ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ บริษัททัวร์ชั้นนำขอเสนอ ทัวร์โปแลนด์ และเลือกสรรบริการ เที่ยวโปแลนด์ คุณภาพ ให้ท่านได้สัมผัสประเทศโปแลนด์ ที่มีความสวยงาม มีประวัติศาสตร์ที่น่าศึกษา รวมถึงสถานที่และเมืองท่องเที่ยวของโปแลนด์ที่คุณไม่ควรพลาด อาทิ กรุงวอร์ซอ พอซนัน โทรุน (เมืองมรดกโลก) คราคูฟ ลับบลิน และเมืองท่องเที่ยวสำคัญในโปแลนด์อีกหลากหลาย กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี ไม่ว่าจะเป็น ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังเป็นบริษัททัวร์ รับจัดโปรแกรมเดินทางไปโปแลนด์ หลากหลายเส้นทาง ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไปในรูปแบบแพคเกจทัวร์ หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ที่ประเทศโปแลนด์ ในราคาและบริการที่ท่านจะประทับใจ

Flag Page ทัวร์โปแลนด์

SELECT tl_id, tl_code, tl_name_th, tl_fname_th, tl_abstract_th, tl_duration_day, tl_duration_night, tl_SPG_id, tl_location_th, tl_airline_code, tl_rating,tl_tags, tl_image_title, MinPrice
  FROM tb_tour_lists tb1
  INNER JOIN (
   SELECT tpr_tl_id,
   MIN(tpr_price_1ATwin_HT) MinPrice,
   MAX(tpr_price_1ATwin_HT) MaxPrice
   FROM tb_tour_prices tb1
   INNER JOIN (
    SELECT tp_tpr_id
    FROM tb_tour_period
    WHERE tp_enable = 'Y'
    AND tp_deleted_at IS NULL
     AND tp_date_of_departure > NOW()
   ) tb2 ON tb1.tpr_id = tb2.tp_tpr_id
   WHERE tpr_enable = 'Y'
   AND tpr_deleted_at IS NULL
   GROUP BY tpr_tl_id
  ) tb2 ON tb1.tl_id = tb2.tpr_tl_id
  WHERE tl_audit_status = 2
  AND tl_publish = 'Y'
  AND tl_deleted_at IS NULL
   AND (
     tl_location_en LIKE '%Poland%'
     OR
     tl_location_th LIKE '%โปแลนด์%'
    ) AND tl_SPG_Id NOT LIKE '19' 
  
  GROUP BY tl_id
  ORDER BY
  
  MinPrice asc LIMIT 0, 20

แสดง 5 ทัวร์โปแลนด์ จาก 5 ทัวร์ เรียงจาก ราคาต่ำไปสูง

ทัวร์ยุโรป โปแลนด์ ชมเมืองพอซนัน วิหารจัสนาโกรา Jasna Gora Church
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 38,300
ระยะเวลา
7 วัน 5 คืน
ประเทศ
โปแลนด์
รหัสทัวร์ : TTC195516
ท่านเดินเล่นชมเมืองพอซนัน โดยเริ่มจากจัตุรัสใจกลางเมืองเก่า (Old Town Square) จัตุรัสเมืองเก่าที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป แวะถ่ายรูปภายนอกวิหารและเข้าชม วิหารจัสนาโกรา Jasna Gora Church เป็นวิหารที่ประดิษฐานรูปนักบุญมาดอนน่าสีดำ หรือ Black Madonna ซึ่งคนทั่วโลกที่นับถือ นำท่านเข้าชมค่ายกักกันออสวิทซ์ ปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลโปแลนด์ โว นำท่านขึ้นเขา วาเวล Wawel ชมและถ่ายรูปภายนอกพระราชวังวาเวล Wawel Royal Castle เข้าชมพระราชวังวิลาเนาหรือวิลาเนาสกี้ Wilanow Palace จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 6307-13 ก.พ.
มี.ค. 6321-27 มี.ค., 28 มี.ค.-03 เม.ย.
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์ยุโรป โปแลนด์ วิหารจัสนาโกรา ชมค่ายกักกันออสวิทซ์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 39,900
ระยะเวลา
7 วัน 5 คืน
ประเทศ
โปแลนด์
รหัสทัวร์ : TTC195515
นำท่านชมตัวเมืองพอซนัน ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำวอร์ตา แวะถ่ายรูปภายนอกวิหารและเข้าชม วิหารจัสนาโกรา Jasna Gora Church เป็นวิหารที่ประดิษฐานรูปนักบุญมาดอนน่าสีดำ หรือ Black Madonna นำท่านเข้าชมค่ายกักกันออสวิทซ์ ปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลโปแลนด์ ขึ้นเขา วาเวล Wawel ชมและถ่ายรูปภายนอกพระราชวังวาเวล Wawel Royal Castle ชมพระราชวังวิลาเนาหรือวิลาเนาสกี้ Wilanow Palace ชมโบสถ์ เซ้นต์จอห์น จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 6310-16 เม.ย., 11-17 เม.ย.
พ.ค. 6304-10 พ.ค.
มิ.ย. 6303-09 มิ.ย.
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์ยุโรป ฮังการี ออสเตรีย เชก โปแลนด์ เที่ยวแหล่งมรดกโลก พาล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อ
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 55,900
ระยะเวลา
10 วัน 7 คืน
รหัสทัวร์ : TTC195615
นำท่านเที่ยวย่านเมืองเก่าวอร์ซอ ย่านประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง ศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์แห่งวอร์ซอว์ ซึ่งประกอบด้วยโบสถ์ พระราชวัง ตลาด ได้รับการประกาศให้บรรจุไว้ในบัญชีรายชื่อแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ.1980 นำท่านเดินทางสู่เมืองเชสโตโซว่า เป็นเมืองศูนย์กลางของผู้แสวงบุญที่สำคัญแห่งหนึ่งของยุโรป คริสต์ศาสนิกชนกว่า 4 5 ล้านคน เพื่อเข้าบูชาเพื่อขอพรจากแบล็คมาดอนน่า (Black Madonna) ณ อารามจัสนา กอร่า นำท่านเดินทางสู่กรุงปราก เข้าชมปราสาทแห่งปราก ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส จากนั้นนำท่านเดินเล่นบนสะพานชาร์ล เดินทางสู่เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ นำชมเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย เมืองที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลก

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 6303-12 มี.ค.
เม.ย. 6311-20 เม.ย.
พ.ค. 6306-15 พ.ค.
มิ.ย. 6302-11 มิ.ย.
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก โปแลนด์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 56,900
รหัสทัวร์ : TTC195071
นำท่านเข้าชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อ นำท่านเดินทางสู่พิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันเอาซ์วิทช์ เป็นค่ายกักกันและค่ายมรณะที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาค่ายกักกันของนาซี เดินทางสู่เมืองเชสโตโซว่า เพื่อขอพรจากแบล็คมาดอนน่า ณ อารามจัสนากอร่า รูปพระแม่มาเรียสีดำ นำท่านเดินเล่นบนสะพานชาร์ล สะพานเก่าแก่ข้ามแม่น้ำวัลตาวา เข้าชมปราสาทปราก ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส พระราชวังหลวง ชมย่านช่างทองโบราณ ชมปราสาทครุมลอฟ

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 6325 ม.ค.-03 ก.พ.
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์ยุโรป โปแลนด์ คราคูฟ เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 72,900
ระยะเวลา
10 วัน 8 คืน
ประเทศ
โปแลนด์
รหัสทัวร์ : TTC195089
นำท่านเดินทางสู่ เมืองมัลบอร์ก (Malbork) ชม ปราสาทมัลบอร์ก โบสถ์เซนต์แม่รี่ แวะชม ย่านเมืองเก่า (Old Town) ย่านที่มีความสวยงาม ถ่ายรูปคู่กับ บ้านของนิโคลัส โคเปอร์นิคัส มหาวิทยาลัยวรอตสวัฟ เข้าชมความมหัศจรรย์และความยิ่งใหญ่ของ เหมืองเกลือใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเยี่ยมชมค่ายกักกันเอาสช์วิตช์ และเข้าชมพระราชวังลาเซียนสกี้

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 6309-18 เม.ย., 12-21 เม.ย.
พ.ค. 6301-10 พ.ค.
ดูโปรแกรมทัวร์

ค้นหา

Close


฿30,000 ฿390,000

ทัวร์โปแลนด์ ราคาถูก จัดทัวร์โปแลนด์ แพคเกจทัวร์โปแลนด์ มีทัวร์ให้เลือกมากที่สุด

การเดินทางที่สุดแสนพิเศษของคุณจะง่ายขึ้นเมื่อร่วมทางไปกับเรา

Kanok
โดดเด่นเรื่องคุณภาพ
Kanok
ศูนย์กลางการท่องเที่ยว
Kanok
ค้นหาง่าย
Kanok
บริการหลังการขาย
โหลดแอปกับไทยทราเวลเซ็นเตอร์
แอปท่องเที่ยวดีดี
จองตั๋ว ทัวร์ โรงแรม ครบครันทั่วโลก