
ส.ค. 67
ต.ค. 67
02-06
19-23
26-30
09-13
11-15
19-23
รหัสทัวร์ : TTC2410305
นำท่านท่องเที่ยว วัดถ้ำพยัคฆ์เหิรทักซัง บนยอดหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล 2,900 ม. ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจธรรม พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน จองเลยวันนี้!!

ระยะเวลา5 วัน 4 คืน

ประเทศภูฏาน

พ.ค. 67
มิ.ย. 67
ก.ค. 67
ส.ค. 67
ก.ย. 67
30-03
01-05
06-10
13-17
20-24
27-01
11-15
18-22
19-23
25-29
26-30
01-05
08-12
15-19
22-26
29-02
05-09
12-16
19-23
26-30
รหัสทัวร์ : TTC239486
นำท่าน ภูฎาน เที่ยวครบทุกสถานที่ไฮไลท์ พาโร ทิมพู – พูนาคา วัดทักซัง พิชิตยอดเขา วัดทักซัง วิหารศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุธ จองเลยวันนี้!!

ระยะเวลา5 วัน 4 คืน

ประเทศภูฏาน

ทัวร์เต็มแล้ว คุณมาช้าไป !! โปรดเลือกทัวร์ใกล้เคียง หรือสอบถามเจ้าหน้าที่
รหัสทัวร์ : TTC2410259
นำท่านเที่ยว สักการะมหาเจดีแห่งศรัทรา National Memorial Chorten ชมความสวยงามและยิ่งใหญ่ของ พูนาคาซอง พิชิตยอดเขา วัดทักซัง วิหารศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธ ขอพรพระศรีศากยมุณี องค์ใหญ่ที่สุดในโลก ชมการแสดงพื้นเมือง (กรณีคณะเดินทางมากกว่า 10 ท่าน) เอกสารวีซ่าง่าย (สแกนหน้าพาสฯ+สแกนรูปถ่ายสี) จองเลยวันนี้!!

ระยะเวลา5 วัน 4 คืน

ประเทศภูฏาน

พ.ค. 67
มิ.ย. 67
ก.ค. 67
ส.ค. 67
ก.ย. 67
ต.ค. 67
30-03
01-05
05-09
13-17
22-26
05-09
13-17
18-22
25-29
01-05
08-12
09-13
21-25
30-03
06-10
19-23
26-30
04-08
10-14
17-21
23-27
26-30
รหัสทัวร์ : TTC2410129
นำท่านท่องเที่ยวภูฏาน อินเดีย (กัลกัตตา) พาโรซอง – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ – ทิมพู – ตาชิโชซอง สำนักสงฆ์ตัมชู – อนุสรณ์สถานโชเตน วัดชันกังคา – โดชูลาพาส – วัดชิมิลาคัง พูนาคา หลวงพ่อสัจธรรม – ที่ทำการไปรษณีย์ภูฎาน – วัดคิชูลาคัง วัดถ้ำพยัคฆ์เหิร (วัดทักซัง) – ช้อปปิ้งพาโรสตรีท – กัลกัตตา (อินเดีย) จองเลยวันนี้!!

ระยะเวลา8 วัน 7 คืน

ประเทศภูฏานอินเดีย

มิ.ย. 67
ก.ค. 67
ส.ค. 67
ต.ค. 67
22-29
20-27
10-17
12-19

ทัวร์เอเชีย ภูฏาน 2567 - 2568

ทัวร์เอเชีย ภูฏาน

ค้นพบจำนวน 5 ทัวร์

ทัวร์เอเชีย ภูฏาน พูนาคาซอง โดชูลาพาส วัดชิมิลาคัง วัดถ้ำพยัคฆ์เหินทักซัง  5 วัน 4 คืน สายการบินภูฏาน แอร์ไลน์
รหัสทัวร์ : TTC2410334

นำท่านท่องเที่ยวภูฏาน ทิมพู – พูนาคา – พาโร – วัดทักซัง พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิรทักซัง บนยอดหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล 2 900 ม. ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจธรรม พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน จองเลยวันนี้!!

Bhutan Airlines ภูฏาน แอร์ไลน์

ระยะเวลา5 วัน 4 คืน

ประเทศภูฏาน

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 67
02-06
ก.ค. 67
19-23
26-30
ส.ค. 67
09-13
ต.ค. 67
11-15
19-23
รหัสทัวร์ : TTC2410305

นำท่านท่องเที่ยว วัดถ้ำพยัคฆ์เหิรทักซัง บนยอดหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล 2,900 ม. ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจธรรม พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน จองเลยวันนี้!!

ระยะเวลา5 วัน 4 คืน

ประเทศภูฏาน

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 67
30-03
มิ.ย. 67
01-05
06-10
13-17
20-24
27-01
ก.ค. 67
11-15
18-22
19-23
25-29
26-30
ส.ค. 67
01-05
08-12
15-19
22-26
29-02
ก.ย. 67
05-09
12-16
19-23
26-30
รหัสทัวร์ : TTC239486

นำท่าน ภูฎาน เที่ยวครบทุกสถานที่ไฮไลท์ พาโร ทิมพู – พูนาคา วัดทักซัง พิชิตยอดเขา วัดทักซัง วิหารศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุธ จองเลยวันนี้!!

ระยะเวลา5 วัน 4 คืน

ประเทศภูฏาน

กำหนดการเดินทาง

ทัวร์เต็มแล้ว คุณมาช้าไป !! โปรดเลือกทัวร์ใกล้เคียง หรือสอบถามเจ้าหน้าที่
รหัสทัวร์ : TTC2410259

นำท่านเที่ยว สักการะมหาเจดีแห่งศรัทรา National Memorial Chorten ชมความสวยงามและยิ่งใหญ่ของ พูนาคาซอง พิชิตยอดเขา วัดทักซัง วิหารศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธ ขอพรพระศรีศากยมุณี องค์ใหญ่ที่สุดในโลก ชมการแสดงพื้นเมือง (กรณีคณะเดินทางมากกว่า 10 ท่าน) เอกสารวีซ่าง่าย (สแกนหน้าพาสฯ+สแกนรูปถ่ายสี) จองเลยวันนี้!!

ระยะเวลา5 วัน 4 คืน

ประเทศภูฏาน

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 67
30-03
มิ.ย. 67
01-05
05-09
13-17
22-26
ก.ค. 67
05-09
13-17
18-22
25-29
ส.ค. 67
01-05
08-12
09-13
21-25
30-03
ก.ย. 67
06-10
19-23
26-30
ต.ค. 67
04-08
10-14
17-21
23-27
26-30
รหัสทัวร์ : TTC2410129

นำท่านท่องเที่ยวภูฏาน อินเดีย (กัลกัตตา) พาโรซอง – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ – ทิมพู – ตาชิโชซอง สำนักสงฆ์ตัมชู – อนุสรณ์สถานโชเตน วัดชันกังคา – โดชูลาพาส – วัดชิมิลาคัง พูนาคา หลวงพ่อสัจธรรม – ที่ทำการไปรษณีย์ภูฎาน – วัดคิชูลาคัง วัดถ้ำพยัคฆ์เหิร (วัดทักซัง) – ช้อปปิ้งพาโรสตรีท – กัลกัตตา (อินเดีย) จองเลยวันนี้!!

ระยะเวลา8 วัน 7 คืน

ประเทศภูฏานอินเดีย

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 67
22-29
ก.ค. 67
20-27
ส.ค. 67
10-17
ต.ค. 67
12-19

ทัวร์เอเชีย ภูฏาน 2567 - 2568

ทัวร์เอเชีย ทัวร์เอเชีย โปรโมชั่นเที่ยวเอเชีย ตลอดปี 2567 - 2568 ครบทุกเดือน หลากหลายเส้นทางกับไทยทราเวลเซ็นเตอร์ สร้างและสรรค์บริการ ทัวร์เอเชีย และ เที่ยวเอเชีย ในหลากหลายรูปแบบหลากหลายประเทศ เช่น ทัวร์พม่า ทัวร์กัมพูชา ทัวร์อินโดนิเซีย ทัวร์บาหลี ให้ท่านได้พักผ่อนในวันสำคัญของท่าน ด้วยการต้อนรับจากทีมงานที่อบอุ่นและเป็นกันเอง กำหนดการเดินทางตลอดปี ไม่ว่าจะเป็น ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ รับประกันมีที่นั่งแน่นอน เรายังทำหน้าที่ บริษัททัวร์ชั้นนำ ในการจัดสรรทัวร์คุณภาพ ในความต้องการเฉพาะ ซึ่งท่านสามารถเดินทางแพคเกจทัวร์เอเชีย เริ่มตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ลองสอบถามและใช้บริการกันได้นะคะ

Thailand Web Stat