ใบรายการทัวร์และเงื่อนไขทัวร์
Tour Itinerary & Conditions

บริษัท ทีทีซี โกลบอล จำกัด
License : 11/3799 IATA : 35308383
โทร : 02-171-9999 แฟกซ์ : 02-171-9900
email: [email protected]
รหัสทัวร์
Tour Code
TTC205939 เวอร์ชั่น
Version
1.14-07-2020 03:56:20
วัน-เวลาที่พิมพ์
Printed On
14 ก.ค. 2020 03:56
ชื่อทัวร์
Tour Name
ทัวร์สิงคโปร์ น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง เมอร์ไลออน พาร์ค การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ มารีน่าเบย์แซน ชมโชว์น้ำพุแสงสีเสียง Spectra Light & Water Show 3 วัน 2 คืน สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์

ทัวร์สิงคโปร์ น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง เมอร์ไลออน พาร์ค การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ มารีน่าเบย์แซน ชมโชว์น้ำพุแสงสีเสียง Spectra Light & Water Show 3 วัน 2 คืน สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์

รหัสทัวร์ : TTC205939
ประเทศ : สิงคโปร์
ระยะเวลา : 3 วัน2 คืน


เที่ยวสุดคุ้ม ช้อปปิ้งสุดชิค พิชิตแลนด์มาร์ค พิเศษ!! ขอพรความรัก ณ วัดเยี่ยไห่ชิง ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ น้ำตกในร่ม THE RAIN VORTEX ชมโชว์ม่านน้ำแสงสีเสียง เซลฟี่สุดคลูบนถนนฮาจิเลน เต็มอิ่มอาหารขึ้นชื่อข้าวมันไก่ต้มตำหรับ จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง
เดือน กำหนดการ
ยังไม่มีข้อมูลการเดินทาง

รายการเดินทาง
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - เมอร์ไลออน พาร์ค - การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ - มารีน่าเบย์แซน - ชมโชว์น้ำพุแสงสีเสียง Spectra Light & Water Show

เช็คอิน06.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 5 เคาน์เตอร์ K สายการบิน SINGAPORE AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก และแนะนำการเดินทาง

เที่ยวบิน09.45 น. นำท่านเดินทางสู่ ประเทศสิงคโปร์ โดยเที่ยวบินที่ SQ973

** ใช้เวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง มีบริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **

13.15 น. เดินทางถึง สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองสิงคโปร์

จากนั้นนำท่านชม "ซันเทคซิตี้" ตึก 5 หลัง ที่ออกแบบตามหลัก "ฮวงจุ้ย" ประหนึ่ง อุ้งมือมีห้านิ้วเรียงราย พร้อมทั้งเยี่ยมชม "น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง" หรือ Fountain of Wealth อันเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์แห่งโชคลาภของประเทศสิงคโปร์ที่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศเล็กๆ แห่งนี้ต้องแวะมารับพลังน้ำแห่งความร่ำรวยเสมอไป ซึ่งน้ำพุ ณ ที่แห่งนี้ยังได้รับการบันทึกว่าในกินเนสบุ๊คเมื่อปี 1998 เป็นน้ำพุที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในแง่ของความเชื่อเรื่องโชคลาภ ซินแสฮวงจุ้ยทั้งหลายบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า เจ้าตัววงแหวนที่มีน้ำพุ่งออกมาเข้าสู่ใจกลางน้ำพุ มีความหมายเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของชีวิตและความมั่งคั่ง การที่น้ำพุ่งเข้าตรงกลางด้านในคือการกักเก็บความมั่งคั่งของตัวตึก SUNTEC CITY โดยสายน้ำประหนึ่งความมั่งคั่งที่ไหลมารวมกัน อันเป็นที่มาของชื่อ “น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง”กล่าวกันว่า ใครที่มาเยือน SUNTEC CITY แล้วได้มาเดินรอบน้ำพุแห่งนี้สามรอบโดยเอามือแตะที่น้ำพุไว้ตลอดเวลาจะได้รับพลังน้ำแห่งโชคลาภและความโชคดี หรือร่ำรวยตลอดปี อีกทั้งน้ำพุที่นี่นั้นมีลักษณะที่แตกต่างจากน้ำพุที่อื่นนั่นคือน้ำพุที่นี่จะไหลลงซึ่งโดยปกติแล้วน้ำพุที่อื่นๆ มักจะมีทิศทางพุ่งขึ้น

จากนั้นนำท่านถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลออน พาร์ค สัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์ สามารถถ่ายรูป โรงละครเอสพนาเนดที่สวยงามแปลกตา ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับเปลือกทุเรียนขนาดยักษ์ วิวสิงคโปร์ ฟลายเออร์ มาริน่า เบย์แซนด์ จากนั้นนำท่านชม การ์เด้น บาย เดอะเบย์ (GARDEN BY THE BAY) ให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ให้ท่านได้ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์ และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super Tree คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้สำหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น50 เมตร บนยอดของ Super Tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ และยังมีโซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลักๆ ซึ่งแบ่งโดยอุณหภูมิที่ต้นไม้ต้องการดังนี้ Flower Dome (ชีวภาพแบบแห้งเย็น) และCloud Forest (ชีวภาพแบบชื้นเย็น) และยังมีสวนธีมต่างๆ ให้เดินชม (อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวมค่าเข้าชม Flower Dome และ Cloud Forest) โดยแต่ละเดือนจะมีการจัดแสดงที่ต่างต่างกันออกไป

อาหารเย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านชม มารีน่า เบย์แซนด์ รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ ประกอบไปด้วยห้องพักกว่า 2,500 ห้องโรงแรมยังมีไฮไลท์คือ The Sands Sky Park ตั้งอยู่ชั้นที่ 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตั้งอยู่บนอาคารทั้ง 3 แซนด์สกายพาร์คนี้ถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่กว้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าที่มีความสูง 200 ม. บนสวนได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีต้นไม้ใหญ่ 250 ต้น และไม้ประดับอีก 650 ต้น มีร้านอาหารที่หรูหรา The Sky on 57 และยังมี “มารีน่า เบย์แซนด์ คาสิโน” ที่ตั้งอยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่าอันหรูหราฝั่งตรงข้ามกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสิโนที่เต็มไปด้วยเกมส์การพนันทุกรูปแบบ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมส์หลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตู้พนันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู้ อาทิ รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า ภายในยังมีร้านค้าปลีก และภัตตาคารมากมาย

(หมายเหตุ : ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ท่านที่จะเข้าสถานคาสิโนต้องแสดงพาสปอร์ต และห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 21 ปีเข้าด้านใน การแต่งกาย สุภาพบุรุษห้ามใส่กางเกงขาสั้น สุภาพสตรีใส่ชุดสุภาพ และห้ามสวมรองเท้าแตะ)

และนอกจากห้างแห่งนี้จะมีสินค้าแบนด์เนมมากมายแล้วนั้น ยังมีขนมของฝากมากมายให้ทานได้ช้อปปิ้งกันอย่างเพลินเพลิน และที่พลาดไม่ได้เลยนั้นคือ “IRVINS SKIN FISH & POTATO CHIPS” ที่เป็นขนมที่มีชื่อเสียงอย่างมากในสิงคโปร์ โดยจะมีทั้งหมด 3 รสชาติคือ รสหนังปลาไข่เค็ม รสมันฝรั่งไข่เค็ม และมันฝรั่งรสชาติแบบออริจินัล ท่านใดที่มาสิงคโปร์ไม่ควรพลาด สำหรับนักช้อปปิ้งทั้งหลายสามารถเลือกซื้อสินค้ายี่ห้อดังๆ ได้มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Hermes, Prada, Burberry, Cartier โดยที่ทุกท่านสามารถชมวิวเมอร์ไลอ้อน สิงคโปร์ไฟลเออร์ ตึกแอสพลานาด และบริเวณอ่าวมารีน่าเบย์จากมุมมองที่แตกต่าง ซึ่งสวยงามและน่าสนใจเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งเพลิดเพลินไปกับโชว์ Spectra light & Water Show ซึ่งเป็นโชว์สุดอลังการที่น่าตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือนสิงคโปร์ คือการแสดงโชว์ Light & Water Show เป็นการแสดง แสง สี เสียง และ สายน้ำ ที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกเฉียงใต้ ณ ลาน PROMANADE ริมปากอ่าวมาริน่า ด้านหน้าของ MARINA BAY SAND (การแสดงเริ่ม 20.00 น. งดการแสดงในกรณีที่ฝนตก หรือมีกิจกรรมของทางห้าง)

โรงแรมพักที่ IBIS BUDGET HOTEL IMPERIAL / IBIS BUDGET HOTEL SELEGIE หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สอง อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ ซี อควาเรียม ตามอัธยาศัย

อาหารเช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้าหัวหน้าทัวร์พาท่านสู่ เกาะเซ็นโตซ่า ด้วยรถไฟฟ้า หรือ TAXI แล้วแต่ความต้องการของท่าน หากท่านไม่ต้องการท่องเที่ยว ณ เกาะเซ็นโตซ่า หัวหน้าทัวร์จะให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่านเช่นเดียวกัน

(คำแนะนำ : ควรพกนามบัตรของโรงแรมไปด้วย เพื่อความสะดวกในการเดินทางกลับโรงแรม)

ท่านสามารถเลือกสนุกไปกับ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ“ Universal Studio of Singapore มีทั้งหมด 7 โซน เปิดบริการ 10:00 – 19:00 น. (เล่นกี่รอบกี่ได้ตามใจชอบ) ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ ในพื้นที่ 49 เอเคอร์ในเกาะเซ็นโตซ่า รายล้อมด้วยความเขียวชอุ่มของทะเลสาบ มีรีสอร์ท ห้องพักกว่า 1,800 ห้อง จากโรงแรมระดับหรู 6 ดาวที่หลากหลายรูปแบบ มีทั้งยังมี คาสิโนเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งอยู่ที่โรงแรม Crockford Tower (อัตรค่าบริการนี้ ไม่รวมค่าเข้า เครื่องเล่น หรือโชว์ต่างๆ และค่าเดินทางไป-กลับ และไม่มีไกด์บริการ)

1. Transformers The Ride 3D The Ulitmate 3D Battle และ Battle star Galactica เครื่องเล่นรถไฟเหาะตีลังการางคู่ที่สูงที่สุดในโลก

2. Far Far Away Castel ปราสาทแห่งวีระบุรุษ เชร็คและเจ้าหญิงฟิโอน่า

3. Madagascar A Crate Adventure เป็นการนั่งเรือผจญภัยชมสัตว์ต่างๆ เสมือนท่านกำลังอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Madagascar

4. Revenge of The Mummy ขุดหาสมบัติของฟาโรห์ และค้นหาปริศนาแห่งมัมมี่

5. Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตร์ชื่อดัง แสดงจริง แสง สี เสียง จริง ท่านจะตื่นเต้นประทับใจไม่รู้ลืม

6. Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร์, เหล่าสัตว์โลกล้านปี

7. Hollywood Boulevard สัมผัสโรงละครสไตล์บรอดเวย์ ฮอลลีวู๊ดวอล์ออฟเฟรม ศูนย์รวมแห่งความ บันเทิงของจักรวาลอย่างแท้จริง หรือเลือซื้อบัตรเที่ยวชม Aquarium เปิดใหม่ใหญ่ที่สุดในโลกกับ Marine Life Park คือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำใน ชื่อ S.E.A. Aquarium จัดอันดับให้เป็นอควาเรียมใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูก ออกแบบให้เป็นอุโมงค์ใต้น้ำเพลิดเพลินเต็มที่กับบรรยากาศ ใต้ทะเลที่สวยงาม

อิสระมื้ออาหารกลางวัน และมื้ออาหารเย็น เพื่อความเพลิดเพลินในการเล่นเครื่องเล่น

โรงแรมพักที่ IBIS BUDGET HOTEL IMPERIAL / IBIS BUDGET HOTEL SELEGIE หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สาม วัดเยี่ยไห่ชิง - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด - น้ำตกในร่ม THE RAIN VORTEX - สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ - สนามบินสุวรรณภูมิ

อาหารเช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางเข้า วัดเยี่ยไห่ชิง ถูกขนานนามว่าเป็น The Love Temple ของสิงคโปร์ เป็นวัดจีนลัทธิเต๋าที่เก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์ มีอายุมากถึง 199 ปี อยู่ท่ามกลางย่านธุรกิจ แต่เป็นวัดเล็กๆ คล้ายศาลเจ้าที่มีความเงียบสงบ แม้จะมีตึกสูงล้อมรอบ หากต้องการขอพรเรื่องความรักก็ขอ ด้ายแดง จากเจ้าหน้าที่ โดยอธิษฐานบอกชื่อ นามสกุล และเรื่องที่อยากขอกับ เทพเจ้าเย่ว์เหล่า หรือเทพแห่งความรัก ที่เป็นรูปปั้นองค์เล็กสีดำ สังเกตได้ไม่ยากเพราะมีด้ายแดงคล้องคอท่านอยู่มากมาย ในวัดจะมีธูปเป็นกำๆ มัดเอาไว้ แต่ถ้าบอกว่ามาจากประเทศไทยเจ้าหน้าที่จะหยิบธูป 3 ดอกให้ท่านไหว้ และปักที่กระถางธูปด้านนอก จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าชม วัดพระเขี้ยวแก้ว วัดนี้ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อไม่นานมานี้ด้วยทุนสร้างกว่า 53 ล้านเหรียญสิงคโปร์ โดยออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง ด้านในจะมี 4 ชั้น แบ่งเป็นโซนต่างๆ เกี่ยวกับศาสนาพุทธ โดยจุดน่าสนใจอยู่ที่ชั้น 4 เป็น พระบรมสารีริกธาตุส่วนฟันของพระพุทธเจ้า ให้ได้สักการะ เชิญท่านเดินเที่ยวชมอาคารบ้านเรือนของชาวจีนที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ในย่าน CHINA TOWN บันทึกภาพสถาปัตยกรรมที่สวยงามพร้อมมีของฝากที่ระลึกมากมายให้เลือกซื้อหากัน ระหว่างนำท่านแวะชมสินค้าปลอดภาษี Duty Free ย่านไชน่าทาวน์มีสินค้าราคาถูกมากมาย อาทิ น้ำหอม ของที่ระลึก เป็นต้น

อาหารเที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูข้าวมันไก่ต้นตำหรับ BOON TONG KEE

จากนั้นให้ท่านอิสระกับการช้อปปิ้งเดินเลือกชมสินค้าทันสมัยที่ถูกใจ พร้อมชมสินค้า อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป กล้องวีดีโอและของเล่นเด็ก ณ บริเวณย่านช้อป ปิ้ง ORCHARD ROAD ถนนที่ทุกๆคนที่มาสิงคโปร์ต้องเดินชมและซื้อสินค้า BRAND NAME ยี่ห้อต่างๆถนนออร์ชาร์ดจัดได้ว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้งระดับโลก เพราะว่ามีศูนย์การค้า ร้านค้า และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยู่เรียงราย สองฝั่งถนนอาทิเช่น ห้าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆอีกมากมาย (หมายเหตุ : หัวหน้าทัวร์จะทำการนัดหมาย กรุณาตรงต่อเวลาเพื่อประโยชน์ของสมาชิกส่วนรวม ในกรณีที่ท่านสมาชิกมาหลังเวลานัดหมาย หัวหน้าทัวร์จะใช้วิจารณญาณในการเดินทางนำคณะส่วนรวมเดินทางสู่สนามบิน และอาจจะทำให้ไม่สามารถไปชม น้ำตกจีเวล หรือ THE RAIN VORTEX ได้ทัน) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

นำท่านเช็คอินที่เที่ยวใหม่ล่าสุดที่ตั้งอยู่ภายในสนามบินบินชางงี น้ำตกจีเวล หรือ THE RAIN VORTEX เป็นน้ำตกอินดอร์ที่สูงที่สุดในโลกถึง 130 ฟุต ภายในยังสร้างสวนจัดสรรค์และน้ำตกอินดอร์อย่าง The Rain Vortex ซึ่งถือเป็นน้ำตกอินดอร์ที่สูงที่สุดในโลกไว้ในสนามบิน โดยใช้น้ำหมุนเวียน 50,000 ลิตร หรือประมาณน้ำในสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐานของโอลิมปิก 5 สระเลยทีเดียว นอกจากน้ำตกอินดอร์นี้แล้ว ยังมีส่วนของสวนที่อยู่ในสถาปัตยกรรมทรงกลมอย่าง Canopy Park ที่เต็มไปด้วยสวนดอกไม้และพันธุ์ไม้นานาชนิดสุดร่มรื่นและโมเดิร์นราวกับอยู่ในยานอวกาศ โดยเฉพาะสะพาน Canopy ซึ่งมีความยาวถึง 164 ฟุต มีทางเดินตาข่ายให้สามารถชื่นชมกับไม้ใหญ่ที่อยู่ในสวนนั้นได้ภายใต้การออกแบบให้เป็นดั่ง ‘เมืองในสวน’ นอกจากนี้ยังมีร้านขายสินค้าและร้านอาหารมากถึง 280 ร้าน ในพื้นที่ 10 ชั้น โดยมี 5 ชั้นที่อยู่เหนือพื้นดิน และอีก 5 ชั้นอยู่ใต้พื้นดินอีกด้วย

เที่ยวบิน18.45 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ SQ978

** ใช้เวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **

เช็คอิน20.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการ
ยังไม่มีข้อมูลราคา

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสำหรับนำเที่ยว ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมที่พัก
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ทำการจอง
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า แบบท่องเที่ยว สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (กรณีท่านถูกปฏิเสธการขอวีซ่า ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน)
 • น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
 • ค่าทิปสำหรับ มัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ พนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง 1,200 บาท

เงื่อนไขการชำระเงิน
 • กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 30 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น โดยแฟกซ์หรืออีเมลล์หน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง เพื่อยินยันการจองที่นั่ง
 • กรุณาชำระเงินมัดจำเต็มจำนวนของราคาทัวร์ทั้งหมด ทันทีหลังจากทำการจอง
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วันทำการ มิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการชำระเงินของท่านเป็นสำคัญ

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง
 • - หากท่านได้ชำระค่ามัดจำทัวร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่เกิดเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินมัดจำให้แก่ท่านได้ เนื่องจากบริษัทฯได้ชำระค่ามัดจำที่นั่งของสายการบิน ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า (ถ้ามี) และค่าดำเนินการ ค่าเอกสารและค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้กับลูกค้าแล้ว หากมีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางได้ บริษัทฯ จะขอคืนค่าบริการให้ท่านในอัตราดังต่อไปนี้
  - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน หักค่ามัดจำ 50%
  - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน หักค่ามัดจำ 100%
  - ยกเลิกก่อนเดินทาง 7 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าบริการทั้งหมด - หากท่านใดมีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ บริษัทฯยินดีให้ท่านเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางได้ แต่อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ค่าเปลี่ยนชื่อที่นั่งของสายการบิน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดโดยเด็ดขาด
  - ในกรณีไม่ผ่านการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองไทยและสิงคโปร์ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 100%

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ
 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์
 • โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำรวมในคณะตามที่กำหนดไว้เท่านั้น หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนการเดินทางได้
เงื่อนไขนอกเหนือความรับผิดชอบ
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
 • หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 • ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
คำแนะนำและข้อควรระวังในการเดินทาง
 • ทุกประเทศมีมิจฉาชีพ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ผู้เดินทางควรมีความระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว จากเหตุร้ายต่าง ๆ
 • ผู้เดินทางควรเก็บหนังสือเดินทาง และ ทรัพย์สินมีค่าไว้ในที่ปลอดภัย โดยหมั่นตรวจสอบดูอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาการเดินทาง ตลอดจนระมัดระวังต่อการสูญหาย หรือ ถูกขโมยจากผู้ไม่หวังดี
 • อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่ทราบล่วงหน้า และ สามารถเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ผู้เดินทางควรใส่ใจต่อคำเตือนของไกด์ หัวหน้าทัวร์ ท่องเที่ยวอย่างระมัดระวัง และ ไม่ประมาท
 • การเลือกซื้อสินค้าระหว่างการเดินทาง ผู้เดินทางควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้า จากคุณภาพ ราคา และความพึงพอใจ อย่างถี่ถ้วน สินค้าในทุกประเทศมีทั้งที่มีคุณภาพดี ปานกลาง หรือ คุณภาพต่ำ แตกต่างกันไป สิทธิ์ในการจะซื้อหรือไม่ซื้อเป็นของผู้เดินทาง
 • ผู้เดินทางควรจดบันทึกเบอร์โทรของมัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ หรือ ผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น เผื่อกรณีมีเหตุฉุกเฉินจะสามารถติดต่อกันได้
 • ผู้เดินทางควรเลือกซื้อประกันภัยการเดินทางเพิ่มเติม เพื่อการคุ้มครองในแง่มุมต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสมหากเกิดกรณีฉุกเฉิน
ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า
 • คนไทยถือหนังสือเดินทางประเทศไทย ไม่ต้องยื่นขอวีซ่าก่อนออกเดินทาง
 • เตรียมหนังสือเดินทางมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป ณ วันเดินทาง (ต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม) เพื่อยื่น ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง
 • สิทธิ์การออกวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานทูตเท่านั้น
ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง

เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้
1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )

1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป
2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ หากยังไม่ได้มีการ ออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใดๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใดๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบ ใดๆ ทั้งสิ้น

4. หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่วยเหลือและสำรองที่นั่ง ที่ท่านติดต่อได้ตลอดเวลาทำการของบริษัทฯ ระหว่างเวลา 07.30 - 24.00 น ในวันจันทร์ - ศุกร์ และในวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา 07.30.00-24.00 น. ได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 171 9999 (อัตโนมัติ 300 คู่สาย) และโทรสาร 02 171 9900 (อัตโนมัติ 24ช.ม.)


โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้