คณะ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

ขอขอบคุณ คณะ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ที่ให้ความไว้วางใจบริษัทไทยทราวเวลเซ็นเตอร์ นำท่องเที่ยว ที่ประเทศลาว ในครั้งนี้ค่ะ

ภาพกิจกรรม

12 รูป

Tour Itinerary

เดินทางถึง สนามบินหลวงพระบาง สักการะ พระธาตุพูสี อิสระช้อปปิ้ง ตลาดมืด ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของหลวงพระบาง
ใส่บาตรข้าวเหนียวตอนเช้า เที่ยวชม วัดเชียงทอง ขึ้นเรือ ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำโขง จากนั้นล่องเรือสู่ถ้ำติ่ง ชม น้ำตกตาดกวางสี
เข้าชม วัดวิชุนราช เดินทางสู่ วัดใหม่สุวรรณภูมาราม ชม พระราชวังเก่า นมัสการ หอพระบาง จากนั้นเดินทางกลับกรุงเทพฯ

บริการวางแผนและจัดการเดินทาง DMC คุณภาพ ครบวงจร

ตอบโจทย์ทุกการเดินทางในงบประมาณที่คุณเลือกกับทีมงาน TTC Destination Management Consultant จัดกรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ทุกรูปแบบ


10 เหตุผล

10 เหตุผลทีลูกค้าส่วนใหญ่ เลือกใช้บริการจัดทัวร์กับไทยทราเวลเซ็นเตอร์

ณ สนามบิน

บริการเจ้าหน้าที่รับรองช่วยเหลือ ณ สนามบิน ในทุกเรื่อง

ขอบพระคุณจากหัวใจ

เกินกว่าคำบรรยายใด เก็บภาพประทับใจไว้ด้วยกัน

ขอใบเสนอราคา 02-1719999

ออกแบบเส้นทาง กำหนดงบประมาณ รับคำปรึกษาฟรี