คณะ บริษัท นิว คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี คอนซัลติ้ง จำกัด

ขอขอบคุณ คณะ บริษัท นิว คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี คอนซัลติ้ง จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจบริษัทเรานำท่องเที่ยวเกาหลีใต้ ในครั้งนี้ครับ

ภาพกิจกรรม

12 รูป

Tour Itinerary

ออกเดินทางสู่เกาหลี โดยสายการบินโคเรียนแอร์
เดินทางไปยัง สะพานแขวนมาจังโฮซู จากนั้นเดินทางสู่ ANYANG ART PARK ต่อด้วย ชมป้อมฮวาซอง
หมู่บ้านพื้นเมืองเกาหลี – สวนฮวาดัม – โซล – อุทยานแห่งชาติบุคฮันซาน
ชมพระราชวังเคียงบกกุง ชมหมู่บ้านบุกชอนฮันอ และอิสระช้อปปิ้งที่ ตลาดเมียงดง
ช้อปปิ้งร้านเครื่องสำอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET เดินทางสู่ น้ำมันสนเข็มแดง อิสระเดินเล่น ถนนอีฮวา จากนั้นนำท่านชม สวนฮานึล ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ

บริการวางแผนและจัดการเดินทาง DMC คุณภาพ ครบวงจร

ตอบโจทย์ทุกการเดินทางในงบประมาณที่คุณเลือกกับทีมงาน TTC Destination Management Consultant จัดกรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ทุกรูปแบบ


10 เหตุผล

10 เหตุผลทีลูกค้าส่วนใหญ่ เลือกใช้บริการจัดทัวร์กับไทยทราเวลเซ็นเตอร์

ณ สนามบิน

บริการเจ้าหน้าที่รับรองช่วยเหลือ ณ สนามบิน ในทุกเรื่อง

ขอบพระคุณจากหัวใจ

เกินกว่าคำบรรยายใด เก็บภาพประทับใจไว้ด้วยกัน

ขอใบเสนอราคา 02-1719999

ออกแบบเส้นทาง กำหนดงบประมาณ รับคำปรึกษาฟรี