รถไฟยุโรป รถไฟในยุโรป ตั๋วรถไฟยุโรป จองตั๋วรถไฟยุโรป จองรถไฟยุโรป ยูเรลพาส ยูเรลซีเล็คพาส ยูเรลทิคเก็ต ยูโรสตาร์

ไทยทราเวลเซ็นเตอร์
ติดตามพวกเรา ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนทวิสเตอร์ +1บนกูเกิลพลัส ติดตามบนยูทูป ติดตามบนอินสตาแกรม เพิ่มเราเป็นเพื่อนในไลน์
วันที่ 17 สิงหาคม 2560
บริษัททัวร์ บริษัททัวร์

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งรถไฟยุโรป

Rail Europe ราคาตั๋วรถไฟที่ระบุในเวปไซต์นี้ใช้ได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2008 และกำหนดค่าเงินเป็นสกุลเงินยูโร ทางบริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ใน การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าโดยสารดังกล่าว ในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยน เงินมีความแปรผันสูง ซึ่งบริษัทจะเป็นผู้แจ้งให้ท่านทราบก่อนทำการ สำรองที่นั่งเมื่อท่านได้รับการยืนยันในการสำรองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคาใดๆ อันเนื่องมาจากการแปลผันของค่าเงิน ยกเว้นมีการเปลี่ยนแปลงภาษีของรัฐ ซึ่งทางลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบราคาที่ระบุในข้างต้นมิได้รวมค่าบริการต่างๆ ดังนี้

  • ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า
  • ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้น เช่น EUR 11-90 สำหรับค่าธรรมเนียมในการสำรองที่นั่ง,ค่าบริการเสริมบนรถไฟ,รถไฟตู้นอน,อาหาร และอื่นๆ
  • ค่าออกตั๋ว EUROSTAR,THALYS และ PASS ต่างๆ
  • ค่าประกันภัยในการเดินทาง
  • ค่าที่พัก


Thailand Travel Homepage for Non-Thai Passport