ใบรายการทัวร์และเงื่อนไขทัวร์
Tour Itinerary & Conditions

บริษัท ทีทีซี โกลบอล จำกัด
License : 11/3799 IATA : 35308383
โทร : 02-171-9999 แฟกซ์ : 02-171-9900
email: [email protected]
รหัสทัวร์
Tour Code
TTC195646 เวอร์ชั่น
Version
1.14-07-2020 06:24:39
วัน-เวลาที่พิมพ์
Printed On
14 ก.ค. 2020 06:24
ชื่อทัวร์
Tour Name
ทัวร์สิงคโปร์ ล่องเรือ BUMBOAT เที่ยวมารีน่าเบย์แซนส์ ชมSpectra Light & Water Show 3 วัน 2 คืน สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์

ทัวร์สิงคโปร์ ล่องเรือ BUMBOAT เที่ยวมารีน่าเบย์แซนส์ ชมSpectra Light & Water Show 3 วัน 2 คืน สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์

รหัสทัวร์ : TTC195646
ประเทศ : สิงคโปร์
ระยะเวลา : 3 วัน2 คืน


นำท่านเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ “การ์เด้นบายเดอะเบย์” (GARDEN BY THE BAY) ให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ให้ท่านได้ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์ และล่องเรือ “Bumboat” ชมทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้ำ และชมโชว์ “Spectra Light & Water Show” การแสดงแสง สี เสียงและน้ำพุที่นี่มีชื่อว่า Wonder Full – Light & Water Spectacular โดยโชว์นี้จะจัดแสดงที่บริเวณตึก Marina Bay Sands และถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลออน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง
เดือน กำหนดการ
ยังไม่มีข้อมูลการเดินทาง

รายการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)–สิงคโปร์(สนามบินซางฮี) (SQ973 : 09.45-13.15) – GARDEN BY THE BAY – ล่องเรือ BUMBOAT

เช็คอิน07.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ ประตู 5 เคาน์เตอร์ K โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

เที่ยวบิน09.45 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ973 (สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ มีบริการอาหารร้อน และเครื่องดื่มบนเครื่อง)

13.15 น. ถึง สนามบินซางฮี ประเทศสิงคโปร์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาให้เป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากนั้นนำทุกท่าน ท่านเดินทางสู่ แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ “การ์เด้นบายเดอะเบย์” (GARDEN BY THE BAY) ให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ให้ท่านได้ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree (รวมค่าขึ้นลิฟต์สำหรับ Super Tree) คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้สำหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบและยังมีโซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลักๆ ซึ่งแบ่งโดยอุณหภูมิที่ต้นไม้ต้องการ ดังนี้ Flower Dome (ชีวภาพแบบแห้งเย็น) และ Cloud Forest (ชีวภาพแบบชื้นเย็น) และยังมีสวนธีมต่างๆ ให้เดินชม (ไม่รวมค่าเข้าชม Flower Dome และ Cloud Forest 28 เหรียญ ประมาณ 728 บาท)

นำท่าน ล่องเรือ “Bumboat” (รวมค่าล่องเรือแล้ว) ชมทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้ำ และสิ่งปลุกสร้างที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์มากมาย เมอไลอ่อนพ่นน้ำ มารีน่า เบย์ แซนด์ส รูปปั่น Raffle Landing Site อันเป็นจุดที่ SirThomas Stamford Raffles ขึ้นมาเหยียบพื้นดินสิงคโปร์เป็นครั้งแรกก่อนจะเปลี่ยนจากเกาะธรรมดาให้กลายเป็นท่าเที่ยบเรือปลอดภาษี ซึ่งกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของประเทศ

อาหารค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (ร้านข้าวมันไก่)

โรงแรมที่พัก นำคณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม GRAND PACIFIC HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สอง Universal Studio of Singapore (รวมบัตร U.S.S.) – มารีน่าเบย์แซนส์ – Spectra Light & Water Show

อาหารเช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางเข้าสู่ “Universal Studio of Singapore” มีทั้งหมด 7 โซน เปิดบริการ 10:00 – 18:00 น. (เล่นกี่รอบกี่ได้ตามใจชอบ) ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ ในพื้นที่ 49เอเคอร์ ในเกาะเซ็นโตซ่ารายล้อมด้วยความเขียวชอุ่มของทะเลสาบมีรีสอร์ทห้องพัก 1,800 ห้อง จากโรงแรมระดับหรู 6 ดาวที่หลากหลายรูปแบบ มีทั้งยังมี คาสิโน เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งอยู่ที่โรงแรม Crockford Tower พบกับเครื่องเล่นใหม่ ล่าสุด Transformers The Ride : The Ultimate 3D Battle และ BattlestarGalacticaเครื่องเล่นรถไฟเหาะตีลังการางคู่ที่สูงที่สุดในโลก Far Far Away Castel ปราสาทแห่งวีระบุรุษ เชร็คและเจ้าหญิงฟิโอน่า Madagascar A Crate Adventure เป็นการนั่งเรือผจญภัยชมสัตว์ต่างๆ เสมือนท่านกำลังอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Madagascar Revenge of The Mummy ขุดหาสมบัติของฟาโรห์ และค้นหาปริศนาแห่งมัมมี่ Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตร์ชื่อดัง แสดงจริง แสง สี เสียง จริง ท่านจะตื่นเต้นประทับใจไม่รู้ลืม Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร์, เหล่าสัตว์โลกล้านปี Hollywood Boulevard สัมผัสโรงละครสไตล์บรอดเวย์ ฮอลลีวู๊ด วอล์ออฟเฟรม ศูนย์รวมแห่งความ บันเทิงของจักรวาลอย่างแท้จริง มีอาหารให้เลือกมากมายกว่า 56 ร้าน หลากหลายสไตล์ ทั้งในส่วนของยูนิเวอร์แซลและในส่วนของ Festive Walk, New York Town, Food Court Center หลังอิสระอาหารกลางวัน ท่านสามารถเข้าเสี่ยงโชคในคาสิโน โดยคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์ที่ใช้การลงทุนมหาศาลเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเข้าชมความอลังการระดับชาติที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย อิสระกับเกมส์ต่าง ๆ อาทิเช่น สล๊อตแมชชีน แบล็คเจ็ค รูเล็ต ไฮโลวง ฯลฯ (หมายเหตุ ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ท่านที่จะเข้าคาสิโนต้องแสดงพาสปอร์ตและห้ามมีอายุต่ำกว่า 21 ปี การแต่งกาย สุภาพบุรุษห้ามใส่กางเกงขาสั้น สุภาพสตรีใส่ชุดสุภาพ และห้ามสวมรองเท้าแตะ) หรือ อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมายที่กาลาเรีย รวมทั้งของฝากที่ระลึกหลังจากความสนุกสนานจบลงเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถเดินเล่นใน Festival Walk ที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง

***(อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว)**

*** สามารถเลือกซื้อ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเปิดใหม่ใหญ่ที่สุดในโลกกับ Marine Life Park (ไม่รวมค่าเข้า 38 SGD)***จัดอันดับให้เป็นอควาเรียมใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกออกแบบให้เป็นอุโมงค์ใต้น้ำสามารถบรรจุน้ำเค็มได้กว่า 45 ล้านลิตร รวมสัตว์ทะเลกว่า 800 สายพันธุ์ รวบรวมสัตว์น้ำกว่า 100,000 ตัว ตกแต่งด้วยซากปรักหักพังของเรือ ภายในได้จำลองความอุดมสมบูรณ์ของทะเลต่างๆ ทั่วโลก

** ในกรณีที่ท่านสละสิทธิ์ไม่เข้ายูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น ** ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย

อาหารค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

อิสระท่านที่ “มารีน่าเบย์แซนส์” รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ ประกอบไปด้วยห้องพักและห้องสูทกว่า 2,561 ห้อง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Parkตั้งอยู่ชั้นที่ 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่าขึ้น 23เหรียญ ประมาณ 600 บาท) เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตั้งอยู่บนอาคารทั้ง 3 แซนด์ สกาย พาร์ค นี้ถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่กว้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าที่มีความสูง 200 ม. บนสวนได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีต้นไม้ใหญ่ 250 ต้น และไม้ประดับอีก 650 ต้น มีร้านอาหารที่หรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยังมี “มารีน่าเบย์แซนส์คาสิโน”ที่ตั้งอยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่าหรูหราฝั่งตรงข้ามกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสิโนที่เต็มไปด้วยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตู้พนันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู้ อาทิ รูเล็ตต์ แบล็คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโล และตู้พนันหยอดเหรียญ ภายในยังมีร้านค้าปลีกและภัตตาคารมากมาย

(หมายเหตุ ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ท่านที่จะเข้าสถานคาสิโน ต้องแสดงพาสปอร์ตและห้ามมีอายุต่ำกว่า 21 ปี การแต่งกาย สุภาพบุรุษห้ามใส่กางเกงขาสั้น สุภาพสตรีใส่ชุดสุภาพ และห้ามสวมรองเท้าแตะ)

สำหรับนักช้อปปิ้งทั้งหลายสามารถเลือกซื้อสินค้ายี่ห้อดัง ๆ ได้มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Hermes, Prada, Burberry, Cartier ชมโชว์ “Spectra Light & Water Show” การแสดงแสง สี เสียงและน้ำพุที่นี่มีชื่อว่า Wonder Full – Light & Water Spectacular โดยโชว์นี้จะจัดแสดงที่บริเวณตึก Marina Bay Sands นับว่าเป็นการแสดงแสง สี เสียงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยทีเดียว เพราะเค้าใช้เวลาในการออกแบบไฟ ระบบ IT เสียงเพลงประกอบรวมถึงเรื่องราว จัดขึ้นที่ลาน Promenade หน้า Marina Bay Sandsเป็นลานที่นั่งหันหน้าออกทางอ่าว Marina

โรงแรมที่พัก นำคณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม GRAND PACIFIC HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม อาคารรัฐสภาเก่า Old Parliament House – เมอร์ไลออน – โรงละครเอสพลานาด – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – ไชน่าทาวน์ – วัดเจ้าแม่กวนอิม – วัดพระเขี้ยวแก้ว – ช้อปปิ้งที่ถนนออร์ชาร์ด – สิงคโปร์(สนามบินซางฮี) – กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

อาหารเช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม

ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์จากไกด์ท้องถิ่นซึ่งล้อมรอบด้วย ทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์ ผ่านชม “อาคารรัฐสภาเก่า” (Old Parliament House) ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร์ ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นรำ การแสดงตลก นำท่าน ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลออน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สวยงามโดยมีฉากด้านหลังเป็น “โรงละครเอสพลานาด” โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน นำท่านแวะชม “น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of Wealth” แห่งเมืองสิงคโปร์ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่ตึกซันเทคซิตี้ ซันเทค มาจากคำในภาษาจีน แปลว่าความสำเร็จชิ้นใหม่ หมู่ตึกซันเทคสร้างขึ้นโดยนักธุรกิจชาวฮ่องกง ซึ่งนับเป็นโครงการพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สุดของเมือง โดยคนสิงคโปร์เชื่อว่าถ้าได้เดินรอบลานน้ำพุ และได้สัมผัสน้ำจะพบโชคดีและ ร่ำรวยตลอดปี นำท่านเดินทางสู่ “ย่านไชน่าทาวน์” เป็นหนึ่งในย่านยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวสิงคโปร์และชาวต่างชาติ เป็นย่านขนาดใหญ่ใจกลางเมือง ที่คึกคักและเต็มไปด้วยร้านค้าเล็กๆต่างๆ ที่มีขายทั้งอาหาร ขนม คาเฟ่ ของฝากและของที่ระลึก ที่ให้บรรยากาศเหมือนกับอยู่ที่เมืองจีนในยุคเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ นำท่านเดินทาง “วัดเจ้าแม่กวนอิม” เป็นวัดเก่าแก่ของศาสนาพุทธที่มีชื่อเสียงของสิงคโปร์เชื้อสายจีน วัดนี้สร้างมากว่า 100 ปี และ มีชื่อเสียงโด่งดังมากในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ มีความเชื่อว่าใครที่มาขอพรกับเจ้าแม่กวนอิมในวัดแห่งนี้แล้ว จะสมความปรารถนา ขออะไรมักจะสมหวัง โดยเฉพาะเรื่องงาน และเรื่องเรียน ผู้คนจึงพากันมากราบไหว้ขอพรกันอย่างหนาแน่น

จากนั้นนำท่านชม “วัดพระเขี้ยวแก้ว” (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว ของพระพุทธเจ้า วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี้สร้าง สถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมดราว 62 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1,500 ล้านบาท) ชั้นล่างเป็นห้องโถงใหญ่ใช้ประกอบศาสนพิธีชั้น 2-3 เป็นพิพิธภัณฑ์และห้องหนังสือ ชั้น 4 เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว (ห้ามถ่ายภาพ) ให้ท่านได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมและใกล้กันก็เป็นวัดแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแต่งที่สวยงาม นำท่านถ่ายรูปชิคๆ ที่ “ถนนฮาจิเลน” หรือมีชื่อเรียกแบบท้องถิ่นว่า ตรอกฮัจญี เป็นถนนช้อปปิ้งสายเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยสินค้าแฟชั่นจากร้านค้าและแหล่งรวมของวัยรุ่นชาวสิงคโปร์ ความพิเศษของถนน Haji Lane สายนี้เป็นเพราะชื่อเสียงโด่งดังจากภาพเพ้นสีสดใสของบรรดาร้านค้าต่างๆ ที่สร้างในแบบตึกแถวสไตล์โคโลเนียล 2 ชั้น นักท่องเที่ยวนิยมมาเดินเที่ยวถ่ายภาพแนวอาร์ต ศิลป์ ติสๆ สตรีทๆ กันเยอะทีเดียวตั้งแต่เช้า นักร้องชื่อดังอย่าง แสตมป์ ก็ได้มาถ่ายทำมิวสิค ในเพลง The Last Single /ซิงเกิล สุดท้าย

อาหารกลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านสู่ย่านธุรกิจใจกลางสิงคโปร์ที่ “ถนนออร์ชาร์ด” ศูนย์รวมห้างสรรพสินค้าชั้นนำและสินค้าหลากหลาย อาทิ เช่น เซ็นเตอร์พอยท์, โรบินสัน, ลักกี้พลาซ่า, อิเซตัน, ตากาชิยาม่า, ออร์ชาร์ดช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เป็นต้น ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้ามากมายจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแบรนด์เนมชั้นนำต่าง ๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า ขนมขบเคี้ยว ของฝาก ของที่ระลึก ของเล่นเด็กต่าง ๆ มากมาย ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน นำท่านเช็คอินที่เที่ยวใหม่ล่าสุดตั้งอยู่ภายในสนามบินชางฮี “Jewel Changi Airport” ไฮไลท์ของอาคารแห่งนี้คือ น้ำตกในร่มที่สูงถึง 40 เมตร ถือเป็นน้ำตกในร่มที่สูงที่สุดในโลก The Rain Vortex อันสง่างาม ตั้งอยู่ใจกลางอาคาร มีพื้นที่ครอบคลุมกว่า 135,700 ตารางเมตร พัฒนาขึ้นจากพื้นที่จอดรถกลางแจ้งของอาคารผู้โดยสาร 1 กลายเป็นอาคารโดมแก้ว ขนาด 10 ชั้น และ Canopy Park ป่าขนาดย่อมๆ ที่มีพื้นที่สีเขียวจากเหล่าต้นไม้น้อยใหญ่ในเขตร้อนชื้นนับแสนต้น กว่า 120 ชนิด ซึ่งนำเข้ามาจากประเทศไทย ออสเตรเลีย จีน มาเลเซีย สเปน และอเมริกา อีกทั้งยังเป็นแหล่งช้อปปิ้ง สวนสนุกเล็กๆ โรงภาพยนตร์ โรงแรม และห้องจัดนิทรรศการ (Visual Experience Studio) และมีพื้นที่กิจกรรม เช่น สวนหย่อมเขาวงกต (Hedge Maze) เขาวงกตกระจก (Mirror Maze) สวนตาข่ายกระโดดเบาน์ซิงเน็ตและสวนตาข่ายวอล์กกิ้งเน็ต (Bouncing and Walking Net) สะพานคาโนปี้ (Canopy Bridge) สะพานกระจกใสวิวแบบพาโนรามาที่สูงจากพื้น 23 เมตร สวนหมอก (Foggy Bowls) และสไลเดอร์ 4 ทิศทาง (Discovery Slides) สีเงินเมทัลลิกรูปร่างประหลาดที่สะท้อนพื้นไม้สีทองเพิ่มสีสันของตัวเครื่องเล่น

เที่ยวบิน18.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินเพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดย สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ978 (สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ มีบริการอาหารร้อน และเครื่องดื่มบนเครื่อง)

เช็คอิน20.15 น. คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการ
ยังไม่มีข้อมูลราคา

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสำหรับนำเที่ยว ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมที่พัก
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ทำการจอง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
 • ค่าทิปสำหรับ มัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ พนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง 1,200 บาท

เงื่อนไขการชำระเงิน
 • กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 30 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น โดยแฟกซ์หรืออีเมลล์หน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง เพื่อยินยันการจองที่นั่ง
 • กรุณาชำระเงินมัดจำเต็มจำนวนของราคาทัวร์ทั้งหมด ทันทีหลังจากทำการจอง
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วันทำการ มิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการชำระเงินของท่านเป็นสำคัญ

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง
 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการ หรือก่อนหน้านั้น
 • หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทำการ หรือก่อนหน้านั้น
 • หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินทั้งหมด หรือ บางส่วนตามที่เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นจริง เนื่องจากทางบริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว
 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทำการ หรือก่อนหน้านั้น
 • ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ
 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์
 • โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำรวมในคณะตามที่กำหนดไว้เท่านั้น หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนการเดินทางได้
เงื่อนไขนอกเหนือความรับผิดชอบ
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
 • หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 • ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
คำแนะนำและข้อควรระวังในการเดินทาง
 • ทุกประเทศมีมิจฉาชีพ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ผู้เดินทางควรมีความระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว จากเหตุร้ายต่าง ๆ
 • ผู้เดินทางควรเก็บหนังสือเดินทาง และ ทรัพย์สินมีค่าไว้ในที่ปลอดภัย โดยหมั่นตรวจสอบดูอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาการเดินทาง ตลอดจนระมัดระวังต่อการสูญหาย หรือ ถูกขโมยจากผู้ไม่หวังดี
 • อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่ทราบล่วงหน้า และ สามารถเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ผู้เดินทางควรใส่ใจต่อคำเตือนของไกด์ หัวหน้าทัวร์ ท่องเที่ยวอย่างระมัดระวัง และ ไม่ประมาท
 • การเลือกซื้อสินค้าระหว่างการเดินทาง ผู้เดินทางควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้า จากคุณภาพ ราคา และความพึงพอใจ อย่างถี่ถ้วน สินค้าในทุกประเทศมีทั้งที่มีคุณภาพดี ปานกลาง หรือ คุณภาพต่ำ แตกต่างกันไป สิทธิ์ในการจะซื้อหรือไม่ซื้อเป็นของผู้เดินทาง
 • ผู้เดินทางควรจดบันทึกเบอร์โทรของมัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ หรือ ผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น เผื่อกรณีมีเหตุฉุกเฉินจะสามารถติดต่อกันได้
 • ผู้เดินทางควรเลือกซื้อประกันภัยการเดินทางเพิ่มเติม เพื่อการคุ้มครองในแง่มุมต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสมหากเกิดกรณีฉุกเฉิน
ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า
 • คนไทยถือหนังสือเดินทางประเทศไทย ไม่ต้องยื่นขอวีซ่าก่อนออกเดินทาง
 • เตรียมหนังสือเดินทางมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป ณ วันเดินทาง (ต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม) เพื่อยื่น ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง
 • สิทธิ์การออกวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานทูตเท่านั้น
ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง

เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้
1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )

1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป
2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ หากยังไม่ได้มีการ ออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใดๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใดๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบ ใดๆ ทั้งสิ้น

4. หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่วยเหลือและสำรองที่นั่ง ที่ท่านติดต่อได้ตลอดเวลาทำการของบริษัทฯ ระหว่างเวลา 07.30 - 24.00 น ในวันจันทร์ - ศุกร์ และในวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา 07.30.00-24.00 น. ได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 171 9999 (อัตโนมัติ 300 คู่สาย) และโทรสาร 02 171 9900 (อัตโนมัติ 24ช.ม.)


โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้