ทัวร์เนปาล เที่ยวเนปาล หลากหลายเส้นทาง กับ ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ บริษัททัวร์ชั้นนำขอเสนอ ทัวร์เนปาล และเลือกสรรบริการ เที่ยวเนปาล คุณภาพ ให้ท่านได้สัมผัสประเทศเนปาลได้หลากหลายรูปแบบ หลากหลายเมือง อาทิ กาฐมาณฑุ ปัคตาปูร์ นากาก็อต โภครา และเมืองท่องเที่ยวสำคัญในเนปาลอีกหลากหลาย กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี ไม่ว่าจะเป็น ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังเป็นบริษัททัวร์ รับจัดโปรแกรมเดินทางไปเนปาล หลากหลายเส้นทาง ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไปในรูปแบบแพคเกจทัวร์ หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ที่ประเทศเนปาล ในราคาและบริการที่ท่านจะประทับใจ

Flag Page ทัวร์เนปาล

แสดง 9 ทัวร์เนปาล จาก 9 ทัวร์ เรียงจาก ราคาต่ำไปสูง

ทัวร์อินเดีย สุดฟิน ปลื้มปริ่ม อิ่มบุญ 4 สังเวชนียสถาน
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 23,900
ระยะเวลา
6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : TTC195058
พาท่าน สุดฟิน ปลื้มปริ่ม อิ่มบุญ 4 สังเวชนียสถาน เริ่มจากนำท่านเดินทางสู่ วัดไทยพุทธคยา เป็นวัดไทยแห่งแรกในประเทศอินเดีย ชมมหาเจดีย์พุทธคยา ต้นพระศรีมหาโพธิ์ และกราบสักการะ มหาปรินิพพานสถูป เป็นสถานที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานภายใต้ต้นสาละคู่ และนำทุกท่านเดินทางสู่ สวนลุมพินีวัน เป็นพุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญแห่งที่ 1 ใน 4 สังเวชนียสถานของชาวพุทธ เป็นสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ นำท่านเดินทางสู่ เมืองสารนาถ นำท่านสวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ ที่ ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน สายบุญไม่ควรพลาด จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6204-09 ธ.ค., 27 ธ.ค. 2562-01 ม.ค. 2563(เต็ม)
ม.ค. 6301-06 ม.ค., 17-22 ม.ค., 24-29 ม.ค., 31 ม.ค.-05 ก.พ.
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์อินเดีย อิ่มบุญ 4 สังเวชนียสถาน
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 23,900
ระยะเวลา
6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : TTC195118
อิ่มบุญ ไหว้ครบ 4 สังเวชนียสถาน ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พระพุทธเมตตา มหาปรินิพพานสถูป มหาเจดีย์พุทธคยา

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6204-09 ธ.ค., 27 ธ.ค. 2562-01 ม.ค. 2563(เต็ม)
ม.ค. 6301-06 ม.ค., 17-22 ม.ค., 24-29 ม.ค., 31 ม.ค.-05 ก.พ.
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์อินเดีย เนปาล เที่ยวฟิน สายบุญ ครบสูตร 4 สังเวชนียสถาน
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 23,990
ระยะเวลา
7 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ : TTC195120
นำท่านเดินทางสู่ เมืองสารนาถ ไหว้พระ นั่งสมาธิ ที่ ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน เป็นพุทธสังเวชนียสถานแห่งที่ 3 จากนั้นนำท่านชม เจาคันธีสถูป เป็นสถานที่ซึ่งพระพุทธองค์ทรงพบกับปัญจวัคคีย์ ชม พิพิธภัณฑ์เมืองสารนาถ นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำคงคา นำท่านกราบนมัสการพระพุทธเจ้าที่ วัดเชตะวันมหาวิหาร เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดและเป็นวัดที่พระพุทธเจ้ารวมทั้งพระอรหันต์ได้จำพรรษาอยู่นานที่สุดถึง 19 พรรษา จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6202-08 ธ.ค., 30 ธ.ค. 2562-05 ม.ค. 2563
ม.ค. 6301-07 ม.ค., 06-12 ม.ค., 13-19 ม.ค., 20-26 ม.ค., 27 ม.ค.-02 ก.พ.
ก.พ. 6303-09 ก.พ., 10-16 ก.พ., 17-23 ก.พ., 24 ก.พ.-01 มี.ค.
มี.ค. 6302-08 มี.ค., 09-15 มี.ค., 21-27 มี.ค.
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์อินเดีย เนปาล สักการะ 4 สังเวชนียสถาน
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 25,900
ระยะเวลา
7 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ : TTC193000
เที่ยวอินเดีย นาปาล สักการะ 4 สังเวชนียสถาน ลุมพินีวัน พุทธคยา สารนาถ กุสินารา ชมแม่น้ำแม่น้ำเนรัญชร ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมความสวยงามของเมืองพาราณสี และ ชมพิธีคงคาอารตี ชมสถานที่ ที่ประสูติเจ้าชายสิทธัตถะ เดินทางสู่ วัดเวฬุวันมหาวิหาร และ เขาคิชฌกูฏ จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6216-22 ธ.ค.(เต็ม)
ม.ค. 6313-19 ม.ค.(เต็ม), 27 ม.ค.-02 ก.พ.
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์อินเดีย เนปาล เที่ยวฟิน ขึ้นเขาคิชฌกูฏ
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 25,900
ระยะเวลา
8 วัน 7 คืน
รหัสทัวร์ : TTC195119
นำท่านเดินทางสู่ พุทธคยา พุทธสังเวชนียสถาน ที่สำคัญที่สุด 1 ใน 4 สังเวชนียสถาน และถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธทั่วโลก นำท่านชมวิว ริมสองฝั่ง แม่น้ำเนรัญชรา แม่น้ำสำคัญในพุทธประวัติ เดินทางสู่ วัดไทยพุทธคยา เป็นวัดไทยแห่งแรกในประเทศอินเดีย นำท่านเดินทางสู่ด้านหลังมหาเจดีย์ ท่านจะพบกับ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ คือต้นโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าประทับในช่วงเวลาตรัสรู้ จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6229 ธ.ค. 2562-05 ม.ค. 2563(เต็ม)
ม.ค. 6319-26 ม.ค.
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์อินเดีย เนปาล เที่ยวครบ 4 สังเวชนียสถาน
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 26,900
ระยะเวลา
7 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ : TTC195052
นำท่านเที่ยวฟินครบสูตร 4 สังเวชนียสถาน ต้นศรีมหาโพธิ์ เจดีย์คยา เขาคิชกูฎ พระนอนปรอนิพพาน ธรรมเมภสถูป นาลันทา พระพุทธรูปองค์ดำ เป็นพรพุทธรูปโบราณที่แกะสลักจากหินสีดำ เที่ยวชม วัดป่ามหาวัน อารามที่กษัตริย์ลิจฉวีสร้างถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำคงคา ซึ่งชาวฮินดูเชื่อถือว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลมาจากมวยผมขององค์พระศิวะ จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6230 ธ.ค. 2562-05 ม.ค. 2563
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์อินเดีย เนปาล กราบนมัสการพุทธสังเวชนียสถาน
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 45,500
ระยะเวลา
7 วัน
รหัสทัวร์ : TTC193495
นำท่านจารึกไปกราบพุทธสังเวชนียสถานทั้ง สี่ ตำบลอันได้แก่ สวนลุมพินีวัน สถานที่ประสูติ ตำบลพุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ เมืองสารนาถ สถานที่แสดงปฐมเทศนา และเมืองกุสินารา สถานที่ปรินิพานสัมผัส เมืองพาราณสีอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูอายุกว่า 4 000 ปี ริมฝั่งแม่น้ำคงคา จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6223-29 พ.ย.
ธ.ค. 6205-11 ธ.ค., 27 ธ.ค. 2562-02 ม.ค. 2563
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์อินเดีย บำเพ็ญบุญ ตามรอยบาทพระศาสดา ณ อินเดีย-เนปาล
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 54,900
ระยะเวลา
10 วัน 7 คืน
รหัสทัวร์ : TTC195188
นำท่านเดินทางเข้าสู่บริเวณ พระมหาเจดีย์พุทธคยา และ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ สักการะ พระพุทธเมตตา ภายในมหาเจดีย์พุทธคยา สักการะ พระแท่นวัชรอาสน์ ภายใต้ร่มพระศรีมหาโพธิ์อันศักดิ์สิทธิ์ เดินทางสู่บ่อน้ำพุร้อนตโปทาราม ตโปทาราม สถานที่อาบน้ำพุร้อน ชำระบาป ตามความเชื่อของ พราหมณ์ ฮินดู เข้าชม นาลันทาเก่า (โอลนาลันทา) ซากมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาที่เคยรุ่งเรืองโด่งดังมากที่สุดในโลก ทางเข้าสู่ วัดเวฬุวันมหาวิหาร อารามแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ล่องเรือแม่น้ำคงคา ชาวฮินดูเชื่อว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์เพราะไหลมาจากภูเขาไกรลาสบนสวรรค์

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6214-23 ธ.ค.
ม.ค. 6310-19 ม.ค.
ก.พ. 6308-17 ก.พ.
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์อินเดีย เนปาล บำเพ็ญบุญ ตามรอยบาทพระศาสดา
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 61,900
ระยะเวลา
10 วัน 7 คืน
รหัสทัวร์ : TTC195156
นำท่านผ่านชม ซากกำแพงเมืองโบราณ และโบราณสถานอีกแห่งหนึ่งคือ สถูปที่พบกันระหว่างพระเจ้าพิมพิสารกับมหาบรุษก่อนตรัสรู้ แวะชม ถ้ำพระมหาโมคลานะ ถ้ำสุกรขาตา ถึงยอดเขาคิชฌกูฎ ทำสมาธิภาวนา ณ พระคันธกุฎิ เดินทางสู่ วัดเวฬุวันมหาวิหาร อารามแห่งแรกในพระพุทธศาสนา เข้าชม นาลันทาเก่า (โอลนาลันทา) ซากมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาที่เคยรุ่งเรืองโด่งดังมากที่สุดในโลก ชม พิพิธภัณฑ์ สารนาถ ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาที่เก่าแก่

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6225 ธ.ค. 2562-03 ม.ค. 2563
มี.ค. 6307-16 มี.ค.
ดูโปรแกรมทัวร์

ค้นหา

Close


฿30,000 ฿390,000

ทัวร์เนปาล ราคาพิเศษ จัดทัวร์เนปาล แพคเกจทัวร์เนปาล อัพเดทล่าสุด 2562

การเดินทางที่สุดแสนพิเศษของคุณจะง่ายขึ้นเมื่อร่วมทางไปกับเรา

Kanok
โดดเด่นเรื่องคุณภาพ
Kanok
ศูนย์กลางการท่องเที่ยว
Kanok
ค้นหาง่าย
Kanok
บริการหลังการขาย