ใบรายการทัวร์และเงื่อนไขทัวร์
Tour Itinerary & Conditions

บริษัท ทีทีซี โกลบอล จำกัด
License : 11/3799 IATA : 35308383
โทร : 02-171-9999 แฟกซ์ : 02-171-9900
email: rsvn@thaitravelcenter.com
รหัสทัวร์
Tour Code
TTC160436 เวอร์ชั่น
Version
1.06-04-2020 16:43:31
วัน-เวลาที่พิมพ์
Printed On
06 เม.ย. 2020 16:43
ชื่อทัวร์
Tour Name
สัมผัสดินแดนแห่งตะวันออกกลาง ดูไบ อาบูดาบี ชมวิวบนตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ ดูไบเฟรม ตะลุยทะเลทราย สุเหร่าหลวง 6 วัน 3 คืน สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์

สัมผัสดินแดนแห่งตะวันออกกลาง ดูไบ อาบูดาบี ชมวิวบนตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ ดูไบเฟรม ตะลุยทะเลทราย สุเหร่าหลวง 6 วัน 3 คืน สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์

รหัสทัวร์ : TTC160436
ประเทศ : สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ระยะเวลา : 6 วัน3 คืน


เดินทางสู่เมืองดูไบ ชมพระราชวังท่านชีค สุเหร่าจูไมร่า ชายหาดจูไมร่า ตึกบุรจญ์อัลอาหรับ นั่งรถไฟโมโนเรลสู่โครงการเดอะปาล์ม ขึ้นตึกดูไบเฟรม ทะเลทราย ตะลุยทะเลทรายด้วยรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ เมืองอาบูดาบี ชมสุเหร่าหลวง ทำเนียบประธานาธิบดี โรงแรมเอมิเรตส์พาเลซ เฟอร์รารี่เวิลด์ เมืองดูไบ ขึ้นตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ ช้อปปิ้งห้างดูไบมอลล์ ชมน้ำพุเต้นระบำ พิพิธภัณฑ์ดูไบ ดูไบครีก นั่งเรือข้ามฟาก Abra Taxi ช้อปปิ้งย่านตลาดเก่า ตลาดทอง ตลาดเครื่องเทศ ห้างเอมิเรตส์มอลล์ จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง
เดือน กำหนดการ
ยังไม่มีข้อมูลการเดินทาง

รายการเดินทาง
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ

เช็คอิน23.55 น. ขอเชิญคณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 8-9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน Emirate Airlines โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก

วันที่สอง สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดูไบ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ – เมืองดูไบ – ขึ้นชมด้านวิวบนอาคารดูไบเฟรม – สุเหร่าจูไมร่า – พระราชวังชีค – อาคารบุรจญ์อัลอาหรับ – ตลาดมาดินัทจูไมร่า – ศูนย์รวมสินค้าพื้นเมือง – ห้างเอมิเรตส์ มอลล์

เที่ยวบิน03.30 น.      นำท่านเดินทางสู่ สนามบินดูไบ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK377

** ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง 55 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง **

07.15 น.      เดินทางถึง สนามบินดูไบ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร** เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 3 ชั่วโมง **

นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองดูไบ (Dubai) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศ ถือเป็นเมืองแห่งความมหัศจรรย์เพราะถูกผันแปรจากดินแดนแห่งทะเลทราย สู่ดินแดนแห่งโลกอนาคต ความมั่งคั่งทางการค้า บริการการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และศูนย์กลางธุรกิจ ไม่จำกัดเฉพาะการค้าน้ำมันแบบก่อนๆ สู่การเป็นเมืองแห่งผู้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง ไม่มีสิ่งใดบนโลกใบนี้ ที่เมืองดูไบจะทำไม่ได้ แม้การสร้างแผ่นดินและจารึกลงบนแผนที่โลกในอาณาเขตของตนเอง

นำท่าน ขึ้นชมวิวด้านบนอาคารดูไบเฟรม (Dubai Frame) สัญลักษณ์ใหม่ของเมืองดูไบ อาคารหน้าตาคล้าย กรอบรูป ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งเป็นกรอบรูปฉาบทองคำความสูงขนาด 150 เมตร กว้าง 93 เมตร ใช้เวลาในการก่อสร้างมาถึง 10 ปีเต็ม ด้วยจำนวนเงินประมาณ 43.5 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.39 พันล้านบาท คือการแสดงภาพให้ผู้เข้าชมได้เห็นถึงสภาพแวดล้อมของประเทศดูไบ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เพราะที่ตั้งของดูไบเฟรม นั้นอยู่บริเวณสวนสาธารณะ Zabeel Park ซึ่งเป็นเขตแบ่งระหว่างเมืองเก่าและเมืองใหม่อย่างพอดิบพอดี

** รอบของการขึ้นชมวิวบนอาคาร ดูไบเฟรม อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับช่วงเวลา และ อัตราค่าบริการของบัตรขึ้นชม ตามอัตราที่คณะกำหนดเท่านั้น **

นำท่านผ่านชม สุเหร่า จูไมร่า (Jumeirah Mosque) สุเหร่าคู่บ้านคู่เมืองของเมืองดูไบ สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลัง และได้ชื่อว่าเป็นสุเหร่าที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองดูไบ ผ่านชม ชายหาดจูไมร่า (Jumeirah Beach) สถานที่ตากอากาศยอดนิยมของชาวดูไบ

จากนั้นนำท่านผ่านชม พระราชวังท่านชีค (Shiekh Palace) ตื่นตาตื่นใจกับการถ่ายภาพเป็นที่ระลึกหน้าพระราชวังอันงดงามสุดอลังการของครอบครัวชีคค์ อัล มัคตูม (Shiekh Al Maktoum) ซึ่งมีความร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นไม้และพืชพรรณนานาชนิด และบรรดาเหล่านกยูงมากมายนับหลายสิบตัวที่ถูกเนรมิตขึ้นท่ามกลางเมืองแห่งทะเลทราย

จากนั้นนำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ อาคารบุรจญ์อัลอาหรับ (Burj Al Arab) โรงแรมสุดหรูระดับ 7 ดาว รูปทรงคล้ายเรือใบที่งดงามและหรูหราที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตั้งอยู่ริมอ่าวอาหรับ เป็นที่พักอาศัยของเศรษฐีที่มีชื่อเสียงชาวตะวันออกกลาง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดเมดินัท จูไมร่า (Medinat Jumeirah Souk) ตลาดพื้นเมืองโบราณแต่แฝงไปด้วยความโรแมนติก ตกแต่งสไตล์อาหรับผสมผสานกับวัฒนธรรมของตะวันออกกลางแบบดั้งเดิม มีทั้งร้านแบบรถเข็นแผงลอยและบ้านมีร้านขายของที่ระลึก เสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องประดับ ร้านบูติก ร้านอาหารสุดหรูที่มีความหลากหลายและขึ้นชื่อจากทั่วโลก ตั้งแต่ร้านกาแฟไปจนถึงภัตตาคาร ท่ามกลางวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของสถาปัตยกรรมเมืองเก่าและโอบล้อมด้วยลำคลองสวยงาม

อาหารกลางวัน       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมสินค้าพื้นเมือง (Local Product Shop) จำหน่ายของฝาก ของที่ระลึกท้องถิ่นของเมืองดูไบ เช่น พรม เครื่องประดับ ชุดพื้นเมือง รูปติดผนัง เป็นต้น 

นำท่านเดินทางสู่ ห้างเอมิเรตส์ มอลล์ (Emirates Mall) เป็นห้างขนาดใหญ่ที่ได้รับความนิยมสูง มีโรงภาพยนตร์ Cinestar แบบคอมเพล็กซ์ มีอาร์เคดกว้างใหญ่ ติดตั้งตู้เกมส์ ลานโบว์ลิ่ง และร้านค้าอีกมากมาย รวมถึงร้านต่างๆ ที่ได้รับความนิยมในเมืองดูไบ และ Borders, Debenhams, Zara และแม้แต่ Harvey Nichols สินค้าแบรนด์ดังอย่าง H&M และ Phat Farm สำหรับลูกค้าทั่วไป และ Via Rodeo ที่เต็มไปด้วย Versace, D&G, Ferragamo และอื่นๆ จุดที่โดดเด่นที่สุดของ Mall of the Emirates ก็คือ สกี ดูไบ (Ski Dubai) ไม่น่าแปลกใจที่ Mall of the Emirates เป็นห้างสรรพสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดในเมืองดูไบเพราะ สกี ดูไบ (Ski Dubai) คือหนึ่งในสุดยอดแหล่งท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สามารถเลือกเล่นระหว่างสกี สโนว์บอร์ด เลื่อนหิมะ หรือโยนบอลหิมะในสวนหิมะ หรือ สามารถเลือกดื่มชา กาแฟ รับประทานอาหารใน Mall of the Emirates มีร้านอาหารให้คุณเลือกแบบนับไม่ถ้วนเลยทีเดียว เช่น Apres ร้านมีสไตล์ที่พักสำหรับนักเล่นสกี มีเครื่องดื่มบริการทันใจหรือเลือกทานฟองดูก็ได้, ใกล้ Ski Dubai เป็นที่ตั้งร้าน Sezzam ซึ่งมีเมนูอาหารนานาชาติให้เลือกมากมาย, The Butcher’s Shop รวมอาหารสุดยอดที่นำเข้าจากแอฟริกาใต้ ที่ที่คุณต้องแวะทาน Biltong (เนื้อตากแห้ง) หรือสเต็กรสเลิศ

อาหารเย็น      บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารเกาหลี แบบเซ็ตเมนู)

โรงแรมพักที่     IBIS AL BARSHA HOTEL, DUBAI หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ดูไบ – นั่งรถไฟโมโนเรล สู่โครงการเดอะปาล์ม – โรงแรมแอตแลนติส – ตะลุยทัวร์ทะเลทรายพร้อมดินเนอร์สไตล์อาหรับ

อาหารเช้า     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน นั่งรถไฟโมโนเรล (Monorail) สู่โครงการเดอะปาล์ม (The Palm Project) เป็นสุดยอดโครงการของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยการถมทะเลให้เป็นเกาะเทียม สร้างเป็นรูปต้นปาล์ม จำนวน 3 เกาะ มีทั้งโรงแรม รีสอร์ท อพาร์ตเมนท์ ร้านค้า ภัตตาคาร ผับ บาร์ รวมทั้งสำนักงานต่างๆ นับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับที่ 8 ของโลก และส่วนของโครงการได้ถูกจารึกให้เป็นส่วนหนึ่งในแผนที่โลกเรียบร้อย

นำท่าน ผ่านชมความหรูหราและยิ่งใหญ่ของ โรงแรมแอตแลนติส (Atlantis Hotel) ที่อยู่บริเวณส่วนปลาย หรือ ยอดของโครงการเดอะ ปาล์ม

** รอบของการนั่งรถไฟโมโนเรล อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับช่วงเวลา และ อัตราค่าบริการ ตามอัตราที่คณะกำหนดเท่านั้น กรณีที่ไม่สามารถนั่งรถไฟได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้กับท่านได้ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด **

อาหารกลางวัน       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พัก เพื่อเตรียมความพร้อม เปลี่ยนเครื่องแต่งกายสำหรับตะลุยทะเลทราย

** คำแนะนำ **

- ควรเตรียมเสื้อคลุมกันแดด แว่นตากันแดด รองเท้าลำลองที่สวมใส่สบาย เพื่อตะลุยทะเลทราย

- ท่านที่เมารถ กรุณาทานยาแก้เมารถล่วงหน้าอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงก่อนออกเดินทาง และ ควรแจ้งให้หัวหน้าทัวร์ทราบ

- กิจกรรมนี้ ไม่อนุญาตให้ผู้ที่เป็นโรคหัวใจขั้นรุนแรง หรือ ตั้งครรภ์ เข้าร่วมโดยเด็ดขาด กรณีเกิดความเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถรับผิดชอบได้ทุกกรณี

- สำหรับท่านที่ไม่ร่วมเดินทางตะลุยทะเลทราย ท่านจำเป็นต้องพักผ่อนรอคณะอยู่ที่โรงแรมที่พัก โดยทางบริษัท ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งให้กับท่านได้ทุกกรณี รวมไปถึงอาหารมื้อค่ำที่รวมอยู่ในกิจกรรม เพราะเป็นการชำระแบบเหมาจ่ายช่วงหน้าแล้วทั้งหมด ท่านสามารถเลือกช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้า โดยแจ้งให้หัวหน้าทัวร์ทราบ หรือเพื่อประสานงานติดต่อบริการรถรับส่ง ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม กรุณาตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ

นำท่าน ตะลุยทะเลทราย ด้วยรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ (4WD Sand Dune / Desert Safari) เพื่อเดินทางสู่ ทะเลทราย (The Desert) ท่านจะได้สนุกสนานและตื่นเต้นไปกับประสบการณ์อันแปลกใหม่ นั่งรถตะลุยไปบนเนินทรายทั้งสูงและต่ำสลับกัน

อาหารเย็น       บริการอาหารค่ำ ในแคมป์กระโจมสไตล์อาหรับ พื้นเมืองเบดูอิน (Bedouin)

**อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ในแคมป์กระโจมแบบอาหรับ ดื่มด่ำบรรยากาศสุดโรแมนติกของพระอาทิตย์ตกดินที่แสนสวยงาม และสัมผัสชีวิตแบบชาวพื้นเมืองเบดูอิน (Bedouin) อาทิ การสวมชุดพื้นเมืองชาวอาหรับเพื่อถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก การเพ้นท์มือแบบอาหรับ (Henna Tattoo) ลองสูบ มารากู กลิ่นผลไม้ (Shi Sha) ชมโชว์ระบำหน้าท้อง (Belly Dance) ซึ่งเป็นศิลปะการร่ายรำที่เน้นการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อท้องและสะโพก รวมถึงสนุกสนานกับการขี่อูฐ (Camel Ride) ** ช่วงเวลาของการนั่งรถตะลุยทะเลทราย อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับช่วงเวลา และ อัตราค่าบริการ ตามอัตราที่คณะกำหนดเท่านั้น กรณีที่ไม่สามารถตะลุยทะเลทรายได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้กับท่านได้ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด **

โรงแรมพักที่        IBIS AL BARSHA HOTEL, DUBAI หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ ดูไบ – เมืองอาบูดาบี – เฟอร์รารี่ เวิลด์ – โรงแรมเอมิเรตส์พาเลซ – อาคารเอทิฮัดทาวเวอร์ – ทำเนียบประธานาธิบดี แห่งเมืองอาบูดาบี – ดูไบ

อาหารเช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอาบูดาบี (Abu Dhabi) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตั้งอยู่บนเกาะรูปตัวที ยื่นออกไปบริเวณอ่าวเปอร์เซีย ถือเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดอันดับ 3 ในภูมิภาค และอันดับ 26 ของโลก เป็นเมืองที่ได้รับสมญานามว่า Garden of Gulf หรือ อ่าวแห่งความเขียวขจี และมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสวนสวยงามท่ามกลางทะเลทราย

นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ เฟอร์รารี่เวิลด์ (Ferrari World) เป็นแหล่งรวมเทคโนโลยี นวัตกรรมทั้งยานยนต์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และสรรพสิ่งที่เป็นองค์ความรู้เชิงวิศวกรรม, ศิลปกรรม การออกแบบ วิจัย พัฒนา จากรถยนต์เฟอร์รารี่ และทุกๆ ศาสตร์ในโลก เอามารวมกันเพื่อสร้างเป็นโครงการนี้ ที่เป็นทั้งสวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โชว์รูมเทคโนโลยี, โชว์รูมวิศวกรรมยานยนต์, แหล่งรวมเทคนิคความรู้ และความบันเทิงทุกอย่างเอาไว้ในนี้ ** ค่าบัตรเข้าชม เฟอร์รารี่ เวิลด์ ท่านละ ประมาณ 80-100 ยูเอสดอลล่าห์สหรัฐอเมริกา (USD.) ขึ้นอยู่กับช่วงเวลา และ ช่วงฤดูกาล ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หรือ ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกจากเฟอร์รารี่ เวิลด์ มากมายที่ร้านขายของที่ระลึก **

นำท่านเข้าชม สุเหร่าหลวงแห่งเมืองอาบูดาบี (Grand Mosque of Abu Dhabi) หรือ สุเหร่า ชีคค์ ซายิด บิน สุลตาล อัล นาร์ยันต์ (Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan Mosque) สุเหร่าประจำเมืองหลวงที่ท่าน Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan หรือ ท่านชีคค์ บุคคลสำคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบี เป็นผู้ก่อตั้งประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ เป็นประธานาธิบดีคนแรกของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ผู้เป็นที่รักและเปรียบเสมือนบิดาของชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สร้างไว้ก่อนท่านจะสวรรคต การก่อสร้างใช้เวลารวมทั้งหมด 10 ปี ภายในสุเหร่าแห่งนี้มีพรมทอมือผืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกขนาด 5,627 ตารางเมตร ผลงานท้องถิ่นของชาวอาหรับโบราณ และ โคมไฟ Chandelier ที่ใหญ่ที่สุดในโลก นำเข้าจากประเทศเยอรมันทำด้วยทองคำและทองแดงซึ่งถูกสั่งทำขึ้นพิเศษ ซึ่งภายหลังที่ท่านชีคค์สวรรคต ทางรัฐบาลจึงใช้สุเหร่าแห่งนี้เป็นสุสานหลวงที่ฝังพระบรมศพของท่าน สุเหร่าแห่งนี้สามารถรองรับผู้มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้สูงถึง 40,000 คน ** รอบของการเข้าชม สุเหร่าหลวงแห่งเมืองอาบูดาบี อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับช่วงเวลา และ อัตราค่าบริการของบัตรขึ้นชม ตามอัตราที่คณะกำหนดเท่านั้น กรณีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้กับท่านได้ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด **

**หมายเหตุ :  โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ สำหรับเข้าชมสุเหร่าหลวงการเข้าชมสุเหร่าหลวง จำเป็นต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพ และ ถอดรองเท้าก่อนเข้าชม**

สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาวคลุมข้อเท้า เสื้อแขนยาวคลุมข้อมือ มิดชิดไม่รัดรูป และเตรียมผ้าสำหรับคลุมศีรษะ

สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสื้อแขนยาว ไม่รัดรูป

อาหารกลางวัน       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)

นำท่านผ่านชม โรงแรมเอมิเรตส์พาเลซ (Emirates Palace Hotel) ซึ่งในอดีตใช้เป็นที่รับรองผู้นำประเทศในเครือ GCC หรือ คณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ ได้แก่ บาร์เรน การ์ตาร์ คูเวต โอมาน ซาอุดิอารเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ พระราชอาคันตุกะของท่านชีคค์ ปัจจุบันเป็นโรงแรมที่อยู่ในความดูแลของรัฐบาลเมืองอาบู ดาบี บริหารโดยกลุ่ม Kempinski เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อปี 2548 โดยใช้งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ 3 พันล้านเหรียญสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งมีความสวยงามดุจดั่งพระราชวังของเจ้าผู้ครองนคร  โรงแรมแห่งนี้อยู่บนที่ดินของท่านชีคค์ อดีตประธานาธิบดี อีกเช่นกัน อาคารเอทิฮัดทาวเวอร์ (Etihad Tower) แวะถ่ายรูปกับตึกเอทิฮัดทาวเวอร์ (Etihad Tower) คือกลุ่มอาคารที่ใช้ในการถ่ายทำฉาก‘จัมป์

นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ อาคารเอทิฮัดทาวเวอร์ (Etihad Tower) คือกลุ่มอาคารหรูหรา งดงามท่ามกลางบรรดาตึกระฟ้าในเมืองอาบู ดาบี ตัวอาคารสำนักงานสร้างจากหินอ่อนและประกอบไปด้วยการตกแต่งรายละเอียดอย่างใส่ใจและระบบไฟที่ทันสมัยทั่วทั้งอาคารตั้งแต่ทางเข้าอาคารผู้ที่แวะเวียนมาที่ตึกเอทิฮัดทาวเวอร์จะต้องประทับใจกับบรรยากาศและสภาพแวดล้อม และใช้ในการถ่ายทำฉาก “จัมป์รถ” ข้ามตึกของโดมินิกทอเรตโต้ ในภาพยนตร์เรื่อง ฟาส แอนด์ ฟีเรียด 7 (ในปี ค.ศ. 2015)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองดูไบ (Dubai) ผ่านถนน Sheikh Zayed Road ถนน 12 เลนส์ สายหลักสำคัญที่สุดของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ที่เชื่อมต่อเมืองอาบู ดาบี และ เมืองดูไบ เข้าด้วยกัน ขนานไปกับแนวชายฝั่ง ถนนเส้นนี้มีโรงแรม ศูนย์การค้า สำนักงานและอพาร์ตเมนท์ ตั้งเรียงรายมากมาย สถาปัตยกรรมสมัยเก่า และ สมัยใหม่รวมกันอยู่แสดงถึงความมั่งคั่งสวยงามทางอารยธรรมและวัฒนธรรม

อาหารเย็น              บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

โรงแรมพักที่            IBIS AL BARSHA HOTEL, DUBAI หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า ดูไบ – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติดูไบ ห้างดูไบมอลล์ – ขึ้นชมวิวด้านบนอาคารบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ – ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

อาหารเช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์แห่งชาติดูไบ (Dubai Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคตะวันออกกลาง สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 19 บูรณะครั้งล่าสุดปี พ.ศ. 2513 เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวสำคัญทางประวัติศาสตร์ เช่น การค้นพบงานศิลป์ ที่มีอายุถึง 4,000 ปี เรื่องราวการค้าขายมุกในประวัติศาสตร์ก่อนการค้นพบน้ำมัน ท่านจะประทับใจกับการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาถ่ายทอดเพื่อบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของอาหรับโบราณ ** รอบของการเข้าชมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้กับท่านได้ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด **

นำท่านเดินทางสู่ ดูไบ ครีก (Dubai Creek) เป็นคลองที่สร้างขึ้นโดยการขุดเข้ามาในชายฝั่ง เพื่อแบ่งเมืองดูไบออกเป็น 2 ส่วน คือ Deira Dubai และ Bur Dubai มีความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร มีท่าจอดเรือ 8 ท่า นำท่าน นั่งเรือข้ามฟาก ที่ชาวเมืองดูไบเรียกกันว่า Abra Taxi ซึ่งเป็นเรือที่รับใช้ชาวเมืองดูไบมาช้านานจวบจนถึงปัจจุบัน ให้ท่านได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ของชาวเมืองดูไบแบบโบราณ ที่ไม่ว่าเมืองดูไบจะมีความก้าวล้ำทันสมัยทางเทคโนโลยีระดับโลกมากเพียงใด แต่ก็ยังมีโอกาสได้เห็นวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนท้องถิ่นโบราณอยู่จนถึงปัจจุบัน

นำท่านเดินทางสู่ ตลาดทอง (Gold Souk) ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นตลาดทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก วางขายเครื่องประดับที่ทำจากทองคำ ขายเครื่องประดับทุกชนิด เช่น มุก อัญมณี ต่างๆ ร้านเล็กๆ มากมายกว่าร้อยร้านค้า หรือ ใกล้กันจะเป็น ตลาดเครื่องเทศ (Spice Souk) ที่ทั้งตลาดตลบอบอวนไปด้วยกลิ่นเครื่องเทศ ไม้หอม อบเชย กระวาน กานหลู และ ถั่ว คุณภาพต่างๆนับร้อยชนิดจากทั่วทุกมุมโลก มารวมไว้ที่ตลาดเครื่องเทศแห่งนี้

อาหารกลางวัน       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)

นำท่านเดินทางสู่ ร้านเครื่องหนัง (Leather Shop) จำหน่ายเสื้อหนัง และ เสื้อขนสัตว์ (ขนเฟอร์) ที่ชาวพื้นเมืองดูไบ นิยมใช้ แน่นอนว่าจะต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ผลิตจากวัตถุดิบที่ดีสุดจากทั่วทุกมุมโลก

นำท่าน ขึ้นชมวิวบน อาคารบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ (Burj Khalifa) หรือ เดิมชื่อ ตึก บุรจญ์ดูไบ ที่ชั้น 124 หนึ่งในสัญลักษณ์อันสำคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อีกทั้งยังเป็นฉากเสี่ยงตายสำคัญของพระเอก “ ทอม ครูซ ” จากภาพยนตร์เรื่อง Mission Impossible 4 ซึ่งตึกมีความสูงถึง 828 เมตร ปัจจุบันมีทั้งหมด 160 ชั้น เป็นตึกที่ได้ชื่อว่าสูงที่สุดในโลก ตัวตึกได้ทำสถิติกลายมาเป็นตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 546 เมตร แซงตึกไทเป 101 เรียบร้อย (สูงกว่าตึกไทเป 101 ประมาณ 97 เมตร และสูงกว่าอาคารใบหยก 2 ประมาณ 218 เมตร) ซึ่งได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2553 และ เปลี่ยนชื่ออาคารจาก " บุรจญ์ ดูไบ " เป็น " บุรจญ์ เคาะลีฟะฮ์ " เพื่อ เป็นเกียรติแก่ ท่านชีคค์ อดีตประธานาธิบดีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตึกบุรจญ์ เคาะลีฟะฮ์ ออกแบบโดย เอสโอเอ็ม ผู้ออกแบบเดียวกันกับเซียร์ทาวเวอร์ อาคารที่สูงที่สุดในสหรัฐอเมริกาใน ปัจจุบันการตกแต่งภายในจะตกแต่งโดย จอร์โจ อาร์มานี (Giorgio Armani) โดยเป็นโรงแรมอาร์มานี สำหรับ 37 ชั้นล่าง โดยชั้น 45 ถึง 108 จะเป็นอพาร์ตเมนต์ โดยที่เหลือจะเป็นสำนักงาน และ ชั้นที่ 123 และ 124 จะเป็นจุดชมวิวของตึกที่สำคัญ ส่วนบนของตึกจะเป็นเสาอากาศสื่อสาร นอกจากนี้ชั้น 78 จะมีสระว่ายน้ำ กลางแจ้งขนาดใหญ่ โดยตึกนี้จะติดตั้งลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลก ที่ความเร็ว 18 ม./วินาที (65 ก.ม./ชม. , 40 ไมล์/ชม.) โดยลิฟต์ที่มีความเร็วสูงสุดอันดับที่ 2 ปัจจุบันอยู่ที่ตึกไทเป 101 ที่มีความความเร็ว 16.83 ม./วินาที

** รอบของการขึ้นชมวิวบนอาคาร บุรจญ์ เคาะลีฟะฮ์ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับช่วงเวลา และ อัตราค่าบริการของบัตรขึ้นชม ตามอัตราที่คณะกำหนดเท่านั้น กรณีที่ไม่สามารถขึ้นชมได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้กับท่านได้ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด **

บริเวณเดียวกันเป็นที่ตั้งของ ห้างดูไบ มอลล์ (Dubai Mall) ห้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ภายใน ให้ท่านได้ถ่ายรูปหน้าตู้ปลาที่มีขนาดใหญ่กว่าคนสิบคนยืนเรียงกัน อิสระในการเลือกซื้อของฝาก สินค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมายจากยุโรป ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี กระเป๋าถือ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องกีฬา เป็นต้น สินค้าบางชิ้น ไม่สามารถหาซื้อได้ที่ยุโรป แต่อาจหาซื้อได้ที่นี่ และ ช่วงเวลา 18.00-24.00 น. ของทุกวัน ท่านจะได้ชมการแสดง น้ำพุเต้นระบำ แห่งเมืองดูไบ (Dubai Dance Fountain) เป็นน้ำพุเต้นระบำอันสวยงามวิจิตร อยู่ในทะเลสาบหน้า ตึก บุรจญ์ เคาะลีฟะฮ์ ถือเป็นน้ำพุที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยรอบถูกรายล้อมไปด้วยตึกที่มีชื่อเสียงมากมาย สิ่งพิเศษของน้ำพุแห่งดูไบนี้ คือ จะใช้ไฟทั้งสิ้น 6,600 ดวง โปรเจคเตอร์สี 50 ตัว ควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยจะแสดงประกอบดนตรี ครั้งละประมาณ 5 นาที โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้นกว่า 7.2 พันล้านบาท

เย็น        อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกแก่การช้อปปิ้ง

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินดูไบ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

เที่ยวบิน22.30 น.      นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ EK374

** ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **

วันที่หก สนามบินสุวรรณภูมิ

เช็คอิน08.00 น.      เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ


อัตราค่าบริการ
กำหนดการ : 05 - 10 มี.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 29,999 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 29,999 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 29,999 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 29,999 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 35,998 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 29,999 -
กำหนดการ : 19 - 24 มี.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 30,999 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 30,999 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 30,999 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 30,999 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 37,998 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 30,999 -
กำหนดการ : 26 - 31 มี.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 30,999 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 30,999 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 30,999 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 30,999 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 37,998 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 30,999 -

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสำหรับนำเที่ยว ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมที่พัก
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ทำการจอง
 • น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แบบหมู่คณะ ท่านละ ประมาณ 3,500-4,000 บาท ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
 • ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ รวมทั้ง 3 ท่าน ตลอดการเดินทาง ตามธรรมเนียม 1,700 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน

เงื่อนไขการชำระเงิน
 • กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น โดยแฟกซ์หรืออีเมลล์หน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง เพื่อยินยันการจองที่นั่ง
 • กรุณาชำระเงินมัดจำ ทันทีหลังจากทำการจอง ท่านละ 18,699 บาท ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • สำหรับการเดินทางช่วงเทศกาล หรือวันหยุดต่อเนื่อง กรุณาชำระมัดจำ 21,799 บาท ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 30 วันทำการ มิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการชำระเงินของท่านเป็นสำคัญ

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง
 • - แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ว่าวันใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 55 วัน **
  - แจ้งยกเลิก 31-35 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าบริการ ** กรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามจริงมากกว่ากำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด **
  - แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 31 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
  ** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก เป็นต้น **

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ
 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์
 • โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำรวมในคณะตามที่กำหนดไว้เท่านั้น หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนการเดินทางได้
เงื่อนไขนอกเหนือความรับผิดชอบ
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
 • หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 • ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
คำแนะนำและข้อควรระวังในการเดินทาง
 • ทุกประเทศมีมิจฉาชีพ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ผู้เดินทางควรมีความระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว จากเหตุร้ายต่าง ๆ
 • ผู้เดินทางควรเก็บหนังสือเดินทาง และ ทรัพย์สินมีค่าไว้ในที่ปลอดภัย โดยหมั่นตรวจสอบดูอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาการเดินทาง ตลอดจนระมัดระวังต่อการสูญหาย หรือ ถูกขโมยจากผู้ไม่หวังดี
 • อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่ทราบล่วงหน้า และ สามารถเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ผู้เดินทางควรใส่ใจต่อคำเตือนของไกด์ หัวหน้าทัวร์ ท่องเที่ยวอย่างระมัดระวัง และ ไม่ประมาท
 • การเลือกซื้อสินค้าระหว่างการเดินทาง ผู้เดินทางควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้า จากคุณภาพ ราคา และความพึงพอใจ อย่างถี่ถ้วน สินค้าในทุกประเทศมีทั้งที่มีคุณภาพดี ปานกลาง หรือ คุณภาพต่ำ แตกต่างกันไป สิทธิ์ในการจะซื้อหรือไม่ซื้อเป็นของผู้เดินทาง
 • ผู้เดินทางควรจดบันทึกเบอร์โทรของมัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ หรือ ผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น เผื่อกรณีมีเหตุฉุกเฉินจะสามารถติดต่อกันได้
 • ผู้เดินทางควรเลือกซื้อประกันภัยการเดินทางเพิ่มเติม เพื่อการคุ้มครองในแง่มุมต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสมหากเกิดกรณีฉุกเฉิน
ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า
 • หนังสือเดินทาง ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง (สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่า ด้วยเพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
 • รูปถ่าย : รูปสี ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) พื้นหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น
 • สิทธิ์การออกวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานทูตเท่านั้น
 • ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 8 วันทำการไม่รวมเสาร์-อาทิตย์
ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง

เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้
1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )

1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป
2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ หากยังไม่ได้มีการ ออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใดๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใดๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบ ใดๆ ทั้งสิ้น

4. หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่วยเหลือและสำรองที่นั่ง ที่ท่านติดต่อได้ตลอดเวลาทำการของบริษัทฯ ระหว่างเวลา 07.30 - 24.00 น ในวันจันทร์ - ศุกร์ และในวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา 07.30.00-24.00 น. ได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 171 9999 (อัตโนมัติ 300 คู่สาย) และโทรสาร 02 171 9900 (อัตโนมัติ 24ช.ม.)


โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้