คำถามที่พบบ่อย

  บริการมาสเตอร์คาร์ดซีเคียวโค๊ด (MasterCard SecureCode) คืออะไร?

What is MasterCard SecureCode?มาสเตอร์คาร์ดซีเคียวโค๊ด , MaterCard SecureCode (MCSC) คือ ระบบรักษาความปลอดภัยประเภท 3D Secure ที่พัฒนา โดย มาสเตอร์คาร์ด อินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อยกระดับความปลอดภัยให้กับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านอินเตอร์เน็ตของคุณ โดยจะเพิ่มขั้นตอนในการยืนยันตัวตนของผู้ถือบัตร ด้วยรหัสผ่านส่วนตัว (SecureCode™ Password) และ ระบบการแสดงคำทักทายส่วนตัว (Personal Greeting) ในทุกครั้ง ที่มีการทำรายการชำระค่าสินค้า และบริการผ่านบัตรเครดิตทางอินเตอร์เน็ต ด้วยวิธีการดังกล่าวจะสามารถการป้องกันผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของบัตรเครดิต ในการนำบัตรเครดิตของผู้อื่นมาใช้เพื่อกระทำทุจริตและฉ้อโกงต่าง ๆ ผ่านอินเตอร์เน็ต

ประโยชน์ของ MasterCard SecureCode ต่อผู้ถือบัตร

  • เพิ่มความปลอดภัยด้วยระบบการเรียกถามรหัสผ่านส่วนตัว (SecureCode Password) ซึ่งผู้ถือบัตรเป็นผู้กำหนดขึ้นเอง
  • ป้องกันมิให้ผู้อื่นลักลอบใช้หมายเลขบัตรเครดิตของท่านในการทำรายการทางอินเตอร์เน็ต โดยเสริมความมั่นใจ ด้วยการใช้ข้อความทักทายส่วนตัว (Personal Greeting) ที่จะปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ขณะทำรายการ เพื่อให้ท่านแน่ใจว่ากำลังทำรายการผ่านเว็บไซต์ที่ได้รับการรับรองจากวีซ่า
  • สมัครใช้บริการนี้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการขอรับเอกสารเพิ่มเติมจากท่านเจ้าของบัตร เพื่อการตรวจสอบกับสถาบันการเงินผู้ออกบัตรได้ในทุก ๆ กรณีที่บริษัทฯ เห็นว่าจำเป็น

ใครที่สามารถสมัครใช้บริการ MasterCard SecureCod

  • ผู้ถือบัตรเครดิตเครื่องหมายมาสเตอร์คาร์ด ที่ออกให้จากสถาบันผู้ออกบัตรที่รองรับระบบ MasterCard SecureCode สามารถสมัครใช้งานได้

ระวังและป้องกัน!!! การขโมยข้อมูลผ่านบัตรเครดิต!!

เนื่องด้วยปัจจุบันนี้มีการโจรกรรมข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตอยู่อย่างมากมาย โดยเฉพาะการขโมยข้อมูลผ่านบัตรเครดิตเมื่อมีการซื้อสินค้าหรือบริการผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆ ท่านลูกค้าที่ทำธุรกรรมใดๆบนเวบไซต์ผ่านบัตรเครดิตควรจะเพิ่มความระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามหากท่านพบเห็นเครื่องหมายMasterCard SecureCode ท่านสามารถวางใจได้ว่าเว็บไซต์ที่ท่านกำลังจะทำธุรกรรมด้วยนั้น รองรับบริการที่เพิ่มระดับความปลอดภัยให้กับการใช้บัตรเครดิตผ่านอินเตอร์เน็ตของท่านที่เรียกว่า 3D SECURE ไทยทราเวลเซนเตอร์ จึงขอสนับสนุนและแนะนำให้ท่านได้ดำเนินการเปิดใช้บริการดังกล่าวกับบัตรมาสเตอร์คาร์ดของท่าน เพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวท่านเอง


 คำถาม เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง


Warning: include_once(../../travel-insurance/faq.php): failed to open stream: No such file or directory in E:\Cloud\thaitravelcenter.com\faq\en\detail.php on line 138

Warning: include_once(): Failed opening '../../travel-insurance/faq.php' for inclusion (include_path='.;C:\php\pear') in E:\Cloud\thaitravelcenter.com\faq\en\detail.php on line 138