คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

  เมื่อชำระเงินแล้ว จะได้รับเอกสารประกันภัยอย่างไร?

เมื่อท่านชำระเงิน และได้รับการตรวจสอบการชำระเงินจากเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว กรมธรรม์ของท่านและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับประกันภัยการเดินทางจะส่งไปให้ท่านทางอีเมล์ของท่าน ที่ได้แจ้งไว้เมื่อตอนจองประกันภัยการเดินทาง

หากท่านต้องการให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมค่ะ