แพคเกจทัวร์ HONGKONG FREE & EASY 3 วัน 2 คืน เดินทางอิสระ

Free เดินทางอิสระ

HONGKONG FREE & EASY
ราคาเริ่มต้น
4,000 บาท
รหัสแพคเกจ

สายการบิน
เดินทางอิสระ
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ช่วงการเดินทาง
02 ม.ค. 2020 - 31 มี.ค. 2020
ประเทศ
มาตรฐานแพคเกจ

รายละเอียดของแพคเกจ

นำท่านสู่เกาะฮ่องกง เที่ยวกับแพคเกจสุดคุ้ม 3 วัน 2คืน เดินทางอิสระ เลือกได้เลย พิเศษ นั่งกระเช้านองปิง ชมวิวเกาะฮ่องกงแบบ 360 องศา

 

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

Hong Kong International Airport

Meet and greet at the Hong Kong International Airport
Transfer to hotel & free at leisure

Halfday Hong Kong City Tour

Visit to Kowloon Waterfront, Jewelry Workshop, Duty Free, Group Photo, Ngong Ping 360 Cable Car,
Ngong Ping Village, Polin Monastery, Free time at City Gate


16:00 pick up at Cable Car Station and transfer back to hotel

Hong Kong International Airport

Pick up at Hotel Lobby and then transfer to Hong Kong International Airportข้อมูลราคา

Package rate for FIT

booking in HKD


Peakday Surcharge

Period
3D2N PKG
per person

Extension or Room Only
in HKG per room per night

 
Hotel BF
(Adult/Child)
per person per day
Half Twin
or Extra Bed
Single or Twin Extra Bed
Sika Tsuen Wan Jan 25-29 02 Jan-31 Mar 4,000 3,250 2,130 1,500
THB + 2,000
Dorsett Tsuen Wan Jan 25-29 02 Jan-31 Mar 4,250 3,500 2,250 1,500
THB + 2,000
Heritage lodge Jan 25-29 02 Jan-31 Mar 4,400 3,700 2,350 1,500
THB + 2,000
I-Club Ma Tau Wai Jan 25-29 02 Jan-31 Mar 4,500 3,750 2,375 1,500
THB + 3,500
Mar 04-07
THB + 2,000
Regal Oriental Jan 25-29 02 Jan-28 Feb 4,500 3,750 2,375 1,500
THB + 3,250 01-31 Mar 4,750 4,000 2,500 1,500
Best Western Plus KLN Jan 25-29 02 Jan-31 Mar 4,600 3,850 2,450 1,500
THB + 3,000
I-Club Mongkok Jan 25-29 02 Jan-31 Mar 4,750 4,000 2,500 1,500
THB + 3,500
Mar 04-07
THB + 2,000
Royal View Jan 25-29 02 Jan-31 Mar 4,750 4,000 2,500 1,500
THB + 2,500
BP Internarnational House Jan 25-29 02 Jan-29 Feb 5,000 4,250 2,625 1,500
THB + 2,250 01-31 Mar 5,500 4,750 2,880 1,500
Royal Pacific (Hotel Wing) Jan 25-29 02 Jan-31 Mar 5,250 4,500 2,750 1,500
THB + 2,000
Habour Plaza 8 Degrees Jan 25-29 02 Jan-31 Mar 5,400 4,650 2,830 1,500
THB + 2,000
Metropark Mongkok Jan 25-29 THB + 3,750 02 Jan-31 Mar 5,400 4,650 2,830 1,500
Mar 03-06 THB + 1,750
Park Jan 25-29 02 Jan - 20 Mar 5,500 4,750 2,880 1,500
THB + 3,000 21 -31 Mar 6,500 3,380 5,750
KimberleyThe Kowloon Jan 25-29 02-16 Jan 6,150 5,400 3,200 1,500
THB + 3,750 17 Jan – 29 Feb 5,400 4,650 2,830
  01-31 Mar 6,650 5,900 3,450
Harbour Plaza Metropolis Jan 25-29 02 Jan-31 Mar 6,250 5,250 3,125 1,500
THB + 2,250
    Single Rate = Twin Sharing x 2 person /// Child No Bed (3-11yrs) = 2,000 per child    เงื่อนไขและข้อกำหนดของแพคเกจทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าโรงแรมที่พัก 2 ท่านต่อห้อง สามารถเลือกได้ตามรายการ (บริการอาหารเช้าเฉพาะบางโรงแรม)
 • ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมที่พัก
 • ทัวร์ครึ่งวันตามรายการที่ระบุ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าทิปพนักงาน ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง และค่าธรรมเนียมวีซ่า
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน และค่าประกันภัยสายการบิน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
 • ค่า Q surcharge ของสนามบินฮ่องกง
 • ค่าบริการล่วงเวลา (Overtime Surcharge)
 • ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ - ฮ่องกง

การเดินทาง การเข้าพัก และการบริการ

 • ราคาแพคเกจทัวร์นี้สำหรับการซื้อและเดินทาง ระหว่าง 02 ม.ค. 2020 - 31 มี.ค. 2020 หรือตามช่วงเวลาที่ได้ถูกระบุไว้ในตารางราคา
 • ราคาแพคเกจทัวร์นี้อาจไม่สามารถใช้ได้ในช่วงของเทศกาล งานแฟร์ งานแสดงสินค้า หรือ วาระพิเศษต่าง ๆ ที่โรงแรมในประเทศนั้น ๆ ได้กำหนดไว้ โปรดตรวจสอบเพื่อความแน่นอนกับทางเจ้าหน้าที่สำรองที่นั่งอีกครั้ง
 • ราคาแพคเกจทัวร์นี้ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยการเดินทาง ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าประกันภัยสายการบิน และค่าธรรมเนียมน้ำมัน
  • บริการรถรับส่งระหว่างสนามบินและโรงแรม ให้บริการช่วง 07.00 - 22.30 น. (รถออกทุกๆ 60 นาที)
  • หากมีการยกเลิกการเดินทาง จะไม่สามารถขอคืนเงินได้ เนื่องจากทางบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว
  • บริการนำเที่ยวตลอดรายการแพคเกจทัวร์เป็นแบบ Join Tour หากสภาพอากาศไม่เหมาะสม อาจเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • รายการฟรี นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา เป็นรายการทัวร์ที่แถมมา และให้บริการตามนโยบายของผู้ให้บริการที่ประเทศฮ่องกง ถ้าท่านไม่เดินทางไปตามรายการ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ กรณีทีท่านตัดสินใจเข้าร่วมรายการฟรีทัวร์แล้ว ท่านจะต้องเข้าร่วมรายการจนเสร็จสิ้นโปรแกรมทัวร์ ที่กำหนดไว้ กรณีที่ท่านขอแยกตัวกลับก่อนทางผู้ให้บริการทัวร์อาจเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมกับท่านได้ในภายหลัง
 • ราคาแพคเกจทัวร์นี้ไม่รวมค่าทิปพนักงาน ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ
 • ราคาแพคเกจทัวร์นี้ไม่รวมค่าทำหนังสือเดินทาง และค่าธรรมเนียมวีซ่า
 • ราคาแพคเกจทัวร์นี้ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ราคาแพคเกจทัวร์นี้ไม่รวมค่าภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน และค่าประกันภัยสายการบิน
 • ราคาแพคเกจทัวร์นี้ไม่รวมค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
 • ราคาแพคเกจทัวร์นี้ไม่รวมค่า Q surcharge ของสนามบินฮ่องกง

การสำรองที่นั่ง และชำระเงิน

 • โปรดสำรองที่นั่งผ่านศูนย์บริการลูกค้า โดยส่งชื่อผู้เดินทาง ทาง อีเมล แฟกซ์ หรือ แบบฟอร์มทางเว็บไซต์ ล่วงหน้าเมื่อทราบกำหนดการที่แน่ชัดทันที
 • กรณีที่สำรองที่นั่งน้อยกว่า 14วันทำการ บริษัทฯ ขอเรียกเก็บเงินมัดจำอย่างน้อย 50% หรือเต็มจำนวน(เฉพาะในบางเส้นทาง) ของราคาแพคเกจทัวร์ทั้งหมด กรณีสำรองที่นั่งน้อยกว่า 7 วันทำการ ขอเรียกเก็บเงินค่าบริการทั้งหมดทันที
 • โปรดชำระเงินค่าบริการทั้งหมดให้เสร็จสิ้นก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7-14 วัน ก่อนการเดินทาง แล้วแต่กรณี

การตรวจสอบชื่อผู้เดินทาง และ เอกสารการเดินทาง

 • การตรวจสอบชื่อผู้เดินทางถือเป็นหน้าที่สำคัญของลูกค้าและตัวแทนลูกค้า กรุณาตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport ) ชื่อ-นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน, คำนำหน้านาม, ชื่อชั้นยศ ทหาร ตำรวจ แพทย์ (ถ้ามีและต้องการระบุ), เบอร์สะสมไมล์ (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้) ก่อนทำการสำรองที่นั่ง
 • การตรวจสอบเอกสารวีซ่าเข้าออกประเทศว่าถูกต้อง ใช้งานได้ และ การตรวจสอบอายุของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้เดินทาง ว่ามีอายุเหลือใช้งานได้ ณ วันเดินทาง อย่างน้อยมากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป ถือเป็นหน้าที่สำคัญของลูกค้าและตัวแทนลูกค้า ก่อนทำการสำรองที่นั่ง
 • หากมีข้อผิดพลาดใด ๆ เป็นผลจากความไม่ถูกต้องของชื่อผู้เดินทาง หรือ เอกสารการเดินทาง ที่ลูกค้าได้แจ้งมา ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หากมีเกิดขึ้น ลูกค้าต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด

การยกเลิกและการขอคืนเงิน

 • การขอยกเลิกรายการแพคเกจทัวร์ต้องแจ้งให้ทราบอย่างน้อยล่วงหน้า 5 วันทำการ สำหรับ เส้นทางเอเชีย, 7 วันทำการ สำหรับเส้นทาง ออสเตรเลีย,นิวซ๊แลนด์ อเมริกา และ ยุโรป ยกเว้นบางประเทศ เช่น มัลดีฟส์ อาจต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการขึ้นไป
 • ค่าบริการที่ท่านชำระแล้ว ทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวฯ และ และ สายการบินแต่ละแห่งเช่นกัน การขอคืนเงินค่าบริการจะกระทำได้หรือไม่ได้ หรือ ได้มากน้อยเพียงใด เป็นเงื่อนไขสิทธิ์ขาดขึ้นอยู่กับสายการบิน และ ตัวแทนท่องเที่ยวนั้น ๆ โดยปกติส่วนที่จะสามารถขอคืนเงินได้ คือ ตั๋วเครื่องบิน (เฉพาะกรณีตั๋วอนุญาตให้คืนเงินได้) และ ค่าโรงแรม(ยกเว้นคืนแรกจะคืนไม่ได้) เท่านั้น ส่วนบริการอื่น ๆ ในแพคเกจทัวร์ จะขอคืนเงินไม่ได้
 • การขอคืนเงินหากสามารถกระทำได้ บริษัทฯ จะเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการ 500 บาท/ท่าน

เงื่อนไขอื่นๆ

 • ราคาค่าบริการแพคเกจทัวร์ คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาของ ค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน การประกาศลดค่าเงินบาท หรือ อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรับขึ้น แล้วแต่กรณีตามความเป็นจริง
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยว เท่านั้น
 • หากระหว่างการเดินทาง ท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือ ประเทศปลายทาง ปฏิเสธการเข้า หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงิน ค่าแพคเกจทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล และ ทรัพย์สินสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • กรณีซื้อแพคเกจทัวร์ ที่ต้องเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับแพคเกจทัวร์นี้ ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า