คณะบริษัท ยีนพลัส จำกัด ท่องเที่ยวโฮจิมินห์

ขอขอบคุณคณะคุณลูกค้า คณะบริษัทยีนพลัส จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจบริษัทเรานำท่องเที่ยวโฮจิมินห์ ในครั้งนี้ค่ะ

ภาพกิจกรรม

16 รูป

Tour Itinerary

เดินทางถึง สนามบินโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ชมความงามโบสถ์นอร์ทเทรอดาม ชม โรงละครโอเปร่า ทำเนียบอดีตประธานาธิบดีเวียดนามใต้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดเบนถัน รับประทานอาหารค่ำ ณ บนเรือ และเดินทางเข้าสู่ที่พัก
ศึกษาดูงานตามวัตถุประสงค์ ณ THE CONVENTION CENTER 272
ศึกษาดูงานตามวัตถุประสงค์ ณ THE CONVENTION CENTER 272
ศึกษาดูงานตามวัตถุประสงค์ 20.10 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 21.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

บริการวางแผนและจัดการเดินทาง DMC คุณภาพ ครบวงจร

ตอบโจทย์ทุกการเดินทางในงบประมาณที่คุณเลือกกับทีมงาน TTC Destination Management Consultant จัดกรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ทุกรูปแบบ


10 เหตุผล

10 เหตุผลทีลูกค้าส่วนใหญ่ เลือกใช้บริการจัดทัวร์กับไทยทราเวลเซ็นเตอร์

ณ สนามบิน

บริการเจ้าหน้าที่รับรองช่วยเหลือ ณ สนามบิน ในทุกเรื่อง

ขอบพระคุณจากหัวใจ

เกินกว่าคำบรรยายใด เก็บภาพประทับใจไว้ด้วยกัน

ขอใบเสนอราคา 02-1719999

ออกแบบเส้นทาง กำหนดงบประมาณ รับคำปรึกษาฟรี