Frequently Asked Question

  What are the frequently asked question about the bill payment?

 • ถาม : จะชำระเงิน ที่สาขาของธนาคารทั้ง 7 แห่งที่กำหนดไว้ได้อย่างไร?
  ตอบ : ลูกค้าสามารถนำใบแจ้งชำระเงิน (ส่วนที่ 2 สำหรับธนาคาร) พร้อมเงินสดหรือเช็ค ไปยื่นที่เค้าน์เตอร์ของธนาคาร ทั้ง 7 แห่งได้ทุกสาขา ทั้งสาขาปกติ และสาขาย่อยตามห้างได้ทั่วประเทศ (ไม่ต้องเขียนใบฝาก)
  • ถาม : ชำระด้วย เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟ หรือ ตั๋วแลกเงิน ได้หรือไม่ อย่างไร?
   ตอบ : ได้ – ลูกค้าสามารถชำระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟ ตั๋วแลกเงิน ของธนาคารที่มีสาขาในประเทศไทยได้ทุกธนาคาร โดยให้สั่งจ่ายในนาม "บจก.ไทยทราเวล อินโฟเซอร์วิส" ทำการ "ขีดคร่อมเข้าบัญชี" และ ขีดฆ่า "หรือผู้ถือ" ถ้ากรณีเป็นเช็คของธนาคารอื่น ๆ (ไม่ใช่ 7 ธนาคารหลัก) ผู้ฝากจะต้องนำฝากเรียกเก็บในเขตสำนักหักบัญชีเดียวกันเท่านั้น ตัวอย่างเช่น จ่ายเช็ค ธ.ทหารไทย สาขาขอนแก่น จะต้องนำฝากผ่าน 7 ธนาคารหลัก สาขาในจังหวัดขอนแก่นเช่นเดียวกัน
   • ถาม : ถ้าจ่ายด้วยเช็ค ต้องชำระล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนด 2 วัน หรือไม่?
    ตอบ : ใช่ เนื่องจากการชำระด้วยเช็ค ธนาคารจะต้องใช้เวลาเคลียริ่ง 1-4 วันทำการ(ต้องฝากก่อน 13.00 น) บริษัท ฯ จึงจะได้รับเงินตามเช็คนั้น ๆ
    • ถาม : ถ้ากดชำระผ่านตู้ ATM สามารถใช้บัตร ATM และตู้ ATM เป็นบัตรต่างธนาคารได้หรือไม่?
     ตอบ : ไม่ได้ กรณีเลือกชำระผ่านตู้ ATM ต้องเลือก "ชำระค่าสินค้าและบริการ" และใช้บัตร ATM ให้ตรงกับตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ ใช้บริการได้เฉพาะผู้ถือบัตร ATM ของ 7 ธนาคารหลักเท่านั้น เช่น บัตร ATM ธ.กรุงเทพ สามารถกดชำระผ่านตู้ ATM ขอธ.กรุงเทพ ได้เท่านั้น โดยสามารถทำรายการผ่านตู้ ATM ได้จากทุกตู้ทั่วประเทศ
     • ถาม : กรณีจ่ายด้วย ATM, ระบบธนาคารทางโทรศัพท์ , อินเตอร์เน็ต หรือ เทเลแฟกซ์ กดจ่ายแบบเข้าเลขที่บัญชีบริษัทฯโดยตรง ได้หรือไม่?
      ตอบ : ไม่ได้ ผู้จ่ายต้องเลือกจ่ายแบบ "รายการรับชำระ/หรือ ชำระค่าสินค้าและบริการ" ที่ต้องระบุ รหัสอ้างอิง (Ref No.) ที่แจ้งไว้ใน ใบแจ้งยอดชำระเงิน แล้วเท่านั้น หากจ่ายด้วยวิธีโอนเงินเข้าบัญชี บริษัท ฯ จะไม่สามารถตรวจสอบว่าใครเป็นผู้จ่ายเงิน และบริษัท ฯ สงวนสิทธิไม่รับตรวจสอบทุกกรณี
      • ถาม : ชำระเงินช้ากว่าวันที่กำหนด ในเอกสาร "ใบแจ้งยอดชำระเงิน" โดยไม่บอกกล่าวได้หรือไม่?
       ตอบ : ไม่ได้ เนื่องจากสินค้าหรือบริการประเภท ทัวร์ หรือ ตั๋วเครื่องบิน มักมีกำหนดการในเรื่องต่าง ๆ ไว้โดยผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงแรม หรือ สายการบิน ซึ่งผู้ให้บริการดังกล่าวจะกำหนดวันชำระเงิน (Deadline of Payment) ต่าง ๆ ไว้ค่อนข้างชัดเจน และอาจทำการยกเลิกที่นั่ง ห้องพัก หรือ การจอง ของลูกค้าได้ โดยไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ดังนั้น หากเลยกำหนดชำระแล้ว ท่านควรตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายผู้ดูแลท่าน ว่าการจองต่าง ๆ นั้นยังมีผลอยู่หรือไม่
       • ถาม : ขอเลื่อนวันชำระเงิน ได้หรือไม่?
        ตอบ : อาจทำได้ โดยท่านต้องตรวจสอบหรือแจ้งความประสงค์ว่าต้องการขอเลื่อนวันชำระดังกล่าว ให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลท่าน และเจ้าหน้าที่ได้ตอบยืนยันเป็นเอกสารว่าสามารถเลื่อนวันชำระได้ การขอเลื่อนวันชำระนั้นจึงจะมีผล
        • ถาม : เมื่อชำระเงินด้วยวิธีการนี้ เสร็จสิ้นแล้ว ลูกค้าจำเป็นต้องแจ้งให้บริษัท ฯ ทราบหรือไม่?
         ตอบ : ใช่ ลูกค้าต้องแจ้งการชำระเงินนั้น ๆ ด้วยการจัดส่งสำเนาหลักฐาน ใบแจ้งยอดชำระเงิน ส่วนที่ 1 (สำหรับลูกค้า) ไปให้เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ ทราบ ผ่านทางแฟกซ์ หรือ email ตามที่กำหนดไว้ในใบแจ้งชำระนั้น ๆ จึงจะถือว่าการชำระเงินนั้นถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการและบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับแจ้งทางโทรศัพท์

Thai Travel Center


ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ พัฒนาแพลตฟอร์มของเราอยู่ตลอดเวลาเพื่อมอบประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น และส่วนสำคัญที่เราใช้พัฒนาระบบก็คือข้อมูลต่างๆ ของคุณ ในขณะเดียวกันเราให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัว และจะทำงานอย่างดีที่สุดเพื่อรักษาความลับ และควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัย ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ พัฒนาแพลตฟอร์มของเราอยู่ตลอดเวลาเพื่อมอบประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น และส่วนสำคัญที่เราใช้พัฒนา... อ่านต่อ ดูรายละเอียด ให้ความยินยอม