ศูนย์บริการช่วยเหลือลูกค้า 02-308-8383เปิดให้บริการ 09.00-17.00 น. ทุกวัน
 
 
Follow LineFollow FacebookFollow Instagram
 
THB
 
THภาษาไทย

ทัวร์ตุรกี เตอร์กิช แอร์ไลน์

พบ 22 รายการทัวร์
ทัวร์ตุรกี ม้าไม้เมืองทรอย เฮียราโพลิส ปราสาทปุยฝ้าย โบสถ์เซนต์โซเฟีย หมู่บ้านอวานอส
รหัสทัวร์ : TTC237421
นำท่านเดินทางสู่ตุรกี ชมโบสถ์เซนต์โซเฟีย ถ่ายรูปกับพระราชวังทอปกาปิ ชมม้าไม้เมืองทรอยม้าที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ชมปราสาทปุยฝ้ายแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ำมีความงดงามมาก เดินทางสู่เมืองคัปปาโดเกียชมนครใต้ดินเกิดจาการขุดเจาะพื้นดิน 10 กว่าชั้น เยือนหมู่บ้านอวานอส ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์และจัตุรัสทักซิมสแควร์ แวะชมความงามของดอกทิวลิป ณ สวนอีเมอร์กัน เยือนบ้านหลากสีสันคัลเลอร์ฟูลจุดเช็คอินถ่ายรูปสุดฮิตแห่งใหม่ของอิสตันบูล จองได้แล้ววันนี้!!!
Turkish Airlines เตอร์กิช แอร์ไลน์

ระยะเวลา9 วัน 6 คืน

ประเทศตุรกี

เม.ย. 66
05-13
13-21
รหัสทัวร์ : TTC237553
นำท่านเดินทางสู่ประเทศตุรกี เช็คอินถ่ายรูปสุเหร่าสีนํ้าเงินและฮิปโปโดรม เข้าชมวิหารฮาเจียโซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ชมม้าไม้เมืองทรอย เดินทางสู่ปราสาทปุยฝ้ายหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ำสุดงดงาม นำท่านถ่ายรูปพิพิธภัณฑ์เมฟลานา เยือนนครใต้ดินสถานที่ที่ชาวคริสต์ใช้หลบภัยชาวโรมัน นำท่านชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอราเม่มรดกโลกที่สำคัญ นำท่านถ่ายภาพหุบเขาพาซาแบค หุบเขานกพิราบและหุบเขาอุชิซาร์ เดินทางสู่ทะเลสาบเกลือเป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่มีเปอร์เซ็นต์ของเกลือสูงและใหญ่เป็นอันดับ2ของตุรกี เยือนสุสานมุสตาฟาเคมาลอตาเติร์กที่มีความสำคัญของประเทศอย่างมาก ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัสจุดบรรจบกันของสุดขอบทวีปยุโรปและสุดขอบทวีปเอเซีย ช้อปปิ้งมันส์ๆที่ทักซิมสแควร์ จองได้แล้ววันนี้!!!

ระยะเวลา9 วัน 6 คืน

ประเทศตุรกี

พ.ค. 66
มิ.ย. 66
17-25
07-15
14-22
21-29
28-06
รหัสทัวร์ : TTC237327
ทัวร์ตุรกี เที่ยวเต็มที่แบบจุใจทั้งโปรแกรม พาเที่ยวเมืองอิสตันบูล ถ่ายรูปด้านนอกสุเหร่าสีน้ำเงิน,ฮิปโปโดรม เข้าชม วิหารฮาเจียโซเฟีย จากนั้นเข้าเมืองชานัคคาเล่ ชมและถ่ายภาพม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล จากนั้นเข้าเมืองปามุคคาเล่ เที่ยวชมปราสาทปุยฝ้าย บริเวณเดียวกันจะเป็นเมืองโบราณเฮียราโพลิส เข้าสู่เมืองคอนย่าถ่ายรูปด้านนอกพิพิธภัณฑ์เมฟลานา เมืองคัปปาโดเกีย พร้อมสามารถเลือก Option เสริม นั่งบอลลูนชมบรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า เที่ยวชมนครใต้ดิน เข้าเมืองเกอราเม่ เยี่ยมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอราเม่ ถ่ายรูปด้านนอกที่หุบเขาพาซแบค,หุบเขาอุชิซาร์ แวะเที่ยวทะเลสาบเกลือ เที่ยวอังการา เที่ยวสุสานมุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก เที่ยวเมืองซาฟรานโบลู,เมืองอิสตันบูล ชมความงามของทิวลิป EMERGAN PARK ชมเมืองอิสตันบูลสัมผัสย่านสไตล์เมืองเก่า ย่าน BALAT & FENER ถ่ายภาพกับหอคอยกาลาตา จองได้แล้ววันนี้!

ระยะเวลา9 วัน 6 คืน

ประเทศตุรกี

เม.ย. 66
10-18
รหัสทัวร์ : TTC193108
ทัวร์ตุรกี บินภายใน 1 เที่ยว นำท่านชม บ้านพระแม่มารี จากนั้นแวะถ่ายรูป วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ เดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส ชม ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ ชม ปราสาทปุยฝ้าย สัมผัส เมืองเฮียราโพลิส Option Tour ขึ้นบอลลูนที่เมืองคัปปาโดเกีย นำทุกท่านสู่ นครใต้ดิน ชมการแสดงพื้นเมือง “ระบำหน้าท้อง” จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศตุรกี

ทัวร์เต็มแล้ว คุณมาช้าไป !! โปรดเลือกทัวร์ใกล้เคียง หรือสอบถามเจ้าหน้าที่
รหัสทัวร์ : TTC237225
ทัวร์ตุรกี เดินทางสู่อิสตันบูล เข้าชมสุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส เยี่ยมชมพระราชวังเบลเลอเบยี ชมสวนซาโซว่า ชมโชว์ระบำหน้าท้อง เที่ยวชมหุบเขาเกอเรเม่ หุบเขาอุซิซาร์ นครใต้ดิน เยือนปราสาทปุยฝ้าย วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ โบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น ช็อปปิ้งตลาดสไปซ์มาร์เก็ต

ระยะเวลา8 วัน 6 คืน

ประเทศตุรกี

เม.ย. 66
พ.ค. 66
มิ.ย. 66
19-26
05-12
06-13
11-18
12-19
19-26
20-27
25-01
27-03
01-08
02-09
17-24
23-30
รหัสทัวร์ : TTC236955
นำท่านสู่ดินแดนสองทวีป ชมพระราชวังทอปกาปึ ชมจัตุรัสสุลต่าน อาห์เหม็ดอดีตเรียกฮิปโปโดรม ชมความสวยงามของสุเหร่าสีน้ำเงิน เดินชมตลาดเก่าแก่แกรนด์บาซาร์ นำท่านสู่ จุดชมวิว Pierre loti hill ที่เมื่อมองออกไปจะเห็นวิวแม่น้ำอันสวยงาม เพลิดเพลินย่าน บารัต(Balat) เมืองแห่งสีสันของอิสตันบูล นำท่านล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส เป็นช่องแคบที่กั้นระหว่างตุรเคียเธรซที่อยู่ในทวีปยุโรปกับคาบสมุทรอานาโตเลียในทวีปเอเชีย นำท่านชม เมืองโบราณ ทรอยแวะถ่ายรูป กับม้าโทรจัน หรือ ม้าไม้เมืองทรอย ให้ท่านลิ้มลอง Turkish Delight ขนมประจำท้องถิ่นของประเทศตุรเคีย นำท่านชม บ้านพระแม่มารี (House of Vergin Mary) เชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีมา อาศัยอยู่และสิ้นพระชนม์ในบ้านหลังนี้ ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส (Ephesus) เมืองโบราณที่ได้มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีแห่งหนึ่งของโลก ชมปราสาทปุยฝ้าย มีลักษณะเป็นระเบียงน้ำพุเกลือร้อน ซึ่งเกิดขึ้นจากการเกิดแผ่นดินไหวของโลกในอดีต ชมการแสดงขึ้นชื่อของตุรเคียโชว์ระบำหน้าท้อง” Belly Dance นำท่าน ชมนครใต้ดินคาดัคและพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม จองด่วนวันนี้ !

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศตุรกี

พ.ค. 66
26-02
รหัสทัวร์ : TTC226460
เที่ยวตุรกีดินแดน 2 ทวีป นำท่านชมพระราชวังทอปปากี ชมจตุรัสสุลต่าน อาร์เหม็ด ชมสัญลักษณ์ของเมืองนครอิสตันบูล“บลูมอสก์” (Blue Mosque) ชม ฮายาโซฟีอา นำท่านชมพระราชวังโดลมาบาห์เช่ ชมช่องแคบบอสพอรัส จุดชมวิว Pierre loti hill นำท่านล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส(Bosporus Strait) ชมเมืองโบราณ ทรอย(TROY) ชมบ้านพระแม่มารี ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส นำท่านชมเฮียราโพลิส (Hierapolis) ชมเมืองคัปปาโดเกียโดยการขึ้นบอลลูน ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศตุรกี

เม.ย. 66
พ.ค. 66
มิ.ย. 66
04-11
05-12
02-09
รหัสทัวร์ : TTC237054
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตามเมืองแบบจุใจ ทั้งเมืองอิสตันบูล,เมืองชานัคคาเล่,เมืองทรอย,เมืองคูซาดาซี,เมืองปามุคคาเล่,เมืองคอนย่า,เมืองคัปปาโดเกียและเมืองเกอราเม่ พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวอันน่าตื่นตาตื่นใจ ทั้งล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ชมสุเหร่าสีน้ำเงิน ชมและถ่ายภาพม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล แวะเมืองโบราณเอฟฟิซุส เดินทางสู่ปราสาทปุยฝ้ายชมบ่อน้ำอันสวยงาม เข้าชมพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอราเม่ เที่ยวชม 3 หุบเขาอันโดดเด่นทั้ง หุบเขาพาซาแบค,หุบเขานกพิราบและหุบเขาอุชิซาร์ +พร้อมโปรแกรมเสริมสุดพิเศษ(ไม่รวมในราคาทัวร์) จองได้แล้ววันนี้!

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศตุรกี

ทัวร์เต็มแล้ว คุณมาช้าไป !! โปรดเลือกทัวร์ใกล้เคียง หรือสอบถามเจ้าหน้าที่
รหัสทัวร์ : TTC237145
ทัวร์ตุรกี บินลัดฟ้าสู่อิสตันบลู ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ชมพระราชวังเบลเลอเบยี เที่ยวชมสวนซาโซว่า เดินเล่น ODUNPAZARI TOWN ชมโชว์ระบำหน้าท้อง ชมหุบเขาเกอเรเม่ หุบเขาอุซิซาร์ นครใต้ดิน ถ่ายภาพ CARAVANSARAI เที่ยวชมปราสาทปุยฝ้าย เยือนเมืองโบราณเอฟฟิซุส เที่ยวชมสุเหร่าสีน้ำเงิน เดินทางสู่จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต เที่ยวชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย ช็อปปิ้งตลาดสไปซ์มาร์เก็ต ช็อปปิ้งย่าน FENER & BALAT เที่ยวชมสวนดอกทิวลิป อีเมอร์กัน พาร์ค จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา8 วัน 6 คืน

ประเทศตุรกี

เม.ย. 66
มิ.ย. 66
03-10
04-11
12-19
13-20
22-29
23-30
29-06
30-07
02-09
04-11
10-17
11-18
รหัสทัวร์ : TTC237551
นำท่านเดินทางสู่ประเทศตุรกี สัมผัสบรรยากาศใหม่รูปแบบสไตล์เมืองเก่าย่านBALAT & FENER นำท่านเพลิดเพลินล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส เข้าชมสุเหร่าสีน้ำเงิน ชมวิหารฮาเจียโซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง แวะถ่ายภาพม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล พาท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่เมืองเปอร์กามัม ชมความงดงามของปราสาทปุยฝ้ายหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ำเป็นทางยาว เยือนนครใต้ดินชาวคริสต์ใช้หลบภัยชาวโรมัน ชมหุบเขาพาซาแบค หุบเขานกพิราบและหุบเขาอุชิซาร์ เข้าชมบ้านพระแม่มารีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวคริสต์จะต้องหาโอกาสไปไหว้ให้ได้สักครั้งในชีวิต พิเศษ!ชมการแสดงโชว์ระบำหน้าท้องBELLY DANCE จองได้แล้ววันนี้!!!

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศตุรกี

พ.ค. 66
มิ.ย. 66
12-19
26-02
09-16
16-23
23-30
30-07

ทัวร์ตุรกี เตอร์กิช แอร์ไลน์ 2566 - 2567

ทัวร์ตุรกี เตอร์กิช แอร์ไลน์

ค้นพบจำนวน 22 ทัวร์

ทัวร์ตุรกี ม้าไม้เมืองทรอย เฮียราโพลิส ปราสาทปุยฝ้าย โบสถ์เซนต์โซเฟีย หมู่บ้านอวานอส
รหัสทัวร์ : TTC237421

นำท่านเดินทางสู่ตุรกี ชมโบสถ์เซนต์โซเฟีย ถ่ายรูปกับพระราชวังทอปกาปิ ชมม้าไม้เมืองทรอยม้าที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ชมปราสาทปุยฝ้ายแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ำมีความงดงามมาก เดินทางสู่เมืองคัปปาโดเกียชมนครใต้ดินเกิดจาการขุดเจาะพื้นดิน 10 กว่าชั้น เยือนหมู่บ้านอวานอส ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์และจัตุรัสทักซิมสแควร์ แวะชมความงามของดอกทิวลิป ณ สวนอีเมอร์กัน เยือนบ้...

Turkish Airlines เตอร์กิช แอร์ไลน์

ระยะเวลา9 วัน 6 คืน

ประเทศตุรกี

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 66
05-13
13-21
รหัสทัวร์ : TTC237553

นำท่านเดินทางสู่ประเทศตุรกี เช็คอินถ่ายรูปสุเหร่าสีนํ้าเงินและฮิปโปโดรม เข้าชมวิหารฮาเจียโซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ชมม้าไม้เมืองทรอย เดินทางสู่ปราสาทปุยฝ้ายหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ำสุดงดงาม นำท่านถ่ายรูปพิพิธภัณฑ์เมฟลานา เยือนนครใต้ดินสถานที่ที่ชาวคริสต์ใช้หลบภัยชาวโรมัน นำท่านชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอราเม่มรดกโลกที่สำคัญ นำท่านถ่ายภาพ...

ระยะเวลา9 วัน 6 คืน

ประเทศตุรกี

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 66
17-25
มิ.ย. 66
07-15
14-22
21-29
28-06
รหัสทัวร์ : TTC237327

ทัวร์ตุรกี เที่ยวเต็มที่แบบจุใจทั้งโปรแกรม พาเที่ยวเมืองอิสตันบูล ถ่ายรูปด้านนอกสุเหร่าสีน้ำเงิน,ฮิปโปโดรม เข้าชม วิหารฮาเจียโซเฟีย จากนั้นเข้าเมืองชานัคคาเล่ ชมและถ่ายภาพม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล จากนั้นเข้าเมืองปามุคคาเล่ เที่ยวชมปราสาทปุยฝ้าย บริเวณเดียวกันจะเป็นเมืองโบราณเฮียราโพลิส เข้าสู่เมืองคอนย่าถ่ายรูปด้านนอกพิพิธภัณฑ์เมฟลานา เมืองคัปปา...

ระยะเวลา9 วัน 6 คืน

ประเทศตุรกี

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 66
10-18
รหัสทัวร์ : TTC193108

ทัวร์ตุรกี บินภายใน 1 เที่ยว นำท่านชม บ้านพระแม่มารี จากนั้นแวะถ่ายรูป วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ เดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส ชม ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ ชม ปราสาทปุยฝ้าย สัมผัส เมืองเฮียราโพลิส Option Tour ขึ้นบอลลูนที่เมืองคัปปาโดเกีย นำทุกท่านสู่ นครใต้ดิน ชมการแสดงพื้นเมือง “ระบำหน้าท้อง” จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศตุรกี

กำหนดการเดินทาง

ทัวร์เต็มแล้ว คุณมาช้าไป !! โปรดเลือกทัวร์ใกล้เคียง หรือสอบถามเจ้าหน้าที่
รหัสทัวร์ : TTC237225

ทัวร์ตุรกี เดินทางสู่อิสตันบูล เข้าชมสุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส เยี่ยมชมพระราชวังเบลเลอเบยี ชมสวนซาโซว่า ชมโชว์ระบำหน้าท้อง เที่ยวชมหุบเขาเกอเรเม่ หุบเขาอุซิซาร์ นครใต้ดิน เยือนปราสาทปุยฝ้าย วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ โบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น ช็อปปิ้งตลาดสไปซ์มาร์เก็ต

ระยะเวลา8 วัน 6 คืน

ประเทศตุรกี

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 66
19-26
พ.ค. 66
05-12
06-13
11-18
12-19
19-26
20-27
25-01
27-03
มิ.ย. 66
01-08
02-09
17-24
23-30
รหัสทัวร์ : TTC236955

นำท่านสู่ดินแดนสองทวีป ชมพระราชวังทอปกาปึ ชมจัตุรัสสุลต่าน อาห์เหม็ดอดีตเรียกฮิปโปโดรม ชมความสวยงามของสุเหร่าสีน้ำเงิน เดินชมตลาดเก่าแก่แกรนด์บาซาร์ นำท่านสู่ จุดชมวิว Pierre loti hill ที่เมื่อมองออกไปจะเห็นวิวแม่น้ำอันสวยงาม เพลิดเพลินย่าน บารัต(Balat) เมืองแห่งสีสันของอิสตันบูล นำท่านล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส เป็นช่องแคบที่กั้นระหว่างตุรเคียเธรซที่...

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศตุรกี

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 66
26-02
รหัสทัวร์ : TTC226460

เที่ยวตุรกีดินแดน 2 ทวีป นำท่านชมพระราชวังทอปปากี ชมจตุรัสสุลต่าน อาร์เหม็ด ชมสัญลักษณ์ของเมืองนครอิสตันบูล“บลูมอสก์” (Blue Mosque) ชม ฮายาโซฟีอา นำท่านชมพระราชวังโดลมาบาห์เช่ ชมช่องแคบบอสพอรัส จุดชมวิว Pierre loti hill นำท่านล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส(Bosporus Strait) ชมเมืองโบราณ ทรอย(TROY) ชมบ้านพระแม่มารี ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส นำท่านชมเฮียราโพลิส (...

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศตุรกี

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 66
04-11
พ.ค. 66
05-12
มิ.ย. 66
02-09
รหัสทัวร์ : TTC237054

ทัวร์ตุรกี เที่ยวตามเมืองแบบจุใจ ทั้งเมืองอิสตันบูล,เมืองชานัคคาเล่,เมืองทรอย,เมืองคูซาดาซี,เมืองปามุคคาเล่,เมืองคอนย่า,เมืองคัปปาโดเกียและเมืองเกอราเม่ พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวอันน่าตื่นตาตื่นใจ ทั้งล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ชมสุเหร่าสีน้ำเงิน ชมและถ่ายภาพม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล แวะเมืองโบราณเอฟฟิซุส เดินทางสู่ปราสาทปุยฝ้ายชมบ่อน้ำอันสวยงาม เข้า...

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศตุรกี

กำหนดการเดินทาง

ทัวร์เต็มแล้ว คุณมาช้าไป !! โปรดเลือกทัวร์ใกล้เคียง หรือสอบถามเจ้าหน้าที่
รหัสทัวร์ : TTC237145

ทัวร์ตุรกี บินลัดฟ้าสู่อิสตันบลู ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ชมพระราชวังเบลเลอเบยี เที่ยวชมสวนซาโซว่า เดินเล่น ODUNPAZARI TOWN ชมโชว์ระบำหน้าท้อง ชมหุบเขาเกอเรเม่ หุบเขาอุซิซาร์ นครใต้ดิน ถ่ายภาพ CARAVANSARAI เที่ยวชมปราสาทปุยฝ้าย เยือนเมืองโบราณเอฟฟิซุส เที่ยวชมสุเหร่าสีน้ำเงิน เดินทางสู่จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต เที่ยวชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย ช็อปปิ้งตลาดสไป...

ระยะเวลา8 วัน 6 คืน

ประเทศตุรกี

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 66
03-10
04-11
12-19
13-20
22-29
23-30
29-06
30-07
มิ.ย. 66
02-09
04-11
10-17
11-18
รหัสทัวร์ : TTC237551

นำท่านเดินทางสู่ประเทศตุรกี สัมผัสบรรยากาศใหม่รูปแบบสไตล์เมืองเก่าย่านBALAT & FENER นำท่านเพลิดเพลินล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส เข้าชมสุเหร่าสีน้ำเงิน ชมวิหารฮาเจียโซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง แวะถ่ายภาพม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล พาท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่เมืองเปอร์กามัม ชมความงดงามของปราสาทปุยฝ้ายหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ำเป็นทางยาว เ...

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศตุรกี

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 66
12-19
26-02
มิ.ย. 66
09-16
16-23
23-30
30-07

ทัวร์ตุรกี เตอร์กิช แอร์ไลน์ 2566 - 2567

ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี โปรโมชั่นเที่ยวตุรกี ตลอดปี 2565 - 2566 ครบทุกเดือน หลากหลายเส้นทางกับไทยทราเวลเซ็นเตอร์ สร้างและสรรค์บริการ ทัวร์ตุรกี และ เที่ยวตุรกี คุณภาพ ให้ท่านได้สัมผัสประเทศตุรกี ดินแดนอัศจรรย์ที่เป็นจุดบรรจบระหว่าง 2 คาบสมุทรและ 2 ทวีป ยุโรป และ เอเชีย ทำให้ตุรกีมีความหลากหลายทั้งทางด้านสถานที่ท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ และ วัฒนธรรม มาอย่างยาวนาน อาทิ เมืองคัปปาโดเกีย เมืองปามุคคาเล่ เมืองเกอราเม่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส สามารถเลือกเที่ยวได้ทั้ง ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังเป็นบริษัททัวร์ รับจัดโปรแกรมเดินทางไปตุรกี หลากหลายเส้นทาง ตั้งแต่ 2 ท่าน จนถึง 2,000 ท่านขึ้นไป ในรูปแบบแพคเกจทัวร์ หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ที่ประเทศตุรกี ในราคาและบริการที่ท่านจะประทับใจมีผลงานอ้างอิงมากมาย

Thailand Web Stat