แสดง 20 จาก 1364 ทัวร์ เรียงจาก ราคาต่ำไปสูง

ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 2,999
ระยะเวลา
1 วัน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC193178
นำท่านนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน สักการะ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงาทัตจี ขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ สักการะเทพกระซิบซึ่งมีนามว่า“อะมาดอว์เมี๊ยะ” เดินทางสู่ ตลาดสก๊อต จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 6217-17 ต.ค.(เต็ม), 24-24 ต.ค.(เต็ม), 31-31 ต.ค.(เต็ม)
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 2,999
ระยะเวลา
1 วัน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC194608
ไหว้พระ 5 วัดดังที่พม่า เจดีย์ชเวดากอง พระนอนตาหวาน วัดหงาทัตยี เทพทันใจ เทพกระซิบ วัดพระหินอ่อน สวดมนต์ ขอพรเสริมบารมี แก้ปีชง พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับสลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 6230-30 ต.ค.(เต็ม), 31-31 ต.ค.(เต็ม)
พ.ย. 6207-07 พ.ย., 14-14 พ.ย., 21-21 พ.ย., 28-28 พ.ย.
ธ.ค. 6212-12 ธ.ค., 19-19 ธ.ค., 26-26 ธ.ค.
ดูโปรแกรมทัวร์
ลดราคา
฿ 800
฿ 3,299
฿ 2,499
ระยะเวลา
1 วัน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC194851
วันเดียว ก็เที่ยวได้ นำท่านชมพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระนอนที่มีความสวยงามที่สุดและดวงตาสวยที่สุดของประเทศพม่า ชมพระหินอ่อน วัดเจ้าดอจี เป็นพระที่สลักด้วยหินอ่อนก้อนเดียวทั้งองค์และมีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่า สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของพม่า) ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 6215-15 ต.ค.(เต็ม), 16-16 ต.ค.(เต็ม), 17-17 ต.ค.(เต็ม), 21-21 ต.ค.(เต็ม), 22-22 ต.ค.(เต็ม), 24-24 ต.ค.(เต็ม), 28-28 ต.ค., 29-29 ต.ค., 30-30 ต.ค.
พ.ย. 6204-04 พ.ย., 05-05 พ.ย., 06-06 พ.ย., 07-07 พ.ย., 12-12 พ.ย., 13-13 พ.ย., 14-14 พ.ย., 19-19 พ.ย., 20-20 พ.ย., 21-21 พ.ย., 26-26 พ.ย., 27-27 พ.ย., 28-28 พ.ย.
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 3,333
ระยะเวลา
1 วัน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC161098
นำท่านสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) นมัสการ เจดีย์โบตะทาวน์ ขอพร เทพกระซิบ หรือ อะมาดอว์เมี๊ยะ เดินทางสู่ วัดงาทัตจี เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต ชม วัดพระหินอ่อน หรือ วัดเจ้าดอจี จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 6216-16 ต.ค.(เต็ม), 23-23 ต.ค., 26-26 ต.ค.
พ.ย. 6202-02 พ.ย., 07-07 พ.ย., 09-09 พ.ย., 10-10 พ.ย., 13-13 พ.ย., 14-14 พ.ย., 16-16 พ.ย., 17-17 พ.ย., 19-19 พ.ย., 20-20 พ.ย., 21-21 พ.ย., 23-23 พ.ย., 24-24 พ.ย., 26-26 พ.ย., 27-27 พ.ย., 28-28 พ.ย., 30-30 พ.ย.
ธ.ค. 6201-01 ธ.ค., 03-03 ธ.ค., 04-04 ธ.ค., 05-05 ธ.ค., 08-08 ธ.ค., 10-10 ธ.ค., 11-11 ธ.ค., 12-12 ธ.ค., 14-14 ธ.ค., 15-15 ธ.ค., 17-17 ธ.ค., 18-18 ธ.ค., 19-19 ธ.ค., 21-21 ธ.ค., 22-22 ธ.ค., 24-24 ธ.ค., 25-25 ธ.ค., 26-26 ธ.ค., 28-28 ธ.ค., 29-29 ธ.ค., 30-30 ธ.ค.
ดูโปรแกรมทัวร์
ลดราคา
฿ 1,500
฿ 4,499
฿ 2,999
ระยะเวลา
1 วัน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC160862
เดินทางสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน หลวงพ่อหงาทัตจี ขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 6224-24 ต.ค.(เต็ม)
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 4,899
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
มาเก๊า
รหัสทัวร์ : TTC194963
นำท่าน นมัสการเจ้าแม่กวนอิมมองทะเลหรือเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่วัดเจ้าแม่กวนอิม ที่มีอายุกว่า 600 ปี ชม วิหารเซนต์พอล ซากโบสถ์ที่มีชื่อเสียงออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ชมพระราชวังหยวนหมิง แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นแทนพระราชวังใหม่หยวนหมิง ณ กรุงปักกิ่ง ช้อปปิ้งที่ ตลาดใต้ดินก๊งเป่ย

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 6219-21 ต.ค.(เต็ม), 23-25 ต.ค.(เต็ม), 24-26 ต.ค., 25-27 ต.ค.(เต็ม), 26-28 ต.ค.
พ.ย. 6223-25 พ.ย.
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 4,999
ระยะเวลา
1 วัน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC194459
ไหว้ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตาทาวน์ นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการพระหง่าทัตจีพระพุทธรูปเครื่องทรงกษัตริย์ ไหว้ขอพรพระเกศาธาตุวัดบารมีพร้อมรับพระธาตุกลับไปบูชาฟรี!! เพลิดเพลินช้อปปิ้ง..ตลาดสก๊อต ชมช้างเผือก อิ่มอร่อยกับ HOTPOT CITY ชาบูไม่อั้น

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 6223-23 ต.ค., 26-26 ต.ค.
ธ.ค. 6207-07 ธ.ค., 10-10 ธ.ค., 21-21 ธ.ค., 22-22 ธ.ค., 28-28 ธ.ค., 29-29 ธ.ค., 30-30 ธ.ค., 31-31 ธ.ค.
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 5,099
ระยะเวลา
1 วัน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC194124
นำท่านไหว้ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะโบตะทาวน์ นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน ขอพรวัดบารมี วัดพระหินอ่อน ชมช้างเผือก เพลิดเพลินช้อปปิ้ง..ตลาดสก๊อต อิ่มอร่อยกับ HOTPOT CITY ชาบูไม่อั้น+น้ำดื่ม+ผ้าเย็น

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 6223-23 ต.ค.(เต็ม), 25-25 ต.ค.(เต็ม), 27-27 ต.ค.
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 5,890
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
มาเก๊า
รหัสทัวร์ : TTC194766
นำท่านชมหอที่ระลึก ดร.ซุนยัดเซน แวะร้านบัวหิมะ ร้านหยก ร้านเยื่อไผ่ วัดกวนอู พระราชวังหยวนหมิงหยวน และช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วัดเจ้าแม่กวนอิม ชมโบสถ์เซ็นต์ปอล เวเนเชี่ยน และ The Parisian Macao

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 6224-26 ต.ค.(เต็ม)
พ.ย. 6202-04 พ.ย., 07-09 พ.ย., 08-10 พ.ย., 14-16 พ.ย., 16-18 พ.ย.(เต็ม), 21-23 พ.ย., 23-25 พ.ย., 28-30 พ.ย., 30 พ.ย.-02 ธ.ค.
ธ.ค. 6205-07 ธ.ค., 07-09 ธ.ค., 12-14 ธ.ค., 13-15 ธ.ค., 21-23 ธ.ค., 29-31 ธ.ค., 30 ธ.ค. 2562-01 ม.ค. 2563, 31 ธ.ค. 2562-02 ม.ค. 2563
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 5,990
ระยะเวลา
2 วัน 1 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC194849
นำท่านขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ ชมพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว วัดงาทัตจี สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ) เทพกระซิบ วัดบารมี พระเกษาธาตุมีชีวิต

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 6229-30 ต.ค.(เต็ม)
พ.ย. 6205-06 พ.ย.(เต็ม), 12-13 พ.ย.(เต็ม), 19-20 พ.ย.(เต็ม), 26-27 พ.ย.(เต็ม)
ธ.ค. 6212-13 ธ.ค.(เต็ม)
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 5,999
ระยะเวลา
4 วัน 2 คืน
ประเทศ
ฮ่องกง
รหัสทัวร์ : TTC172088
นำท่านสู่ วัดกวนอู วัดแชกงหมิว ชม สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ MANGROVE GROOVE วัดหวังต้าเซียน รีพัลส์เบย์ จองได้แล้ววันนี้นำท่านสู่ วัดกวนอู หมู่บ้านโบราณ จำลองเมืองลี่เจียง ชม สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ แวะชม สินค้ายาประจำบ้านของชาวจีน ยาบัวหิมะ ชม ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา สู่ตลาดตงเหมิน ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติ MANGROVE GROOVE สู่วัดแชกงหมิว(กังหันนำโชค) วัดหวังต้าเซียน รีพัลส์เบย์ ชมโรงงานฮ่องกงจิวเวอร์รี่ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยย่านถนนนาธาน

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 6217-20 ต.ค., 22-25 ต.ค., 23-26 ต.ค., 24-27 ต.ค.
พ.ย. 6203-06 พ.ย., 04-07 พ.ย., 05-08 พ.ย., 06-09 พ.ย., 07-10 พ.ย., 10-13 พ.ย., 11-14 พ.ย., 12-15 พ.ย., 14-17 พ.ย., 17-20 พ.ย., 18-21 พ.ย., 19-22 พ.ย., 21-24 พ.ย., 24-27 พ.ย., 25-28 พ.ย., 26-29 พ.ย., 28 พ.ย.-01 ธ.ค.
ธ.ค. 6201-04 ธ.ค., 02-05 ธ.ค., 03-06 ธ.ค., 04-07 ธ.ค., 05-08 ธ.ค., 06-09 ธ.ค., 09-12 ธ.ค., 10-13 ธ.ค., 11-14 ธ.ค., 12-15 ธ.ค., 13-16 ธ.ค., 14-17 ธ.ค., 15-18 ธ.ค., 16-19 ธ.ค., 17-20 ธ.ค., 18-21 ธ.ค., 19-22 ธ.ค., 20-23 ธ.ค., 21-24 ธ.ค., 22-25 ธ.ค., 23-26 ธ.ค., 24-27 ธ.ค.
ม.ค. 6301-04 ม.ค., 02-05 ม.ค., 03-06 ม.ค., 04-07 ม.ค., 05-08 ม.ค., 06-09 ม.ค., 07-10 ม.ค., 08-11 ม.ค., 09-12 ม.ค., 10-13 ม.ค., 11-14 ม.ค., 12-15 ม.ค., 13-16 ม.ค., 14-17 ม.ค.
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 5,999
ระยะเวลา
2 วัน 1 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC194852
เดินทางสู่เมืองสิเรียม นําท่านนั่งเรือชมพระเจดีย์เยเลพญา พระปางมารวิชัยอันงดงามบนเกาะกลางน้ำอายุนับพันปี สักการะขอพร นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ ซึ่งชาวพม่ารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหว้บูชา ด้วยที่เชื่อว่าเมื่ออธิษฐานสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทันใจ สักการะขอพร เทพกระซิบ หรือ อะมาดอว์เมี๊ยะ ตามตำนานเล่าว่า เป็นธิดาของพญานาค ที่ศรัทธาในพุทธศาสนา จนสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัตที่ชาวพม่าเคารพกราบไหว้กัน

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 6215-16 ต.ค., 16-17 ต.ค., 17-18 ต.ค., 23-24 ต.ค., 24-25 ต.ค., 26-27 ต.ค., 29-30 ต.ค., 30-31 ต.ค., 31 ต.ค.-01 พ.ย.
พ.ย. 6205-06 พ.ย., 06-07 พ.ย., 07-08 พ.ย., 12-13 พ.ย., 13-14 พ.ย., 16-17 พ.ย., 19-20 พ.ย., 20-21 พ.ย., 23-24 พ.ย.(เต็ม), 26-27 พ.ย., 27-28 พ.ย., 28-29 พ.ย., 30 พ.ย.-01 ธ.ค.(เต็ม)
ธ.ค. 6203-04 ธ.ค., 04-05 ธ.ค., 10-11 ธ.ค., 11-12 ธ.ค., 12-13 ธ.ค., 14-15 ธ.ค., 17-18 ธ.ค., 18-19 ธ.ค., 19-20 ธ.ค., 21-22 ธ.ค., 24-25 ธ.ค., 28-29 ธ.ค., 31 ธ.ค. 2562-01 ม.ค. 2563
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 6,299
ระยะเวลา
2 วัน 1 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC194176
พาท่านไหว้พระ ทำบุญ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สร้างบุญ เสริมบารมี สมหวังดังปรารถนา โดยนำท่านไปขอพรจากเทพทันใจ ต่อด้วยไหว้พระวัดเอ็งดอยา เจดีย์กาบาเอ วัดบารมี พระนอนชเวตาเลียว เจดีย์กลางน้ำสิเรียม และพระพุทธรูปหงาทัตจี

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 6220-21 ต.ค.(เต็ม), 21-22 ต.ค., 27-28 ต.ค.(เต็ม), 28-29 ต.ค.(เต็ม)
พ.ย. 6203-04 พ.ย., 04-05 พ.ย., 10-11 พ.ย., 11-12 พ.ย., 17-18 พ.ย.(เต็ม), 18-19 พ.ย., 24-25 พ.ย., 25-26 พ.ย.
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 6,555
ระยะเวลา
2 วัน 1 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC171677
นำท่านขอพรที่ วัดพระเขี้ยวแก้ว สักการะ พระเจดีย์กาบาเอ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน) เดินทางสู่ วัดงาทัตจี นมัสการ มหาวิชยเจดีย์ สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง นมัสการ เจดีย์โบตะทาวน์ สักการะเทพทันใจ ขอพร เทพกระซิบ หรือ อะมาดอว์เมี๊ยะ เดินทางสู่ วัดบารมี เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต ชม วัดพระหินอ่อน ช้างเผือก จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 6217-18 ต.ค.(เต็ม), 19-20 ต.ค.(เต็ม), 20-21 ต.ค.(เต็ม), 28-29 ต.ค.(เต็ม)
พ.ย. 6202-03 พ.ย., 05-06 พ.ย., 06-07 พ.ย., 09-10 พ.ย., 13-14 พ.ย., 16-17 พ.ย., 18-19 พ.ย., 20-21 พ.ย., 23-24 พ.ย., 25-26 พ.ย., 28-29 พ.ย., 29-30 พ.ย.
ธ.ค. 6205-06 ธ.ค., 08-09 ธ.ค., 13-14 ธ.ค., 14-15 ธ.ค., 18-19 ธ.ค., 21-22 ธ.ค., 25-26 ธ.ค., 28-29 ธ.ค., 29-30 ธ.ค.
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 6,666
ระยะเวลา
2 วัน 1 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC194479
พาท่านไหว้พระดัง 9 วัด พระลาภมุนี พระพุทธรูปหยกขาว วัดพระเขี้ยวแก้ว เจดีย์มหาวิชยะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง นัตโบโบยี หรือเทพทันใจ วัดบารมี พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน พระงาทัตจี และพระเจดีย์กาบาเอ สุดพิเศษ!! ชาบู บุฟเฟ่ต์ซีฟู๊ด

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 6218-19 ต.ค.(เต็ม), 19-20 ต.ค.(เต็ม), 25-26 ต.ค.(เต็ม), 26-27 ต.ค.
พ.ย. 6201-02 พ.ย., 02-03 พ.ย., 08-09 พ.ย., 09-10 พ.ย., 15-16 พ.ย., 16-17 พ.ย., 22-23 พ.ย., 23-24 พ.ย., 29-30 พ.ย., 30 พ.ย.-01 ธ.ค.
ธ.ค. 6206-07 ธ.ค., 07-08 ธ.ค., 13-14 ธ.ค., 14-15 ธ.ค., 20-21 ธ.ค., 21-22 ธ.ค., 28-29 ธ.ค., 29-30 ธ.ค., 30-31 ธ.ค., 31 ธ.ค. 2562-01 ม.ค. 2563
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 6,888
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
ฮ่องกง
รหัสทัวร์ : TTC194410
นำท่านเดินทางสู่ เซินเจิ้น (โดยรถไฟ) เดินทางสู่ วัดกวนอู เลือกซื้อ เลือกชม หยก หลากหลายรูปแบบ และ เลือกซื้อผ้าไหมของเมืองจีน ที่ไม่เหมือนใคร ห่มแล้วอุ่นเวลาหนาว ห่มแล้วไม่ร้อนรู้สึกสบายในหน้าร้อน และสินค้าที่หลายคนรู้จักเป็นอย่างดี สำหรับ บัวหิมะ ที่ใช้รักษาแผลสด ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก หรือแม้ กระทั่งแต้มสิว แต้มฝ้า ก็ยังได้ ให้เวลาทุกท่านได้อิสระช้อปปิ้งที่ Lowu Center ชมโชว์ SHEKOU SEA WORLD MUSIC FOUNTAIN ไหว้เทพเจ้าแชกง ณ วัดแชกงหมิว นมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน ไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ เยี่ยมชม งานฮวงจุ้ย ช้อปปิ้ง ย่านจิมซาจุย บนถนนนาธาน ฝั่งเกาลูน จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 6217-19 ต.ค., 18-20 ต.ค., 21-23 ต.ค., 24-26 ต.ค., 27-29 ต.ค., 29-31 ต.ค.
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 6,997
ระยะเวลา
2 วัน 1 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC194237
นำท่านเสริมบุญบารมีครั้งใหญ่ บินตรงสู่กรุงย่างกุ้ง พาไหว้พระ 9 วัด ชมความสวยงามของ พระลาภมุนี พระเขี้ยวแก้ว เจดีย์มหาธรรมรังสี พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี เจดีย์กาบาเอ เจดีย์โบตาทาวน์ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ไฮไลท์! ร้านอาหาร ให้ท่านถ่ายรูปว้าวๆ ณ ภัตตาคารการะเวก และ พิเศษ! ดินเนอร์ Seafood Buffet สุดฟิน จองได้แล้วที่นี่!!!

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 6218-19 ต.ค.(เต็ม), 19-20 ต.ค.(เต็ม), 25-26 ต.ค.(เต็ม), 26-27 ต.ค.(เต็ม)
พ.ย. 6201-02 พ.ย.(เต็ม), 02-03 พ.ย.(เต็ม), 08-09 พ.ย., 09-10 พ.ย.(เต็ม), 15-16 พ.ย., 16-17 พ.ย.(เต็ม), 22-23 พ.ย.(เต็ม), 23-24 พ.ย.(เต็ม), 29-30 พ.ย., 30 พ.ย.-01 ธ.ค.(เต็ม)
ธ.ค. 6206-07 ธ.ค., 07-08 ธ.ค., 13-14 ธ.ค., 14-15 ธ.ค., 20-21 ธ.ค., 21-22 ธ.ค., 29-30 ธ.ค., 30-31 ธ.ค., 31 ธ.ค. 2562-01 ม.ค. 2563
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 6,999
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
มาเลเซีย
รหัสทัวร์ : TTC160279
นำท่านเดินทางสู่ คาเมร่อนไฮแลนด์ ชม น้ำตกเลคอิสกันดา แวะชม ฟาร์มผึ้ง ชม ไร่สตรอเบอรี่ สู่ วัดชิน สวี แวะนมัสการ พระขันธกุมาร ที่ วัดถ้ำบาตู แวะถ่ายรูปตึกปิโตรนัส อนุสาวรีย์ทหารอาสา ชม พระราชวังอิสตันน่า ไนการ่า แวะเลือกซื้อช็อกโกแลต OTOP ในโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย อิสระให้ท่านได้ช็อปปิ้งที่ห้าง MITSUI OUTLET จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 6219-21 ต.ค., 25-27 ต.ค., 26-28 ต.ค.
พ.ย. 6208-10 พ.ย., 15-17 พ.ย., 22-24 พ.ย., 29 พ.ย.-01 ธ.ค.
ธ.ค. 6205-07 ธ.ค., 08-10 ธ.ค., 13-15 ธ.ค., 14-16 ธ.ค., 21-23 ธ.ค., 28-30 ธ.ค., 29-31 ธ.ค., 30 ธ.ค. 2562-01 ม.ค. 2563, 31 ธ.ค. 2562-02 ม.ค. 2563
ม.ค. 6301-03 ม.ค., 03-05 ม.ค., 10-12 ม.ค., 17-19 ม.ค., 24-26 ม.ค., 31 ม.ค.-02 ก.พ.
ก.พ. 6307-09 ก.พ., 08-10 ก.พ., 14-16 ก.พ., 15-17 ก.พ., 21-23 ก.พ., 28 ก.พ.-01 มี.ค.
มี.ค. 6306-08 มี.ค., 13-15 มี.ค., 14-16 มี.ค., 20-22 มี.ค., 21-23 มี.ค., 27-29 มี.ค., 28-30 มี.ค.
เม.ย. 6303-05 เม.ย., 04-06 เม.ย., 10-12 เม.ย., 11-13 เม.ย., 12-14 เม.ย., 13-15 เม.ย., 17-19 เม.ย., 24-26 เม.ย., 25-27 เม.ย.
พ.ค. 6301-03 พ.ค., 08-10 พ.ค., 09-11 พ.ค., 15-17 พ.ค., 22-24 พ.ค., 29-31 พ.ค.
มิ.ย. 6305-07 มิ.ย., 12-14 มิ.ย., 19-21 มิ.ย., 19-21 มิ.ย., 26-28 มิ.ย.
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 6,999
ระยะเวลา
4 วัน 2 คืน
ประเทศ
ฮ่องกง
รหัสทัวร์ : TTC193084
นำทุกท่านสู่ พระใหญ่นองปิง อิสระช้อปปิ้งอย่างจุใจที่ CITY GATE OUTLET สู่ เซิ่นเจิ้น วัดเทพเจ้ากวนอู แวะชมโรงงานผลิตหยก ชมร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ชมสินค้ายาประจำบ้านของชาวจีน “ ยาบัวหิมะ ” สู่ Lowu Commercial City ชม โชว์ม่านน้ำแบบ 3D สู่ วัดแชกงหมิว(กังหันนำโชค) วัดหวังต้าเซียน รีพัลส์เบย์ ชมโรงงานฮ่องกงจิวเวอร์รี่ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยย่าน K11 และ ถนนนาธาน จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 6217-20 ต.ค., 20-23 ต.ค., 21-24 ต.ค., 22-25 ต.ค., 23-26 ต.ค., 24-27 ต.ค., 25-28 ต.ค., 26-29 ต.ค., 31 ต.ค.-03 พ.ย.
พ.ย. 6201-04 พ.ย., 03-06 พ.ย., 04-07 พ.ย., 05-08 พ.ย., 06-09 พ.ย., 07-10 พ.ย., 10-13 พ.ย., 11-14 พ.ย., 12-15 พ.ย., 13-16 พ.ย., 14-17 พ.ย., 17-20 พ.ย., 18-21 พ.ย., 19-22 พ.ย., 20-23 พ.ย., 21-24 พ.ย., 24-27 พ.ย., 25-28 พ.ย., 26-29 พ.ย., 27-30 พ.ย., 28 พ.ย.-01 ธ.ค., 29 พ.ย.-02 ธ.ค., 30 พ.ย.-03 ธ.ค.
ธ.ค. 6201-04 ธ.ค., 02-05 ธ.ค., 03-06 ธ.ค., 04-07 ธ.ค., 05-08 ธ.ค., 06-09 ธ.ค., 09-12 ธ.ค., 10-13 ธ.ค., 11-14 ธ.ค., 12-15 ธ.ค., 13-16 ธ.ค., 14-17 ธ.ค., 15-18 ธ.ค., 16-19 ธ.ค., 17-20 ธ.ค., 18-21 ธ.ค., 19-22 ธ.ค., 20-23 ธ.ค., 21-24 ธ.ค., 22-25 ธ.ค., 23-26 ธ.ค., 24-27 ธ.ค.
ม.ค. 6301-04 ม.ค., 02-05 ม.ค., 03-06 ม.ค., 04-07 ม.ค., 05-08 ม.ค., 06-09 ม.ค., 07-10 ม.ค., 08-11 ม.ค., 09-12 ม.ค., 10-13 ม.ค., 11-14 ม.ค., 12-15 ม.ค., 13-16 ม.ค., 14-17 ม.ค.
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 6,999
ระยะเวลา
2 วัน 1 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC194704
นมัสการ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา พระธาตุอินทร์แขวน พักบนพระธาตุอินทร์แขวน 1 คืน ท่านสามารถขึ้นลงนมัสการองค์พระธาตุได้ทั้งคืน สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในการขึ้นพระธาตุอินทร์แขวนโดยการนั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมบรรยากาศและวิวที่สวยงามของการเดินทางสู่ยอดเขาในอีกรูปแบบนึง

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 6220-21 ต.ค.(เต็ม), 21-22 ต.ค.(เต็ม), 27-28 ต.ค.(เต็ม), 28-29 ต.ค.(เต็ม)
พ.ย. 6203-04 พ.ย., 04-05 พ.ย.(เต็ม), 10-11 พ.ย., 11-12 พ.ย.(เต็ม), 17-18 พ.ย., 18-19 พ.ย.(เต็ม), 24-25 พ.ย., 25-26 พ.ย.
ดูโปรแกรมทัวร์

ค้นหา

Close


฿30,000 ฿390,000

การเดินทางที่สุดแสนพิเศษของคุณจะง่ายขึ้นเมื่อร่วมทางไปกับเรา

โดดเด่นเรื่องคุณภาพ
ศูนย์กลางการท่องเที่ยว
ค้นหาง่าย
บริการหลังการขาย