ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ มารีน่าเบย์แซนด์ 3วัน 2คืน สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์  New Icon

Singapore Airlines สิงคโปร์ แอร์ไลน์

ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ มารีน่าเบย์แซนด์ 3วัน 2คืน สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์
ราคาเริ่มต้น
13,888 บาท
รหัสทัวร์

สายการบิน
สิงคโปร์ แอร์ไลน์
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
รวมอาหาร
4 มื้อ
ประเทศ
มาตรฐานทัวร์
10% Discount
ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ มารีน่าเบย์แซนด์ 3วัน 2คืน สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์
ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ มารีน่าเบย์แซนด์ 3วัน 2คืน สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์
ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ มารีน่าเบย์แซนด์ 3วัน 2คืน สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์

ปฏิทินการเดินทาง

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง –Merlion Park-การ์เด้น บายเดอะเบย์ (ไม่รวมค่าเข้าชมโดม) –มารีน่าเบย์แซน - ชมโชว์ Wonder Full Light
-/L/-

เที่ยวขาไป06.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ K สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยอำนวยความสะดวก ตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน

 

เที่ยวบิน09.40 น. เหินฟ้าสู่ประเทศสิงคโปร์สายการบินSINGAPORE AIRLINES เที่ยวบินที่ SQ973 (บริการอาหารบนเครื่องพร้อมเครื่องดื่ม

 

13.05 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชางฮีประเทศสิงคโปร์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาให้เป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้ว รับกระเป๋าสัมภาระ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองสิงคโปร์

 

บ่าย นำท่านชม ซันเทคซิตี้ ตึก 5 หลัง ที่ออกแบบตามหลัก  ฮวงจุ้ย ประหนึ่ง อุ้งมือมีห้านิ้วเรียงราย พร้อมทั้งเยี่ยมชม น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง  หรือ Fountain of Wealth อันเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์แห่งโชคลาภของประเทศสิงคโปร์ที่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศเล็กๆ แห่งนี้ต้องแวะมารับพลังน้ำแห่งความร่ำรวยเสมอไปซึ่งน้ำพุ ณ ที่แห่งนี้ยังได้รับการบันทึกว่าในกินเนสบุ้คเมื่อปี 1998 เป็นน้ำพุที่ใหญ่ที่สุดในโลกในแง่ของความเชื่อเรื่องโชคลาภ ซินแส้ฮวงจุ้ยทั้งหลายบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า เจ้าตัววงแหวนที่มีน้ำพุ่งออกมาเข้าสู่ใจกลางน้ำพุ มีความหมายเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของชีวิตและความมั่งคั่ง การที่น้ำพุ่งเข้าตรงกลางด้านในคือการกักเก็บความมั่งคั่งของตัวตึก SUNTEC CITY โดยสายน้ำประหนึ่งความมั่งคั่งที่ไหลมารวมกัน อันเป็นที่มาของชื่อ “น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง”กล่าวกันว่า ใครที่มาเยือน Suntec City แล้วได้มาเดินรอบน้ำพุแห่งนี้สามรอบโดยเอามือแตะที่น้ำพุไว้ตลอดเวลาจะได้รับพลังน้ำแห่งโชคลาภและความโชคดีหรือร่ำรวยตลอดปี อีกทั้งนำพุที่นี่นั้นมีลักษณะที่แตกต่างจากน้ำพุที่อื่นนั่นคือน้ำพุที่นี่จะไหลลง ซึ่งโดยปกติแล้วน้ำพุที่อื่นๆมักจะมีทิศทางพุ่งขึ้น

 

จากนั้นนำท่านถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์ สามารถถ่ายรูป โรงละครเอสพนาเนดที่สวยงามแปลกตา  ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับเปลือกทุเรียนขนาดยักษ์ วิวสิงคโปร์ ฟลายเอ้อ , มาริน่า เบย์แซนด์ นำทุกท่านสู่ การ์เด้น บาย เดอะเบย์  GARDEN BY THE BAY ให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ให้ท่านได้ชื่นชมกับ ต้นไม้นานาพันธุ์ และ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้สำหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ  และยังมี โซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลักๆ ซึ่งแบ่งโดยอุณหภูมิที่ต้นไม้ต้องการ ดังนี้ Flower Dome (ชีวภาพแบบแห้งเย็น) และCloud Forest (ชีวภาพแบบชื้นเย็น) และยังมีสวนธีมต่างๆให้เดินชม (ไม่รวมค่าเข้าชม Flower Dome และ Cloud Forest ราคา 28 ดอลล่าสิงคโปร์ หรือประมาณ 720 บาท) 

 

มื้ออาหารค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู ข้าวมันไก่ ที่ขึ้นชื่อของสิงคโปร์ ณ ภัตตาคารบุนถ่องกี่

 

จากนั้นนำท่านชม  มารีน่า เบย์แซนด์  รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์  มารีน่า เบย์แซนด์ ประกอบไปด้วยห้องพักกว่า 2,561 ห้องโรงแรมยังมีไฮไลท์คือ The Sands Sky Park ตั้งอยู่ชั้นที่ 57 ของโรงแรม  (ไม่รวมค่าขึ้น 20 ดอลล่าสิงคโปร์หรือประมาณ 500 บาท) เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตั้งอยู่บนอาคารทั้ง 3 แซนด์สกายพาร์คนี้ถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่กว้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และ  จัดเป็นสวนลอยฟ้าที่มีความสูง 200 ม. บนสวน         ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีต้นไม้ใหญ่ 250 ต้น และไม้ประดับอีก 650 ต้น มีร้านอาหารที่หรูหรา  The Sky on 57 และยังมี “มารีน่า เบย์แซนด์ คาสิโน” ที่ตั้งอยู่   ในตัวอาคารอันโอ่อ่า หรูหราฝั่งตรงข้ามกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสิโนที่เต็มไปด้วยเกมส์การพนันทุกรูปแบบ ซึ่งนักท่องเที่ยว สามารถเพลิดเพลินไปกับเกมส์หลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตู้พนันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู้ อาทิ รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว์ รวมถึงตู้พนันหยอดเหรียญ  ภายในยังมีร้านค้าปลีก และภัตตาคารมากมาย

หมายเหตุ : ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ท่านที่จะเข้าสถานคาสิโน ต้องแสดงพาสปอร์ตและห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 21 ปีเข้า การแต่งกาย สุภาพบุรุษห้ามใส่กางเกงขาสั้น สุภาพสตรีใส่ชุดสุภาพ  และห้ามสวมรองเท้าแตะ

 

สำหรับนักช้อปปิ้งทั้งหลายสามารถเลือกซื้อสินค้ายี่ห้อดังๆ ได้มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Hermes, Prada, Burberry, Cartier โดยที่ทุก  ท่าน สามารถชมวิว เมอร์ไลอ้อน, สิงคโปร์ไฟลเออร์, ตึกแอสพลานาด และบริเวณ อ่าวมารีน่าเบย์ จากมุมมองที่แตกต่าง ซึ่งสวยงามและน่าสนใจเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งเพลิดเพิลนไปกับโชว์ Wonder Full Lightซึ่งเป็นโชว์สุดอลังการที่น่าตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือนสิงคโปร์ ..Wonder Full Light คือการแสดงโชว์ Light and Water Show เป็นการแสดง แสง สี เสียง และ สายน้ำ ที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกเฉียงใต้ ณ ลาน PROMANADE ริมปากอ่าวมาริน่า ด้านหน้าของ MARINA BAY SAND

(การแสดงเริ่ม 20.00 น. งดการแสดงในกรณีที่ฝนตก หรือมีกิจกรรมของทางห้าง) ในกรณีที่ Wonder Full Light มีการปิดปรับปรุงโชว์ หรือเปลี่ยนรอบเวลาโชว์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเป็นชมโชว์ Garden Rhapsody (OCBC Light and Sound Show) แทน

 

เข้าพักพักที่  VILLAGE HOTEL BUGIS / BOSS HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ SEA AQUARIUMตามอัธยาศัย
B/-/-

มื้ออาหาร08.00น บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านสามารถสอบถามข้อมูลและเส้นทางการท่องเที่ยวได้จากหัวหน้าทัวร์ (ไม่มีรถโค้ชบริการ)โดยท่านสามารถโดยสารรถไฟใต้ดินMRT เพื่อเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง อาทิ

เกาะเซ็นโตซ่า หรือ เกาะมหาสนุก เมื่อก่อนเคยเป็นฐานทัพทางทหาร เมื่อครั้งยังตกเป็นอาณานิคม ของคนอังกฤษ ปืนใหญ่ที่เมื่อก่อนเคยใช้ ก็เป็นจัดแสดงโชว์ที่นี่ คือ ฟอร์ดซิโลโซ่ (Fort Siloso) ใน ต่อมาทางรัฐบาลได้สร้างขึ้นมาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ภายในเกาะเซ็นโตซ่ามีขนาด 5 ตารางกิโลเมตร ภายในเกาะถูกจัดให้มีสถานที่ สำหรับท่องเที่ยวหลายที่ สามารถนั่งรถรางฟรีภายในเกาะเชื่อมต่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยว อาทิเช่น Universal Studio ,Images Of Singapore , Sky Tower , Sentosa Luge & Sky Ride , S.E.A. AQURIUM โลกใต้น้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอื่นๆอีกมากมาย

ท่านสามารถเลือกสนุกไปกับ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ“ Universal Studio of Singapore ”มีทั้งหมด 7 โซน เปิดบริการ 10:00 – 19:00 น. (เล่นกี่รอบกี่ได้ตามใจชอบ) ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ ในพื้นที่ 49 เอเคอร์ในเกาะเซ็นโตซ่า รายล้อมด้วยความเขียวชอุ่มของทะเลสาบ มีรีสอร์ทห้องพัก 1,800 ห้องจากโรงแรมระดับหรู 6 ดาวที่หลากหลายรูปแบบ มีทั้งยังมี คาสิโน เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งอยู่ที่โรงแรม Crockford Tower

Transformers The Ride :The Ulitmate3D Battle และ BattlestarGalacticaเครื่องเล่นรถไฟเหาะตีลังการางคู่ที่สูงที่สุดในโลก

Far Far Away Castelปราสาทแห่งวีระบุรุษ เชร็คและเจ้าหญิงฟิโอน่า

Madagascar A CrateAdventureเป็นการนั่งเรือผจญภัยชมสัตว์ต่างๆ เสมือนท่านกำลังอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Madagascar 

Revenge of The Mummyขุดหาสมบัติของฟาโรห์ และค้นหาปริศนาแห่งมัมมี่

Water Worldชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตร์ชื่อดัง แสดงจริง แสง สีเสียง จริง ท่านจะตื่นเต้นประทับใจไม่รู้ลืม

Jurassic Park Rapids Adventureผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร์, เหล่าสัตว์โลกล้านปี

Hollywood Boulevardสัมผัสโรงละครสไตล์บรอดเวย์ ฮอลลีวู๊ดวอล์ออฟเฟรม ศูนย์รวมแห่งความ บันเทิงของจักรวาลอย่างแท้จริง

 

 หรือเลือกเที่ยวชม Aquariumเปิดใหม่ใหญ่ที่สุดในโลกกับ Marine Life Park คือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในชื่อ S.E.A. Aquariumจัดอันดับให้เป็นอควาเรียมใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูกออกแบบให้เป็นอุโมงค์ใต้น้ำเพลิดเพลินเต็มที่กับบรรยากาศ ใต้ทะเลที่สวยงาม

 

เข้าพักพักที่ VILLAGE HOTEL BUGIS / BOSS HOTELระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วัดเจ้าแม่กวนอิม– วัดพระเขี้ยวแก้ว–ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด - กรุงเทพฯ
B/L/-

มื้ออาหาร08.00น บริการอาหารเช้า ณห้องอาหารของโรงแรม

 

นำท่านเดินทางเข้า สักการะเจ้าแม่กวนอิมที่ วัดเก่าแก่ และศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของคนสิงคโปร์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่านจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าชม วัดพระเขี้ยวแก้ววัดนี้ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อไม่นานมานี้ด้วยทุนสร้างกว่า 53 ล้านเหรียญสิงคโปร์ โดยออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง ด้านในจะมี 4 ชั้น แบ่งเป็นโซนต่างๆ เกี่ยวกับศาสนาพุทธ โดยจุดน่าสนใจอยู่ที่ชั้น 4 เป็นพระบรมสารีริกธาตุส่วนฟัน ของพระพุทธเจ้า ให้ได้สักการบูชา บริเวณของวัดขอเชิญทุกท่านเดินเที่ยวชมอาคารบ้านเรือนของชาวจีนที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ในย่าน CHINA TOWN บันทึกภาพสถาปัตยกรรมที่สวยงามพร้อมมีของฝากที่ระลึกมากมายให้เลือกซื้อหากัน

 

มื้ออาหารเที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

 

จากนั้นให้ท่านอิสระกับการช้อปปิ้งเดินเลือกชมสินค้าทันสมัยที่ถูกใจพร้อมชมสินค้าอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์กล้องถ่ายรูปกล้องวีดีโอและของเล่นเด็ก ณ บริเวณย่านช้อปปิ้งORCHARD ROADถนนที่ทุกๆคนที่มาสิงคโปร์ต้องเดินชมและซื้อสินค้า BRAND NAMEยี่ห้อต่างๆถนนออร์ชาร์ดจัดได้ว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้งระดับโลก เพราะว่ามีศูนย์การค้า ร้านค้า และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยู่เรียงราย สองฝั่งถนน อาทิเช่น ห้าง  TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆอีกมากมาย (หัวหน้าทัวร์มีการนัดหมาย กรุณาตรงเวลา เพื่อประโยชน์ของสมาชิกส่วนรวมในกรณีที่ท่านสมาชิกมาหลังเวลานัดหมาย  หัวหน้าทัวร์จะใช้วิจารณญาณในการเดินทางนำคณะส่วนรวม เดินทางสู่สนามบิน)

 

เที่ยวบิน18.35น.นำท่านเหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ สายการบิน SINGAPORE AIRLINESเที่ยวบินที่SQ978 (บริการอาหารบนเครื่องพร้อมเครื่องดื่ม)

 

เที่ยวขาไป20.00 น.เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจข้อมูลราคา

ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน : กุมภาพันธ์, มีนาคม, เมษายน
กำหนดการ : 23-25 ก.พ. , 09-11 มี.ค. , 16-18 มี.ค. , 23-25 มี.ค. , 30 มี.ค.-01 เม.ย. , 20-22 เม.ย. , 27-29 เม.ย.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 13,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 13,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 13,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 13,888 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 18,388 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 13,888 -
ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน : มีนาคม, เมษายน
กำหนดการ : 01-03 มี.ค. , 06-08 เม.ย.(เต็ม) , 29 เม.ย.-01 พ.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 14,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 14,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 14,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 14,888 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 19,388 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 14,888 -
ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน : เมษายน
กำหนดการ : 13-15 เม.ย.(เต็ม)
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 15,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 15,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 15,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 15,888 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 21,388 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 15,888 -
เดือนกุมภาพันธ์ 61 ผู้ใหญ่ เด็ก
วันที่เดินทาง พักคู่ ท่านละ พักเดี่ยว ท่านละ พักสาม ท่านละ เด็ก ท่านละ มีเตียง ท่านละ ไม่มีเตียง ท่านละ

23-25 ก.พ. 2561

13,888 18,388 13,888 13,888 13,888 13,888
เดือนมีนาคม 61 ผู้ใหญ่ เด็ก
วันที่เดินทาง พักคู่ ท่านละ พักเดี่ยว ท่านละ พักสาม ท่านละ เด็ก ท่านละ มีเตียง ท่านละ ไม่มีเตียง ท่านละ

1-3 มี.ค 2561

14,888 19,388 14,888 14,888 14,888 14,888

9-11 มี.ค 2561

13,888 18,388 13,888 13,888 13,888 13,888

16-18 มี.ค 2561

13,888 18,388 13,888 13,888 13,888 13,888

23-25 มี.ค 2561

13,888 18,388 13,888 13,888 13,888 13,888

30 มี.ค - 1 เม.ย. 2561

13,888 18,388 13,888 13,888 13,888 13,888
เดือนเมษายน 61 ผู้ใหญ่ เด็ก
วันที่เดินทาง พักคู่ ท่านละ พักเดี่ยว ท่านละ พักสาม ท่านละ เด็ก ท่านละ มีเตียง ท่านละ ไม่มีเตียง ท่านละ

6-8 เม.ย. 2561

เต็มแล้ว
14,888 19,388 14,888 14,888 14,888 14,888

13-15 เม.ย. 2561

เต็มแล้ว
15,888 21,388 15,888 15,888 15,888 15,888

20-22 เม.ย. 2561

13,888 18,388 13,888 13,888 13,888 13,888

27-29 เม.ย. 2561

13,888 18,388 13,888 13,888 13,888 13,888

29 เม.ย. - 1 พ.ค. 2561

14,888 19,388 14,888 14,888 14,888 14,888
* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ) เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสำหรับนำเที่ยว ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมที่พัก
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
 • ค่าทิปสำหรับ มัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ พนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 20 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 30 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น โดยแฟกซ์หรืออีเมลล์หน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง เพื่อยินยันการจองที่นั่ง
 • กรุณาชำระเงินมัดจำ ทันทีหลังจากทำการจอง ท่านละ 13,610 บาท ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • สำหรับการเดินทางช่วงเทศกาล หรือวันหยุดต่อเนื่อง กรุณาชำระเต็มจำนวนของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 21 วันทำการ มิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 • - ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินทั้งหมด ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
  - ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงิน 50% ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
  - ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชำระแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์
 • โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำรวมในคณะตามที่กำหนดไว้เท่านั้น หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนการเดินทางได้

เงื่อนไขนอกเหนือความรับผิดชอบ

 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
 • หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 • ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป

คำแนะนำและข้อควรระวังในการเดินทาง

 • ทุกประเทศมีมิจฉาชีพ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ผู้เดินทางควรมีความระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว จากเหตุร้ายต่าง ๆ
 • ผู้เดินทางควรเก็บหนังสือเดินทาง และ ทรัพย์สินมีค่าไว้ในที่ปลอดภัย โดยหมั่นตรวจสอบดูอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาการเดินทาง ตลอดจนระมัดระวังต่อการสูญหาย หรือ ถูกขโมยจากผู้ไม่หวังดี
 • อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่ทราบล่วงหน้า และ สามารถเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ผู้เดินทางควรใส่ใจต่อคำเตือนของไกด์ หัวหน้าทัวร์ ท่องเที่ยวอย่างระมัดระวัง และ ไม่ประมาท
 • การเลือกซื้อสินค้าระหว่างการเดินทาง ผู้เดินทางควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้า จากคุณภาพ ราคา และความพึงพอใจ อย่างถี่ถ้วน สินค้าในทุกประเทศมีทั้งที่มีคุณภาพดี ปานกลาง หรือ คุณภาพต่ำ แตกต่างกันไป สิทธิ์ในการจะซื้อหรือไม่ซื้อเป็นของผู้เดินทาง
 • ผู้เดินทางควรจดบันทึกเบอร์โทรของมัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ หรือ ผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น เผื่อกรณีมีเหตุฉุกเฉินจะสามารถติดต่อกันได้
 • ผู้เดินทางควรเลือกซื้อประกันภัยการเดินทางเพิ่มเติม เพื่อการคุ้มครองในแง่มุมต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสมหากเกิดกรณีฉุกเฉิน

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า

 • คนไทยถือหนังสือเดินทางประเทศไทย ไม่ต้องยื่นขอวีซ่าก่อนออกเดินทาง
 • เตรียมหนังสือเดินทางมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป ณ วันเดินทาง (ต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม) เพื่อยื่น ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง
 • สิทธิ์การออกวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานทูตเท่านั้น

ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง

เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้
1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )
1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป
2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ หากยังไม่ได้มีการ ออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใดๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใดๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบ ใดๆ ทั้งสิ้น

4. หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่วยเหลือและสำรองที่นั่ง ที่ท่านติดต่อได้ตลอดเวลาทำการของบริษัทฯ ระหว่างเวลา 07.30-24.00 น ในวันจันทร์ - ศุกร์ และในวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา 07.30-24.00 น. ได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 171 9999 (อัตโนมัติ 300 คู่สาย) และโทรสาร 02 171 9900 (อัตโนมัติ 24ช.ม.)